Patenty so značkou «prepravné»

Prepravné vozidlo s blokovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19629

Dátum: 14.01.2011

Autor: Suutarinen Timo

MPK: B60P 1/64, B62D 25/20

Značky: zariadením, vozidlo, blokovacím, prepravné

Text:

...podľa vynálezu sú uvedené V sprevádzajúcom nároku l. Rovnako tak charakteristické znaky montážnej zostavy podľa vynálezu sú uvedené V sprevádzajúcom nároku l 2. Konštrukcia usporiadania podľa vynálezu je jednoduchá, avšak blokovanie dosiahnuté týmto usporíadaním je spoľahlivé. Okrem toho sablokovanie môže ľahko a rýchle odblokovať a zablokovať. Rýchlosť a spoľahlivosť súdosiahnuté pripevnením väčšiny blokovacích členov permanentne k...

Uzáver pre prepravné nádoby so sklápacími bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12568

Dátum: 28.05.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: uzáver, prepravné, nádoby, stenami, bočnými, sklápacími

Text:

...a odistenia je umiestnený nastavovací mechanizmus, ktorý zahŕňa ovládací a zaisťovací prvok, ktoré súnavzájom prepojené, čím sa vertikálny pohyb ovládacieho prvku mení naotáčavý resp. výkyvný pohyb zaisťovacieho pNku, aby sa bočné steny odistili,ako aj prepravná a skladovacia nádoba, najmä viackrát použitelná nádoba so zariadením podľa vynálezu na odisťovanie a zaisťovanie bočných stien. Ako výhoda sa pritom ukazuje to, že tlakom na ovládací...

Nadzemné prepravné lanovkové zariadenie pre sedačky a kabínky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5467

Dátum: 21.03.2007

Autori: Revenant Nicolas, Huard Jean-paul

MPK: B61B 12/00

Značky: zariadenie, prepravné, kabínky, sedačky, nadzemné, lanovkové

Text:

...sa táto zostava v staniciach pre nástup/výstup nemení, keďže všetky dopravné prostriedky sa pohybujú po tej istej dráhe. Rozstupy sa volia takým spôsobom, aby mali dopravné prostriedky medzi sebou totožné časové intervaiy. Tento časový interval je rovnaký vstanici aj pozdĺž celého lana. Kedže rýchlosť pohybu lana je viditeľne vyššia ako rýchlosť pohonu dopravných prostriedkov v stanici, dopravné prostriedky sú v stanici k sebe oveľa...

Sponový systém pre preťahovacie zariadenie, spôsob preťahovania príslušné prepravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10645

Dátum: 25.01.2007

Autori: Trivero Gilbert, Rühlemann Ulrich

MPK: B29C 55/20, D06C 3/04

Značky: příslušné, prepravné, preťahovania, preťahovacie, systém, zariadenie, spôsob, sponový

Text:

...so zníženým odporom(valivý odpor je považovaný obvykle za nižší, ako klznýodpor), pričom sú umožnené rýchlosti pohybu spôn, presahujúce 300 m/min a dokonca 500 m/min, tak spony, pohybujúce sa na klzných plochách, sa stávajú v poslednej dobe bežnejšie. Jeden dôvod pre tento vývoj spočíva V skutočnosti, že klzné spony sú lacnejšie alebo umožňujú Výrazné zníženie počtu súčastí(napríklad deväť opotrebení vystavených valčekov na sponu, čo...

Nakladacie a vykladacie zariadenie na prepravné schránky, ako kontajnery, silá a ďalšie násypné priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7151

Dátum: 08.01.2007

Autor: Hanses Christian

MPK: B65G 53/04, B65G 67/02

Značky: nakladacie, násypné, prepravné, silá, vykladacie, priestory, kontajnery, zariadenie, schránky

Text:

...návesu s výklopným silom do stacionárneho skladovacieho sila baliarne. Potom je uskutočnenévrecovanie sypkého materiálu do veľkoobjemových Big Bags alebo vriec. Vrecovaný tovar alebo veľkoobjemové Big Bagssú po cestnej komunikácii transportované do prístavu, kdesú manuálne naložené do námorných kontajnerov. Pritom súnapr. Big Bags naložené pomocou vidlicovéhovysokozdvižného vozíka. Potom sú kontajnery naložené naTento postup môže...

