Patenty so značkou «přerušení»

Zařízení pro přerušení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269411

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vencl Zbyněk, Mánek Aleš

MPK: D01H 15/02, D01H 9/08

Značky: příze, zařízení, přerušení

Text:

...v oee rotace rotační řezací misky pro nnsávání příze od odváděc ího ústrojí. Také v tomto případě je příze trvale ve styku s řeznou hranou a tato je tedy poměrně intenzivnč otupována. Nejvätäím nedostatkom tohoto zařízení je jeho nízká spo~ lehlivost, dochází k jeho ucpání, což vede k vyřazení z činnosti celého obslužného za~řízení vybaveného tímto způsobem řazení příze.vynález si klade za cíl. odstranit nedostatky těchto známých...

Zapojení pro modifikovatelné ovládání vstupů, zejména vstupů testování a přerušení u mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268080

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Antonín, Hainz Petr, Kocík Václav

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, testování, modifikovatelné, vstupu, přerušení, ovládání, zejména, mikroprocesoru

Text:

...mikroprocesorem podle vynálezu.Příklad blokového sohématu zapoJení podle vynálezu Je znázoměn na připoJeněm výkrasu.Mikroprocesor l Je opatřen neJméně Jedním vstupem g přerušení a neJméně jedním ž, A testovâní a případně Ještě Jedním dalším vstupe j .nebo několika dalšími vstupy (nemizoměno). Je také opatřen neJméně ,jedním výstupom lg logických signálů, který Je připoJen na vstup 1. logických signálů paměti ll, opatřeně neJméně Jeďíuím...

Zapojení pro přerušení obloukového výboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266493

Dátum: 12.01.1990

Autori: Savov Svetoslav, Krastev Emil, Minčev Minčo

MPK: H05B 41/00, H05B 41/392

Značky: výboje, přerušení, obloukového, zapojení

Text:

...Hero orpaHHquBaeTca nepnmw npocceneM 2. Hanpxmenne Kounencawopa 6 qepes Bxnmqennuň THpHCTOp 7 npnxnausaerca aa çooT~ BeTcTBymmym qacwn nepnuqnoň oőmorxn uacmmammerocn rpancàopnaŕopa 5. Torna Ha anon H Kawon rasopaspxnuoro cocya 3 npHKnanmBaeTcao 6 paTHoe Hanpnmenue,onpenenennoe coowaomennem Memy ÓÓMOTKaMH syxqacTeňnepBHqHoů oőuowxu Hącuñ mammerocn Tpancàopnaropa 5. 3 TO oőpawnoe Hanpameaue smsmsaąŕ Ha onpénenennoe BPEMH cmeny Hanpąanéuma 3...

Zařízení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podávaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265364

Dátum: 13.10.1989

Autori: Blaha Miroslav, Procházka Jiří

MPK: G05D 13/04

Značky: pásu, zastavení, podávaného, zásobníku, pohonů, zařízení, přerušení

Text:

...přerušení a rychlost pásu a není závislé na změně časového průběhu linky a dává informaci o poruše i v přechodových stavech. Další výhodou je, že se využívá dvou čidel, která jsou použite pro regulaci pohonu a jejich funkce je nutná,a tím tedy i neustále kontrolována.Zanoáení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podáva ného pásu podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schěmatem na připojeném výkresu.žanoâení podle...

Mechanismus k přerušení a opětovnému navedení pásku při navalování běhounové vrstvy pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263796

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bréda Miroslav, Borecký Petr

MPK: B29D 30/52

Značky: mechanismus, pásků, navalování, opětovnému, běhounové, pneumatiky, navedení, vrstvy, přerušení

Text:

...gg opatřené distančním šroubem łl a pomocí čepu gg 5 tělesem hlavy 3. U další varianty (obr. 3) je držák.pstří ll spojen s tělesem hlavy Á ohebným členem 3 a opatřen pružinou gg, spojenou druhým koncem s nosným ramenem 5. U poslední varianty (obr. 4) je ohebný člen gg nahražen dvojici pák zá a 25 spojených čepem 31. Paka gg je opatřena distančním šroubem gg. Mechanismuspracuje následovně. Ostží lg je při navalování zasunuto ramenem 32 mimo...

