Patenty so značkou «presnosti»

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287968

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: F24D 17/00, G01F 25/00, G01F 1/00...

Značky: prietokomerov, presnosti, kontrolu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov tvorí vnútorná cirkulačná slučka (10) vybavená vstupným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a aspoň jedna odbočka (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody, pričom vedenie medzi vstupným prietokomerom (1) a prvou odbočkou (11) k prvému výtoku (111) v smere toku vody je na kontrolu presnosti...

Zariadenie prispôsobené na nácvik presnosti dopadu najmä tenisovej lopty po podaní alebo údere umiestnené na hracej ploche tenisového dvorca

Načítavanie...

Číslo patentu: 285929

Dátum: 11.10.2007

Autor: Aubrecht Róbert

MPK: A63B 71/02, A63B 69/38, A63B 63/00...

Značky: prispôsobené, údere, presnosti, umiestnené, tenisovej, dvorca, dopadu, hracej, tenisového, lopty, najmä, zariadenie, podání, nácvik, ploché

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo stabilnej pomôcky (1) vybavenej pomocnou plochou (1.3) ležiacou v zvislej rovine (4) dotýkajúcej sa hranice určeného cieľa (2) a orientovanou proti smeru pohybu tenisovej lopty, pričom minimálne jej obrys je kontrastný s pozadím stabilnej pomôcky (1), prípadne s hracou plochou (3) so sieťou.

Spôsob synchronizovania výstupných frekvencií taktovacieho generátora v zariadení na externé vstupné frekvencie vysokej presnosti a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281836

Dátum: 15.06.2001

Autori: Riehm Nikolaus, Egbers Jochen, Huhn Karl-eckardt, George Rainer

MPK: H03L 7/07

Značky: zariadenie, výstupných, generátora, spôsobu, frekvencie, taktovacieho, externé, zariadení, vykonávanie, frekvencií, vstupné, tohto, spôsob, presnosti, vysokej, synchronizovania

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenčný generátor (FGEN) vydá relatívne nepresnú pracovnú frekvenciu (FWORK) do frekvenčného syntetizátora (FSYN), do frekvenčného vyhodnocovacieho obvodu (FB) a do digitálneho regulačného obvodu (DPLL) fázy, že frekvenčný syntetizátor (FSYN) spoločne s digitálnym regulačným obvodom (DPLL) fázy a riadiacim mikroprocesorom vyhodnotí pracovnú frekvenciu (FWORK) v porovnaní s presnými externými vstupnými frekvenciami (FE), pričom externá...

Spôsob zvýšenia presnosti alebo spoľahlivosti merania aspoň jednej vlastnosti hromadného sypného materiálu meracími zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280280

Dátum: 08.10.1999

Autor: Gould Gregory

MPK: G01D 18/00, G01D 21/00

Značky: materiálů, meracími, zariadeniami, presnosti, hromadného, spoľahlivosti, zvýšenia, jednej, sypného, aspoň, vlastností, merania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu zvýšenia presnosti alebo spoľahlivosti meracích zariadení používaných na meranie jednej alebo niekoľkých premenných veličín, ktoré ovplyvňujú presnosť alebo spoľahlivosť výsledkov získaných zariadeniami použitými na meranie určitých vlastností hromadného sypného materiálu, hlavne počas jeho dopravy, manipulácie a spracovania, keď sa tieto vlastnosti merajú na alikvotnej vzorke, odobratej z hromadného sypného materiálu,...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rashad Mohamed, Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00, G01R 31/00

Značky: třídění, obvodů, způsob, oblastí, funkčních, součástek, presnosti, polovodičových, geometrie, hlediska

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Zařízení pro měření a vyhodnocování přesnosti zdvihu táhel pneumatických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261342

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kulinkovský Miloš

MPK: G01L 13/02

Značky: zařízení, vyhodnocování, servomotoru, táhel, presnosti, měření, zdvihu, pneumatických

Text:

...a zdroje řídicího signálu, podle vynálezu, jehž podstata spočívá v tom, že na diferenční manometr je přiveden jak řídicí signál, tąk výstupní signál převodníku zdvihu a diferenční manometr ukazuje velikost a smysl odchylky mezi řídicím signálem s odpovídajíoím zdvihem táhla. n ľPři měření zdvihu táhel pneumatických servomotorů podle vynálezu odpadá nutnost nastavovat přesně řídící signál a odečítání zdvihu táhla v mm. Též odpadá...

