Patenty so značkou «prepravná»

Prepravná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19977

Dátum: 26.10.2013

Autor: Gruza Antoni

MPK: B62D 53/00

Značky: súprava, prepravná

Text:

...mechanizmu, pričom zároveň sa udržiava dobrá trakcia a predpovedateľná stopa.Cieľom vynálezu je taktiež umožniť individuálne nakladanie a vykladaníe prepravných vozíkov zo základných vozíkov bez ohľadu na ich počet vo vlaku a umožniť prepravu pozdĺžrámp bez straty stability súpravy.Cieľ vynálezu sa dosiahol zabezpečením prepravnej plošiny alebo základného vozíka, a prepravného vozíka s význakmi podľa nároku l. Podľa cieľa tohto...

Prepravná a/alebo skladovacia nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18871

Dátum: 10.07.2013

Autori: Perez-kretschmer Ronny, Lenzen Thomas, Kustosz Margarete, Rumanus Erkan, Torsy Andreas, Bettermann Linus

MPK: G21F 5/005, G21F 5/12

Značky: nádoba, prepravná, skladovacia

Text:

...tiež krátko používaný pojem nádoba.Ako bolo vyššie uvedené, jedná sa u rádioaktívneho inventára najmä o rádioaktívne odpady alebo podobne. - Základom vynálezu je poznatok, že pomocou vrchnáka pre inventár podľa vynálezu medzi inventárom a hlavným vrchnákom nádoby môže byť značne zredukované zaťaženie hlavného vrchnáka nádoby V prípade nehody, najmä pri voľnom páde na čelnú stranu nádoby. Základom vynálezu je ďalej poznatok, že toto môže...

Prepravná jednotka pre vnútrozávodné vlečné manipulačné a zavážacie súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18210

Dátum: 21.03.2013

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B62D 61/12, B62D 53/00, B62B 3/06...

Značky: prepravná, jednotka, vnútrozávodné, manipulačné, vlečné, súpravy, zavážacie

Text:

...oboch ramien vidlicového zdvižného vozíka. Tieto ramená môžu byť do príslušného uloženia zasúvané prostredníctvom operných kladiek usporiadaných na konci každého ramena, pričom po zasunutí do uloženia sú ramená opreté tak, že sa ich oporné kladky pri prepravnejprevádzke neodvaľujú po podlahe.0010 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je nosný rám vybavený opornými kolesami. Tie môžu byť uložené na voľných koncoch oboch priečnych nosníkov...

Prepravná a prezentačná prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19341

Dátum: 10.02.2011

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 1/24, B65D 21/02, B65D 25/00...

Značky: prezentačná, prepravná, přepravka

Text:

...bočných stenách uložené otočne.0010 Podľa príkladov vyhotovenia vynálezu sa na uzatváracom prvku nachádza pohyblivý prvok a obsahuje zástrčku, ktorá je predpätá v prvej polohe, pričom pohyblivý prvok je nakonfigurovaný tak, aby sa zástrčka po stlačení presunula z prvej polohy do druhej, pričom v každej protilahlej stene sa nachádza výrez, do ktorého zapadne zástrčka v jej prvej polohe, takže uzatvárací prvok je uzamknutý s protiľahlými...

Prepravná a prezentačná prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18942

Dátum: 20.09.2010

Autori: Delbrouck Klaus, Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 1/24

Značky: prezentačná, přepravka, prepravná

Text:

...s rovnakou vzdialenosťou od prvej bočnej steny, pričom v tomto prípademôžu byt výstuže vyhotovené teleskopícky na presunutíe uzatváracíeho prvku voliteľne do druhej alebo ďalšej polohy.0007 Podľa ďalšieho aspektu vygenerujú príklady vyhotovenia vynálezu prepravku vyššie uvedeného druhu, ktorá je ďalej vybavená vložkou na uloženie na dno prepravky, pričom táto vložka môže byt upravená v závislostiod výrobkov ukladaných do danej...

Prepravná cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5299

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65D 90/00, B60P 3/22, B65D 88/00...

