Patenty so značkou «přetížení»

Výkonový bipolární tranzistor s integrovanou ochranou proti přepětí a napěťovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268061

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kalenda Libor, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/70, H01L 29/06

Značky: tranzistor, bipolární, ochranou, integrovanou, přepětí, proti, přetížení, výkonový, napěťovému

Text:

...polovodičověho materiálu, k jejíž jedné straně přilěhú vnější vysoce dotovaná vrstva Š, šterá je spojenn s první hlavní elektrodou E a která je stejněho typu elektrické vodivosti jako vrstva l záklndního polovodičověho materiálu, k jejíž druhé straně přiléhá bázoví vrstva 2 opačněho typu elektrické vodivosti,která s ní tvoří p-n přechod. Bázová vrstva 2 je jednak nn části plochy opatřenn kontaktem É báze, vodívč spojeným s třetí hlavní...

Zapojení ochrany pohybového mechanismu proti přetížení nebo mechanickému poškození

Načítavanie...

Číslo patentu: 268049

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uttendorfský Jiří, Bělovský Jan

MPK: H02H 7/085

Značky: pohybového, přetížení, ochrany, mechanickému, mechanismu, proti, poškození, zapojení

Text:

...opačném smčru, čímž dojde k jeho mechanickémuDalší výhodou zapojení je, že chrání mechanismus nejen v krajních polohách, ale i v mezipoloze v kterémkolí bodě. Hladina detekce kontrolované veličiny stejně jakopásmo časové necítlivosti jsou proměnné a je možné je přizpůsobit konkrétnímu pohybovému mechenísmu.Další výhodou zapojení je jeho poměrná jednoduchost a možnost umístění mimo pohybovŕ mechanismus v blízkosti obvodů ovládání. 5 výhodou jej...

Ochrana proti přetížení pro měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264102

Dátum: 13.06.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: B30B 15/28, C14B 1/40

Značky: ochrana, měkčicí, stroj, proti, přetížení

Text:

...vytvořit ochranu proti přetížení měkćicího stroja, která by jednak nebyla spojene s nedostatky prostého střižného kolíku a ostatních známých uspořádání, zejměna která by nevyžadovala montážní práce po vzniku přetížení, a jednak by nevyžadovala vysoká konstrukční náklady spojené s hydrauliokou ochranou proti přetížení měkčícího stroje.Uvedené nedostatky se odstraňují a vytčený úkol se řeší ochranou proti přetížení pro měköicí stroj podle...

Můstkový zesilovač s ochranou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260022

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nazarov Valerij

MPK: H03F 1/52

Značky: přetížení, můstkový, zesilovač, proti, ochranou

Text:

...pemuue ycnnnrenn HaX 0 nHTCHHHXe nopora cpaôarunauua, npu nepeř rpysxax nóspacwaer sume nopora, orxpusaa Tpansncwop perynnpymmero snenenra14 n cosnaaan 3 ero Konnexwopnoü uenn TOK,cO 0 TBeTcTBYmmHŘ saxony usneuenuaMomHócTH pacceaauą nepnoro Tpansucwopa 1.Perynupymmne snemenwu 14, 15 orxpunamwcn TOHBKO npn néperpysxe rpansucro ~ POĚ YCHHHTEHR BBMB ROHVCTHHX SQSUGHHŘ H 0 TOKY H MOMHOCTH DSCCQHHHH, cesna BBH HGDGKDGCTHOB sannpanne...

Zapojení pro signalizaci přetížení výkonového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255792

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: přetížení, výkonového, zdroje, zapojení, signalizaci

Text:

...výkonového zdroje, a tím ke snížení ztrát na akčním členua tNa výkpeiüje znázorněno blokové schéma zapojenípwle vynálezu. Výstup l výkonového zdroje l je spojen s výkonovým vstupem 31 akčního členu 3, jehož akční vstup gg je spojen s akčním výstupem ig zesilovače odchýlky 3, jehož napájecí vstup il je spojen s druhým snímacím vstupom Qg výhodnocovaciho obvodu Q a současně se snímacím odporem Ž. Druhý vývod snímacího odporu Ž je spojen s prvním...

