Patenty so značkou «prevádzaniu»

Spôsob striedavej výroby roztokov dusitanov a dusičnanov a zariadenie k prevadzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268588

Dátum: 14.03.1990

Autori: Búci Ladislav, Kontra Andrej, Matzenauer Tomáš

MPK: C01D 9/00

Značky: dusičnanov, roztokov, výroby, prevádzaniu, striedavej, spôsobu, spôsob, tohto, dusitanov, zariadenie

Text:

...konltruklne nonlroćných ůprov. Nlkledy no roabixltiu sú preto all a dobe na zavedenia výroby je krłtka.Na pripojenoa obrazku jo uvadunl tehnologik| echłoe epoeobu I zariadenia podľa vynłlezu, eko zariadenie na ztrledavú výrobu roztoku dusitenu odnlho n kyseliny dueilnej, alebo len výroby kylelinylduzičnoj, ne atrednottakovej výrobni kyaeliny duaičnaj,vybevone dvoni abeorpčnýei kolőnani. Abaorpčnl kolonn J olldtnl eitový-i elllaoi je...

Spôsob injektáže stien budov proti prenikaniu vlhkosti a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261405

Dátum: 10.02.1989

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/64

Značky: budov, zariadenie, injektáže, prevádzaniu, tohto, vlhkosti, proti, spôsobu, spôsob, stien, prenikaniu

Text:

...spočíva v tom, že dvojstupňovým prevedením injektáže sa docieli vytvorenie hydroizolačnej bariéry rovnomerne v celom priereze sanovanej steny.Zvláštnost injektážného zariadenia spočíva v tom, že injektor má osobitné uspo 4riadenie perforácie a premsnný prierez otvorov zabezpečuje prívod rovnakého množstva infúznej látky na každé miesto vrtu. Toto technicke riešenie perforácíe injektora umožňuje vyrovnat prietokové množstvo infúznej...

Ušná známka pre evidenciu dobytka, spôsob vytvárania identifikačných znakov na jej základnom telese a razidlo k prevádzaniu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257374

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tóth Anton, Kopál Pavel, Dubina Štefan, Jarolímek Miloslav, Vavrovič Ernest

MPK: A01K 11/00

Značky: vytvárania, základnom, evidenciu, ušná, razidlo, prevádzaniu, známka, spôsobu, tělese, spôsob, dobytka, znakov, identifikačných

Text:

...v porovnaní s farbou základného telesa.Vyšší účinok razidla podľa vynálezu spočíva v tom, že sa dá pomerne malou silou zatlačíť funkčnou časťou pod povrch označovaného predmetu, kde vytvorí ihlancovité prehĺbenía.Príklady prevedenia ušných známok schematiolçy zobrazené na výkrese, kde olnr. 1 značí nárys a obr. 2 rez revinou AA pod 1 a obr. 1.Ušná známka pozostáva zo základného telesa 1 obr. 1 a z identifikačných znakov 2. Základné...

Spôsob merania kinetických parametrov difúzneho procesu rozpúšťania a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257101

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lapčík Ľubomír, Mikula Milan, Dařbuján Jozef, Kalíšek Vlastislav

MPK: G01N 11/14

Značky: procesu, zariadenie, prevádzaniu, spôsob, parametrov, merania, kinetických, difúzneho, rozpúšťania

Text:

...otvory v statických elemenboch 16 sa dostáva k rotačným elementom. Smer pohybu kvapaliny je znázornený šipkou na obr. 2. Tento pohyb je zabezpečený odstredivou silou pôsobiacou na kvapalinu pri rotácii ako i sklonom Vŕtanie čerpacích otvorov 13 rotujúcich elementov 11. Drážky 15 znižujú rotáciu kvapaliny v olblasti vzorky. Mechanický odpor notujúcich elementov behom rozpúštania narastá vdaka vzrastukoncentrácie rozpúšťane látky V...