Zařízení secích strojů, sloužící k okamžitému přerušení výsevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Král Jiří, Tydlitát Jiří

MPK: A01C 7/10

Značky: sloužící, okamžitému, strojů, výsevu, secích, přerušení, zařízení

Text:

...jsou po obvodě opatřeny výsevními žlábky 3 a bočními otvory 5. Do bočních otvoru A zapadají kolíčky 3 posuvné spojky g. Posuv spojky g, ve které je pevné zakotvena podložka lg s výřezy lg, ovládć záohyt lg. 0 dno ll spojky g je jedním koncom opłsna válcová pružina lg A druhým koncem o stavěoí kroužek ll s upevňovaoím šroubem ll. Stavěcí kroužek lg je zapuštěn vevýsevní hžídell g a vnitřek stavěcího kroužku ll je tvarově hodný s výsevní hłídeli...

Zařízení k přerušení útku na skřipcovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259819

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dvořák Josef, Matoušek Ladislav, Hudeček Josef, Šidlof Pavel

MPK: D03D 47/24

Značky: skřipcovém, tkacím, přerušení, útku, stroji, zařízení

Text:

...podstata spočíva v tom, že stříhací ústrojí k přerušení útkove nitě sestává z nože, který je pevnou součástí skřipce a je umístěn u úchytu nitě, například ve vzdálenosti dané součtem tloušťky úchytu a tlouštky břitu nože, a z nastavitelného nože uloženého na konzole.Výhoda zařízení podle vynalezu spočíva v tom, že k přerušení naváděné ütkové nitě dochází v minimainí vzdálenosti od úchytu a tedy s menším odpadem útkové nitě. Dalšívýhodou jsou...

Zapojení pro hlídání překročení sledované veličiny se signalizací přerušení vedení k převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259053

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šlegr Petr, Novák Jaroslav

MPK: H02H 1/04

Značky: převodníku, veličiny, vedení, signalizaci, přerušení, překročení, zapojení, hlídání, sledované

Text:

...že komutátor je svou první a druhou výstupní svoŕkou připo jen k první e druhé napájecí svorce nejméně jednoho vyhodnocovaniho obvodu, jehož první a druhý vstup jsou spojeny se evorkami přer vodníku. Výstup zapojení je spojen s výstupem vyhodnocovacího obě vodu .vzaoojení dle vynálezu je jednoduché, v důsledkúĺčehož i levnéa spolehlivá, technologicky nenáročné. Nastevovéní při výrobě je mi-» nimalní uživatel nastavuje pouze mez, jejíž...

Volnoběžná tryska karburátoru umožňující přerušení dodávky paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246908

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kováe Štefan

MPK: F02M 3/04

Značky: přerušení, karburátoru, umožňující, paliva, voľnobežná, dodávky, tryska

Text:

...ventil, prostřednictvím něhož je navrtaný kanálek ve volnoběžné trysce spojován s atmosférickým vzduchem.Navržená úprava volnoběžné trysky podle příhlášky PV ruší schopnost volnoběžného systému vysávání paliva z plovákové komory tím, že do něho vpouští atmosférický vzduch. Touto úpravou plnoběžné trysky je umožněna montáž spořĺcího zařízení na každý běžný zážehový čtyřtaktníNa obr. 1 je nárysný řez jednou z nejběžnějších volnoběžných...

Zařízení k nouzovému přerušení přívodu vlákenného materiálu do spřádací jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237190

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čada František, Dykast Jaroslav, Kubový Miloslav

MPK: D01H 13/14

Značky: zařízení, materiálů, jednotky, přívodů, nouzovému, stroje, přerušení, bezvřetenového, dopřádacího, vlákenného, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nouzovému přerušení přívodu vlákenného materiálu tvoří bezpečnostní čidlo uspořádané ve stěně víka uzavírajícího spřádací rotor v části zasahující do jeho spřádacího prostoru, které reaguje na zvýšenou akumulaci či zvýšenou teplotu ve spřádacím prostoru rotoru tím, že sepnutím svých kontaktů zapojených do elektronického obvodu čidla přetrhu příze vypne elektromagnetickou spojku pro podávání vláken. Bezpečnostní čidlo může být podle...

