Patenty so značkou «priamočiary»

Priamočiary hydromotor na prenos hydrostatickej energie na ďalší hydraulický prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279999

Dátum: 06.05.1998

Autor: Vallo Július

MPK: F15B 15/08, F15B 15/26

Značky: energie, další, prvok, hydromotor, hydrostatickej, priamočiary, hydraulický, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Priamočiary hydromotor na prenos hydrostatickej energie na ďalší hydraulický prvok, najmä na ďalší priamočiary hydromotor, je zložený z valca (1) a piesta (2) s piestnicou (17). Na valci (1) je vytvorený bočný prívod (7) a dno (8) s prívodom (6). Vo valci (1) je upevnená skrutka (10). V pieste (2) s piestnicou (17) je pohyblivo uložené otváracie teleso (3) s otvormi (16) dotlačené do sedla (11) pružinou (9). Pružina (9) je stlačená medzi...

Priamočiary dopravník, najmä tabliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239222

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: B29C 45/00

Značky: priamočiary, najmä, dopravník, tabliet

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatická doprava tabliet bez ich oteru. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou. je, že v telese vozíka je vytvorený aspoň jeden vodiaci otvor v ktorom je posuvne uložená klietka s priechodzím ložkom. Klietka je po oboch stranách opatrená vodiacimi čapmi presahujúcimi cez vodiace drážky vozíka ovládané vačkami vo výstupnej úvrati.

Priamočiary vratný dopravník, najmä tabliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239220

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: B30B 11/34, B29C 45/00

Značky: najmä, priamočiary, dopravník, vratný, tabliet

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dopraviť krehké a drobivé tablety bez oteru do puzdriaceho lisu. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že na dopravnom páse je uložený vozík, ktorého zadný koniec je pevne uchytený na dopravnom páse. Vozík je opatrený priechodzími ložkami tabliet.

Horizontálny priamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou podperou pre pohyblivé prívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250009

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vadina Štefan, Ondreička Ján

MPK: F16G 13/06

Značky: přívody, horizontálný, minimálne, nosič, článkový, jednou, vymedzovacou, pohyblivé, priamočiary, podperou, nosnou

Text:

...problém rieši horizonltálny prriamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou .podperou pre pohyblivé prívody najmä o velkých dĺžka-ch a hmotnosti, ktorého podstatou je, že články nosiča alebo aspoň niektoré z nich sú opatrené nosnou ,poclperou otočne uloženou okolo osi a bočnou vymecdzovacou ipodperou. Nosná ,podpora a výme-dzovacia podpera súorientované kolmo Ina vodorovnú alebo zvislü časť pomocného...

Poháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na priamočiary

Načítavanie...

Číslo patentu: 221153

Dátum: 15.03.1986

Autor: Trubač Jozef

Značky: priamočiary, kruhový, ústrojenstvo, poháňacie, pohyb, meniace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie mechaniky do malého kompresoru, ktorý má vytvoriť pneumatickú ochranu telefónnych koaxiálnych káblov a vlnovodov v rádiotelekomunikačnej technike. Hore uvedenú požiadavku splňuje poháňacie ústrojenstvo podľa novej definície v konkrétnom schematickom vyobrazení viď, výkres s nasledujúcimi funkčnými vlastnosťami. Po excentri vytvorenom z guličkového ložiska vhodne uloženom na náboj elektromotora odvaľujú sa kolieska,...

Zariadenie na zmenu otáčavého pohybu na priamočiary a naopak

Načítavanie...

Číslo patentu: 226603

Dátum: 15.02.1986

Autor: Durbák Marián

Značky: pohybu, změnu, naopak, priamočiary, zariadenie, otáčavého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pod názvom Zariadenie na zmenu otáčavého pohybu na priamočiary a naopak, patrí do odboru obrábacích a tvárniacich strojov, tiež však do odboru motorov a kompresorov, prípadne aj do ďalších odborov podľa prípadného použitia zariadenia. Predmetný vynález rieši spomínaný spôsob zmeny druhu pohybu na kvalitatívne novej úrovni. Podstata vynálezu spočíva v použití kľukového hriadeľa a na ňom otočne uloženého výstredníkového púzdra, otočne...

Priamočiary servomotor s rotačným výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219152

Dátum: 01.06.1985

Autor: Martinkovič Alojz

Značky: priamočiary, výstupom, rotačným, servomotor

Zhrnutie / Anotácia:

Priamočiary servomotor s rotačným výstupom použiteľný najmä ako súčasť výkonnej jednotky samočinných manipulátorov, pozostávajúci z valca, v ktorom je suvne uložený piest, opatrený vo svojej vnútornej časti vybraním s priamym ozubením, ktoré je v styku s ozubeným pastorkom, ktorého os otáčania je usporiadaná priečne voči osi piesta. Riešeným problémom je vymedzenie vôle medzi priamym ozubením a ozubeným pastorkom za účelom zvýšenia presnosti...

Viacvalcový priamočiary motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224320

Dátum: 01.07.1984

Autori: Golier Milan Piešťany, Ircha Vladislav

Značky: viacvalcový, priamočiary, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvalcový priamočiary motor najmä pneumatický pozostávajúci z telesa opatreného pracovnými valcami, v ktorých sú umiestnené príslušné piesty s piestnicami, vyznačujúci sa tým že jednotlivé pracovné valce (2) sú svojimi osami položené aspoň v niektorých z radiálnych osí hviezdicového geometrického útvaru piesty (3) sú svojími piestnicami (4) orientované smerom navonok a komora (7) otočného rozvádzacieho piestika (8), opatreného axiálnym...

Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 216283

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šimko Milan

Značky: ložisko, priamočiary, pohyb, klzné, kyvný

Zhrnutie / Anotácia:

Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohyb, najmä pre mostové, stavebné a potrubné konštrukcie, s hornou klznou doskou, so základnou doskou a s guľovým vrchlíkom, vyznačené tým, že na spodnej guľovej časti guľového vrchlíka (3) je nanesená vrstva (6) z tavenej plastickej hmoty alebo z mliečneho lešteného chrómu, ktorá prilieha k výstelke (5) z teflonu, upevnenej na guľovej ploche základnej dosky (2) a na hornej rovinnej ploche guľového...

Mechanizmus premeny točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 223114

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kohút Josef

Značky: přeměny, točivého, priamočiareho, mechanizmus, točivý, priamočiary, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na premenu točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý ozubeným prevodom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z obojstranne ozubeného hrabeňa, do ktorého striedavo zapadajú ozubené kolesá ich dolnou časťou, ktorá je riešená tak, že ozubenie je vytvorené len do polovice obvodu ozubených kolies. V hornej časti ozubených kolies je ozubenie vytvorené po celom ich obvode a medzi kolesá je...