Spôsob rýchleho zisťovania množstva kvasiniek a baktérií vo víne, pive, mlieku, nealkoholických nápojoch, sirupoch, minerálnych vodách, pitných, užitkových a odpadových vodách a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247280

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hájek Jioí, Mikulec Jan, Chrz Vladimiír

MPK: C12Q 1/06

Značky: víne, zariadenie, nealkoholických, pive, mlieku, spôsob, rychlého, prevádzaniu, minerálnych, kvasiniek, pitných, bakterií, zisťovania, sirupoch, odpadových, množstva, tohoto, nápojoch, užitkových, spôsobu, vodách

Text:

...iného substrátu cez meinbránu 4 s pórami 1,2 m, na ktorej sa zachytia krvasinky a potom cez membránu 4 s pôrami 0,3 m, na ktorej sa zachytia baktérie.Filtračné zariadenie sa opatrne rozoberie a, vyberie sa. filtračné membrána. Filtračné rnembrá-na sa položí na gázu napustenú far 4bivom, s výhodou Ponceau S, v Petriho misike a nechá sa pôsobiť 4 minúty. Favrbivo Ponceau sa pripraví vždy čerstvé tak, že sa rozpustí 0,9 g Ponceau S v 13,4 g...

Ventilačná dýza k prevádzaniu vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 240504

Dátum: 15.08.1987

Autor: Schneider Herbert Hans

MPK: A61M 16/00

Značky: ventilácie, prevádzaniu, dýzovej, vysokofrekvenčnej, dýza, ventilačná, pľúc

Text:

...aplikovaná i transtracheálne, či cez intubačnü ka.nylu.Na pripojených výkresoch je schematicky a zväčšene znázornená ventilačná dýza, pričom je na obr. 1 schematicky naznačená tvorba aerosolu.Na obr. 1 je znázornený schematický nákres ventilačnej. dýzy s ilmiestnením trubičky 2 na prívod kvapaliny, v jej vnútri,pozoistávajücej zplášťa l-ventilačnej dýzy,so vstupom 3 na prívod pohonných plynov z ventilátora. Vo vnútri plášťa 1 ventilačnej dýzy...

Spôsob plošného stríhania a dierovania polotovarov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237847

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kulíšek Jaroslav, Polák Karol, Polák Juraj

MPK: B21D 26/08

Značky: stríhania, dierovania, zariadenie, tohoto, polotovarov, plošného, spôsob, spôsobu, prevádzaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plošného strihania a dierovania polotovarov, ktorého podstatou je, že na polotovar umiestnený spolu s protiľahlým kovovým, priestorovo tvarovaným tvárniacim nástrojom v uzavretom priestore v tlakovom médiu alebo v prostredí čistoplastickej hmoty sa pôsobí synchronne tlakom, rýchlosťou a zrýchlením daného výstrižku pri vystrihovaní alebo odpadu pri dierovaní a to prostredníctvom mechanického rázu uskutočneného do daného tlakového...

Spôsob kontroly spojenia prvkov upínacej zostavy a zariadenie k prevádzaniu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230295

Dátum: 15.10.1986

Autori: Tököli Pavol, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/06, B23Q 17/00

Značky: zostavy, spôsobu, spojenia, spôsob, prevádzaniu, upínacej, zariadenie, kontroly, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsobom kontroly spojenia prvkov upínacej zostavy sa zvýši využitie obrábacieho stroja efektívnejšie ako doteraz na strane jednej a na strane druhej výroba nepodarkov sa zníži na minimum, pričom je umožnené automatizovať nielen kontrolu upnutia, ale aj následne korekcie upnutie obrobkov v upínacie zostavy.

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní a zapojenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221154

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zimányi Ján Csc, Milička Eduard

Značky: adaptívnej, veľkosti, regulácie, pracovnej, prevádzaniu, elektroiskrovom, zapojenie, obrábaní, spôsob, medzery

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní, u ktorého časový priebeh napätia na elektródach sa sníma a porovnáva s časovým priebehom napätia vystupujúceho z referenčného modelu a rozdielu medzi nimi se využívá k regulácii veľkosti pracovnej medzery, u ktorej z napäťových impulzov snímaných na iskrišti v určitých časových, intervaloch vytrieďuje aspoň jedna skupina pracovných impulzov, ktorých stredné...

