Patenty so značkou «převodové»

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17831

Dátum: 18.02.2011

Autor: Yoshida Shunsuke

MPK: F16H 1/32

Značky: převodové, zariadenie

Text:

...predkladaného vynálezu je poskytované prevodové zariadenie, ktoré je možné inštalovaťmedzi dva protikusy na prenos rotačnej sily pri znižovaní otáčokv dopredu určenom pomere zníženia otáčok. Prevodové zariadenie obsahuje prvý člen upevniteľný k jednému z protikusových členov kľukový hriadeľ druhý člen usporiadaný ako upevniteľný k ďalšiemu protikusovému členu a tvorený príechodným otvorom,kde druhý člen je prispôsobený na relatívne otáčanie...

Prevodové ústrojenstvo poľnohospodárskeho alebo priemyselného úžitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13769

Dátum: 16.12.2008

Autori: Wikner, Buhrke Frank

MPK: B60K 17/28

Značky: priemyselného, ústrojenstvo, poľnohospodárskeho, vozidla, převodové, užitkového

Text:

...ďalšie prevodové ústrojenstvo obsahuje prídavnú spojku, pomocou ktorej môže byť hriadeľ poháňaný spaľovacím motoromuvádzaný do otočného spojenia s prevodovkou vývodového hriadeľa. Tým je umožnený súčasný pohon prevodovky pre jazdu a prevodovky vývodového hriadeľa. Je však rovnako mysliteľné poháňať prevodovku pre jazdu alebo prevodovku vývodového hriadeľa vždyKeď má byť prevodovka vývodového hriadeľa prípadne vývodový hriadeľ...

Prevodové zariadenie a spôsob poskytovania rotačného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14209

Dátum: 17.04.2008

Autor: Ozturk Mustafa Naci

MPK: F16H 33/10

Značky: zariadenie, rotačného, pohybu, spôsob, poskytovania, převodové

Text:

...os prevodového zariadenia, výhodne motorového zariadenia, pričom otáčanie telesa okolo tretej osi spôsobuje zmenu uhla sklonu,prostriedok na privedenie krútiaceho momentu na teleso okolo tretej osi v smere zväčšenia uhla sklonu, keď prvá os je pod zvoleným uhlom sklonu vzhľadom na druhú os, ktorý je väčšl než 0 stupňov a menšl než 90 stupňov, a prostriedok na obmedzenie otáčania telesa okolo tretej osi v smere zmenšenia uhla sklonu tak,...

Valivé prevodové výsuvné vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12703

Dátum: 26.03.2008

Autor: Bonat Günter

MPK: A47B 88/10, A47B 88/04

Značky: výsuvné, převodové, vedenie, valivé

Text:

...obrázkov. Tieto zobrazujúObr. 1 Šikmý podhľad na valivé prevodové výsuvné vedenie podľa vynálezu v zasunutej polohe Obr. 2 vysúvacie vedenie vo vysunutej poloheObr. 3 a 4 Šikmé pohľady na koľajničku korpusu z rozličných stránObr. 5 a 6 Šikmé pohľady na vysúvaciu koľajničku z rozličných stránObr. 7 a 8 Šikmé pohľady na stredovú koľajničku z rozličných stránObr. 9 Bočný pohľad na zadnú časť vysúvacieho vedenia v zasunutej polohe-3 Obr. 10 Bočný...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3869

Dátum: 02.02.2006

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B62M 7/00

Značky: zariadenie, převodové

Text:

...vibrácií medzi rámom a Hwtorovou0009 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovým zariadením, ktoré umožnídokonalé vyrovnanie medzi osou pastorka a osou zadného kolesa.0010 A konečne je ďalšou úlohou tohto vynálezuvyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovwn zariadením, ktoré0011 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dvojkolesového vozidla s prevodovým zariadením. podľa tohtovynálezu, ktoré má charakteristické...