Zapojení pro zvýšení relativní přesnosti analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243739

Dátum: 11.04.1988

Autor: Beránek Jaroslav

MPK: H03M 1/44

Značky: zvýšení, relativní, presnosti, převodníku, zapojení, analogově, číslicového

Text:

...tranzistorů, jejichž emitory jsou paralelné propojeny a v jejichž-kolektorech jsou zapojeny váhové odpory. Tyto váhové odporyjsou paralelné spojeny e přes první zpětnovazebný odpor připojeny k invertujícímu vstupu (-) vstupního zesilovače. K němu je přes vstupní odpor připojen napájecí vstup, ne invertující vstup () vstupního zesilovače je pře kompenzační odpor uzemněn, přičemž výstup vstupního zesilovače je spojen jednak přes druhý...

Zařízení pro kontrolu přesnosti měřidla objemu vysoce viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255826

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný Pavel, Král Ladislav

MPK: G01F 25/00

Značky: presnosti, zařízení, viskózních, kontrolu, kapalin, měřidla, vysoce, objemu

Text:

...g a hledítka lg po rysku gl tvoří konstatní objem V konst, který zůstává při každém měření neměnný a neovlivňuje přesnost měření. Rozdíl celkového objemu odměrného prostoru V celk a konstantního neměřeněho objemu V konst tvoří měřený objem V měř.Měřený objem V měř je proměnný ale zvolené hodnoty kontrolovaného množství zkušební kapaliny a je dán zdvihem pístu lg ve válcove nádobě gg odměrného válce g.Celé zařízení je umístěno v prvním...

Zapojení pro automatické vyhodnocení přesnosti měření elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255745

Dátum: 15.03.1988

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/24

Značky: elektronového, mikroskopu, presnosti, měření, vyhodnocení, automatické, zapojení

Text:

...pro automatické vyhodnocení přesností měření elektronového mikroskopu, jehož podstatou je, že je tvořeno dokodérem, jehož výstup je spojen se vstupom indikátoru a k jehož prvnímu až N-tému vstupu, kde N je přirozené číslo, jsou jednotlivé připojeny výstupy první ho až N-tého komparátoru, přičemž první vstup každého255 745 n-tého komparátoru, kde n je přirozené číslo v rozmezíod 1 do N, je spojen s výstupom n-tóho zdroje referenčního napětí,...

Zařízení pro měření přesnosti kruhové interpolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255580

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stárek Otto, Trojánek Jaroslav

MPK: B23Q 15/00, G01B 7/28

Značky: kruhové, měření, presnosti, interpolace, zařízení

Text:

...strojích podle vynálezu je výhodné pro svou jednoduchou konstrukcí, nenáročnou obsluhu a seřízení. Instalace na měřený stroj je rychlá a jednoduchá, takže může být využíváno v běžných provozníph podmínkách. Podstatnou výhodou je, že pro svou kompletací nevyžaduje žádné specielní elektronické obvody, 255 588protože dráhový snímač, měřící zesílovač a zapísovač jsou běžně dostupné a šíroce používané výrobky. Další výhodou zařízení je jeho...

Zapojení pro zvýšení přesnosti monolitického číslicově-analogováho převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244468

Dátum: 15.09.1987

Autor: Riegel Miroslav

MPK: H03M 1/66

Značky: presnosti, zvýšení, číslicově-analogováho, zapojení, převodníku, monolitického

Text:

...převodníku podle vyntlezu. Kladno referenční napětí přivádčné na referenční svorku Z 1 so přívćdí na dčlíč napětí tvořený prvním dělícím odporom Q a druhým dělícím odporem 11 přípojenýa na zemnící svorku ga.Předpoklldňme-lí, že operační zesílovač 33 ad vzhledem k proudu protěkajícím dělíčem zanedhsteląý vstupní proud, je na ínvertujícín vstupu 3,1, konstantní napětí, které se 1 ří zanedhdní nspčtovćho ofsetu operačního zesilovače...

Zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240509

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pfützner Peter, Miklitsch Günter, Schmidt Hans

MPK: G01K 15/00

Značky: reťazcov, presnosti, zapojenie, poruch, overovanie, rozpojenia, článkov, meracích, termoelektrických, zisťovanie

Text:

...na ktorých možno prevádzať overovanie n zisťovanie poruchy sú označené ako miesta overovania B. Miestami overovania E môžu byť miesta spojenia jed 4notlivých úsekov meracej trasy ako sú napr. združovacie skrine, konektory, termostaty,svorkovnice meracích prístrojov» a pod Vlastné zapojenie pre overovanie a zisĎąvaniegpovruchy sa skladá z kontrolného měfaciehoprístroja 11, z nastavitelného na päťovéhoizdroja 13, ktorého vnútorný od por...