Lapovací nástroj k prevádzaniu lapovania vnútorných valcovitých plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221011

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kinči Jozef

Značky: válcovitých, prevádzaniu, lapovací, ploch, lapovania, vnútorných, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka využívania lapovacieho nástroja pri lapovaní vnútorných valcovitých otvorov. Vynález rieši konštrukčné prevedenie lapovacieho nástroja prispôsobené k vylepšeniu technologického procesu lapovania. Podstatou vynálezu je, že lapovacie puzdro je v smere pozdĺžnej osi odpružene ustavené na rozpernom tŕňe pomocou ľavej a pravej pružiny, pričom pravá pružina je o väčšej sile, zatiaľ čo na upínacom čape rozperného tŕňa je prestaviteľne...

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223081

Dátum: 15.03.1986

Autori: Voška Július, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

Značky: prevádzaniu, spôsob, prvkov, zariadenie, výroby, spôsobu, fluidizačných, tvarových, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov zo zrnitých alebo prachových bronzových materiálov tvorených meďou a 9 až 11 % cínu je podľa vynálezu vyznačený tým, že pri zrnitosti 0,15 až 0,3 mm sa bronzový materiál speká pri teplote 815 až 825° Celsia a pri zrnitosti 0,06 až 0,14 mm sa speká pri teplote 795 až 805 °C po dobu 90 až 120 minút a vychladzuje v redukčnej, alebo neutrálnej atmosfére do teploty 100 °C. Predmetom vynálezu je aj...

Spôsob merania momentu statickej navyváženosti a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226563

Dátum: 15.11.1985

Autor: Šarabok Dušan

Značky: merania, spôsob, statickej, zariadenie, navyváženosti, momentu, prevádzaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania momentu statickej nevyváženosti najm( rotačných telies, vyznačujúce sa tým, že u meraného valcového telesa, uloženého vo vodorovnej polohe, vo výkyvnom meracom zariadení sa najskôr zistí prvý uhol vychýlenia ?1 od nulovej polohy, potom sa merané teleso pootočí o 90° a zistí sa druhý uhol vychýlenia ?2, pričom platí, že (I) kde M je moment statickej nevyváženosti, Gz hmotnosť výkyvných častí meracieho zariadenia, rz vzdialenosť...

Spôsob regulácie hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218616

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zubák Ján

Značky: zariadenie, spôsob, elektrolytu, obrábaní, prevádzaniu, hodnoty, elektrochemickom, regulácie, dusičnanu, sodného, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši plynulú reguláciu hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní. Podstata vynálezu spočíva v elektrolytickom vylučovaní prebytku iónov Na+ na katóde pred vstupom do medzielektródového priestoru, ktoré sú odvádzané časťou elektrolytu mimo medzielektródový priestor do regeneračnej nádrže. Zariadenie k prevádzaniu spôsobu pozostáva z telesa, ktoré je umiestnené v prívodnom potrubí elektrolytu. Na...

Zariadenie k prevádzaniu lapovania vnútorných valcových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 219173

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kinči Jozef

Značky: zariadenie, vnútorných, prevádzaniu, ploch, válcových, lapovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia k prevádzaniu lapovania vnútorných valcových plôch, hlavne u rotačných súčiastok. Podstatou uvedeného vynálezu je, že na obvode puzdra lapovacieho tŕňa je voľne ustanovená súčiastka, ktorá je za vonkajší priemer uchytená upínacím pásom upínača. Upínač je ďalej tvorený telesom opatreným ramenom a otočne uloženou kladkou na čape ramena. Pod lapovacím tŕňom na vodorovnej ustavovacej ploche frémy sa nachádza kontrolný...