Prevodové ústrojenstvo, obzvlášť pre zariadenie na prestavovanie sedadla vozidla a zaisťovacie prestavovacie zariadenie pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11049

Dátum: 01.08.2005

Autori: Lowinski Clemens, Schmodde Hans, Schüle Robert

MPK: B60N 2/22

Značky: prestavovacie, obzvlášť, zariadenie, vozidla, zaisťovacie, prestavovanie, sedadlo, sedadla, převodové, ústrojenstvo

Text:

...účel môže byť napríklad do kontaktu so šikmou plochou uvádzaná kladka, uložená na konci páky. Toto uskutočnenie sa ponúka obzvlášť pri veľmi vysokých pôsobiacich silách alebo pri veľkom sklone šikmej plochy so zodpovedajúcim rýchlymotáčavým pohybom výstupnej osi.Šikmá plocha je výhodne oproti myslenej príamke, spájajúcej miesto pôsobenia avýstupnú os otáčania, naklonená a je v smere tejto myslenej priamky alebo rovnobežne s ňou posúvaná,...

Prevodové zariadenie s planétovými kolesami s excentrickou osciláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15965

Dátum: 28.01.2005

Autor: Fujimoto Kenichi

MPK: F16H 1/32

Značky: excentrickou, převodové, osciláciou, planétovými, zariadenie, kolesami

Text:

...a vonkajšími koncami prechádzajúcim kruhom G prechádzajúcim radiálne vonkajšími koncami všetkých priechodných otvorov.0016 V ďalšom príklade, ktorý netvorl súčasť tohto vynálezu, ale pre jeho porozumenie je užitočný,prevodové zariadenie s planétovými kolesami s excentrickou osciláciou zahrnuje inteme ozubené koleso, v ktorom interné zuby, ktoré pozostávajú z väčšieho počtu tyčových kolíkov na vnútornom obvode, dalej externe ozubené koleso, v...

Prevodové zariadenie s planétovými kolesami s excentrickou osciláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15187

Dátum: 28.01.2005

Autor: Fujimoto Kenichi

MPK: F16H 1/32

Značky: zariadenie, excentrickou, osciláciou, planétovými, kolesami, převodové

Text:

...v priereze, je vytvorených v stredovej časti v axiálnom smere na vnútornom obvode otočného puzdra 12. Kolikové drážky 13 sa šíria v axiálnom smere, a sú usporiadané v konštantných vzdialenostiach v obvodovom smere. Tu sú kolíkové drážky 13 rozmiestnené v konštantných rozstupoch V. Vzťahová značka 14 označuje interné zuby s väčším počtom oporných kolíkov (zodpovedajúcim počtu kollkových drážok 13). Interné zuby (kolíky) 14 sú poskytnuté v...

Prevodové zariadenie s planétovými kolesami s excentrickou osciláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14877

Dátum: 28.01.2005

Autor: Fujimoto Kenichi

MPK: F16H 1/32

Značky: převodové, planétovými, kolesami, zariadenie, excentrickou, osciláciou

Text:

...osciláciu externe ozubeného kolesa, a nakoniec podporné teleso, ktoré otočne podporuje klukový hriadel a má väčší počet oporných častí, jednotlivo a volne vsunutých do priechodných otvorov. Priesečník C, kde sa pretínajú akčné línie S reakčnej sily K komponentov hnacej sily, ktoré zodpovedajúce pôsobia od externých zubov na interné zuby, je umiestnený medzi kolíkový kruh P, prechádzajúci stredmi všetkých kolíkov vytvárajúcich interné zuby, a...

Prevodové zariadenie s planétovými kolesami s excentrickou osciláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14703

Dátum: 28.01.2005

Autor: Fujimoto Kenichi

MPK: F16H 1/32

Značky: zariadenie, kolesami, excentrickou, osciláciou, planétovými, převodové

Text:

...vsunutých do priechodných otvorov. Priesečnlk C, kde sa pretínajú akčné línie S reakčnej sily K komponentov hnacej sily, ktoré zodpovedajúce posobia od externých zubov na inteme zuby, je umiestnený medzi kolíkový kruh P, prechádzajúci stredml všetkých kollkov vytvárajúcich interné zuby, a vonkajšími koncamí prechádzajúcim kruhom G prechádzajúcim radlálne vonkajšími koncamí všetkých priechodných otvorov.0017 V ďalšom príklade, ktorý netvorl...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3300

