Patenty so značkou «přesného»

Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288208

Dátum: 23.06.2014

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23K 37/04

Značky: vzájomného, spôsob, zvarencov, polohovania, zvárania, procesom, procese, přesného

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom kroku sa na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobia presné otvory (2), do ktorých sa vložia druhé zvarence (3) alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami (4) tvarovo zhodnými s otvormi (2) na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch, tieto zvarence (1 a 3) sa potom zafixujú do presne definovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar...

Spôsob presného zastavovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6570

Dátum: 04.11.2013

Autori: Záhradník Martin, Capák Ján

MPK: B62D 6/00, H04L 29/00, G05D 1/02...

Značky: systémové, vozidla, zastavovania, spôsob, zariadenie, automatický, přesného, vedeného

Text:

...vedeného vozidla zlepšujú na úroveň /- 5 mm proti požadovanej polohe.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje spôsob presného zastavovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že automaticky vedené vozidlo je riadené a presne zastavované systémovým zariadením, do ktorého vstupujú informácie z magnetického prípadne indukčného snímača...

Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6296

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23K 37/04

Značky: procese, spôsob, vzájomného, přesného, zvarencov, procesom, zvárania, polohovania

Text:

...pri ktorom je možne dosiahnuť presnosť 0,2 mm. Výstupky je možné taktiež vyrobiť technológiou laserového rezania alebo konvenčným obrábaním, ako je sústruženie, frézovanie alebo hobľovanie.Takýmto spôsobom je možné presne vyrábať zložité predmety, ktoré sa skladajú z viacerých detailov a podzostáv.Tento spôsob výroby zvarkov je vhodný na malosériovú až sériovú výrobu, Takéto pracovisko si okrem robota vyžaduje vhodný operačný...

Presné automatické objemové odmeriavacie zariadenie kvapalín a spôsob presného plnenia a odmeriavania dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286126

Dátum: 10.03.2008

Autor: Matějka Milan

MPK: G01F 1/56, G01F 1/20

Značky: spôsob, odmeriavania, odmeriavacie, dávky, přesné, objemové, plnenia, automatické, přesného, zariadenie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zvýšenie presnosti automatického dávkovania kvapalín, ktoré sa dosiahne pomocou vhodného tvaru odmernej nádoby (1) stavoznaku (5) a trojcestného ventilu (3), spojeného s vyhodnocovacím, časovacím a napájacím obvodom (4).

Spôsob presného osádzania otočného závesu na zasklievacom dieli, otočný záves a zasklievací diel vybavený otočným závesom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10693

Dátum: 21.12.2007

Autori: Brebion Raymond, Lamoureux Laurent, De Paoli Martial

MPK: B60J 5/10, B60J 1/18

Značky: spôsob, vybavený, přesného, zasklievací, otočným, dieli, zasklievacom, závěsu, otočného, otočný, závesom, osádzania, závěs

Text:

...z európskej patentovej prihlášky č. EP 1 661 742 riešenie, ktoré sa pokúša odstrániť všetky tieto nevýhody. Každýotočný záves zasklievacej jednotky je vybavený guľovým kĺbom, ktorého časť jevložená medzi krídlo otočného závesu a zasklievací diel zasklievacej jednotky. 0017 Koncepcia a montáž týchto otočných závesov je však zložitá, pretože guľový klb je v skutočnosti dvojitý, s dvoma gulovými plochami uloženými na jednej a druhej strane...

Spôsob a nástroj na výrobu trojrozmerných spojovacích dielov, zhotovených procesmi tvárnenia a presného strihania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5819

Dátum: 01.09.2006

Autor: Frauchiger Paul

MPK: B21D 53/26, B21D 28/02, B21D 37/00...

Značky: přesného, procesmi, nástroj, výrobu, spôsob, tvárnenia, stríhania, zhotovených, spojovacích, trojrozměrných, dielov

Text:

...rezu a hrúbkou plechu. Geometria línií rezu sa na ten účel rozkladá do jednoduchých geometrických základných tvarov, ako sú polomery rohov, priemery otvorov, šírky štrbín a priečok. Z pomeru geometrickej veličiny opisujúeej línie rezu voči hrúbke plechu vyplynie stupeň obtiažnosti pre presné strihanie, ktorý so stúpajúcou hrúbkou plechu narastá. To znamená, že presné strihanie veľkoplošných tenkých dielov, ako sú lamely, je podstatne...

