Patenty so značkou «přetlaku»

Systém vedúci tlak s bezpečnostným zariadením na zaistenie pretlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13562

Dátum: 14.03.2008

Autor: Conrads Hermann Josef

MPK: F16K 17/10

Značky: zariadením, zaistenie, systém, bezpečnostným, přetlaku, vedúci

Text:

...rovnako ako poistné ventilystabilizujúce tlak. To existuje principiálne v dvoch rôznychvariantoch, totiž pre poistné ventily, ktoré pracujú na princípezaťažovania alebo na princípe odľahčovania.Vždy podľa princípu práce poistných ventilov spočíva úloha riadiacich ventilov vtom, že ich riadiaci priestor sa má zaťažiť tlakom alebo sa má od tohto tlaku odľahčiť. Pre prevádzku je u nich vyžadovaná extrémna tesnosť v sedlách, ktorá sa obvykle...

Vakuová pec pro kalení v přetlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270629

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rybář Oldřich, Kult Jaroslav, Exner Milan, Jakeš Jan, Kode Jiří, Frey Augustín

MPK: F27D 9/00, F27B 7/06

Značky: plynů, kalení, přetlaku, vakuová

Text:

...pecí dle vyna- lezu, na obr. 2 je příčný řez pracovním proatorempece v rovine A-A a na obr. 3je příčnýwřez ochlazovaeím prostorcm vakuově pece Auvrovinl- Bg-B.Vakuovtĺřnádoba pece na obr. 1. je tvořeno dvojitým pláätěm ., který je uzavřen zadnínvíkelnria předním víkem l Uvnitř vakuová nádoby je pracovntprostor i,který je tepelne ízolován izolací 5, část této izolaca§~ja pevne spojena s předním víkem l. Pracovní prostor L je uzavírán...

Sonda k měření přetlaku horkých spalin tavicích pecí zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 265863

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nejepínský Jiří, Snopek Stanislav

MPK: C03B 5/16

Značky: sonda, zejména, tavicích, měření, přetlaku, horkých, sklářských, pecí, spalin

Text:

...rovnoběžně s její podélnou osou dva průtokové otvory A, 2 shodného průřezu, vytvářející vstup a výstup pro proudící epaliny ve snímaoím členu 1. Průtokové otvory 5, 2 úetí do prütokových kaná 1 ~ ků Q, 1 1 o etejném průřezuc Ve enímacím členu 2 jsou průtokové kanálky Q, 1, navzájem spojeny obtokovou komorou §. V konkrétním výhodném provedení má obtoková komora Q průměr 6 mm a keramická trubice g průměr 15 mm. Poměr průřezu obtokové komory Q k...

Nemäkčená zmes na báze polyvinylchloridu pre vytláčanie rúr odolných voči vnútornému pretlaku so zlepšenými reologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258710

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sáraz Jozef, Čigáš Pavol, Krivošík Ivan, Pleva Štefan, Hupka Ladislav

MPK: C08L 27/06

Značky: voči, vlastnosťami, polyvinylchloridu, odolných, zlepšenými, vnútornému, přetlaku, nemäkčená, vytláčanie, báze, reologickými

Text:

...modifikátora kopolyméru styrénmetylmetakrylátu pri teplote miešania 120 stupňov Celzia a teplote chladenia 40 °C. Uvedená zmes je charakterizovaná reologickými vlastnosťami na extruziometri maximálny krútiaci moment 20,11 Nm, minimálny krútiaci moment 12,27 Nm, miera viskozity 19,36 Nm. Z uvedenej zmesi pripravené rúry sa vyznačujú pevnosťou na medzi klzu 55,1 MPa, odolnosťou voči vnútornému pretlaku pri tangenciálnom napätí v stene...

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257606

Dátum: 16.05.1988

Autori: Antoš František, Doležal Jiří, Brožek Jaroslav

MPK: F16K 17/16

Značky: prostoru, nedovolenému, vnitřnímu, ochranu, přetlaku, zařízení, proti, uzavřeného

Text:

...je schematicky znázorněn na připojeném výkrese představujícím, podélný řez zařízením ve výchozím stavu při současném působení jmenovitého tlaku v chráněném prostoru.zařízení podle vynálezu sestává z membrány l uložené svým vnějším obvodem mezi dvěma přírubami 3 a svým stŕedem mezi střižníkem 5 na vnitřní straně É membrány l a opěrnou deskou É na vnější straně 2 membrány l, přičemž střižník § je k opěrné desoe A upevněn šroubem lg.s...