Dátum: 10.09.2002

Autor: Harmatha Stojan

MPK: B60K 17/00

Značky: zariadenie, převodové

Text:

...hriadeľa prevodového zariadenia je os druhého trecieho kužeľa kužeľovej bezstupňovej prevodovky ukončeného prvým kužeľovým ozubeným kolesom kinematicky, funkčne pevno spriahnutá s bubnom bloku riadenia smeru otáčania. Toto kinematické, funkčné spojenie môže byt realizované napríklad mechanicky alebo elektronicky riadenoutrecou tanierovou spojkou, čím dôjde kprenosu krútiaceho momentu zosi druhého trecieho kužeľa kužeľovej bezstupňovej...

Spôsob ovládania na vyvolanie zmeny stavu a prevodové zariadenie s automatickým radením na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279985

Dátum: 11.06.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 43/09, F16H 61/02

Značky: spôsobu, vykonávanie, tohto, spôsob, převodové, změny, automatickým, ovládania, zariadenie, radením, vyvolanie, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania je určený na vyvolanie zmeny stavu medzi preklzovým stavom a zovretým stavom spojky ovládanej automaticky zvierajúcimi prostriedkami, vyvíjajúcimi zvierajúci prítlak, ktorý sa mení ako funkcia aspoň jednej funkčnej premennej. Uskutočňuje sa tak, že premenný zvierajúci prítlak pôsobiaci na spojku sa dočasne modifikuje krátkym prítlakovým impulzom, pôsobiacim navyše k nemu, v smere zodpovedajúcom uvedenej zmene stavu, čím sa...

Spôsob radenia prevodových stupňov a prevodové ústrojenstvo na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281284

Dátum: 11.02.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 59/46, F16H 61/02

Značky: vykonávanie, stupňov, převodové, radenia, ústrojenstvo, prevodových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka (18) zapojená prostredníctvom odstredivých zotrvačníkov (29) a pružiny (34) zaberá priamo so vstupom centrálneho kolesa (9) a s výstupom nosiča (13) planétových kolies. Ak je záberový tlak nedostatočný na krútiaci moment, ktorý má byť prenášaný, tanierové koleso (8) sa spomaľuje a je potom zastavené voľnobežným kolesom (16), zatiaľ čo osový tlak (Pac), vyvodzovaný skrutkovitými zubmi, uvoľní spojku (18). Ústrojenstvo potom pracuje ako...

Prevodové zariadenie, najmä do vozidiel a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: 279569

Dátum: 11.01.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 43/12, F16H 61/02

Značky: ovládania, vozidiel, zariadenie, převodové, najmä, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové zariadenie (1b) obsahuje epicykloidný prevod (7) s korunovým kolesom, spojeným so vstupom (2ab) a planétovým kolesom (9), ktorému je bránené v otáčaní opačným smerom voľnobežným zariadením (16). Nosič (13) planétového súkolesia je pripojený na výstupný hriadeľ (2bc). Korunové koleso (8) a nosič (13) planétového súkolesia môžu byť spojené prostredníctvom spojky (18b), uvádzanej do zopnutého stavu prostredníctvom odstredivých závaží...

Prevodové ústrojenstvo, určené najmä na motorové vozidlá a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280274

Dátum: 05.11.1997

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 63/30, F16H 61/02

Značky: najmä, ústrojenstvo, převodové, motorové, určené, ovládania, vozidla, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Planétové koleso (9) pripojené na hnací hriadeľ (2a) a unášač (13) satelitov pripojený na hnaný hriadeľ (2b) môžu byť prostredníctvom spojky (18), uvádzanej do záberového stavu zovretím prostredníctvom odstredivých rotujúcich hmôt (29) a tanierovej pružiny (34), spriahnuté tak, že prevodové ústrojenstvo pracuje v priamom zábere. V prípade, keď je zovretie spojky, prenášajúce zaťažovací krútiaci moment nedostatočné, korunové koleso (8) sa brzdí...