Spôsob presného regulovania rýchlosti zavádzania a obsahu oxidu hlinitého v elektrolyzéri

Načítavanie...

Číslo patentu: 278294

Dátum: 04.09.1996

Autori: Langon Bernard, Bonny Paul, Keinborg Maurice, Homsi Pierre, Laboure Gérard, Gerphagon Jean-louis

MPK: C25C 3/20, C25D 3/44, C25C 3/14...

Značky: spôsob, hlinitého, elektrolyzéri, rychlostí, regulovania, oxidů, přesného, zavádzania, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že sa oxid hlinitý zavádza priamo do kúpeľa roztaveného kryolitu v dávkach za sebou nasledujúcich, s hmotnosťou v podstate konštantnou a v premenlivých časových intervaloch, najmenej jedným otvorom udržiavaným trvalo otvoreným v stuhnutej kôre, a moduluje sa kadencia zavádzania oxidu hlinitého vo funkcii zmien vnútorného pseudoodporu elektrolyzéra vo vopred určených časových intervaloch, a striedajú sa fázy nedostatočného...

Zařízení pro určení přesného objemového průtoku větrů důlním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264207

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: důlním, přesného, určení, průtoku, zařízení, objemového, ventilátorem, větru

Text:

...podle vynálezu je vhodné k využití pro všechny hlubinné doly, u nichž jsou použitý k ovětrávání důlních prostorů ventilátory o velkých výkonech, jakož i pro průmyslové zařízení, která používají ventilátory s mezikruhovými difuzory. jeho využitím se dosáhne přesného určení objemového průtoku vzdušin. V závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin,hodnotě dynamického tlaku a ekvivalentním průřezu dolu je možno kontinuálně řídit výši...

Způsob zajišťování přesného najetí transportního zařízení pomocí inkrementálního snímače do zastavovacího místa na jeho dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262087

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Milan, Balhar Vladimír

MPK: B65G 1/137

Značky: inkrementálního, zajišťování, přesného, najetí, dráze, způsob, snímače, transportního, zařízení, místa, zastavovacího, pomocí

Text:

...místu a vymezí se alespoň jeden měrný úsek, na kterém se při průjezdu transportního zařízení lnkrementalním snímačem zjistí hodnota skutečného počtu 1 m 4prvotní hodnotě a poté se poměrem nomalizační řízení rychlosti mezi dvěma zavě získané hodnoty počtu impulsů a původního počtu impulsů na měrném úseku přepočtou pro každé zastavovací místo hodnoty skutočného počtu impulsů od výchozího stanoviště, icterýmižto skutečnými počty se nahradí...

Způsob přesného ustavení substrátu s nerovinným, různě reflektujícím povrchem a optická soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261260

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G02B 27/10, G01N 21/47

Značky: různé, přesného, provádění, způsobu, tohoto, nerovinným, substrátů, optická, povrchem, ustavení, způsob, soustava, reflektujícím

Text:

...gł levé větve. objektiv gl levé větve je odrazem od reflektujícího povrchu substrátu l opticky spojen s objektivem É pravé větve. Objektiv 5 pravé větve je opticky spojen s druhým zrcadlem 53 pravé větve. Druhé zrcadfołág pravé větve je otpicky spojeno splanparalelní deskou 33 pravé větve a současně s kvadrantovou fotodiodou É. Planparalelní deska 5 pravé větve je opticky spojene s částečně propustným zrcadlem gg pravé větve a...

Spôsob presného elektrochemického obrábania, najmä zložitých tvarových plôch obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jioí, Janku Josef

MPK: B23H 3/00, C25F 7/00

Značky: obrobkov, zložitých, spôsob, tvarových, elektrochemického, obrábania, najmä, přesného, ploch

Text:

...nástroja. Ak požiadavky na presnosť sú prísnejšie ako je tomu napriklad u menších zložítejších lopatkových plôch, kedy sa vyžaduje tvarová presnosť vyššia ako 0,1 mm, nie je možná V súčasnosti využiť výpod obrátenej polarity. Ňou zhotovené aktívne plochy treba ešte dokončiť trieskovým obrábaním. Aktívne plochy nástrojov sa trieskovým obrábaním zhotovujú tak, že sa z aktívnej plochy nástroja postupne na viackrát odoberá materiál na základe...