Spôsob vytvárania obojsmernej reverzačnej otáčkovej frekvencie a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218740

Dátum: 01.06.1985

Autori: Jajcay Alojz, Holomek Vlastislav, Májek Vladimír

Značky: spôsobu, vytvárania, otáčkovej, frekvencie, tohto, zariadenie, obojsmernej, prevádzaniu, spôsob, reverzačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru strojárenskej technológie. Vynález rieši vytváranie obojsmernej reverzačnej otáčkovej frekvencie plynule regulovateľnej v celom rozsahu otáčkových frekvencií od hraničnej hodnoty v kladnom smere otáčania až po i hraničnú hodnotu v zápornom smere otáčania, včítane oblastí nulovej otáčkovej frekvencie z dvoch jednosmerných otáčkových frekvencií a zariadenie pre tento spôsob. Obojsmernej reverzačnej otáčkovej frekvencie sa...

Spôsob elektrostatického odstraňovania prebytočných pevných častíc a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215609

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kabátová Viera, Čapek Jozef

Značky: tohto, spôsobu, pevných, spôsob, odstraňovania, zariadenie, elektrostatického, prevádzaniu, částic, prebytočných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrostatického odstraňovania prebytočných pevných častíc, hlavne vlákenných vločiek, ktoré zostali neukotvené v adhéznej vrstve elektrostaticky povrstveného útvaru, vyznačujúci sa tým, že uzemnený povrstvený útvar (1), obsahujúci neukotvené pevné častice, sa predsúša a prechádza jednosmerným elektrostatickým poľom, vytvoreným vysokonapäťovou elektródou (2) s napätím 30-150 kV, pričom neukotvené pevné častice sa z povrstveného útvaru...

Spôsob opracovania povrchu výrobkov zo skla infračerveným žiarením laseru a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214081

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kýška Ján, Jiskra Jiří Prom Praha, Urbánek Peter

Značky: infračerveným, opracovania, žiarením, laseru, tohto, zariadenie, prevádzaniu, spôsob, povrchu, výrobkov, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania povrchu výrobkov zo skla infračerveným žiarením laseru spôsobujúci zmenu optickej priepustnosti skla alebo odparenie hmotnosti materiálu opracovávaného výrobku zo skla tak, že táto zmena má časový priebeh úmerný časovému priebehu dopadajúceho infračerveného žiarenia vyznačený tým, že na osovo-symetrický výrobok zo skla dopadá fokusované infračervené žiarenie laseru tak, že osovo-symetrický výrobok zo skla absorbuje toto...

Spôsob vyhadzovania nesprávnych priemerovo menších výkovkov pri kovaní za tepla a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214205

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jurky Jozef, Jurky Ján, Ševčík Jozef

Značky: spôsobu, zariadenie, prevádzaniu, tohoto, menších, spôsob, priemerovo, výkovkov, vyhadzovania, tepla, kovaní, nesprávnych

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob vyhadzovania nesprávnych priemerovo menších výkovkov pri kovaní za tepla najm( krúžkov a matíc z čelustí prenášacích klieští, ktoré uchopujú výkovok po predpechovaní za jeho vonkajší povrch a presúvajú ho na ďalšiu kovaciu operáciu, je vyznačený tým, že v dráhe presunu výkovku je umiestnené šikmé tlačidlo vyhadzovača predp(té pružinou, ktoré je čelom výkovku pri pohybe tlačené v smere osi pružiny do vnútra telesa vyhadzovača a šikmé...

Spôsob výroby blokov z triedeného oceľového odpadu, vhodných najmä pre formy na tlakové liatie a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216276

Dátum: 15.05.1984

Autori: Polák Karol, Žitňanský Marcel, Proksa Miloslav

Značky: spôsob, vhodných, zariadenie, formy, spôsobu, výroby, triedeného, najmä, blokov, ocelového, prevádzaniu, odpadů, liatie, tlakově, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby blokov z triedeného oceľového odpadu, vhodných najmä pre formy na tlakové liatie, pri ktorom sa oceľový odpad najprv pretaví v indukčnej peci vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére, potom sa usmernene odleje a po vybratí z delenej kovovej kokily sa tvárni kovaním v tuhom stave pri teplote 900 až 1300 °C pri konštantnej rýchlosti deformácie rovnej 102 až 104 m. s-1, vyznačujúci sa tým, že pri kovaní sa oceľový blok tvárni postupným...