Patenty so značkou «přepravka»

Skladacia prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19408

Dátum: 06.02.2014

Autor: Rubio Gradolí José

MPK: B65D 19/06

Značky: přepravka, skladacia

Text:

...oporu na vrchu stĺpikov a horných priečnikov tak, že dva alebo viaceré kontajnery sa môžu stohovať a poskytovať vyššiu odolnosť voči zosunu podpier.0012 Bočný obal vyrobený z Iepenky je pripevnený pevne okolo stĺpikov a má sklopenú klapku pozdĺž svojho dolného obvodu, ktorá má viaceré funkcie Na jednej strane zadržiava Iepenkovú prírubu, aby sa táto príruba neskĺzla pod úroveň, pre ktorú je koncipovaná, počas montáže a...

Prepravná a prezentačná prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19341

Dátum: 10.02.2011

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 21/02, B65D 25/00, B65D 1/24...

Značky: prepravná, prezentačná, přepravka

Text:

...bočných stenách uložené otočne.0010 Podľa príkladov vyhotovenia vynálezu sa na uzatváracom prvku nachádza pohyblivý prvok a obsahuje zástrčku, ktorá je predpätá v prvej polohe, pričom pohyblivý prvok je nakonfigurovaný tak, aby sa zástrčka po stlačení presunula z prvej polohy do druhej, pričom v každej protilahlej stene sa nachádza výrez, do ktorého zapadne zástrčka v jej prvej polohe, takže uzatvárací prvok je uzamknutý s protiľahlými...

Prepravka s na seba sklápateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17558

Dátum: 04.02.2011

Autori: Kellerer Richard, Barth Christian

MPK: B65D 6/00

Značky: bočnými, přepravka, stenami, sklápateľnými

Text:

...vzájomnom sklápaní protiľahlých bočných stien nebolo potrebné dodržanie poradia sklápania, pretože existujú dve polohy pre sklopenú bočnú stenu. Po druhé sa zabezpečí, že vzpriamená bočná stena sa vždy nachádza v tej istej polohe, keďže pohyb závesového čapu počasvzpriamovania resp. vyklápania bočnej steny sleduje určitú dráhu. Vzpriečeniuzávesového čapu vspodnej koncovej polohe sa zabráni, pretože tento priotáčaní vynútene dostáva...

Prepravná a prezentačná prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18942

Dátum: 20.09.2010

Autori: Orgeldinger Wolfgang, Delbrouck Klaus

MPK: B65D 1/24

Značky: prezentačná, přepravka, prepravná

Text:

...s rovnakou vzdialenosťou od prvej bočnej steny, pričom v tomto prípademôžu byt výstuže vyhotovené teleskopícky na presunutíe uzatváracíeho prvku voliteľne do druhej alebo ďalšej polohy.0007 Podľa ďalšieho aspektu vygenerujú príklady vyhotovenia vynálezu prepravku vyššie uvedeného druhu, ktorá je ďalej vybavená vložkou na uloženie na dno prepravky, pričom táto vložka môže byt upravená v závislostiod výrobkov ukladaných do danej...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17583

Dátum: 20.09.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18, B65D 85/34, B65D 81/18...

Značky: přepravka

Text:

...kvapa|iny do vnútra prepravky. Bočné steny majú spojitý výstužný prvok umiestnený paralelne s prvou a druhou bočnouhranou a paralelne s hornou hranou. Prvý vpust sa nachádza v ľavej častibočnej steny vo vzdialenosti od dolnej hrany s časťou spojitého výstužného prvku medzi druhým vpustom a prvou bočnou hranou a hornou hranou. Druhý vpust sa nachádza v pravej časti bočnej steny vo vzdialenosti od dolnej hrany s časťou spojitého...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14890

Dátum: 20.09.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: přepravka

Text:

...aj najhorším spôsobom, žiadna z častí bočných stien nebude siahať nad horný koniec výbežku. Hoci toto rieši problém ohladne častísiahajúcich nad výšku posk|adanej prepravky, súčasne to zvyšuje výšku posk|adanej prepravky a tým obmedzuje celkový počet posk|adaných prepraviek, ktoré sa môžu poukladať a prepraviť. Hoci sa môže zdať, že toto je len menší problém, keď sa pozeráme iba na jednu prepravku, musíme vziať do úvahy situáciu, keď...

Vystužená prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14889

Dátum: 20.09.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 85/34, B65D 1/42, B65D 6/18...

Značky: přepravka, vystužená

Text:

...spôsobom, žiadna z častí bočných stien nebude siahať nad horný koniec výbežku. Hoci toto rieši problém ohladne častísiahajúcich nad výšku poskladanej prepravky, súčasne to zvyšuje výšku poskladanej prepravky a tým obmedzuje celkový počet poskladaných prepraviek, ktoré sa môžu poukladat a prepraviť. Hoci sa môže zdať, že toto je len menší problém, ked sa pozeráme iba na jednu prepravku, musíme vziať do úvahy situáciu, ked sa skladá a...