Způsob přesného opracování rovinných ploch monokrystalů s granátovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252646

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mašek Václav, Nejedlo Zdeněk

MPK: B24B 7/22, B24B 1/00

Značky: způsob, strukturou, opracování, rovinných, granátovou, ploch, přesného, monokrystalů

Text:

...stejnoměrnou, nekolísavou opracovatelnost, tj. hmota při opracování vždy stejnoměrně ubývá v celé opracovávané ploše. Tyto příznivé vlastnosti se pak přenášejí i na plochu sousedního monokrystalu, který bučto z důvodů technické dostupnosti suroviny nebo požadovaných konečných vlastností jemné strukturní poruchy nemá.způsobem podle vynálezu lze hromadné opracovávat rovínné plochy monokrystaiů mosaikových i bez mosaiky nebo monokrystalů s...

Náhonové ústrojí přesného vřetena přístroje na měření úchylek tvaru rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Josef, Bezouška Vlastimil, Sedlák Jan, Eerný Zdenik

MPK: G01B 5/00

Značky: úchylek, rotačních, měření, vřetena, ústrojí, tvaru, prístroje, přesného, součástí, náhonové

Text:

...na suportu přístroje. Předlohova hřidel je opatřena dvě 4ma předlohovými kladkamí, z nichž první je spojene hnacím řemenem s kladkou suportu a druha je spojene předlohovým řemenem s kladkou pomocnêho vřetena.Hlavní předností nahonového ústrojí přesného vřetena podle Vynálezu je oddělení nahonového motoru od přesného vřetena a jeho umístění do základové časti přístroje. Tím se sníží délka a hlavně hmotnost přesného vřeteíía a V...

Způsob přesného tmelení při výrobě planparalelních destiček a přípravek k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 240682

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hamrla Jioí, Šimek Josef, Eáslava František

MPK: B24B 7/16

Značky: planparalelních, tmelení, způsob, destiček, provádění, přesného, výrobe, přípravek

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že mezi dvě planparalelní desky se vloží vyhřátý brousící nebo leštící kotouč s ještě plastickým tmelem a na něm uchycenými opracovávanými destičkami a poté se tyto desky stahují k sobě až k dosažení celkové tlouštky, tvořené tloušřkou planparalelníchkovových desek, brousící nebo leštící desky, tloušřkou opraoovávaných destiček a zvolenou tloušřkou tmele, která činí 1 až 3 /um. Předmětem vynálezu je také...

Způsob přesného stanovení průměrů a průměrových součinitelů, určených pro opracování kulových spojných a rozptylných optických čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243636

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šinágl Josef

MPK: G02B 3/04

Značky: přesného, průměrových, spojných, kulových, určených, optických, součinitelů, opracování, způsob, stanovení, rozptylných, čoček, průměru

Text:

...ł je na spodním nenaznačeném Vřetenu a nástroj 3 je na horním nenaznačeném vřetenu. Úhel vyložení obrobku alfao, respektive délka kruhového oblouku obrobku go, je dán poloměrem zakřivení 3 ° a průměrem obrobku QD.Úhel kruhového oblouku obrobku LO arc alfao . RO úhel vyložení nástroje alfa alfao . K adélka kruhového nástroje LN LO . K, kde konstanta § je pomocná veličina určovaná empiricky prb danou techniku opracování.Po převedení...

Zapojení přesného měřiče rezonanční frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 239747

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oíeaoová Daniela

MPK: G01H 13/00

Značky: zapojení, měřiče, rezonanční, frekvence, přesného

Text:

...sumem nebo nežádoucím přídavąým signálom z jiných zdrojů.Pak výsledný součtový signál prochází nulovou úrovní více jak dvakrát za periodu. To znemoäňuje funkci používaných fázoměrů. V tomto případě je výhodné vytvořit fázoměr ve funkci fázováho diskriminátoru. Na výkrese jsou znázornený dva příklady zapojení podle vynálezu, kde na obr. l je príklad zapojení obvodu pro posuv fáze do vetve buzení kmitů ve zkoušenćm předmětu a na obr. 2 je...