Prevodové zariadenie umožňujúce plynulý rozjazd

Načítavanie...

Číslo patentu: 280943

Dátum: 03.07.1996

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 3/72

Značky: umožňujúce, zariadenie, převodové, rozjazd, plynulý

Zhrnutie / Anotácia:

Epicykloidné súkolesie (7a) obsahuje centrálne koleso (9a) spojené so vstupným hriadeľom (2a) a nosič (13a) planétových kolies, ktorému je zabraňované otáčanie v opačnom smere voľnobežným kolesom (16a). Korunové koleso (8a) je spojené s výstupným hriadeľom (2ab). Korunové koleso (8a) a nosič (13a) planétového súkolesia môžu byť spojené prostredníctvom spojky (18a) uvádzanej do záberu pomocou odstredivých závaží (29) na dosiahnutie priameho...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280456

Dátum: 05.06.1996

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 31/04, F16H 3/72

Značky: převodové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V prevodovom zariadení je spojovacie zariadenie (38) uložené funkčne medzi oporou (111) a skriňou (4) prevodového zariadenia a obsahuje spoločný ozubený prvok (37), ktorý je v zábere s aspoň jedným planétovým kolesom (39) otočne uloženým v skrini (50) tvoriacim s každým planétovým kolesom (39) a skriňou (50) samostatné hydraulické čerpadlo, ktoré má vstupnú oblasť hydraulickej kvapaliny a výstupnú oblasť (131) hydraulickej kvapaliny po obidvoch...

Prevodové ústrojenstvo zariadenia na čistenie čelných skiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281497

Dátum: 08.05.1996

Autori: Mayer Günter, Scholl Wolfgang

MPK: B60S 1/20, B60S 1/16

Značky: zariadenia, skiel, čistenie, ústrojenstvo, převodové, čelných

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (22) sa skladá z ramienka stierača, šmýkadla vykonávajúceho vratné pohyby a z prevodu spoluzaberajúceho s hnacím zariadením (16). Prevodové ústrojenstvo mení rotačný pohyb na kmitavé pohyby a je spojené s hnaným hriadeľom (20) vykonávajúcim kmitavé pohyby. Diel (24) prevodového ústrojenstva (22) poháňa šmýkadlo prostredníctvom ťažného a/alebo tlačného ústrojenstva (26) a ozubených kolies (40, 42, 34) a má tvar dutého...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280408

Dátum: 12.01.1995

Autor: Antonov Roumen

MPK: B60K 17/08, F16H 37/04

Značky: zariadenie, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové zariadenie obsahuje dva prevodové moduly (180b, 180c), usporiadané v rade na rôznych osiach (Db, Dc), a prostriedky na zmenu prevodového pomeru na selektívne uvádzanie každého z obidvoch modulov (180b, 180c) v jednom a druhom z aspoň dvoch prevodových pomerov. Vstup jedného modulu (180c) spojujú s výstupom druhého modulu (180b) mechanické spojovacie prostriedky (2b, 1c), pričom moduly (180b, 180c) sú funkčne usporiadané v rade....

Prevodové ústrojenstvo s meniteľným prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281220

Dátum: 14.05.1991

Autor: Antonov Roumen

MPK: B60K 17/04, F16H 37/02, F16H 3/64...

Značky: měnitelným, pomerom, ústrojenstvo, převodovým, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (1) má tepelný motor (3) na pohon čerpadla (8) hydraulického meniča (7) momentu, ktorého turbína (11) je pripojená na korunové koleso (16) planétového súkolesia (13), ktorého unášač satelitov (17) je pripojený na výstup (4) prevodového ústrojenstva (1). Čerpadlo (8) je spojené so slnečným kolesom (14) planétového súkolesia (13) a korunové koleso (16) je pripevnené na prvom voľnom kolese (22). Pri rozjazde je planétové...

Převodové ústrojí k ručnímu ovládání elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267016

Dátum: 12.02.1990

Autori: Plotěný Arnošt, Hladký Tomáš, Chlup Miloš

MPK: H01H 71/50, H01H 71/10, H01H 73/00...