Značky: prepravná, cisterna

Text:

...Prepojenie tenzometrických senzorov so spracovateľskou jednotkou môže byť realizované káblom, optickým vodičom alebo vzduchom, potom spracovateľskou jednotkou môže byť elektronické zariadenie ako napríklad počítač.Uvedenou výstupnou jednotkou môže byť zobrazovacia jednotka napríklad monitor a/alebo tlačiareň, pričom tieto môžu byť umiestnené v kabíne vozidla a/alebo na podvozkovom ráme a/alebo mimo vozidla ako prenosné zariadenia a/alebo...

Prepravná jednotka pre živú hydinu na ložnej ploche kamióna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15689

Dátum: 20.07.2009

Autor: Zanotti Massimo

MPK: A01K 45/00, A01K 31/00

Značky: živú, hydinu, ložnej, ploché, prepravná, jednotka, kamióna

Text:

...330 952, najprv sa čiastočne vytiahnu - zo zadnej strany 2 d nosného rámu 2 - klietky 3 zásuvkového typu umiestnené nad dolnou klietkou 3 zásuvkového typu o približne polovicu svojho pozdĺžneho profilu. Potom - z prednej strany 2 a nosného rámu 2 po vložení hydiny do najspodnejšej klietky 3. dokým nie je naplnená - za čím nasleduje premiestnenie bezprostredne vyššej klietky 3 zásuvkového typu do nosného rámu 2 takým spôsobom, aby sa zatvorila...

Prepravná linka na predlisky s úchytkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7362

Dátum: 11.06.2008

Autori: Ridosz Lionel, Trassard Patrick

MPK: B29C 49/42, B29B 11/14, B29C 49/64...

Značky: linka, úchytkou, prepravná, predlisky

Text:

...polohe až k miestu ohrevu, zatiaľ čo pri výstupe z miesta ohrevu je navrhnutý vodiaci aorientačný prostriedok určený na to, aby uhlovo orientoval každý úchopový prvokvpožadovanej polohe pred uvoľnením každého predlisku oríentovaným spôsobom vmieste0016 Podľa nezáväzného spôsobu uskutočnenia je vodíaci a orientačný prostriedok umiestnený pri výstupe z miesta ohrevu vybavený tak, aby orientoval každý úchopový prvokv opačnom smere, než je smer...

Výškovo nastaviteľná prepravná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9799

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 19/02, B65D 21/08

Značky: výškovo, nádoba, prepravná, nastaviteľná

Text:

...by sa poškodilkusový tovar. Ztoho vyplýva, že obsahový objem spomínaných prepravnýchnádob sa v mnohých prípadoch nemôže optimálne využiť.jazyku označované ako takzvané round trip container, existujú prinajmenšomViaccestné prepravné nádoby prihlasovatela, ktoré sú v odbornomv desiatich rozličných formách uskutočnenia, ktoré sa odlišujú vo výške častí bočných stien. Výška častí bočných stien sa mení v rozmedzí od 8 až do 28 cm,pričom sa...

Prepravná energetická veterná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285839

Dátum: 24.08.2007

Autor: Cienciala Jiří

MPK: F03D 11/00, F03D 9/00, F03D 1/00...

Značky: veterná, energetická, jednotka, prepravná

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravná energetická veterná jednotka je prepravovaná na štandardnom viacúčelovom štvorkolesovom prívese (5) za osobným automobilom. Jednotka pozostáva z nosnej plošiny (15), ktorá má nosný rám (13) so stabilizačnými pätkami (8). Výsuvné stabilizačné ramená (12) sú na nosnej plošine (15). Výsuvné rameno (6) s generátorom (14) je upevnené v otočnom uložení (2), do ktorého sa vztyčuje pomocou lana cez kladku pomocného ramena (9) a navijaka (1)....

Prepravná debna so sklopiteľnými bočnými dielmi z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4428

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 6/16

Značky: sklopiteľnými, dielmi, bočnými, prepravná, plastů, debna

Text:

...patentového spisu EP 770 552 B 1 je známa ďalšia debna vyrobená vstrekovým liatím v spojení s vháňaním plynu pod tlakom. Jedná sa najmä o debnu na fľaše, ktorá má mat okraj držadla prispôsobený dobrému uchopeniu rukou. Za tým účelom sú voľné strany držadla vytvorené zvlnene podľa prstov, V oblasti držadla sa vstrekujú dva rôzne plasty a tlakom plynu nevznikajú žiadne prepadliny podmienené zmrštením.Zverejňovací spis DE 100 18 905 A 1 opisuje...

