Patenty so značkou «převádění»

Zařízení na uchovávání vzorků a jejich převádění k analýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260461

Dátum: 15.12.1998

Autori: Masák Vladimír, Morávek Vladimír

MPK: G01N 1/02

Značky: převádění, zařízení, jejich, analýze, uchovávání, vzorků

Text:

...kružnicích 6 a 7 se středem na ose otačení 15. Roztečná vzdálenost dvou sousedních vyústění vně připojených trubic 9 je roven úhlu ce.Na obr. 3 je znázorněn Stator 2 pevně spojený šrouby 21 s trémou 16. Stator 2 obsahuje těsnění 17 s těsnicí plochou 4, ve kterých se stýká s rotorem 1, který obsahuje vrtání 8 na roztečné kružníci G. Rotor 1 se stýká přes těsnicí plochu 5 těsnění 17 se statorem 3. Rotor 1 je nasazen na lozisko 23 upevněné...

Zařízení k převádění plynu z obsazované koksovací komory do komory sousední

Načítavanie...

Číslo patentu: 269154

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: obsazované, koksovací, zařízení, převádění, sousední, komory, plynů

Text:

...v časovém intervalu obsazovšní kokeovaoí komory nejvyýěí.Zařízení podle vyndlezu je v pŕíkladu provedení sohematicky znázorněno na připojenám výkrese, který schematioky. znázorňuje podélný řez koksdrenekou baterií s obsazovanou a sousední koksovaeí komorou spolu se zařízením podle vynálezu umístěném na konstrukcí spelovaoího vozíku.Konstrukce l spalovaeího vozíku pojíždí po stropu g kokeerenská baterie nad koksovacímí komorami, kde...

Zařízení pro převádění osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268002

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dančová Olga, Majzner Jan

MPK: D03D 49/14

Značky: válem, plošné, převádění, víceosé, výrobu, brdem, nití, stroji, osnovním, textilním, osnovních, zařízení, textilie

Text:

...příkladu jeho provedení podlepriložených výkrcsů. kde znázorňuje obr. l nárys a obr. 2 půdorys zařízení pro prevádení osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie s otočným prstencem a obr. 3 nárys a obr. A půdorys zařízení pro provádění osnovních níti mezi osnovním válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosá plošné textílie s pevným prstencem. Ha obr. 5 je znázornén detail...

Způsob převádění kapalné fáze aerosolu do roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267622

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrubeš Martin, Roušalová Blanka, Koubík Petr

MPK: B01D 47/02

Značky: roztoku, způsob, aerosolů, fáze, převádění, kapalné

Text:

...vláken od 30 do 100 kg/m 3 a tlouštce vláken od l 5 do 30 um.Tato druha vrstva převñdí kapalnou fázi eerosolu do mčrněho roztoku.Hlavní výhodou způsobu provádění kapalné fáze aerosolu do roztoku podle vynâlezu je,že aerosol Je veden do roztoku s nízkou tlakovou ztrátou a to se současně vysokou účinností pohlcení kapalnć fáze polydisperzního aerosolu do roztoku. Další velkou A průmyslovä využítelnou výhodou je, že tímto způsobem se převádí...

Zařízení na převádění nesoudržné vlákenné vrstvy v etážové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 263040

Dátum: 11.04.1989

Autor: Henyš Václav

MPK: D01B 1/48, B65H 49/00

Značky: nesoudržné, převádění, zařízení, etážové, vlákenné, sušárně, vrstvy

Text:

...263 040 Výhodou zařízenínüe vynálezu je rovnoměrné proeuěení vrstvy suroviny e následným ochlazením v její tlouěřce ezhospodárnění euäícího procesu na krátkém zastavovaoín prostoru, který je rozhodující v procesu modernizece tíren,bez nároku na stavební investice. Výška provozoven v tirnách lnu umožní instalaci alespoň dvouetážového systému,čímž se splní podstata vynálezu. Systém treneportních pásů e obloukových trensportérů...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Marek Jan, Doležal Jiří, Raif Zdeněk, Socha Jiří, Laš Luděk

MPK: D06M 13/46

Značky: kationaktivní, koloidní, převádění, střední, částic, vodní, formu, disperze, oxidů, způsob, velikostí, anionaktivní, křemičitého

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Přestavné ústrojí převáděcího válce o dvojnásobném průměru pro převádění archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239902

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kadleeek František

MPK: B41F 21/04, B65H 5/12

Značky: převáděcího, přestavné, převádění, válce, ústrojí, průměru, archů, dvojnásobném

Text:

...na hřídeli převáděcího válce pro nosení archů a v nichž se pobybudí ve směru obvodu hřídele podtlakovýmh rsmen, na nichž jsou upevněny sací a výfukové hlavy.Kromě toho, relativní stočení tiskacích souprav při oddelené) přostsvném úkonu musí m provedeno oddělenymi pŕestavrxými členy. Tím však nejsou na počátku uvedené možnosti chyb, nebezpečí při opomenutí úkonu přestavění některé jednotlivé funkce stroje,jskož i nejistota...

