Patenty so značkou «převodová»

Prevodová skriňa a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 285735

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: skriňa, spôsob, montáže, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Převodová skříň vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269920

Dátum: 14.05.1990

Autor: Medek Lubomír

MPK: E21C 29/16

Značky: vrátků, skříň, převodová

Text:

...Je pohůnän neznâzornäný buben nútia hřídelí 3. Ne výstupní hřídel 3 Je přes spoJcveoí prvek go, vprvnín příkledő provedení vytvorený Jeko ozubene epoJke Lg, uložená po Jedni etrenť tezi kotouöem a s Inekem 22 e po druhá strenö prckluzovou spoJkou 33 s zubcvou spoJkou 31 g, uehyoen brzdovy kotouö g brzdy 3 e brzdov-ým obloäením 1 L. Brzdový kotouö 33 Je posuvnl uloäen mezi pohyblivou čistí )1 brzdy 1 e víkem 13. Y nehybnó části n brzdy 1 Je...

Převodová vačka dutinového měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265027

Dátum: 12.09.1989

Autor: Skirka Otto

MPK: F16H 53/00, G01B 5/12

Značky: vačka, měřidla, převodová, dutinového

Text:

...funkční zakřivené částí mají tvar evolventy, takže jednotlivé polomňry jedu né zakřívené části jsou přímo úměrné stejným ,uloměrům druhé za» křivené části To znamená, že délka pootočení jedné funkční zą~ křivené části je přímo úměrná dćlce pootoňení druhé funkční zaąąí křívené části. Z toho vyplývá, že velikost přestavení převádňoi tyňkyŤjestejnáI-jako-velrkostvpŕestavení pohghliveho dotykuť Číą selníkový úchylkomčr tedgemmamená skutećnou...

Převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 259329

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: F16H 57/02

Značky: skříň, převodová

Text:

...rovnoběžným párem drážek, do kterých jsou zssunutelná upevñovací lišty.Uspořádání podle vynálezu umožňuje použití skříně celkem v äestnácti polohách, přičemž tvar stojanu lze snadno přizpůsobit tvaru základný, ke která se skříň připevní. V případě,kdy je třeba skŕíň vzhledem k základné v lištdch posouvst, při napínání łemenového nebo řetězového pohonu, je zajištěna stálá rovnoběžnost skříně.Na výkresech je znázorněn príklad provedení...

Převodová skříň pro pohon hutních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242373

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kára Jan, Král Jan, Preisler Vlastimil

MPK: F16H 57/02

Značky: válců, skříň, pohon, hutních, převodová

Text:

...využití převodových skříní.Jedno z možných provedení převodové skříně podle vynálezu je znázorněno na výkreaech, kde na obr. 1 je zobrazen boční pohled na pohon běhounu hutnlcího válce. na obr. 2 boční pohled na pohon pneumatikového kola hutnícího válce. Na obr. 3 je půdorysný pohled na převodovou skříň pro pohon pneumatíkováho kola. přičemž jedno z možných řešení přírubověho spojení částí skříní je znázorněno v částečnám řszu....

Převodová jednotka pro automatizaci chodu technologických linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239143

Dátum: 01.11.1987

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B65G 23/38, B65G 23/26

Značky: linek, chodu, převodová, jednotka, technologických, automatizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Převodová jednotka pro automatizaci chodu technologických linek, má pohonnou jednotku, která je spojena s hnaným hřídelem planetového soukolí, kde hlavní hřídel opatřený hlavní brzdou je přes indikátor polohy spojen s hnaným zařízením, vedlejší hřídel planetového soukolí je též opatřen vedlejší brzdou a převodem a spojen a řídicím systémem. Výstup z řídicího systému je spojen s ovládacím zařízením, které je vazbově spojeno s hlavní brzdou a...

Kroková převodová skříň s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253179

Dátum: 15.10.1987

Autor: Polášek Josef

MPK: F16H 57/00, F16H 5/00

Značky: převodová, pneumatickým, skříň, pohonem, kroková

Text:

...ve vodicím kolíku gg. Vodicí kolík 33 je uloženv kulíčkovém vedení do vedení kolíku 33. Na táhle lg vačky lg je také připevněna clonkagg, která ovládá indukční snímač g, který je upevněn v držáku 1. Držák 1 je přišroubovánna horním víku 3. Dále je zde celkově osazena vačka lg a její usazení do ložiska gg.Rovněž je patrné usazení maltézskěho kříže lg do ložiska 31. Kryt gg je přišroubován z boku převodovky a slouží jenom jako zakrytování...

