Patenty so značkou «přesun»

Pomôcka na presun osôb v život ohrozujúcej situácii a metóda jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19783

Dátum: 22.05.2008

Autor: Gil Vizuete Francisco Javier

MPK: A62B 99/00, A61G 7/14

Značky: metoda, život, použitia, ohrozujúcej, přesun, situácii, osôb, pomôcka

Text:

...nohy obete nehody uvoľnené spod pedálov vozidla alebo iných prepájaclch alebo spojovacích zariadení.b) Záchranár ovinie strednú časť tela pomôcky okolo krku obete nehody tak, aby bolo telo pomôcky umiestnené prevažne na prednej časti krku a dva kužeľové konce sa potom prekrížia na zátylku obete a vedú sa na hrudník obete.c) Záchranár prevlečie dané dva kužeľovité konce spredu dozadu popod obe pazuchy obete, takže sa oba kužeľové konce...

Zariadenie na presun operných podložiek na pracovnom stole najmä lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 166

Dátum: 11.08.1993

Autori: Valent Ľudovít, Balco Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: pracovnom, podložiek, přesun, opěrných, stole, zariadenie, najmä

Text:

...a operaoiach kusoveho charakteru.Pre zvýšenie úCinkov,funkcie a optimalne využitie zariadenia je vyhodne,aby horna pritlaona doska pruzneho elementú bola v puzdre klzne ulozena a bola opatrena oporným nadstavcom ulozenym v riadiacom otvore a da 1 ej,aby pruzný element bol opatrený regulatorom predpätia odĺahoovacieho zdvihu.Tento regulator,ktoreho hriadeĺ je umiestnený v priečnom otvore, ulozený vo vedení a opatrený ovladacou klukou ,ma na...

Překladač pro přesun nožičkových palet v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269373

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marhoul Jiří, Dlabač František, Vyplel Jiří

MPK: B65G 47/32

Značky: rovině, nožičkových, přesun, palet, horizontální, prekladač

Text:

...rogáln poaouvat, sklad tak vychází menší, takže Jsou nižší 1 investiční náklady na výstavbu skladu. Překladač potřebuje k převodení nožičkové palety na kolmo navazující dopravník 1 kratší čau než točna, protože 31 přizveddvá Jen nepatrně, zatímco točna ji musí otočit 0280., Překladač tedy zvyšuje dopravní výkon linek, a tím 1 Jejich efoktivnoat.Na výkresoch Jo znázornän příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je překladač v náryou,...

Zařízení pro přesun deskovitých předmětů, zejména podložek cihelných sloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 267722

Dátum: 12.02.1990

Autori: Partl Miroslav, Erichleb Josef, Rathauský Jiří, Uhlíř Petr

MPK: F27D 3/12

Značky: předmětů, přesun, deskovitých, zejména, zařízení, cihelných, podložek

Text:

...a jednak podévací dopravní) podložek umístěný na zdvihncím mechanizmu. V případech,kdy jsou skládky kusového materiálu takových rozměrů, že je nelze uložit na. palety využitím navrženěho zařízení odpadá výroba atypíckšěch palet, odstraní se problémy s vracením paletzpět k výrobci zboží, či případné zvyšování nákladů s výrobou a provozem palet souvisejících.Na připojeněm výkresu je schematicky znázorněno zařízení pro přesun deskovitých...

Pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 265404

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šilhán Zbyněk

MPK: B65G 25/04

Značky: přesun, orientovaný, jednotka, pohonná, dopravníku

Text:

...poloze, na obr. lb podélný řez pohonné jednotky v horní pracovní poloze,na obr. Za je znázorněn příčný řez pohonné jednotky ve spodní poloze v řezu A-A a na obr. Zb je znázorněn příěný řez pohonné jednotky V horní pracovní poloze v řezu B-B.Pohonná jednotka dopravníku sestává z pohyblivého nosníku l, táhla g profílového tvaru,na němž jsou pomocí čepů Q neležíoích na společné ose střídavě upevněna ložiska A posuvu a ložiska § zdvihu,...