Způsob přesného ustavení a zajištění stroje v požadované poloze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249049

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čížkovský Hubert, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Mráz Václav

MPK: F16M 5/00

Značky: ustavení, způsobu, tohoto, zařízení, způsob, stroje, zajištění, přesného, provádění, požadované, poloze

Text:

...a válcové dústanční vložkyv patkach stroje pomocí zařízení pro přesné ustavení a zajiš tění stroje v požadované poleze podle vynálezu, přičemž na levépolovině obr. l je znázorněno zařízení s kotvícími šrouby a maticemí a na pravé.po 1 ovině je znázorněno zařízení s kotvícími šroubya patkovými šrouby. Obr. 2 znázorňuje půdorys s částečným řezem kotvícího nebo patkového sroubu ě válcové distanční vložkyu zařízení pro přesné ustavení a...

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: integrální, tohoto, přesného, určení, důlního, hlavního, objemového, sonda, provádění, ventilátoru, průtoku, způsobu, větru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Červinka Stanislav, Musel Jan, Buzek Otokar, Čermák Ján

MPK: G04G 3/00

Značky: zapojení, řízené, času, základný, kmitočtu, přesného, signálem, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu obsahující anténu, jednotku zpracování signálu a hodinový dělič, vyznačeně tím, že výstup (11) antény (1) je propojen se vstupem (2001) jednotky (2) zpracování signálu, jejíž hodinový výstup (2002) je spojen s hodinovým vstupem (4002 ) hodinového děliče (4) a jejíž sekundový výstup (2003), první blokovací výstup (2004), druhý blokovací výstup (2005), výstup (2008) fázových značek...

Lepidlo pro sestavení modelů přesného lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 235914

Dátum: 15.06.1986

Autori: Winkler Ulrich, Piering Johann, Gelszinnus Günter

MPK: B22C 7/02

Značky: sestavení, lepidlo, modelů, lití, přesného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi lepidla pro sestavení složitých modelů k lící soustavě pro přesné lití. Cílem vynálezu je vytvořit lepidlo pro modely přesného lití, které umožní jednoduchou a rychlou montáž modelů pro přesné lití, zvláště při použití pomocných montážních prostředků, aby se zvýšila efektivnost montážního postupu. Vynález to řeší tím, že se použije lepicí směs na bázi přírodních pryskyřic a vosků, která sestává z 45 až 65 % kalafuny, 5 až...

Zapojení přesného diskriminátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230083

Dátum: 01.04.1986

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H03K 5/01

Značky: diskriminátoru, přesného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešit elektronické přepínáni polarity s následným stanovením stejnoměrné složky nebo kvasistejnosměrné složky následného signálu po přepínání a zároveň příznivě ovlivnit přesnost. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vstupní signál diskriminátoru se rozdělí do dvou větví z nichž vždy jedna je zkratována, druhá otevřena, přičemž spínače zkratují napětí ve větví místo na nulový potenciál na stejnosměrné napětí U, které leží mimo...

Zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221310

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hinze Jan

Značky: podružné, obvodů, systému, času, zapojení, spínacího, přesného, sdílení, hodiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že k první vstupní svorce je přes omezovač připojena paralelně báze prvního spínacího tranzistoru a katoda první ochranné diody, jejíž anoda je paralelně při pojena na emitor prvního spínacího tranzistoru a na záporný pól prvního akumulačního kondenzátoru, jehož kladný pól je připojen paralelně jak ke...

Zapojení řídicího obvodu přesného termostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221615

Dátum: 15.05.1985

Autori: Horák Oldřich, Volný Karel, Horský Jiří

Značky: zapojení, přesného, obvodů, řídicího, termostatu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího obvodu přesného termostatu s autotransformátorem v obvodu zpětné vazby. Předností tohoto zapojení je, že časová a teplotní stabilita řídicího obvodu je určena pouze vlastnostmi prvního a druhého odporu. Teplota termostatu je dána nastavením dělicího poměru autotransformátoru, jenž je teplotně a časově nezávislý. Podstatou vynálezu je, že vstupní svorka neinvertujícího zesilovače je spojena jednak přes druhý odpor s výstupní...