Patenty so značkou «převodovým»

Prevodový mechanizmus s prevodovým pomerom 1 : 2

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6444

Dátum: 03.06.2013

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel

MPK: F16H 25/04, F16H 27/06

Značky: převodový, pomerom, převodovým, mechanizmus

Text:

...bude bližšie objasnená na výkresoch, kde obr. l v axonometrickom pohľade znázorňuje základné usporiadanie s troma kameňmi, z ktorého je zjavná kinematika pohybov. Na obr. 2 je V bočnom reze znázornené usporiadanie tohto prevodu, Na obr. 3 je znázomené variantné usporiadanie s dvoma kameňmi.Jednotlivé uskutočnenia konštrukčnej zostavy prevodového mechanizmu so stálym prevodovým pomerom l 2 podľa technického riešenia sú predstavované na...

Prevodovka s vysokým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286750

Dátum: 01.04.2009

Autor: Pavlík Jan

MPK: F16H 1/00

Značky: převodovým, pomerom, vysokým, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s vysokým prevodovým pomerom s reduktorom a diferenciálnym prevodom pozostáva zo vstupného hriadeľa prevodovky (1), ktorý je pevne spojený s vloženým kolesom (31) reduktora (3) a voľne sa otáča v skrini prevodovky (5). Vložené koleso (31) reduktora (3) spolu zaberá do kužeľových kolies (32) a (33) reduktora (3), ktoré sú s nerovnakým počtom zubov. Kužeľové koleso (32) reduktora (3) je pevne spojené s kužeľovým kolesom (42)...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12917

Dátum: 04.02.2004

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 35/02

Značky: premenlivým, převodovým, segmenty, pomerom, ozubené

Text:

...ozubenéhosegmentu je zhodný s počtom hnaných zubov hnaného excentrického ozubenéhoĎalej je výhodné, že os otáčania hnacieho hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnacieho excentrického ozubeného segmentu a os otáčania hnaného hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnaného excentrického ozubenéhoPrehľad obrázkov na výkresochvynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr. č.1 sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3540

Dátum: 01.07.2003

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 1/04, F16H 3/02, F16H 3/087...

Značky: segmenty, premenlivým, pomerom, převodovým, ozubené

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlene pomocou výkresov, kde na obr. č. l sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom na obr. č. 2 je priestorové vyobrazenie ozubených segmentov s premenlivým prevodovým pomerom a na obr. č. 3 je schematicky zobrazený priklad záberu ozubených segmentov s parametrami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie podľa obr. č. l, je tvorené hnacím hriadeľom 11 na ktorom...

Prevodové ústrojenstvo s meniteľným prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281220

Dátum: 14.05.1991

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 37/02, B60K 17/04, F16H 3/64...

Značky: převodovým, převodové, ústrojenstvo, pomerom, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (1) má tepelný motor (3) na pohon čerpadla (8) hydraulického meniča (7) momentu, ktorého turbína (11) je pripojená na korunové koleso (16) planétového súkolesia (13), ktorého unášač satelitov (17) je pripojený na výstup (4) prevodového ústrojenstva (1). Čerpadlo (8) je spojené so slnečným kolesom (14) planétového súkolesia (13) a korunové koleso (16) je pripevnené na prvom voľnom kolese (22). Pri rozjazde je planétové...

Převod s velkým převodovým poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238349

Dátum: 01.10.1987

Autor: Souček Josef

MPK: F16H 1/20

Značky: poměrem, velkým, převod, převodovým

Zhrnutie / Anotácia:

Převod je určen pro velký převodový poměr do pomala. Jeho vstupní hřídel je opatřen alespoň jedním hnacím excentrem, uloženým v hnacím ložisku hnací lamely. Ta je uložena pomocným ložiskem na pomocném excentru a opatřena vnitřním hnacím ozubením. To je v záběru s vnějším hnaným ozubením hnaného kola, spojeného a výstupním hřídelem.

Převod s velkým převodovým poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239893

Dátum: 01.07.1987

Autor: Svoboda Bohumil

MPK: F16H 21/14

Značky: převod, poměrem, velkým, převodovým

Text:

...upravený pro rotační pohyb směrem Ava nesouoí hnací excentr §. Ten je ve skříni 1 uložen spolu se vstupním hřídelem 5 pomocí vstupních ložisek Q. Na hnacím excentru Q je uloženo hnací ložiako 1, nesouoí hnací páku § po její jedné straně. Hnací páka § je prostřednictvím svého opěrného čepu g uložena v Joži gg, spočívajícím v kluzném vedení łg skříně í. Opěrný čep g a lože Qjsou uloženy uprostřed mezi oběma konci hnací páky §, na jejíž druhé...

Vlnová prevodovka s vysokým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234883

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zigo Milan, Chalupka Milan

MPK: F16H 1/20

Značky: pomerom, převodovým, převodovka, vysokým, vlnová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie vysokého prevodového pomeru pri zachovaní jednoduchosti konštrukcie prevodovky. Uvedeného účelu sa dosiahne vlnovou prevodovkou, ktorá pozostáva z generátora vĺn vnútorného, pružného kolesa s vonkajším ozubením, plávajúceho tuhého kolesa s vnútorným i vonkajším ozubením, pružného kolesa s vnútorným ozubením a generátora vĺn vonkajšieho, navlečených súoso na seba v uvedenom poradí. Vstupné otáčky sú privádzané...

Volnoběžkový mechanismus s měnitelným převodovým poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233819

Dátum: 01.07.1986

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F16H 21/22

Značky: mechanismus, poměrem, volnoběžkový, převodovým, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dosažení velkých převodových poměrů kladných i záporných, s možností jejich plynulé změny. Tento převod je realizován dvěma nebo více excentry na hnacím hřídeli, které pohánějí pomocí táhel dvě nebo více volnoběžek na hnaném hřídeli. Převodový poměr se mění změnou velikosti ramene tělesa volnoběžky, ke kterému je přestavitelně připevněno táhlo poháněné excentrem. Pro snížení nerovnoměrnosti chodu hnaného hřídele je u mechanismu...