Zařízení k přerušení a dočasnému převzetí příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 241804

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mrázek Dušan, Jagoš František, Zbooílek Aleš

MPK: D01H 9/08

Značky: přerušení, příze, převzetí, dočasnému, zařízení

Text:

...trextítllního .stroje zahrnuje.hriecí vávleček 1 lpľü »třecí plohon Inavíjetrí cíuuky 2, otälčivě uložené nIa výkyvnem cívkovém držáku 14. Příze 5 přichází k navíjecí cívce 2 z meznázorlněuné phodukční jednotlky přes nehyhný vodicí úlhelník 4 a přes podél osy ~otáčvení navíjecí cívlky 2 vtrartně pohyblivý -rozváděbí vodič 3. K této nevinnovací jedntotce je přiřazeno zařízení lpodle vynálezu, které může být ulspořádálnuo v sesta-vě s...

Zapojení pro hardwarové přerušení činnosti procesoru periferním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240105

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vít Václav, Vávra Miloš

MPK: G06F 3/00

Značky: zařízením, periferním, činnosti, hardwarové, zapojení, přerušení, procesoru

Text:

...čtvrtý vstup 14-nejnižšího bitu a-dresy periterního zařízení,pátý vstup 15 pro signál nejnižšího bitu stawového slova periferního zařízení, který indikuje pripravena-st právě naadresovaného periferního zařízení a šestý vstup 16 pro signál p-očátečníhuo nastavení.Logic-ký obvod 1 dále obsahuje .alespoň tři výstupy - první výstup 17 pro signál nastavení príslušné, kupr. osmibit-ové adresy periľerního zařízení na zvláštní sběrnici pro...

Zařízení pro generaci přerušení a čtení vstupních signálů mikropočítače s pamětí PROM

Načítavanie...

Číslo patentu: 251043

Dátum: 11.06.1987

Autori: Georgiev Vjačeslav, Bejvl Josef, Pinker Jiří

MPK: G06F 13/32

Značky: vstupních, zařízení, signálu, generaci, pamětí, mikropočítače, přerušení, čtení

Text:

...výstup x 1 paměti PRO 1 je připojen na přeruäovaoí vstup 5 mikroprooesoru. Druhý e třetí výstup 12, X 3 Paměti PRO 1 jsou připojeny na pátý a äesty vstup 24, 25 budiče g sběrnice. čtvrtý výstup X 4 paměti PROH 1 je připojen jednak na vstup g§ 1 vybavení budiče g sběrnice a jednak na vstup âijgbudiče g běrnioe. Další vstupy Q. 26, 23. § 32) gv 20, gg, CS 2 jsou spojeny a připojeąv na zdroj 1 napětí o velikosti 5 V. Výstupy go až g.,...

Zařízení k přerušení dodávky vstřikovacího čerpadla pro motory, zejména naftové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237269

Dátum: 01.05.1987

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F02M 59/44

Značky: naftové, vstřikovacího, přerušení, zařízení, čerpadla, zejména, dodávky, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k přerušení dodávky vstřikovacího čerpadla pro motory, zejména naftové. Vynález řeší využití rotační energie motoru k pohonu zařízení k přerušení dodávky vstřikovacího čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací prostředek (8) je umístěn na hřídeli (35), západka (16) je spojena prostřednictvím táhla (27) s kotvou (28) elektromagnetu (29), přičemž elektromagnet (29) je zapojen v elektrickém okruhu s kontakty...

Zariadenie pre ochranu motora pri prerušení olejového mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 234310

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mikušík Miroslav

MPK: F01M 1/22

Značky: přerušení, olejového, ochranu, zariadenie, mazania, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre ochranu motora pri prerušení olejového mazania hlavne pri motoroch pracujúcich bez dozoru. Podstata riešenia je v tom, že vsacom potrubí mazacieho systému motora opatrenom škrtiacou klapkou je umiestnený podtlakový snímač, ktorého membrána je spojená cez pružinu s kontaktom, ku ktorému je paralelne pripojené tlačítko a pružinou, ktorá je mechanicky spojená s nastavovacou skrutkou. Vynález je možné využiť všade...

Zařízení pro přerušení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 236009

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kubata Milan, Fikar Jiří

Značky: zařízení, přerušení, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přerušení příze uspořádaném na obslužném automatu se sací trubicí pro provádění obslužných operací u pracovních míst na textilním zejména bezvřetenovém dopřádacím stroji. Na sací trubici obslužného automatu je napojeno hermeticky uzavřené těleso s rotační řezací miskou do jejíž dutiny je zaveden nátrubek pro nasávání příze, odváděné z pracovního místa, která je rotační řezací miskou okamžitě přerušena při změně...