Spôsob zabezpečenia a kontroly prepravných nádob a prepravná nádoba s bezpečnostnými a kontrolnými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4428

Dátum: 21.06.2005

Autori: Pieper Norbert, Schmidt Michael, Henss Rainer

MPK: G08B 13/02

Značky: prostriedkami, bezpečnostnými, spôsob, kontrolnými, zabezpečenia, nádob, prepravných, nádoba, kontroly, prepravná

Text:

...úlohy boli splnené. Ak sas prepravnou nádobou stane nežiaduca udalosť, toto by sa malo registrovať s0010 Úlohou vynálezu preto je dat k dispozícii prepravnú nádobu na dopravu tovarov, ktorá vzhľadom na známe prepravné nádoby umožňuje zlepšené stráženie dopravy tovarov.0011 Úlohou vynálezu ďalej je dať k dispozicii spôsob kontroly prepravných nádob s tovarmi.Podstata yynálezu 0012 Táto úloha je podľa tohto vynálezu vyriešená spôsobom so...

Prepravná nádoba na prevoz nebezpečných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4163

Dátum: 02.06.2005

Autori: Gúčik Ján, Hrušovský Jozef, Paulech Rudolf

MPK: F17C 1/04

Značky: nebezpečných, látok, prepravná, převoz, nádoba

Text:

...vsuvky rýchlospojok, čím sa maximálne eliminuje možnosť úniku odorantu a teda aj ohrozenie životného prostredia.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie je bližšie zobrazené na výkrese, kde na obr. l je schematicky znázornený nárys a na obr. 2 pôdorys rozmiestnenia pripojovacích elementov na vrchnom klenutom dne prepravnej nádoby.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrepravná nádoba na prevoz nebezpečných látok (obr. l, 2) je...

Prepravná energetická veterná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4080

Dátum: 04.03.2005

Autor: Cienciala Jiří

MPK: F03D 9/02, F03D 11/00

Značky: jednotka, prepravná, energetická, veterná

Text:

...prepravnom alebo skladovacom stave. Na obr. 2 je znázomená prepravná energetická vetemá jednotka v stave pred vztýčením výsuvného ramena s generátorom.Na obr. 3 je znázomené upevnenie výsuvného ramena v prevádzkovej polohe.Na obr. 4 je znázomený mechanizmus s nastaviteľnou stabilizačnou pätkou.Na obr. 5 je znázomená prepravná energetická vetemá jednotka v prevoznom stave.Na obr. 6 je znázomená prepravná energetická vetemá jednotka V...

Prepravná paleta zo zlepovanej hladkej lepenky kruhovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4049

Dátum: 03.01.2005

Autori: Kováč Štefan, Chlebáková Iveta, Tokarčik Július, Kováčová Zuzana, Hlóska Štefan, Tokarčík Miroslav

MPK: B65D 57/00

Značky: lepenky, hladkej, paleta, prepravná, tvaru, zlepovanej, kruhovitého

Text:

...alebo preprave.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie vysvetlený na obrázkoch na pripojenom výkrese. Na obr. 1 sú znázomené jednotlivé prvky palety. Na obr. 2 je znázomený hotový výrobok, prepravná paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Prepravná paleta lcruhovitého tvaru zo zlepovanej hladkej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je kruhovitého tvaru a je vyrobený zo...

Prepravná paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4048

Dátum: 03.01.2005

Autori: Kováč Štefan, Tokarčik Július

MPK: B65D 25/00

Značky: paleta, vlnitej, prepravná, lepenky

Text:

...paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrepravná paleta z vlnitej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je vyrobený spojením viacerých vrstiev vlnitej lepenky výhodne striedavého spojenia vrstvy s pozdlžnou a priečnou vlnou vlnitej lepenky s možnou kombináciou aj s hladkou lepenkou na dosiahnutie synergického efektu v pevnostných...

Železničná prepravná jednotka na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283828

Dátum: 20.01.2004

Autor: Bartel Manfred

MPK: B61D 3/20, B61G 5/02, B61D 3/16...