Zařízení pro přesun středních dílů pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264533

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havelka Josef, Prchal Josef

MPK: E21C 47/04

Značky: středních, zařízení, dopravníku, pásového, dílů, přesun

Text:

...část střední části pásových dopravníků. Část střední části pásových dopravníků se dopravuje jako celek bez demontáže válečkových stolic, středních dílů, kolejnic a pražců. Tím se docílí vyloučení času potřebného pro demontáž a opětnou montáž jednotlivých komponent a podstatné se zkracuje celková doba přestavby.Na přiložených výkresech je schematícky znázorněno zařízení pro transport části střed CS 264 533 B 1ních dílů podle vynálezu,...

Dvojpolohová pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 263940

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šilhán Ctibor, Šilhán Zbyněk

MPK: B65G 25/04

Značky: pohonná, dopravníku, orientovaný, dvojpolohová, jednotka, přesun

Text:

...příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v dolní poloze, na obr. 5 je .příčný řez dv-ojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze první manipulační úrovně a na obr. 6 je příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze druhé manilpulalční úrovně.Dvoupolohová pohonná jednotka dopravníku je tvořena pohyblivým nosníkem 1,prvním táhlem 2 profilového tvaru, na němž jsou pomocí prvních čepü 3 upevněna ložiska 4 přesunu a ložiska 5...

Zařízení pro přesun elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256323

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maupic Jiří

MPK: B65G 7/00

Značky: zařízení, elektromotorů, přesun

Text:

...příkladu provedení a podle připojených výkresů, kde obr. l značí pohled na elektromotor ve směru hlavní osy stroje, obr. 2 schematický půdorys elektromotoru s rámovým děleným kolejovým podvozkem, obr. 3 boční pohled na elektromotor s přípevněnou nosnou rámovou dvoukolovou jednotkou a obr. 4 řez uložením pojezdového kola.Jak je patrno z obr. llje elektromotor opatřen děleným rámovým kolejovým podvozkem l, sestávajícím ze dvou nosných rámových...

Manipulační zařízení pro přesun výrobků v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 245173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kohoutek Václav, Ryšánek Vladimír, Roeák Jaroslav, Eervený Jindoich, Horyna Jaroslav

MPK: F27B 9/26, F27D 3/00

Značky: přesun, zařízení, výrobků, manipulační

Text:

...na obou hřídelích I , 11 h, se zároveň očnou otáäot i ozuben( kolo 32. Do těchto ooubených kol 32 spadá ozuboný hřebon ä (vi obr. 4) vytvoření na VJIORVICÍII nosník 3. Odvolováním ozubeneho kola 32 je tedy ebenom ZE vysouvin vyeouvocí nosník j. vZ obr. 2 s 3 je zrejme, že vysouvscí nosník J je us obou koncíoh opetřen vretnymillnwými klldkmi 12. Lens u, s 33 jsou vedens přes tyto kladky m e jsou pevne uchycenl v dráácíoh L 1 e LL ns nosiči i s...

Zařízení pro přesun a usazení břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 241667

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martorana Piero, Just Melitta

MPK: B66F 7/22, B65G 7/08

Značky: přesun, břemen, usazení, zařízení

Text:

...uĺložen vnitřní rám 4. Zasouvací dráha 1 je tvořena sestavovacíml díly s vodorovnýmí nosníky. Díl zasopvací drfíhysł, který se použíjejpěředąnístemv Lisazení premena 8 le äťłlâlttěn íedítłák - kósłzolamlpív íícími vzhůŕu ž profilúüdrähyfj Míčníkem 5 upevněným k nosjníkům -za§ouvací drahy 1. Na zasouvací çĺlráze jêąufťtjąsazeny zasouvací vozíky 6, šna kterýchnježpoložen vnější rám 3. U jednoho koncevnějšího rámu 3 jsouupraveny otvory...