Zařízení pro dvoufázové přerušení kontinuálně odtahované příze při výměně cívky s návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231848

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bureš Ladislav

MPK: D01H 9/16

Značky: návinem, odtahované, výměně, cívky, zařízení, kontinuálně, příze, dvoufázové, přerušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přerušení příze při výměně cívek pomocí dvoudílné uzávěry u sacího otvoru odsávacího kanálu u bezvřetenového dopřádacího stroje, jejíž oba díly tvoří řezací ústrojí pro přerušení příze jak při fázi smeku, tak při fázi vlastní výměny.

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229130

Dátum: 01.02.1986

Autori: Janů Karel, Müller Jan, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír

MPK: G06F 7/06

Značky: obvodů, zapojení, úrovní, slučovacího, přerušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení, vyznačující se tím, že sdružená datová sběrnicová svorka (01) zapojení je spojena se sběrnicovým skupinovým výstupem (11) vstupního obvodu (1), jehož přerušovací výstup (12) je spojen s vnitřní přerušovací skupinovou svorkou (03) zapojení, a s vnitřním přerušovacím skupinovým vstupem (21) propojovacího pole (2), jehož stavový skupinový výstup (26) je spojen s datovým skupinovým vstupem (13)...

Vodovodní ventil se samočinným uzavřením při přerušení dodávky vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 219380

Dátum: 15.08.1985

Autor: Linhart Miroslav

Značky: přerušení, uzavřením, samočinným, dodávky, ventil, vodovodní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodovodního ventilu, užívaného zejména v bytových jednotkách. Podstata ventilu spočívá v tom, že obsahuje ve vřetenu umístěný píst, opatřený pružinou pro vytlačení pístu z vřetena do sedla při přerušení dodávky vody.

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224732

Dátum: 01.08.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: mikropočítačového, systému, přerušení, testování, zapojení, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení vyznačující se tím, že pátý konektor (24) je volitelně spojen s druhým konektorem (18), přičemž třetí svorka (182) druhého konektoru (18) je spojena a první svorkou (240) pátého konektoru (24), čtvrtá svorka (183) druhého konektoru (18) je spojena s druhou svorkou (241) pátého konektoru (24), třetí svorka (242) pátého konektoru (24) je spojena s výstupem (220) druhého...

Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225945

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tlučhoř Drahoslav

Značky: čidla, vedení, obvodů, signalizačního, zapojení, přerušení, zkratu, odporového, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla, sestávající z indikačního členu, v jehož obvodu je zapojeno odporové čidlo, ze součtového členu, zdroje stejnosměrného přídavného napětí a klopného obvodu, vyznačené tím, že vstup indikačního členu (1) je připojen k jednomu pólu napájecího stejnosměrného zdroje a výstupní svorka (5) indikačního členu (1) je spojena s jedním vstupem součtového členu (2), k...

Zapojení pro provádění operace přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218257

Dátum: 15.02.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: zapojení, provádění, přerušení, operace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - spojení procesoru s přídavnými zařízeními. Zapojení řeší zrychlení počáteční a konečné fáze operace přerušení v systému se společnou asynchronní sběrnicí. Řešení se dosahuje spojením přidělovacích obvodů přídavných zařízení přes vysílač s nejvyšší váhovou linkou datové sběrnice, jejíž hladina se snímá při přerušení do instrukčního registru procesoru. Nejvyšší váhový bit výstupu tohoto registru...

Zapojení pro řízení přerušení mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 217174

Dátum: 15.02.1985

Autor: Růžička Ivoj

Značky: přerušení, mikropočítače, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení přerušení mikropočítače. Vynález se týká výpočetní techniky, zejména pro průmyslovou regulaci Účelem vynálezu je přerušení činnosti mikropočítače pro zpracování nové instrukce zapojením, nevyžadujícím složitá integrovaná zapojení. Úkol byl vyřešen tím, že na výstup dekodéru vyznačující stav přerušení mikroprocesoru, na jehož přerušovací vstup je zapojen zdroj pro přerušení jeho činnosti, je zapojen nastavovací vstup...