Značky: spínacích, ústrojí, ručnímu, ovládání, převodové, elektrických, přístrojů

Text:

...čepu 2 s kuželovým osazením jí a příčnou drážkou 5 0 hlouoce, srovnatelné s vnitřním průměrem šestihranného zásuvného čepu Ž, který je pevné spojen s šestihrannou pfevlecnou truokou § pomocí spojovacího kolíku 1. Tento kolík 1 prochází oválnou drážkou Ž, vytvořenou v osazeném válcovém dříku lg šestíhranného ovládacího ćepu łl. který je suvně uložen v šestíhranné převlečné trubce Q, o jejíž trychtýrovítě rozšírený okraj 1 je opŕen jeden konec...

Odvzdušňovací zařízení prostoru motorové a převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 266035

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír

MPK: F01M 13/00

Značky: převodové, zařízení, odvzdušňovací, skříně, prostoru, motorové

Text:

...využít prostor držáku motorové skříně, kde chladicími a kondenzačními žebry jsou od prostoru motorové a převodové skříně odděleny chladicí a kondenzační motory, přičemž žebra, která oddělují jednotlivé prostory jsou tepelně vodivě spojena s některým z vnějších povrchů motorové skříně, který je ochlazován proudicím vzduchem při jízdě. Takto vytvořeně chladící a kondenzační komory jsou navzájem propojeny kanálky a stejně tak je první komora...

Zapojení regulátoru pro omezení rázů v převodové skříni regulované soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264635

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kyslík Václav, Jedlička Jiří, Studnický Miroslav

MPK: F16H 57/00

Značky: omezení, převodové, regulátoru, rázů, skříní, zapojení, regulované, soustavy

Text:

...stejnosměrného motoru V regulované soustavě A ustálený kotevní proud. Napěłový signál odpovídající ustálenému kotevnímu proudu (obr. 3 a obr. 5) má konstantní hodnotu až do okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček, kdy přichází na vstup ll žádané hodnoty otáčkového regulátoru l požadavek na změnu otáček regulované soustavy 3. od okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček se mají otáčky regulované soustavy A postupně snižovat až do okamžiku T 7...

Kryt otvoru převodové skříně proti prostupu oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258847

Dátum: 16.09.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: F16H 57/02

Značky: oleje, otvorů, skříně, převodové, proti, prostupu

Text:

...okraje tělesa prevodové skříně, kde dno drážky je sešíkmsno dovnitřŘešení je výrobné a montážně jednoduché a naprosto bezpečně zabraňuje úniku mazacího oleje 2 převodové skříně.Není třeba přítahovacích šroubů a těsnění, čí těsnicí hmoty.Konstrukčně se zjednoduší kryt otvoru a převodová skříň, poněvadž není třeba těenicí dosedací plochy. Je snadno vyrobítelné a ekonomicky výhodnější oproti dříve používanýmPříkladné provedení zakrytí otvoru...

Mazací zařízení vícestupňové převodové skříně pohonu, zejména mezipánvových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tučník Drahomír, Gagaš Jaroslav

MPK: B22D 41/12, B22D 11/10

Značky: mezipánvových, převodové, vícestupňové, zejména, vozů, skříně, zařízení, mazací, pohonů

Text:

...havárii, vyvolané vnějšími vlivy. Další výhodou je jeho konstrukční a výrobní nenáročnost a rovněž ta skutečnost, že k mazání může být použit olejvelmi různých druhú a hustoty a to podle místních provozních podmínek.Na přiloženém výkresu je příkladně znázorněno mazací zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný řez převodovou skříní pohonu mezipánvového vozu, obr. 2 je příčný řez,vedený řeznou rovinou Ě-5 z obr. 1 a obr. 3 je detail...