Zapojení elektronického indikátoru přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254763

Dátum: 15.02.1988

Autori: Straka Jiří, Šandera Josef, Šimeček Vladimír, Hirt Lubomír

MPK: B66C 13/50

Značky: elektronického, indikátoru, přetížení, zapojení

Text:

...Akustícký blok je spojen s akustickým výstupom- 3 254 753 čítečs, jehož informační vstup je spojen s čítačovým výstupom řídícího mikropočítače. Hodinový výstup čítače je spojen s hodinovým vstupem výkonového bloku, jehož výstup je spojen se signalizačním blokem. Optický vstup výkonového bloku je spojen s optickým výstupem logického bloku, jehož čítačový výstup je spojen s ŕídícím vstupem čítače. Zobrazovací výstup logického bloku je spojen se...

Upichovací nůž se zajištěním proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254497

Dátum: 15.01.1988

Autor: Nič Dobroslav

MPK: B23B 27/04

Značky: proti, upichovací, nůž, zajištěním, přetížení

Text:

...nosným šroubem, jisticím šroubem a tažnouVýhodou popsaného upichovacího nože podle vynálezu je, že při případném neúměrném odporu, např. z důvodu uváznutí třísky, nadměrného otupení apod. dojde k vyklopení kulisy kolem nosného šroubu a vyjetí vybraní mimo jisticí šroub a konečně tahem pružiny k urychlenémuodklopení břitu nástroje z místa řezu.F 0 odstranění příčiny zvýšeného odporu proti řezu, např. změnou řezných podmínek nebo řezné...

Zařízení proti přetížení pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254075

Dátum: 15.01.1988

Autori: Procházka Václav, Novák Miroslav

MPK: A01B 61/04

Značky: pracovních, strojů, orgánů, proti, zemědělských, přetížení, zařízení

Text:

...schopnosti redlice e zvýšení měrného odporu půdy při orbě.Z ekonomického hlediska jsou pořizovecí náklady a údržba těchtoUvedené funkční a ekonomické nedostatky odstraňuje mechanické jistíoí zařízení radlic podle vynálezu.Na připojených výkresoch je schematicky znázorněn příklad provedení podle vyná 1 ezu,přičemž obr. 1 je nárys mechanického jistícího zařízení v pracovní poloze e obr. 2 je půdorysem, kde je znázorněno připojení k rámu...

Zařízení pro jištění půdozpracujících orgánů zemědělského stroje proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240866

Dátum: 01.01.1988

Autori: Stanik Miloslav, Szabó Josef, Zvioina Karel

MPK: A01B 61/04

Značky: jištění, půdozpracujících, zařízení, zemědělského, přetížení, stroje, proti, orgánů

Text:

...něj dojít k úniku oleje. Pŕípadné provozní netěsnosti a menší únik tlakového vzduchu může být snadnonahrazen zevzduchotlakového, stále doplňovaného systému traktoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkresu.Za neznázorněným traktorem je připevněn nebo připojen zemědělský stroj 1 nebo nářadí. K jeho rámu g je upevněn vzdušník §, který může přímo tvořit 1 součást rámu g. Ze vzdušníku Q...

Zařízení k ochraně armatur s netočivým stoupajícím vřetenem proti neplánovanému přetížení od motorického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243286

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sikora Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: proti, zařízení, pohonů, motorického, armatur, přetížení, netočivým, neplánovanému, ochraně, vřetenem, stoupajícím

Text:

...přičemž je jedno z valivých ložisek dotaženo závitovým přítužnfým kroužkem a jeho podstata spočíva V tom, že závitový přĺtužný kroužek je zašroubován do prstence, opatřeného vnitřním závitení a minimálně dvěma radiálními otvory, upevněného Ve vřetenovodu, opatřeném minimálně dvěma průchozími radiálními otvory, prostřednictvím minimálně dvou střižných kolíkü zasunutých současně jak V průchozích radiálních otvorech Vřetenovodu, tak v...

Zapojení galvanicky odděleného výkonového tranzistorového spínače s indikací přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242001

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mill Park, Ambrosius Klaus

MPK: H03K 17/08, H03K 17/78

Značky: výkonového, galvanicky, tranzistorového, přetížení, zapojení, odděleného, indikaci, spínače

Text:

...3, tvořeného výkonovým tíranzistorem, přičemž jeho výstup tvoří výstupní svorka B celého zapojení a zaroveň je veden do prvního vstupu h indikačního obvodu B, tvořeněho například obvode-m se svítívou díodou. Kladný pól napájecího zdroje U je připojen jednak na první svorku proudového čtdła 4 realizovaného rněřicím bočníkern a současně na první vstup a nadproudově .ochrany 5. Druhá svorka proudového čidla 4 je přivedena jak na druhý vstup...