Zařízení pro mezietážové převádění palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 237929

Dátum: 15.03.1987

Autor: Holý Josef

MPK: A21C 15/00

Značky: palet, zařízení, mezietážové, převádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mezietážové převádění palet, sestávající z převáděcích zařízení vlečených palet a jim příslušejících řetězových kol, nekonečného řetězu a lineárních vodicích kolejniček. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že převáděcí zařízení pro vodorovné převedení palet z vyšší do nižší etáže nebo naopak obsahují převáděcí kotouče, opatřené na obvodě vždy alespoň jedním obvodovým vybráním tvaru pojížděcích kladiček...

Zařízení k převádění břemen z vertikální dráhy při jejich přepravě zvedacím prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234299

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pernický František, Kadlečík Jaroslav, Odstrčil Jiří, Dudík Evžen, Kovář Josef

MPK: B66C 1/10

Značky: přepravě, zařízení, jejich, břemen, vertikální, zvedacím, dráhy, prostředkem, převádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle tohoto vynálezu může přepravovat břemena ze svislé dráhy při jejich zvedání či spouštění nejen do horizontálně přesazených cílových prostorů, ale i opačně. Sestává z trubkovitého výložníku v nosné konstrukci pevně rozpěratelné v cílovém prostoru. Výložník je spodem otevřený podélným výřezem a vpředu je opatřen vidlicí a v jejím hrdle uspořádanou odváděcí kladkou. Při šikmém sklonu v této nosné konstrukci je přesuvný a ustavitelný...

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek a tkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222230

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kulczycki Karol, Darsie Burns

Značky: převádění, stroj, tohoto, způsobu, tkací, provádění, řady, nitěnek, způsob, nitěnky, protější, jedné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek vetkacím stroji na výrobu trojosých tkanin, vyznačující se tím, že se přední nitěnky (A´´) převádějí do strany od předního konce (40a) první útkové řady (A) nitěnek k přilehlému zadnímu konci (45a) protilehlé útkové druhé řady (A´) nitěnek, přičemž se příslušné osnovní niti (S) vedené nitěnkami udržují ve stejné poloze.

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224863

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hönich Pavel, Podroužek František, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

Značky: skrojků, převádění, řepy, zařízení, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy z ořezávacího nože na odváděcí dopravník, vyznačené tím, že k ořezávacímu noži (5) je pružným spojem (7) uchycen svým předním koncem tvarovaný vynášecí plech (8), spojený s kyvným ramenem (2) rotačního hmatače (l), s nímž je též spojena slupice (4) ořezávacího nože (5).

Zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225655

Dátum: 01.07.1985

Autori: Varga Josef, Láska Miroslav, Kosař Jiří

Značky: atmosféry, periodicky, vzájemné, odporových, zařízení, pracujících, převádění, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí, které mají na vnějším po vrchu otvory pro vstup a výstup atmosféry k větrání a jsou orientovány tak, že proti vstupu větrání jedné pece je realizován výstup větrání pece druhé, a jsou napojeny na společné odtahově potrubí s možností omezení odtahovaného množství. Odtahové potrubí je propojeno do první a druhé komory, které jsou uzavíratelné proti...

Zařízení pro převádění a zavádění jedné nebo několika přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228712

Dátum: 25.10.1984

Autori: Taubert Reiner, Hirt Wolfgang, Stegerer Klaus, Grüner Peter

MPK: B65H 67/04

Značky: zařízení, přízí, převádění, jedné, zavádění, několika

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro převádění a zavádění příze beze ztrát na převíjecích strojích pro zpracování textiní příze. Vynález je použitelný na strojích pro navíjení a zpracování textilních prízí s perforovanými držáky cívek. Cílem vynálezu je převádění příze při vyměně cívek beze ztrát a zlepšení zavádění příze pří přetrzích hrubých přízí, přiváděných kontinuálně za vysokých rychlostí Na počátku výměny cívek nebo zavádění příze se rezervní...