Výztužné zařízení pro přesun kompletních konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241265

Dátum: 01.09.1987

Autori: Halámek Emil, Poikryl František

MPK: B22D 41/12

Značky: přesun, zařízení, konvertoru, kompletních, výztužné

Text:

...jsou navzájem spojeny spojovacími členy. Ke zvýšení tuhosti celého zařízení jsou mezi jednotlivými stojany a spojovacími členy výztuhy. Na těchto výztuhách jsou úchyty, které jsou prostřednictvím čepů spojeny s konvertorem.Výhodou tohoto řešení je, že sestavování těžkých konvertorů je možno provádět mimo haly na předmontážní plošině za použití těžké mobilní montážní mechanizace a zkompletovaný konvertor lze pak přesunout na montážní místo...

Zařízení pro přesun těžkých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241264

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: F27D 3/12

Značky: přesun, zařízení, předmětů, těžkých

Text:

...výkreeech, kde na obr. 1 je znázorněno zasouveoí zařízení v nárysu a na obr. 2 je bokorye zařízení.Zařízení pro přeeun těžkých předmětů tvoří podélnć zaeouvecí zařízení, to jsou kolejnice 2, podvozková kola § a podélně noaníky 1. Příčná zaeouvaoí zařízení je uloženo.na podélném zaeouvacím zařízení a tvoří jej příčné nosní ky 5, mezi kterými jsou suvně uložený vaunuté noeníky 2,které jsou nepatrně nižší než příčné nosníky 1.à Příčná...

Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk, Hromek František

MPK: C21C 1/06

Značky: víka, mísiče, železa, zejména, nádoby, přesun, pojízdného, zařízení, surového, hrdla

Text:

...nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne...

Zariadenie pre horizontálny presun najmä tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248066

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kucko Jozef, Smriga Jaroslav

MPK: B65G 47/54

Značky: horizontálný, materiálů, tyčového, přesun, najmä, zariadenie

Text:

...môže byt použité len na materiály alebo telesá o obmedzenej hmotnosti.Uvedené nedostatky odstraňuje a (problém rieši zariadenie pre horizontálny presun materiálov do a/aleboz dopravníka s valčełkovou tratou podľa vvynálezu. Podstata vynálezu spočíva ,v tom, ,že ,zariadenie založené na prekladaní znvounakej alebo rozdielnej úrovne uloženia pri vertikálnom zdvihu úložnej roviny najmä v mieste prekladania,má úložnú rovinuyytvorenú na v-ozíku, po...

Zariadenie pre ukladanie a presun plochých alebo profiľovaných tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 233654

Dátum: 01.07.1986

Autor: Handžák Štefan

MPK: B65G 37/00, B21C 49/00

Značky: zariadenie, profilovaných, přesun, tabúľ, ukladanie, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa týka ukladania a presunu plochých alebo profilovaných tabúľ a rieši problém úplnej mechanizácie odberu uložených hromád z línky. Pozostáva z presunovej dráhy, ktorá je postupne spádovaná a po ktorej sa presúva vozík s tabuľami. Pomocou spádovania presunovej dráhy sa hrany tabúľ preložia na valčeky pozdĺžneho odsunového dopravníka a uvolnený vozík sa protizávažím stiahne naspäť do p(vodnej polohy.

Mechanismus pro přesun nosného rámu se zvedacími plošinami, zejména k odkládacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 217092

Dátum: 01.08.1984

Autor: Pálenský Zdeněk

Značky: zejména, zařízením, zvedacími, plošinami, nosného, mechanismus, odkládacím, přesun, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění částečného prokluzu hnacích kol při rozjezdu nosného rámu a naloženou zvedací plošinou hrání nábytkových dílců. Pro přesné vymezení krajních poloh pojezdové dráhy nosného rámu je nutné opatřit zařízení pevnými zarážkami. Výše uvedeného účelu se dosáhne mechanismem pro přesun nosného rámu se zvedacími plošinami. Matice šroubu je uložena v tělese, které je opatřeno čepem vertikálním směrem posuvně a horizontálně...