Zařízení k mazání převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 256233

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: F16N 7/36

Značky: skříně, mazání, zařízení, převodové

Text:

...převodové skříně, je upevněno sběrné korýtko odstříknutého mazacího oleje e přivedenó do rozdělovací mazací jímky.Zařízení je na obr. 1 znázorněno v nárysném řezu, na obr. 2 v bokorysu. Podstata vynálezu je v tom, že žádná rotační část převodové skříně není ponožena do mazacího oleje. Rotační část 3 je uzpůsobena tak, že nosný kotouč l. má na obvodu zapuštěna odstředivě výklopná raměnka 3, která za chodu převodové skříně se odstředivou...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štaňko Nikolaj, Nádvorník František, Hrabovecký Imrich, Bačovský Milan

MPK: C10N 40/04, C10M 169/04

Značky: mechanicky, mechanizmy, strojně, převodové, namáhané, tepelně, zariadenie, mazací

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Převodové zařízení se spojením převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246470

Dátum: 15.12.1987

Autori: Audrlický Jioí, Stránský Milan, Nápravník Jioí

MPK: F16H 1/46

Značky: zařízení, spojením, stupňů, prevodových, převodové

Text:

...systémem 4 k druhému převodovému stupni 27 s planetovým systémem 3. Základní funkční pohyblivostí je transformace ro 1 ~ 1, 7 m, 246470tačního pohybu z hnacího hřídele 30 na hnaný hřídel 31 v našem případě v nesouhlasném smyslu otáčení. Pro uložení korunových kol 21, 22 je použito pružněho dlferenciálního ústrojí 11, které je u prvního převodového stupuně 25 zobrazeno například pomocí torzně pružného bubnu 38, u druhéh-o převodového stupně...

Převodové ústrojí válců mlecí stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234542

Dátum: 01.11.1987

Autor: Matějíček Jan

MPK: F16H 7/00

Značky: převodové, ústrojí, válců, stolice, mlecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší převod kroužícího momentu mezi válci mlecí stolice v kombinaci převodu ozubenými koly a převodu řetězového nebo řemenového. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že řetězový převod tvořený ozubeným pastorkem a čelním ozubeným kolem je pohyblivě spražen s převodem tvořeným řetězovým kolem na vloženém hřídeli a řetězovým kolem pevného válce, nebo převodem tvořeným řemenicí na vloženém hřídeli a řemenicí pevného válce....

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hrabovecký Imrich, Štaňko Nikolaj, Bačovský Milan, Nádvorník František

MPK: C09K 15/04, C10M 141/00, C10N 40/04...

Značky: tepelně, mazacích, olejov, převodové, oxidačne, prísada, stabilná, mechanizmy

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...

Převodové ústrojí regulátorů a jističů s nosníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251567

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dupal Pavel, Králík Julián

MPK: G05D 23/00, G05D 23/10, G05D 15/00...

Značky: jističů, ústrojí, převodové, nosníkem, regulátoru

Text:

...páky nebo páka ovládající mžikový spínač. Nosník je tvaru vylehčeného U profilu. S výhodou je otočně uchycen na jednom z čepů.Hlavní výhodou tohoto uspořádání je uvolnění montážního prostoru, ke kterému dojde při otočení nosníku na jednom z čepů. Dále pak tato koncepce zachovává všechny Výhody stavebnicevé konstrukce a umožňuje při nižších materiálových nákladoch současné vylehčení konstrukces efektívnějším využitím montážních...

Převodové ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243333

Dátum: 15.05.1987

Autori: Helinger Jioí, Gutman Jioí

MPK: F16H 3/10

Značky: ústrojí, převodové

Text:

...redukční skříní a jeden z konců výstupního hřídele je osazen pomocným pohonem a obr. 2 znázorňuje tutéž reverzní skříň spojenou s pomoonou skříní tvořenou spojkou a výstupní hřídel je uzpůsohen pre odběr krouticího momentu.Hnací kola li reverzní skříně ł jsou ustavena na dutěm hřídeliłg. Hnaná ko 1 a׳i jsou otočně uložena na výstupním hřídeli łg, kde mezi oběma hnanými kolyłi výstupního hřídele 1 § je na tomto hřídeli reverzní spojkał§....