Prepravka, stojan, systém a spôsob prezentácie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19061

Dátum: 20.09.2010

Autor: Ringler Werner

MPK: A47F 3/14, B65D 83/00, A47F 5/16...

Značky: prezentácie, výrobkov, stojan, spôsob, systém, přepravka

Text:

...12 a spôsobom podľa nároku 14.0010 Tento vynález vytvára prepravku s dnom, dvomi koncovými stenami a dvomi bočnými stenami. V dne sa nachádza väčší počet otvorov, ktoré sú dimenzované tak, aby sa do každého z nich dala umiestniť nosná tyč. Okrem toho sú otvory usporiadané tak, aby nosné tyče, ktoré sa zasunú do otvorov,rovnomerne zdvihli nosný prvok vložený do prepravky a aby ho dostali do polohy nad dno. Podľa príkladov vyhotovenia...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13485

Dátum: 30.03.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 85/34, B65D 6/00, B65D 21/02...

Značky: přepravka

Text:

...uskutočnenia tohto vynálezu sa týkajú usporiadania dvoch prepraviek podľa uskutočnení tohto vynálezu, pričom tieto prepravky sú usporiadané tak, aby koncová stena prvej prepravky susedlla s bočnou stenou druhej prepravky, pričom prvá prepravka je nakonñgurovaná ako zarovnaná pozdĺž prvej pozdĺžnej osi paralelnej s bočnou stenou prvej prepravky, pričom druhá prepravka je nakonñgurovaná ako zarovnaná pozdĺž druhej pozdĺžnej osi paralelnej s...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16817

Dátum: 30.03.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 21/02, B65D 85/34, B65D 6/00...

Značky: přepravka

Text:

...prepravkami, ktoré sú usporiadané napríklad v zostave s piatimi spodnými prepravkami. Prostredníctvom tejto ventiiačnej cesty sa môže následne dosiahnuť rýchly a najmä rovnomerný prietok vzduchu, výsledkom čoho je nepretržitá regulácia teploty dôležitá pre kvalitu ovocia.0012 Podľa daných uskutočnení množstvo vetracích otvorov môže obsahovať pár vetracích otvorov. ktoré majú kombinovaný tvar podobný otvoru držadla. Vetracie otvory môžu...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20219

Dátum: 30.03.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 85/34, B65D 6/00, B65D 21/02...

Značky: přepravka

Text:

...prúdenie vzduchu,výsledkom ktorého je nepretržitá regulácia teploty na dosiahnutie kvality plodín.0011 Podla uskutočnení množstvo vetracích otvorov môže obsahovať pár vetracích otvorov majúci kombinovaný tvar podobný otvoru na uchopenie. Množstvo vetracích otvorov môže byť rozmiestnené vo vzdialenosti, ktorá je menšia ako rozmer otvoru na uchopenie. Vetrací otvor množstva vetracích otvorov môže obsahovať vodorovný rozmer menší ako...

Prepravka na transport a prezentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16337

Dátum: 17.11.2009

Autori: Orgeldinger Wolfgang, Delbrouck Klaus

MPK: B65D 1/24, B65D 6/16, B65D 1/22...

Značky: prezentáciu, přepravka, transport

Text:

...tak, aby špecifické produkty,transportované v prepravke, nemohli ztejto prepravky počas transportu vypadnúť. Pri niektorých príkladoch uskutočnenia je prepravka určená na transport fliaš alebo fliaš, ktoré sú vopred zabalené do malých obalov, kvôli čomu prvá bočná stena vykazuje výšku, ktorá postačuje na to, aby sa zabránilo vypadnutiu jednotlivých fliaš z prepravky. Pri niektorých príkladoch uskutočnenia je táto výška medzi 1 a 10 cm....

Prepravka so sklápateľnou bočnou stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13538

Dátum: 15.04.2009

Autor: Dekkers Hendrik

MPK: B65D 6/18

Značky: sklápateľnou, stěnou, bočnou, přepravka

Text:

...otvore, pričom západkový nos ñxuje kolík závesu v otvore pod týmto výstupkom.0011 Oproti známemu závesovému spojeniu z EP 0 958 177 B 1 sa západkový nos teda nepoužije na to, aby bočnú stenu zaistil proti ďalšiemuvyklápaniu cez vzpriamenú polohu, ale tento západkový nos vspojitosti svýstupkom nahrádza doteraz pružiacu aretáciu kolika závesu, takže kolik závesu môže byť veľmi stabilne zaistený proti vytiahnutiu z otvoru. Západkový nos pôsobí...