Zabezpečovací ústrojí proti přetížení pracovních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243426

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tschamper Otto, Weidinger Zdenik

MPK: B66F 9/22, B66F 17/00

Značky: proti, pracovních, zabezpečovací, orgánů, přetížení, ústrojí

Text:

...vozíku, kde klopw aoaeut od błaaene uloietho ne vidlicích je adolvcan dvojící příaočarých hgdrouotorů 1,6 od sebe hwdraulicky oddälených napr. bydrauliokjai zlaty.V tento prípade je kaldj z dvojice pŕíaočarýcn mdroaotord 1.6 spojen se na .L 2(obr. 3) pŕedstavujícím nosąý díl pracovního orgánu. V každém zaväsu JJ je s vůlí suvnä ,ulozene teleso az łąydrsulickâho jednočinneho valce 1 L. teleso az je pevně spojene s dvojicí roman 23.Teleso za...

Pojistně zařízení proti přetížení hydraulického řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245277

Dátum: 15.06.1987

Autori: Barsumian Edward, Schindler Ursula, Possanza Genus, Beyerle Rudi, Maulding Donald Roy, Schönafinger Karl

MPK: F16K 17/164, B62D 1/00

Značky: proti, hydraulického, řízení, pojistné, zařízení, přetížení

Text:

...nopuma uummpa pyJIGBOPO ynpawlcunn JACLLGHTPMHHO Ha 1300 no omomeauno .upyr- n.apyw 011913211 aaa caepaeum, ł-.BÄĽOG na l-.OTODHX npenuaauaqeno JUH hxona c aby) mapou xsonoruannou c luponmbuum coocama paapeaauu uponąexąyroquon TWW. a noropoñ Haxonurca mapu,Bbeíleřłhañ ao anyrpeunnn uuamerp LLpOABÄyTOVIHOŘ rpyou npumaHąx nerada n xxpyxuna alarm, upuueu uouxoamxaa a oóe npoueacywoqnue wpyou spamu appeTnpyeT m c nppowrwuuoñ mapou» u sąmnpewzaewca...

Pojistka proti přetížení u mechanických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240118

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hudec Jozef, Zvara Ivan

MPK: B30B 15/28

Značky: přetížení, lisů, proti, pojistka, mechanických

Text:

...a dnem válce je umístěno destrukční těleso a v zadním prostoru válce mezi jeho dnem a pístem je tlakové prostředí o stavitelném tlaku, jejíž podstata podle vyíiálezíi spočíva v tom, že do zadniho prostoru válce ústí stavěcí šroub tlaku a uzavíratelííý spojovací průchod s tlakoměrem.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkresu, který značí př-ičný řez pojistkou.Těleso pojistky- má tvar válce 1, uzavře ného na jednom konci...

Zabezpečovací zařízení proti přetížení tratí závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmida Ladislav, Koižka Bedoich

MPK: B65G 43/00

Značky: závesné, proti, přetížení, zařízení, zabezpečovací, tratí, dráhy

Text:

...trubkami spojenými s pojišĺovecím ventilem, je zajištěno dílčí poklesnutí funkční části trati při přetížení.Dílčím poklesnutím funkční části-trati je zabráněno průjezdu vozidel zavěsné dráhy. Zavääená břemeno musí být poeunuto zpět na nakládací zařízení e odlehčeno. Funční část trati závesné dráhy je uvedene do původní polohy pomocí ručního hydraulického čerpadla.Břemeno o přípustné hmotnosti je pak možno pcsunout přes funkční část trati na...

Spojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického lisu, s pojistkou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kamioskýj Bohdan, Eerník Karel

MPK: B30B 15/06

Značky: ojnice, proti, ústrojí, beranem, přetížení, pojistkou, lisů, spojovací, mechanického

Text:

...tvoří tlakový prostor ,in pro kapalinu, ohraniöew dole horní plochou beranu i, na kterém je víko 1 přiäroubováno.Do tlakového prostoru n víka 3 vede prívodní kanál 3,1 kapaliny, kterou dodává čer~ padlo ž, a je v něm umístěn zpětný ventil í. Dále istí do tlakováho prostoru h regulační kanál 3 d, uzavřený regulačním pístem 1, který spolupracuje s vačkou Q, uepoŕádanou vzhledem k beranu 1 nehybně.Dále istí do tlakováho prostoru 3 h...