Bezpečnostné zariadenie pre prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4371

Dátum: 29.11.2006

Autor: Brun Paul

MPK: B61B 12/00, B61B 11/00

Značky: zariadenie, bezpečnostné, zariadenia, prepravné

Text:

...prepravného zariadenia zastavilo. Používateľ sa tak zachytl v lane bezpečnostného zariadenia a hrozí tu riziko zranenia z dôvodu ťažnej sily kotvy,čo znamená ďalšie riziko. A môže do neho naraziť tiež druhý používateľ.0005 Koniec Iana bezpečnostného zariadenia oproti jeho koncu sferomagnetickou štruktúrou je navyšečastokrát spojený so skrutkovacimzariadením. Vprípade porušenia tohto zariadenia zostáva feromagnetická štruktúra V kontakte s...

Prepravné zariadenie pre prvky oplotenia a pridržiavacie pätky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5965

Dátum: 27.04.2006

Autor: Richterich Michael

MPK: B65D 19/22, B65D 19/38

Značky: prvky, prepravné, zariadenie, pridržiavacie, oplotenia, patky

Text:

...Konštrukcia mobilného oplotenia je podstatne zjednodušená a je spoľahlivejšia, pretože oplotenia môže byť postavené naraz. Ako náhle sú na podlahu položené dve pridržiavacie pätky, môže byť vsadený prvok oplotenia,odobraný z tej istej prepravnej palety ako pridržiavacie pätky. Odpadá únavné a nepohodlné presúvanie pridržiavacich pätiek. oplotenie môže byť postavené v značne skrátenom čase. Tým, že pridržiavacie pätky nemusia byť...

Prepravné zariadenie a spôsob výroby tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8387

Dátum: 06.04.2006

Autor: Orset Olivier

MPK: B65D 6/16, B65D 25/20

Značky: tohto, prepravné, spôsob, výroby, zariadenia, zariadenie

Text:

...sa veľmi ťažko realizuje. V tom pripade, ak sa viac etikiet umiestni vo vnútri čitacieho poľa snímača, existuje okrem tohoznačné riziko, ze sa snímač dostane do neusporiadaného stavu5 následkom absolútnej chyby načítavania.0006 Z WO O 1/29761 je známe opatriť náhradné zariadenie transponderom, ktorý sa počas tlakového liatia zataví do bočnej steny tak, že tento transponderuž nie je zvonka viditeľný a nie je citlivý voči vonkajším vplyvom....

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285021

Dátum: 31.03.2006

Autori: Archilla Aldeanueva Luis, Frutos Aguado Julio

MPK: B61F 5/00, B61D 3/00, B61F 3/00...

Značky: kolesami, jednonápravové, železničné, prepravné, nezávisle, zavěšenými, zariadenie, pohyblivými, vagóny, kĺbové, jazdné

Zhrnutie / Anotácia:

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny obsahuje podvozkovú nosnú konštrukciu (1), pružiny (2) závesov s vertikálnymi tlmičmi (AV) namontovanými v ich vnútri, posuvné pätky na nosenie jazdného zariadenia počas procesu zmeny koľajnicového rozchodu, hlavice (4) závesov so stabilizujúcimi ramenami (5), visuté spojovacie články závesov pripojené k hlaviciam (4) závesov a...

Prepravné balenie obsahujúce výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7538

Dátum: 22.10.2004

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: B65D 81/02

Značky: modul, obsahujúce, výkonový, prepravné, balenie, polovodičový

Text:

...je napríklad potrebné pri transporte vo vnútri závodu, nemôže tento ochranný obal slúžiť.0005 CA 2 372 480 A 1 uverejňuje prepravné balenie pre výrobky citlivé na náraz, najmä počítačové komponenty ako pevné disky, CD- mechaniky alebo DVD-mechaniky a CPU. Prepravnébalenie pozostáva najmenej 2 jedného tvarovaneho telesas obložením, pričom toto má alebo na dva proti sebe ležiace úseky obloženia po jednej opornej hrane, alebo na najmenej tri...

Mechanická upchávka pre tlakové prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3923

Dátum: 08.09.2004

Autori: Jakubov Vladislav, Medovič Karol, Višňovský Ján

MPK: F17B 1/02, F16J 15/26

Značky: zariadenia, mechanická, tlakově, prepravné, upchávka

Text:

...ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia tesnost a odolnost proti úniku plynu, kvapaliny do priestoru. Uvedená upchávka umožňuje bezproblémové prečerpávanie prepravovaného média - plynu, pričom nedochádza k úniku tesniacej kvapaliny do plynu. Zväčšením plochy tesniacich krúžkov sa zmenšuje tlak v styčných plochách krúžkov, čím sa zvyšuje tesniaci účinok. Zmenšenim tlaku sa...