Zařízení k odstranění přetlaku v pouzdru uzavíracího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257270

Dátum: 15.04.1988

Autori: Meyer Walter, Gikadi Theo

MPK: F16K 39/00

Značky: přetlaku, zařízení, odstranění, uzavíracího, pouzdru

Text:

...Dno 5 i čelní stěna g jsou opatřeny vždy jedním kanálem lg, ll s těsnioími plochamivlg, ll, které obklopují vstupní otvory příslušných kanálů lg, ll. kanály lg, lljsou tlakovýmpotrubím lg, 1 spojeny 5 přípojnými hrdly g, 5 uzavíracího zařízení l. Do boční stěny gg komory ústí další tlakové potrubí ll, které je zaústěno do vnitŕního prostoru pouzdra g uzavíracího zařízení l. Vnitřní prostor komory V tělese 1 je valec lg, V němž je posuvně...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256645

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brožek Jaroslav, Doležal Jiří, Antoš František

MPK: F17D 5/00

Značky: přetlaku, plynů, zapojení, proti, jištění, zařízení, předehřevu

Text:

...určení..- 3 W 256 E 45 Príklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém vjkresu. Podle vynálezu je celá zařízení znázorněnénąagůvesu tvořeno regulační stanieí 5 plynu a kotelnou ll, které jsou navzájem pro~ pojeny rozvodným potrubím.ł teplonosné látky a rozvodným potrubím g plynu. Regulační stanicełplynu se skládá ze dvou regulačních-řad g, z niehž jedna je hlavní a druhá záložní a u nichž v každéjsou...

Zařízení pro regulaci výstupního přetlaku plynu u membránového regulátoru tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256012

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malík Ján, Richtr Ilja, Pála Miloslav

MPK: G05D 16/00, G05D 16/06

Značky: regulaci, výstupního, regulátoru, tlaku, přetlaku, membránového, plynů, zařízení

Text:

...Systém vyžaduje přídavné zařízení k nastavení regulační stanice v případě poruchy spojení. Naproti tomu dosavadní autonomní systémy pracuáí v zásadě se dvěma principy, a to s časovýmprogramem, nebo se změnou přetlaku v závislosti na255 n 12 průtoku plynu, kdy změna přetlaku je řísena elektrie ky nebo pneumatieky. U syst 6 můs časovým programom se mění výstupní přetlak podle předem daného denního nebo týdenního cyklu, přičemž součástí systému...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243271

Dátum: 15.11.1987

Autori: Blažík Otakar, Eejka Jioí

MPK: F28F 27/00

Značky: zařízení, plynů, jištění, proti, zapojení, přetlaku, předehřevu

Text:

...a seřízení pojistného ventilu 13 za provozu instalována uzavírací armatura 14. Dále je regulační stanice I plynu vybavena pomocnou regulační řadou B určenou pro zásobování kotelny II plynným palivem, ve které jsou instalovány vstupní uzavírací armatura 9, bezpečnostní rychlouzävěr 10 vybavený mikrospínačem 101, redukční ventil 11 pro redukci výstupního přetlaku z regulační řady A na přetlak určený pro hořáky kotlů 21 umístěných v...

Zařízení k fixování nepropustných vložek v hadicové tkanině působením vnitřního přetlaku a vnějšího ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253126

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uhmann Hubert, Kimmer Josef

MPK: B29C 63/22

Značky: tkanině, zařízení, hadicové, působením, ohřevu, fixování, vnitřního, přetlaku, vnějšího, vložek, nepropustných

Text:

...linky dovoluje vyrábět hadice s vložkami polymerními vlepovanými, jakož i s vľožkami pryžovými - zavulkanizovanými. Oproti stávajícím technologiím je tento způsob výroby energeticky výhodný. Vhodnou kombinací hodnoty vnitřního přetlaku a vnějšího ohřevu lze kladné ovlivnit pevnostní parametry hadic vyrobených z polyamidových či polyesterových materiálů.Příkladné provedení zařízení je znázorněno na přiložených obrázcích, i když přirozeně...