Ochranné zařízení forem balíčkovače proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250157

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01G 9/10

Značky: balíčkovače, forem, přetížení, ochranné, zařízení, proti

Text:

...mezi sebou spojeny v jeden pevný celok, ale každá forma je samostatná a může tedy vykôíávat zcela samostatný pohyb, Tyto jednotlivé formy jsou upevnerw k rámom, která jsou suvn uloženy ve vodících plochách držákd, připevněných k pohyblivé části balíěkovade a jeou Iajiátloy prułnýmizápadkami, seřízenými na odpor, který musí překonat každá forma s který je potrebný k vytvoření půdního halu.Dosedne-li část hrany formy na kámen, vznikne tím...

Zařízení pro signalizaci při přetížení břemenových magnetů a pro pevné uchopení břemen břemenovými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 237010

Dátum: 15.02.1987

Autor: František Lečbych

MPK: B66C 23/90

Značky: magnetů, pevně, signalizaci, břemen, magnety, uchopení, přetížení, břemenovými, břemenových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je vytvořit zařízení, které signalizuje vizuálně nebo akusticky přetížení břemenových magnetů a dovoluje zvýšit spolehlivost a bezpečnost uchopených břemen těmito magnety. Uvedeného účelu se dosáhne za pomoci zařízení vyvolávajícího signalizaci při přetížení zavěšeným břemenem. Toto je vytvořeno jako trubkové těleso, opatřené podélnými drážkami, ve kterých je uložen vodicí palec spojený s přírubou táhla, opírající se o pružinu,...

Zařízení pro jištění zdvihacího mechanismu proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234582

Dátum: 01.01.1987

Autori: Juro Jozef, Koscelanský Jozef

MPK: B66D 1/58

Značky: přetížení, zdvihacího, zařízení, jištění, proti, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k jištění zdvihacího mechanismu proti přetížení, které je využitelné u všech druhů zdvihacích zařízení. Je opatřeno vyrovnávací kladnicí, která má vůči nosné konstrukci zdvihacího mechanismu měnitelnou polohu ve vertikálním směru v závislosti na hmotnosti zdvihaného břemene a je spojena prostřednictvím páky s vypínacím ústrojím, zapojeným do elektrického okruhu poháněcího motoru.

Zapojení obvodu ochrany proti přetížení výstupů programovatelného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233392

Dátum: 01.01.1987

Autori: Fiala Jan, Souček Jiří

MPK: G05B 15/02

Značky: proti, ochrany, přetížení, výstupu, programovatelného, obvodů, zařízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Při přetížení výstupu některého z výkonových členů vysílá přetížený výkonový člen varovný signál přes součtový úpravný obvod do řiditelného zdroje a do časového členu. Po příchodu varovného signálu sníží řiditelný zdroj své výstupní napětí na hodnotu, která zaručí, že nedojde k poškození přetíženého výkonového členu. Současně jde varovný signál z úpravného obvodu na obousměrnou svorku zapojení, odkud přechází ke zpracování v obvodech...

Pojistné zařízení proti přetížení strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231863

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novák Zdeněk, Auschlag Zdeněk, Liščinský Petr, Pantůček František, Černil Miloň

MPK: B30B 15/28

Značky: strojů, zařízení, lisů, proti, zejména, pohybem, pracovním, přímočarým, pojistné, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistného zařízení proti přetížení pracovních strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů, a jeho předmětem je celkové uspořádání pojistného zařízení. Vynález má za účel zvýšit rychlost přenosu signálu z místa jeho vzniku do ovládacího členu stroje a vyloučit vliv nestejnoměrného prodlužování částí pracovního stroje na činnost zařízení. Tohoto účelu se dosahuje uspořádáním přenosové soustavy signálu v podobě uzavřeného...

Způsob kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení a elektronická pojistka pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233724

Dátum: 15.08.1986

Autori: Heine Hans-hagen, Schoenen Manfred

MPK: H02H 7/085

Značky: proudu, přetížení, elektrických, kontroly, způsobu, způsob, stejnosměrných, tohoto, provádění, efektivního, strojů, elektronická, zamezení, pojistka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení, u kterého se vytváří druhá mocnina skutečného proudu. Dále se týká elektronické pojistky pro provádění tohoto způsobu, která obsahuje kvadrátor skutečného proudu a integrátor. Vynález umožňuje na základě jmenovitého proudu stroje provádět účinnou kontrolu efektivního proudu resp. zatížení stroje, a to tím, že se od druhé mocniny...