Zařízení pro řazení rychlostních stupňů převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243332

Dátum: 15.05.1987

Autori: Raclavský Vladimír, Prinz Karel

MPK: G05G 5/00, F16H 5/40

Značky: skříně, zařízení, převodové, stupňů, rychlostních, řazení

Text:

...Mezi tělesem a dvojčinným válcem je vytvořen kuličkový zámek, jehož kuličky odpovídají zářezům na pístnici. Mezi tělesem a dvoj činným válcem jsou ustaveny vymezovací odpružené dorazy.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu pro řazení rychlostních stupňů pŕevodové skříně v podélném řezu je znázorněno na výkrese.Zařízení pro řazení rychlostních stupňů sestává z tělesa ł, kterým prostupuje pístnice Z. Nos gł upevněný na pístnicił...

Zařízení k ovládání převodové skříně dopravního prostředku se sklopnou kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249771

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glinka Alexej, Livšic Iosif, Frumkin Konstantin, Gliněr Leonid

MPK: B60K 20/12

Značky: skříně, kabinou, zařízení, převodové, prostředků, sklopnou, ovládání, dopravního

Text:

...41, cBa 3 aHHoň c pamoň 6 TDBHCHODTHOPO cpeçrna, B Bepxneü qacŕn Kpmxa 4 QmMeeTcacerMeHTHMň nas 42 nnn npoxoa Qcn 43, csasuaammeñ KDNK H pyxoxwKy 23 c Kaönnoñ. PyKoaTxa 23 YCTaHOBHeHa Ha ocu 43 c Bo 3 MomHocTbm Bpamenun u cnnaana c KpmKoM 40 nocpecrnom nanbua 44. . v.- Ann oöecnéqeąnn Haemnoů mnxcaunn THPH 13 B Tpeőyemom nonoxennu npn bn-. poxugmaauun Kaöuuu ynop 26, orpaüuqaaammnň xo THFH 13 Bsepx, npennoqTn Tenbho BMHQHHGH B Bne...

Těsnění řadicí páky pro převodové skříně nákladních automobilů, zejména automobilů s odklápěcí kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drevs Klaus, Stiehler Bernd

MPK: B60K 20/04

Značky: kabinou, převodové, páky, odklápěcí, automobilů, nákladních, skříně, zejména, řadicí, těsnění

Text:

...R 0 TOHKH Bpameann puqara HBDSKHDWGHHH K DBCCTOHHHD OT HHHEFO Topua KOHHĚQCKOŘ npyr XHHH HO TOHKH Bpameann KOHHHGCKOŘ HDYKHHH DQBHO OTHOEBHHM AHBMGTDOB TOP3 a cqew Hepocpencrseunoro coenunennn ynnoraeuns cpyqKoň nepexnmqennx npoên B HOHY Kaônnm Bonrena MomeT Bmuepxnsarbca B nocraroqno Manmx pasmek pax uns nocTumeHnn cnnmeuux myMaHopoöuee Haoőperenne noacnnerca name Ha npHMepeero ocymecrnneanx.Ha npunaraemom pncynxe nóxasauo mur. 1...

Těleso převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245033

Dátum: 16.03.1987

Autori: Eddych František, Hamar Jozef Ing, Lederleitner Milan, Poller Ján, Váni Oldoich, Mikláš Emil, Siták Aubomír

MPK: F16H 57/02

Značky: skříně, těleso, převodové

Text:

...BTOTO nonepxuocmn Kopnvcaoro onopnom auemerrra n y Hecyuxero exemenvra ymxormmxan xpsmma yxpennaewoz c IIOMOĽILB) ynpyrmc Kpenêmmx snemenwon c apw, a name MQCJLFIHBE Bamia ycraaaazmnaercn c non/mmm yupwmc npeněmmnc aaemenwon na nommmmzconoñ cmomce rcoprrycnorovoxxopnoro anemema, a onopnaa pema, nomummmxonax amonKa n Hpmo BHHOJIHFIKJTOH s sme com PI/WIM cnaómamca noJmMu npoěmmm. . Ľpyraa xapamepnaa ocoóermocvrs naoópewenm sammqaewca n, TOM,...