Převodová skříň malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243024

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jíša Pavel, Slavík Milan, Sáblík Radko, Werner Jioí

MPK: F16H 1/44

Značky: malotraktoru, skříň, převodová

Text:

..., které je pevně spojené seskříní 35 a současně je ve stálém záberu s čelním pastorkem á.Skříň A 6 diferenciálu, je prostřednictvím náboje gg evvnitŕního ložiska 32 uložens v protilehlé stene Q a současně náboj 39, čelního kola 31 je prostřednictvím vnitřního ložiska ,u víka uložen ve víku g uzávěrlq. Neboj 32 je opstřen čelními ozuby L.Jedna poloosa j) je uložena jednak prostřednictvím vnějšího ložiska skříně gv protílehlé stěně jâ, jednak...

Převodová skříň pro velký převodový poměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232580

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šašek Jaroslav, Titl Josef

MPK: B60K 17/06

Značky: převodová, poměr, veľký, skříň, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Převodová skříň je určena pro obousměrný přenos kroutícího momentu při velkém převodovém poměru. Sestává z prvního hřídele, na jehož excentrické kruhové úložné ploše je prostřednictvím prvního ložiskového uložení uloženo vnitřní ozubené kolo, jsoucí v záběru s korunovým ozubeným kolem, pevně spojeným s vnější skříní, v níž je uložen první hřídel a druhý hřídel.

Prevodová skriňa harmonickej prevodovky s výstupom na hriadeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 231513

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pavlovič Rudolf, Istvan Milan

MPK: F16H 57/02

Značky: výstupom, převodovky, skriňa, hriadeli, harmonickej, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa pozostáva z telesa, ktoré je pevne spojené s prírubou, v ktorej je otočne uložená vstupná časť prevodovky a pevný ozubený veniec, do ozubenia, ktorého zapadá ozubenie výstupnej časti prevodovky, ktorá je pevne spojená s kotúčom, ktorý je pevne spojený s výstupným hriadeľom a otočne uložený v telese prevodovky.

Prevodová skriňa harmonickej prevodovky s výstupom na obvode skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: 231512

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pavlovič Rudolf, Istvan Milan

MPK: F16H 57/02

Značky: harmonickej, převodovky, obvode, skriňa, skříně, výstupom, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa je určená pre uloženie funkčných častí hrncovej harmonickej prevodovky v tých prípadoch, keď je potrebné zmenšiť konštrukčnú dĺžku prevodu. Zmenšením konštrukčne j dĺžky prevodu sa získa menšia hmotnosť a lepšie dynamické vlastnosti zariadenia, v ktorom je prevod zabudovaný. Uvedené vlastnosti prevodovky sú dosiahnuté využitím priestoru okolo hrnca harmonickej prevodovky na uloženie jej výstupnej časti a jej prispôsobením pre...

Mechanická převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 239309

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ševeík Miloslav, Dubina Štefan

MPK: F16H 3/08

Značky: skříň, mechanická, převodová

Text:

...BGĽOB c npmnanneaammmm mm eyóqaramm Řonccaum jnepegeua cooruomeuaà uemnyĺnepçnauaum nepenuero M aannero xona hocpécrnou nepeuemeumn napaauruoro ayóuamoro uaneca noamomuocrs nonyďeunn caocudro n kecoacuorownapuauma xopaóxm. F-4 V Hpąmepaue ucnonnennñ maodpereumsnouaąanu na npmnomenuux uepwcmax, rue ý Á f . .W 1 - ~ 1.çurypa 1 npcncwaBnnerco 6 oM cxemy Mgxenuqocnoü Kopoöum nepinaq c pema nepoaáaun nepeuero M onuom - aanuorofxonop 1 V...