Plošný elektrický odpor s vysokou přesností a nastavitelnou ohmickou hodnotou, a způsob nastavování této ohmické hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243452

Dátum: 15.07.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Horák Jioí

MPK: H01C 3/12, H01C 7/18, H01C 7/00...

Značky: elektricky, presnosti, hodnotou, vysokou, ohmické, způsob, nastaviteľnou, ohmickou, nastavování, této, plošný, odpor, hodnoty

Text:

...obvodom, přičemž k nastaveni výsledné obmické hodnoty odpo~ ru se tento výřez provádí mezi stranou főlie e uvedenou číselnou značkou. Tyto číselná ned-v ky podstatne usnadñují značení sdruženych ohvodd, které ee maji propojit e provádění vyřazů.vynález bude vysvětlen v souvislosti s výkreaem, kde obr. í je schematický pddorys elektrického odporu podle vynálezu eobr. 2 ukazuje ve zvětšeném měŕítku část odporu z obr. I, přičemž ukazuje...

Zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238894

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mejzlík Karel

MPK: B24B 53/065

Značky: kotúčov, chodu, orovnávačov, presnosti, kontrolu, brusných, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov pre brúsenie plôch tvaru časti povrchu anuloidu. Podstata vynálezu je v tom, že v držiaku diamantu orovnávača je pevne uchytené teleso držiaka etanolu, v ktorom je suvne uložený držiak etalonu. V ňom je pevne uchytený guľový etalon, na ktorého povrch dosadá dotyk snímača.

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 250273

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ponec Jan

MPK: G02B 5/28, G02B 1/06, G01B 9/02...

Značky: interferometr, presnosti, kontrolu, ploch, rovinných, leštěných

Text:

...příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematlcky znázorňuje interferometr pro kontrolu přesnosti rovínných leštěných ploch podle vynálezu.Interferometr pro kontrolu přesností rovinných leštěných ploch podle vynálezu se 4stává z bodového zdroje 1 koherentního záření, nad nimž jsou umístěny děllč 2 zářeni a kolimační objektiv 5. Kolímační objektiv 5 je tvořen první čočkou 4, provedenou ze skla a druhou čočkou 6...

Merací systém teplotného rozdielu s automatickou kontrolou presnosti merania a velkou spolahlivosťou snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: 249939

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gese Augustín, Štancl Stanislav, Tomík Ján, Vojtek Štefan

MPK: G01K 7/02

Značky: teplotného, snímania, spolahlivosťou, rozdielu, velkou, automatickou, presnosti, systém, merania, merací, kontrolou

Text:

...2. Termoelektrické články v horúcej rezerve 3 a termoelektrické články v studenej rezerve 4 slúžia zároveň na meranie teplotných rozdielov. Merací systém môže pracovať v 3 režimoch, podľa technického stavu teplotných snímačov. V základnom režime, kedy sa íievyskjrtlo žiadne prerušenie odporových teplomerov 2, V režime horúcej rezervy, kedy je porušiený jeden, resp. viacero odporových teplomerov f). a systém využíva pre meranie...

Zapojení pro řízení krokového motoru se zvýšenou přesností polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234778

Dátum: 15.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: polohování, presnosti, zapojení, krokového, motorů, zvýšenou, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Signál pro zastavení, přicházející do řídicího obvodu, ovládá přes pomocný spínač pomocné vinutí motoru, zapojené sériově nebo paralelně k hlavním vinutím motoru, která jsou ovládána fázovými spínači a spolu s pomocným vinutím připojena na proudový zdroj. Při příchodu signálu pro zastavení se vypnou fázové spínače a sepnou pomocné spínače. Silové účinky vyvolané proudem v pomocných vinutích ustaví polohu pohyblivé části se zvýšenou přesností.

Krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232861

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00

Značky: zvýšenou, krokový, polohování, kroku, motor, presnosti, dvojí, délkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, sestávající z hlavního statorového a hlavního rotorového svazku. Na společné hřídeli je pevně nasazen alespoň jeden hlavní rotorový svazek s drážkováním, které má zubovou rozteč Tr1 a alespoň jeden pomocný rotorový svazek a drážkováním, které má zubovou rozteč Tr2, přičemž pro zubové rozteče Tr1, Tr2 platí: kde "K" je celé kladné číslo, obsahující i způsob...