Zařízení proti přetížení elektrického spouštěče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230820

Dátum: 15.06.1986

Autor: Musil Vítek

MPK: F02N 11/00, F02N 11/14

Značky: motorů, spouštěče, proti, elektrického, přetížení, zařízení, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o vynález závislý na řešení podle autorského osvědčení č. 223364. Na rozdíl od tohoto základního vynálezu, je u tohoto závislého řešení časovací obvod tvořen komparátorem napětí s hysterezí, jehož řídicí vstup je paralelní odbočkou výstupu generátoru pro napájení regulátoru napětí. Podle potřeby dané rušivými parazitními impulsními napětími v elektrické instalaci vozidla, je jeho řídicí vstup vybaven filtrem s kombinací elektrického odporu...

Způsob zabraňování přetížení zvedacích zařízení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230570

Dátum: 15.05.1986

Autori: Salavecz Lajos, Lendvay István, Avar Zoltán

MPK: B66C 15/00

Značky: způsob, provádění, zařízení, tohoto, zvedacích, přetížení, způsobu, zabraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se vytváří časový diferenciální kvocient signálu úměrného zatížení, hodnota diferenciálního kvocientu se v době dosažení zatížení odpovídajícího první prahové hodnotě zatížení ukládá do paměti a když zatížení dosáhne druhé prahové hodnoty, srovnává se okamžitá hodnota diferenciálního kvocientu s jeho dřívější hodnotou, uloženou do paměti, přičemž se při přetížení vysílá signál, jestliže okamžitá hodnota...

Zařízení pro dělení krouticího momentu s jištěním proti přetížení použitelné u železničních strojů, zejména sněhové frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227868

Dátum: 15.04.1986

Autor: Svoboda Miloslav

Značky: frézy, železničních, momentu, sněhové, strojů, krouticího, použitelné, dělení, zejména, proti, jištěním, přetížení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dělení krouticího momentu s jištěním proti přetížení použitelné u železničních strojů, zejména sněhové frézy, u níž se krouticí moment přenáší od motoru přes pastorek na talířové kolo hřídele vyznačené tím, že sestává z náboje řezačů (47), který je spojen s hřídelem (43) pomocí zubových spojek (1), přičemž těleso spojky (11) je pevně spojeno s hřídelem kladky (32), na jehož vnějším osazení (34) je umístěna pružina (31) opřená o...

Zapojení na ochranu proti přetížení elektrického spouštěče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223364

Dátum: 15.03.1986

Autor: Musil Vítek

Značky: ochranu, proti, motorů, elektrického, spouštěče, spalovacího, přetížení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Jeli klíček spínací skříňky elektrického spouštěče ve startovací poloze příliš dlouho i po uvedení spalovacího motoru v činnost, dochází k mechanickému a tepelnému opotřebení spouštěče a k přetěžování napájecího zdroje, zpravidla akumulátoru. Proto dochází k poruchám a zkracuje se životnost spouštěčů a akumulátorů. Účelem vynálezu je omezit tok proudu na spouštěcí vstup spouštěče na dobu nezbytně nutnou, nezávislou na osobě provádějící...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228216

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lédl Lumír, Budírský Stanislav, Novotný Stanislav, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Rohovský Milan, Breuer Jaromír

Značky: tlakového, dynamickému, ochranu, proti, zařízení, přetížení, prostoru, tlakovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti, zlepšení těsnosti plynové komory, zvětšení vstupního průřezu rázového ventilu i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 vytvořen z hlavice 130, posuvně a...

Vysokoteplotní rekuperátor spaliny-vzduch s kompenzací na tepelné přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227791

Dátum: 01.11.1985

Autori: Pokorný Bohumil, Polášek František, Schneller Jiří Člen Korespondent

Značky: tepelně, rekuperátor, kompenzaci, spaliny-vzduch, vysokoteplotní, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vysokoteplotní rekuperátor spaliny-vzduch sestávající ze svazku tepelných trubic, u kterého se řeší kondenzační část tepelných trubic tak, aby byl provozuschopný i při tepelném přetížení pro dostatečně dlouhý časový interval. Rekuperátor z tepelných trubic je určen k rekuperaci vysokopotenciálního odpadového tepla v průmyslových provozech, zejména v metalurgii.