Prepravka zahrňujúca viacero spojených obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10007

Dátum: 18.12.2008

Autor: Bardet Pierre-alain

MPK: B65D 85/10, B65D 5/00, B65D 5/10...

Značky: přepravka, zahrnujúca, spojených, viacero, obalov

Text:

...uskutočneniach podľa vynálezu časť vonkajšieho povrchu prvéhoa druhého obalu bude odkrytá iba vtedy, ak je druhý obalotvorený. Táto časť môže byť preto použitá na umiestnenie ďalších informácií alebo grafík.0010 Prvý obal môže tvoriť sane a škrupinový obal,zahrňujúci vonkajšiu škrupinu a vnútorne sane vo vnútri vonkajšej škrupiny, alebo môže byť obalom s bočným otvorom. Tiež druhý obal môže byť obal s kĺzajucim vekom podľa zverejnenia...

Skladacia prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7800

Dátum: 20.03.2008

Autori: Jay Daniel, Schmidt-morgenroth Edouard

MPK: B65D 6/00

Značky: skladacia, přepravka

Text:

...ktoré znázorňujú jedno uskutočnenie vynálezunijako neobmedzujúce jeho rozsah a na ktorýchobr. 1 až 4 znázorňujú prepravku podľa vynálezu v štyroch situáciách odzostavénej prepravky až po prepravku zloženú naplocho obr. 5 znázorňuje detail závesu medzi prvými a druhými profilmiobr. 6 znázorňuje v perspektíve detail zaistenia medzi dvoma susednýmiboćnýml stenami obr. 7 je rez vedený v smere 6 - 6 z obr. 6.0013 Ako je vidiet na obr. 1,...

Prepravka na ovocie alebo podobné plody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285892

Dátum: 14.09.2007

Autor: Mostini Serge

MPK: B65D 85/34, B65D 1/34, B65D 6/00...

Značky: plody, přepravka, ovocie, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravka z lisovaného materiálu najmä na ovocie pozostáva z buniek na plody, ktoré sú usporiadané a zoradené postupne s bunkami hlbokými (1) a plytkými (2), pričom hlboké bunky (1) a plytké bunky (2) sú usporiadané do päťuholníka.

Prepravka so základňou paletového typu a s dvoma úložnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18963

Dátum: 17.10.2005

Autor: Sainton André

MPK: B65D 19/12

Značky: dvoma, základnou, úložnými, paletového, přepravka, plochami

Text:

...1 perspektívny pohľad na prvý príklad uskutočnenia prepravky podľavynálezu, na ktorom nie sú pre väčšiu prehľadnosť znázornené úložnéplochy, pričom jedna z dvoch dvojíc stĺpikov je na začiatku pohybu sklápania alebo na konci pohybu vztyčovaniaobr. 2 detailný pohľad vinej mierke na prostriedky pre výkyvný pohyb a zaistenie stĺpika, ktoré sú súčasťou jednej dvojice, vpriebehu sklápania prepravky z obr. 1obr. 3 perspektívny pohľad na prepravku...

Skladacia prepravka s uvoľniteľne blokovateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283986

Dátum: 24.05.2004

Autor: Umiker Hans

MPK: E05C 19/06, B65D 8/14

Značky: skladacia, stenami, přepravka, blokovateľnými, bočnými, uvolnitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia prepravka s uvoľniteľne blokovateľnými bočnými stenami (2), ktoré sú v vzpriamenej polohe oproti sebe relatívne fixovateľné blokovaním, pričom sa najskôr dve vzájomne protiľahlé bočné steny medzi ďalším párom ešte stojacích bočných stien, a potom tento ďalší pár protiľahlých bočných stien, sklopí dovnútra na dno prepravky. Dovnútra sklopiteľné bočné steny (2) obsahujú zaskakovacie prvky (6) na blokovanie na zapadnutie za príslušné...

Prepravka na fľaše a balenie fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3289

Dátum: 10.09.2002

Autor: Aikio Veijo

MPK: B65D 21/02, B65D 71/06, B65D 71/00...

Značky: fľaše, balenie, přepravka, fliaš

Text:

...k podpore fliaš v podstate ploché. Toto uskutočnenie môže bytpoužité hlavne ked fľaše zostávajú vzpriamené pomerne stabilne aj keď sú prázdne.Pretože spodný povrch prepravky má miesta hodiace sa pre uzávery alebo hrdlá fliaš,nová prepravka môže byt vždy umiestnená na vrch fliaš v prepravke zospodu až do žiadúcej výšky. Miesta vyhradené pre uzávery alebo ústia fliaš obsahujú s výhodou vodiace časti,vyčnievajúce zo spodkov zahĺbení,...