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232363

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: délkou, polohování, kroku, dvojí, krokový, presnosti, lineární, motor, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, které jsou popřípadě opatřeny hlavními pólovými nástavci. Aktivní plocha reakční části je opatřena hlavním drážkováním se zubovou roztečí ?z1 a pomocným drážkováním se zubovou roztečí ?z2, přičemž pro poměr zubových roztečí ?z1, ?z2 hlavního a pomocného drážkování platí vztah: ?z1=K . m . ?z2 ± x, kde hodnota "x" je nulová pro motory se zvýšenou přesností...

Způsob zvýšení třídy přesnosti měrného členu snímače mechanické veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232652

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kozák Karel, Mertl Vladislav, Roskovec Pavel, Hrubant Ladislav, Pokorný Stanislav

MPK: G01B 7/16

Značky: presnosti, způsob, veličiny, třídy, členu, zvýšení, snímače, měrného, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se týká postupu, kterým se zvyšuje třída přesnosti měrného členu snímačů mechanické veličiny. Způsob spočívá v tom, že měrný člen se vystaví namáhání, které lze zahrnout do skupiny časově proměnného tepelného zatížení, jehož horní hranice leží pod teplotou zeskelnění lepicí vrstvy a dolní hranice neklesne pod -200 °C a teplotní rozdíl mezi dolní a horní hranicí činí nejméně 84 °C, statického mechanického zatížení silou,...

Regulátor teploty s bezpřekmitovým náběhem na žádanou hodnotu a vysokou přesností regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229586

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jílek Jiří

MPK: G05D 23/19

Značky: presnosti, teploty, hodnotu, bezpřekmitovým, regulace, zadanou, vysokou, regulátor, náběhem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru teploty s bezpřekmitovým náběhem na žádanou hodnotu s vysokou přesností regulace. Podstatou vynálezu je to, že za zesilovač odchylky jsou zařazeny obvody pro omezení maximální a minimální hodnoty signálu, obvod pro doplňkovou změnu zesí1ení signálu a obvod pro přeměnu řídicího napěťového signálu na proudový signál, přičemž před řídicím vinutím transduktoru je zařazen ochranný obvod. Pec je dále vybavena dalším...

Zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222749

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Jochman Anton, Košvica František

Značky: radiální, měření, chodu, valivých, ložisek, zařízení, presnosti, vůle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným osazeným trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně opatřené konzolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřicím dotykem a je k ní připevněn další...

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224389

Dátum: 01.12.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: ploch, leštěných, interferometr, rovinných, kontrolu, presnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch, zvláště funkčních rovinných ploch optických prvků, vyznačující se tím, že je tvořen bodovým zdrojem koherentního záření (Z), děličem (D) a objektivem (O), jehož poslední optická plocha (O1), přivrácená ke kontrolované rovinné ploše (P1) předmětu (P), je rovinná.

Způsob kontroly opotřebení, nebo přesnosti montáže zdvihového mechanismu jeřábu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224077

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bugár Tibor, Sinay Juraj, Šimčák Peter

Značky: montáže, jeřábu, způsobu, presnosti, opotřebení, mechanismu, způsob, kontroly, provádění, zdvihového, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly opotřebení, nebo přesnosti montáže zdvihového mechanismu jeřábu, vyznačující se tím, že se změří hodnota změny velikosti svislé složky reakce v ložiskovém domku bubnu a tato hodnota se porovná s dovolenou hodnotou zjištěnou empiricky.

Zariadenie pre zvýšenie geometrickej presnosti a povrchovej tvrdosti guľovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 217476

Dátum: 15.05.1984

Autor: Puškár Anton

Značky: povrchovej, tvrdosti, guľovitých, presnosti, zariadenie, telies, zvýšenie, geometrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstránenie geometrických odchýlok kruhovitosti pri výrobe guličiek valivých ložísk a umožňuje zvýšiť ich povrchovú tvrdosť. Podstata vynálezu spočíva v tom, že dve proti sebe usporiadané telesá, z ktorých aspoň jedno je budené ultrazvukovými kmitmi sú zaťažované v smere svojej pozdĺžnej osi statickou silou a medzi ich privrátenými čelami je uložené aspoň jedno guľovité teleso, pričom na pozdĺžnych telesách sú vytvorené dosky s...