Integrační číslicový voltmetr s indikací přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220127

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haas Karel

Značky: přetížení, indikaci, integrační, číslicový, voltmetr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky. Řeší problém indikace přetížení na vstupu integračního číslicového voltmetru. Zapojením podle vynálezu lze indikovat přetížení periodickým zhášením celé zobrazovací jednotky číslicového voltmetru při zachování možnosti měření vstupní hodnoty rovné hodnotě maximálního výstupního údaje. Podstatou vynálezu je použití monostabilního obvodu s délkou kmitu větší než doba jednoho převodu, který je při každém...

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219972

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mikolášek Oldřich, Sekanina Milan

Značky: přetěžovací, přetížení, hydraulické, zejména, pojistky, stroje, tvářecí, proti, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro mechanické tvářecí stroje, sestávající z přetěžovacího pístu, vyvažovacího pístu a odpalovacího pístu, pohyblivých souose v pneumatickém vyvažovacím válci uspořádaném na beranu, přičemž odpalovací píst má tvar trubky a je uspořádán v dutině vyvažovacího pístu na straně přetěžovacího pístu a jeho prstencové těsnící čelo dosedá na těsnění oddělující tlakový prostor vyvažovacího...

Zapojení výkonového zesilovače se stabilizací klidového proudu a ochranou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218951

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sýkora Rudolf

Značky: zapojení, zesilovače, stabilizaci, výkonového, klidového, proudu, proti, přetížení, ochranou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení výkonového zesilovače se stabilizací klidového proudu a ochranou proti přetížení, jehož vstupní svorka je přes oddělovací článek tvořený prvním kondenzátorem a prvním odporem připojena k neinvertujícímu vstupu budicího zesilovače, zatímco invertující vstup je spojen se zpětnovazebním děličem tvořeným druhým a třetím odporem a druhým kondenzátorem, přičemž výstup budicího zesilovače je spojen s anodou stabilizační diody, jejíž katoda je...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217742

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rohovský Milan, Bena Zdeněk, Thiemel Dieter, Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Lédl Lumír, Budírský Stanislav, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan

Značky: proti, ochranu, prostoru, zařízení, tlakového, dynamickému, tlakovému, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 opatřen otvorem 14, jímž je nasunut na pístku 15, jehož dno je přivráceno k vrtání 17 v uzavíracím prvku 13,...

Beran se střižnou pojistkou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225202

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sekanina Milan

Značky: střižnou, pojistkou, beran, proti, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Beran se střižnou pojistkou proti přetížení, zejména pro mechanické lisy s kulovou hlavou tyče ojnice opřenou o čočku dosedající na horní plochu střižné pojistky a zajištěnou v čočce prostřednictvím příruby s částí kulové plochy, která je přestavitelně uchycena v objímce na beranu, vyznačený tím, že mezi objímkou 6) a čočkou (4) je uspořádán alespoň jeden pružně deformační článek (5) s axiálním předpětím proti střižné pojistce (3).

Pojistka proti přetížení pro podávací ústrojí sběracího lisu ke sklizní sena, slámy a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 228708

Dátum: 25.10.1984

Autori: Schumacher Horst, Merdon Günter, Schlemmer Manfred, Lan Kburkersdorf

MPK: A01D 75/18

Značky: pojistka, slámy, podávací, sklizni, sena, podobně, ústrojí, sběracího, přetížení, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojístky proti přetížení ~odávacího ústrojí sběracího lisu pro sklízeň sena, slámy std. bčelem vynálezu je sestrojit pojistku protí přetížení s vysokou f unkční spolehlívostí a minímálním prostojem. Vynález řeší úkol ta~, že vytváří přesně stanovené funkční úsilí mezi páry nožů nožpvého držáku na straně obrácené k lísovacímu kanálu a vlastním nožovým držákem, že po nastalém přetížení se páry nožů automatický vracejí do výchpzí...

Hlídač přetížení zdvihacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224775

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vávra Ivo, Plotěný Petr, Velíšek Josef, Záruba Jan

Značky: hlídač, zdvihacího, prostředků, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Hlídač přetížení zdvihacího prostředku sestávající z elektronických čidel napojených na vyhodnocovací, signalizační a případně automatické regulační zařízení vyznačený tím, že sestává ze dvou strunových snímačů (3) v diferenciálním uspořádání, z nichž první-strunový snímač (3) tahu je připevněn na tažené části (1) konstrukce zdvihacího prostředku a druhý-strunový snímač (3) tlaku- je připevněn na tlačené části (2) konstrukce zdvihacího...