Značky: zmiešanú, jednotka, prepravná, prepravu, železničná, sedlových, výmenných, návesov, prepravníkov, kontajnerov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka železničnej prepravnej jednotky na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov s možnosťou prispôsobenia ložných dĺžok vozidiel dĺžkam prepravníkov, a čo najlepšieho využitia dĺžky vlakov železničných vozňov, spojených spojnicami. Vonkajšie pozdĺžne nosníky (11) stredných nákladných vozňov (6) a koncových nákladných vozňov (7) majú zasúvateľné koncové diely (12), ktoré sa zasúvajú navzájom do seba....

Železničná prepravná jednotka na zmiešanú prepravu kontajnerov a výmenných prepravníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283804

Dátum: 12.01.2004

Autor: Bartel Manfred

MPK: B61D 3/10, B61D 3/20, B61G 5/02...

Značky: prepravná, prepravníkov, prepravu, výmenných, železničná, zmiešanú, jednotka, kontajnerov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka železničnej prepravnej jednotky na zmiešanú prepravu kontajnerov a výmenných prepravníkov na optimálne využitie ložných dĺžok prepravných vozidiel a vlakov dĺžkovým prestavením vozidiel pri zabránení vzniku aerodynamicky nepriaznivých prechodov a dosiahnutí menších vlastných hmotností nákladov. Spodky (8) dvojnápravových nákladných vozňov (5) sú ohraničené na vzdialenosť kontajnerového rohového kovania (3) dvoch za sebou...

Prepravná a/alebo skladovacia nádoba pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6953

Dátum: 18.01.2003

Autori: Thomas Felix, Methling Dieter, Wriegt Jürgen

MPK: G21F 5/008

Značky: ožiarené, palivových, článkov, prepravná, tyče, defektných, nádoba, defektné, palivové, články, skladovacia

Text:

...aj jednotlivé tyče defektných palivových článkovPre ďalšie uskutočnenia existuje V rámci vynálezu viac možností. Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia je tak vytvorené také opatrenie, že plášť je na hornom konci opatrenýstenovými vybraniami, do ktorých môžu byť vloženéuchopovacie orgány manipulačného zariadenia namanipuláciu so škatuľami. Škatuľa samotná má dno upevnené na dolnom konci plášťa a vrchnák nasadený na horný koniec...

Prepravná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 607

Dátum: 10.07.2002

Autor: Wölfinger Ulla

MPK: B65F 1/14, B65D 25/20, G09F 3/08...

Značky: nádoba, prepravná

Text:

...zdrojov privážajú pomerne veľké množstvá čistiacich súkien určených na vyčistenie, môže byť pritom na pomerne stesnanom. priestore koncentrovaný pomerne veľký početzaistené bezproblémové logistické uskutočňovanie čistenia čistiacich súkien, ktoré označuje status príslušných obsiahnutých čistiacich súkien. Pritonl môže byť na príslušnej prepravnej nádobe nalepené označenie, ktoré udáva, že sa 1 obsahu jedná o nevyčistené čistiace súkna, a...

Skladacia prepravná garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 278352

Dátum: 08.01.1997

Autor: Huraj Ivan

MPK: E04H 6/04, E04H 15/06

Značky: skladacia, garáž, prepravná

Zhrnutie / Anotácia:

Garáž je konštrukčne riešená tak, že pozostáva z prednej otočnej dosky (5) a zadnej otočnej dosky (9). Dosky sú otočne uložené pomocou čapov (7). Z prednej otočnej dosky (5) sa vysunie výsuvná doska (6). Výsuvná doska (6) a zadná otočná doska (9) sú vybavené nastaviteľnými nožičkami (8). K výsuvnej doske (6) a k zadnej otočnej doske (9) je vymeniteľne upevnená nepremokavá plachta (4). Navyše predná otočná doska (5) je vybavená podpornou a...

Skladateľná prepravná skriňa alebo kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 279763

Dátum: 18.11.1992

Autori: Streich Roland, Kühn Falk

MPK: B65D 88/52

Značky: prepravná, skladateľná, skriňa, kontejner

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňa, najmä v tvare s pravouhlým alebo štvorcovým prierezom, má jeden dnový element (1), jeden vekový element (6) a bočné stenové elementy (5), ktoré sú v postavenom stave pri používaní navzájom pevne spojené prostredníctvom v rohových oblastiach dnového elementu (1) a vekového elementu (6) usporiadaných uvoľniteľných zasúvacích spojovacích ústrojenstiev (15, 16 19, 10). V zloženom stave na nevyťaženú prepravu je vekový element (6) s dnovým...