Odlehčovací filtr pro snížení přetlaku v nevýbušném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252410

Dátum: 17.09.1987

Autori: Prokop Jan, Houdek Milan, Sarkady Alexander, Kučera František

MPK: H02H 5/04

Značky: odlehčovací, závěru, snížení, filtr, nevýbušném, přetlaku

Text:

...ne« nevýbušnó zeřizeni e zajišťuje bezpečnost provozu.Zeřizeni podle vynálezu je znázorněno na obr. 1, kde v náryu je vlastni teleso l odlehčovsciho filtru. vyrobená z litiny neo hlinikovà slitiny 42 4384.0. Na obr. 2 je znázorněno vlastni ůleeo l v bokoryeu v řezu. prvni chladici blok g eestsvený z pliško z nsteriálu ll 331.1, u kterých je nezers mezi plišky sex. do 0.5 nu zejiětěns nelieovenýni výstupky vzájenně otočenýei o 180 ° proti...

Způsob regulace výstupního přetlaku za membránovým regulátorem tlaku plynu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252199

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pála Miloslav, Malík Ján

MPK: G05D 16/20, G05D 16/06, G05D 16/00...

Značky: způsob, tlaku, tohoto, membránovým, regulace, regulátorem, plynů, jakož, výstupního, přetlaku, provádění, zařízení, způsobu

Text:

...podmínkách sítě slmulací práce obsluhy. Vlastním principem je totiž integrační postup, kdy je časová konstanta volitelná podle konkrétního charakteru sítě. současně se průměrují hodnoty odběrů, získávané z clony obdobné ako při vyhodnocování obsluhou. Integrační postup je schopný plynule nastavit stanici na požadovaný režim bez ohledu na počet dalších stanic pracujících do systému, čímž je eliminováno kmltání tlaku V této síti. Výhodou...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250122

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doležal Jiří, Brožek Jaroslav

MPK: F17D 5/00

Značky: zařízení, jištění, proti, přetlaku, předehřevu, zapojení, plynů

Text:

...při uzavření přímého průtoku bezpečnostním rychlouzávěrem ll k přerušení přívodu elektrickélío proudu do kotelny I, zejména pak k oběhovým čerpadlům 24 a k elektroinstalaci 221 kotlů 22. ľeplosměnné zařízení propojující výměníky 3 tepla v regulační stanici I plynu je k případně potřebněmu vyřazení některého z výměníku 3 tepla z provozu teplonosného okruhu vybavena uzavíracími armvaturami 16, 17 a k jištění proti přestoupení přetlaku...

Ochranné zařízení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231051

Dátum: 15.02.1985

Autori: Exner Bernd, Vocasek Siegfried

MPK: H01T 1/14

Značky: bleskojistky, zařízení, ventilové, proti, přetlaku, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranneho zařizení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky používané hlavně na úseku zásobování elektrickou energií. Cílem vynálezu je zabezpečit provedení rychlé automatizované montáže ochranných zařízení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky s tím, aby se docílilo značného zkrácení pracovního času. Úkol spočívá ve vytvoření ochranného zařízení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky zabezpečujícího snížení počtu...

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu nebo vnějšímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227444

Dátum: 01.06.1984

Autori: Štěpán Josef, Houška Jan, Sainer Vladimír, Zach Josef

Značky: vnitřnímu, zařízení, vnějšímu, nedovolenému, uzavřeného, ochranu, proti, prostoru, přetlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu nebo vnějšímu přetlaku,vyznačené tím, že tento prostor je oddělen od okolního prostředí membránou (1) těsně sevřenou mezi přírubami (8) u které je umístěno průtržné zařízení složené ze střižníku (2)ke kterému je připojen pomocí táhla (7) píst (4) s přívodem pracovní látky (5) z chráněného prostoru, přičemž na přívodu pracovní látky (5) je umístěn přepouštěcí ventil (6).

Zařízení pro pojištění uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227432

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sainer Vladimír, Zach Josef, Štěpán Josef, Houška Jan

Značky: prostoru, pojištění, nedovolenému, vnitřnímu, proti, zařízení, přetlaku, uzavřeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pojištění uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku, vyznačené tim, že ve vnitřním osazení příruby (1) je volně vložena sestava (2) složená z kruhových pružných fólií (3) s vystřiženými radiálními mezerami, přičemž sestava (2) složená z kruhových pružných fólií (3) je překryta další fólií (4), která je dotlačována po svém obvodě k přírubě (1) pružným elementem (5).