Prepravka, najmä na plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2632

Dátum: 12.09.2000

Autor: Šagát Viliam

MPK: B65D 21/02, B65D 71/00

Značky: najmä, plechovky, přepravka

Text:

...manipulačných otvorov naVýhody prepraviek podľa technického riešenia spočívajú najmävtom, že úplne odstraňujú plastové fóliové odpady. Ďalšouprednosťou je to, že tieto prepravky sú vhodné aj pre darčekovébalenia, pretože vzhľadom na rozmery uskladneného tovaru,zaberajú minimálny objem. Sú aj ľahšie oproti existujúcim konštrukciám prepraviek, lebo ich výška stien vzhľadom na výšku uskladneného tovaru je nižšia, čo napokon znižuje aj...

Prepravka z plastu, najmä prepravka na zeleninu so sklopnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279374

Dátum: 07.10.1998

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 1/22

Značky: plastů, zeleninu, stenami, přepravka, sklopnými, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravka má dno (1) a štyri skladateľné bočné steny (2, 3, 4, 5), ktoré sú skladateľné smerom ku dnu (1) prepravky, pričom každá bočná stena (2, 3, 4, 5) je spojená s dnom (1) cez stredný element (8, 9, 10, 11), ktorý je spojený jednak cez sklopiteľný záves (12) s bočnou stenou (2, 3, 4, 5) a jednak cez sklopiteľný záves (13) s dnom (1), pričom stredný element (8, 9, 10, 11) má dosadaciu plochu a/alebo plochu na prenos zaťaženia pre vyklopenú...

Prepravka na fľaše s vrchným pripevnením a spôsob balenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281590

Dátum: 05.11.1997

Autori: Plaxico Bob, Oliff James, Culpepper Will

MPK: B65D 71/00

Značky: vrchným, balenia, přepravka, fľaše, pripevnením, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravka na fľaše obsahuje hlavný panel (1), ku ktorého bočným okrajom je prehnuteľne pripojená dvojica bočných panelov (8, 9) a k príslušným okrajom tejto dvojice bočných panelov (8, 9), ktoré sú vzdialené od hlavného panelu (1), sú pripojené dva prídavné panely (12, 14). Hlavný panel (1) a dva prídavné panely (12, 14) obsahujú otvory (2 - 7, 16 - 18, 30 - 32) v tvare kľúčovej dierky. Na bočných okrajoch každého prídavného panelu (12, 14) sú...

Dvoudílná přepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: 275484

Dátum: 19.02.1992

Autor: Götz Wilhelm

MPK: B65D 21/02, B65D 6/24, B65D 1/24...

Značky: dvoudílná, přepravka

Dvojzónová korýtková preprávka drobných prístrihov odevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254194

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jurga Ján

MPK: B65D 19/02, B65D 85/18

Značky: přepravka, korýtková, drobných, odévů, prístrihov, dvojzónová

Text:

...prístrihov odevu pozostáva vlavo z dvojlichobežnikovej súvislej steny tvoriacej dole ľavé čelo 1 úzkej zóny prepravky a hore lavé čelo 2 širokej zóny prepravky a vpravo z podobnej dvojlichobežnikovitej steny tvoriacej pravé čelo 1 úzkej zóny prepravky a pravé čelo 2 širokej zóny prepravky.Prednú stenu prepravky v dolnej časti vytvára predná bočnica 4 úzke zóny prepravky a v hornej časti priehybom nadväzujúca predná bočnica 5 širokej zóny...

Variabilní skládací přepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253477

Dátum: 12.11.1987

Autor: Šoóš Ján

MPK: B65D 19/18, B65D 6/00

Značky: přepravka, variabilní, skládací

Text:

...dna, lze snadnoprovést náhradu novým prvkom.Příkled provedení variabilní ekládaoí přepravky podle vynále-H zu je zobrazen na výkresoch, které přodstavují na obr.1 nárys čelní stěny. na obr.2.3 řez čelní stěnou z obr.1,na obr.4 nárys dälioístěny, na obr.5 prostorově znázornšný detail zejištovacího rybino- pváho osazení, na obr.6. 7 řez dčlioístěnou. na obr.8 nárys boční stěny, na obr.9 nárys nástavbově boční stěny 5 na obr.10 bokorys obou...

Univerzální přepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223761

Dátum: 01.07.1984

Autori: Polášek František, Baboučková Drahoslava, Cvach Zdeněk, Žáček Václav, Ciboch Jiří

Značky: univerzální, přepravka

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální přepravka, zejména pro menší náklady, vytvořená podlážkou a opěrným rámem, vyznačující se tím, že opěrný rám je tvořen pomocnou podlážkou (2), která je spojená s podlážkou (1) spojem (3) a dvojicí přestavitelných vzpěr (4).