Prepravné balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3679

Dátum: 23.04.2003

Autor: Stephan Thomas

MPK: B65D 77/04, B65D 6/18, B65D 5/44...

Značky: balenie, prepravné

Text:

...tak môžu byťvonkajšie obalové nádoby a vnútorné obalové nádobyskladovane velmi priestorovo úsporne, najmä je možneV naplocho zloženom stave naukladať na seba väčšíVnútorný obal je podľa vynálezu vyrobený z nehorľavého materiálu. Pritom sa ako zvlášť výhodné ukázalo, keď je vnútorný obal vyrobený2 kovu. Vnútorný obal je s výhodou vyrobený z drôtu, najma z oceľového drôtu.Zvlášť jednoduchú manipuláciu s prepravným obalom je možné...

Osvetľovacie zariadenie na osobné prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282464

Dátum: 04.01.2002

Autori: Knoop Eckhard, Höfling Peter, Schöneweiss Klaus

MPK: B66B 23/22

Značky: zariadenie, prepravné, osvetľovacie, osobné, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Osvetľovacie zariadenie na osobné prepravné zariadenia, ako sú pohyblivé schody a chodníky, vytvorené konkrétnejšie v oblasti hmatadla a/alebo obruby osobného prepravného zariadenia, pozostávajúce z najmenej jedného svetelného vodiča orientovaného v smere prepravy osobného prepravného zariadenia v podstate spojito, ktorý v oblasti prinajmenšom jedného zo svojich koncov môže prijímať úzky svetelný zväzok zo svetelného zdroja.

Tepelné izolujúce prepravné zariadenie na jedlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 558

Dátum: 07.09.1994

Autor: Ollhäuser Kurt

MPK: B65D 25/04, B65D 25/30, A47J 39/02...

Značky: jedlá, tepelně, zariadenie, izolujúce, prepravné

Text:

...vložkami. Elastomér má s výhodou tvrdost Shora A 40 až 100. Pri uzatváraní zariadenia sa prítlaćný pružinový prvok prikladá na vnútornú stranu horného dielu a tlačí pri zaistovaní pružné veko na okrajnádoby na jedlo a tesni ho proti vyliatiu. Vzhľadom na otvor voveku sa nemôže vytvorit podtlak, takže veko môže byt bezAko pritlačný prvok môže byt napriklad použitá kužeľovite tvarovaná špirálová pružina z ocele alebo z plastickej hmoty...

Pätvrstvová vlnitá lepenka, najmä pre prepravné obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265997

Dátum: 14.11.1989

Autori: Král Zbyněk, Štefancová Marie, Ďurinda Ján, Melecký Jaromír

MPK: B32B 29/08

Značky: lepenka, prepravné, vlnitá, najmä, pätvrstvová, obaly

Text:

...lepeným spojomv ktorej celková plošná hmotnost v nej obsiahnutých papierových vrstiev činí 800 g/m 2 až1 100 g/m 2, ktorej podstatou je, že pomer celkovej plošnej hmotnosti v nej obsiahnutých rovinných papierových vrstiev k celkovej plošnej hmotnosti v nej obsiahnutých papierových vrstiev činí 0,620 až 0,720 a súčasne pomer hmotnosti sekundárnych papierenských vláken vytvárajúcich v nej obsiahnuté papierové vrstvy k celkovej hmotnosti...

Pätvrstvová vlnitá lepenka, najmä pre prepravné obaly určené na balenie obsahu so zvýšenou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265780

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fodor Gabriel, Hruboň Anton, Ďurinda Ján, Zuzula Ján, Štolc Milan, Pokorná Anna, Faltysová Renáta, Mojžita Alexander, Križanová Vlasta, Klimek Viliam, Menyhart Ladislav

MPK: B32B 29/08

Značky: hmotnosťou, obaly, lepenka, určené, pätvrstvová, zvýšenou, obsahu, vlnitá, balenie, prepravné, najmä

Text:

...vrstiev.Vyššie popísané v súčasnosti uznávané názory na mechanizmus pevnosti vlnitej lepenkysa týkajú len pevnosti vlnitej lepenky v tlaku na hranu, zatiaľ čo pevnost vlnitej lepenky sa hodnotí prostredníctvom radu dalších vlastností.Je taktiež skutočnosťou, že vyššie popísané názory respektíve vztahy majú len zásadný,neexaktný, stochastický charakter. Ich platnosť je podmienená radom iných faktorov do tej miery, že sa v jednotlivých prípadoch...