Diferenciální planetová převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 230543

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šoltýs Mikuláš, Ondík Vladimír

MPK: B60K 17/04

Značky: planetová, diferenciální, skříň, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubených převodů a řeší planetovou převodovou skříň s vysokým převodovým poměrem. Na vstupním hřídeli je pastorek, který je v záběru s prvním ozubením centrálního dvojkola a s prvním ozubením korunového dvojkola, které je uloženo jako plovoucí a jehož druhé ozubení je v záběru se satelity, jejichž ozubení je současně v záběru s druhým ozubením centrálního dvojkola. Satelity jsou otočně uloženy na čepech unašeče. Unašeč je pevně...

Hřebenová převodová skříň pro pohon, zejména pohyblivých roštnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 227545

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

Značky: převodová, pohon, pohyblivých, zejména, hřebenová, skříň, roštnic

Zhrnutie / Anotácia:

Hřebenova převodova skřín pro pohon, ze jména pohyblivých roštnic, tvořená hřebenovou tyčí, opatřenou svým nosníkem, která v záběru s pastorkem, upevněným na hřídeli a její nosník je uvnitř hřebenové skříně veden jednak vodícími kladkami a jednak podpěrnými kotouči, připevněnými na hřídeli, vyznačená tím, že vodící kladky (7) opatřené nákolky jsou uloženy letmo ve skříni (1), která je otevřena a na nosníku (5) hřebenové tyče (4) je připevněna...

Převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 219526

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hampl Petr, Krejčí Václav, Schejbal Miroslav

Značky: převodová, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výrobu dílů tělesa převodové skříně samostatně na sklad. Dolní tolerance (dA) osové vzdálenosti (A) pojišťovacích kolíků, dolní tolerance (dB) osové vzdálenosti (B) ozubeného pastorku a bližšího pojišťovacího kolíku a dolní tolerance (dC) osové vzdálenosti (C) ozubeného pastorku a ozubeného kola mají hodnotu -0,02 mm a horní tolerance mají hodnotu +0,02 mm pro železné díly tělesa, zatímco pro díly tělesa z lehké slitiny platí...

Převodová ústrojí jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 241079

Dátum: 13.06.1985

Autor: Bobrov Alexadd Vladimirovie

MPK: B62M 17/00

Značky: ústrojí, převodová, jízdního

Text:

...dovnitř, jak znázorněnno na obr. 1 » a 3 a přitlačunje hnoací pouzdro 21 k dvojkuželovému brzdovému kroužku 25.ako obvykle je brzdový dvojkužeilonvý kroužek 25 dělený za učelem rozpínání a stlačování .při přitlačování k stěnám náboje 2 hnacílho kola 3. Dvojlkiužel-ový brzdový kroužerk 25 je vytvořen podobné jako dvojkuželové hnací pouzdro 21 a při brz-dění je kuželołvá část 27 při-tlačového k brzdovému kuželi 28, který je jakýmkoliv...

Převodová skříň, zejména pro několikavřetenové soustruhy jedné typové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 217778

Dátum: 15.08.1984

Autori: Fibrich Svatopluk, Klvaňa Karel

Značky: skříň, řady, typové, soustruhy, jedné, několikavřetenové, zejména, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Převodová skříň, zejména pro několikavřetenové soustruhy jedné typové řady, jejíž část pro pohon pracovních vřeten i část pro pohon posuvů i rychloposuvů jsou vybaveny společným elektromotorem. Skříň je konstruována tak, aby po stránce výrobní vyžadovala co nejméně technologických operací a po stránce technologicky užitné vykazovala co nejméně obměňovaných pávků, a to i za předpokladu, že skříň je určena pro celou typovou řadu strojů jednoho...

Vertikální převodová skříň pohonu pracovních válců vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217026

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mareš Václav, Lhoták Jiří, Ryjáček František

Značky: pracovních, vertikální, válců, válcovací, převodová, skříň, stolice, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vertikální převodové skříně pohonu pracovních válců vertikální válcovací stolice pro kontisochorové tratě, u které je vertikální elektromotor umístěný paralelne s hřebenovými válci. Vynález řeší vertikální převodovou skříň uloženou ve vertikální stolici, která umožňuje paralelní umístění vertikálního elektromotoru v těsné blízkosti vertikální stolice při současném splnění požadavků na možnost výměny reservních kazet pracovních...