Patenty so značkou «přepouštěcí»

Hydromechanické přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269361

Dátum: 11.04.1990

Autori: Plhoň Aleš, Kolář Václav, Filip Petr, Hrobař Radim

MPK: F22D 1/00

Značky: přepouštěcí, zařízení, hydromechanické

Text:

...energii.Príklad konkrétního provedení podle vynalezu je achematicky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje na obr. l podélný řez hydromechanickým přepouštěcím zařízením a na obr, 2 je příčný řez hrdlem před trubkovým rozdělovačen z obr. l.Hydromechanické přepouštěcí zařízení aestává z vertikální, například valcové nádoby ł tvořené válcovým pláštěm łl 1 uzavřeným na hornín konci horním dnem ł 12 a na dovlním konci dolním dnem LA....

Přepouštěcí pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264135

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gladish Manfred, Gikadi Theofani, Lohle Georg

MPK: F22G 5/12

Značky: pojistný, ventil, přepouštěcí

Text:

...kondenzátem se vodicí vložka zvedla ze svćho sedla. Šířka prstencové mezery v sedle se nastavuje podle příváděného množství vstřikova~ ného kondenzátu, čímž jsou umožněny uvedené konstantni vstřikovaoí rychlosti, zajištujícídobré promisení vstřikovaného kondenzátu 5 proudící párou.Dále bude zařízení podle vynálezu blíže popsáno na příkladu provedení a s odvolaním na přiložené vyobrazení, které znázorňuje řez přepouštěcím pojistným ventilem...

Přepouštěcí ventil hydrostatických čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260942

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrabovský Zdeněk, Dlabal Drahomír

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, přepouštěcí, čerpadel, hydrostatických

Text:

...pro spojovací trubku přepouštěcího ventilu, na obr. 2 je detail přepouštěcího ventilu v podélném řezu dle navrhovaného řešení, na obr. 3 je detail přepouštěcího ventílu z obr. 2, znázorñující uchycení pružiny ve spojovací trubce.Třívřetenové čerpadlo obr. 1 sestává z vnějšího pláště l složeného z výtlačné části ll opatřené výtlačným otvorem lll a ze sací části lg opatřené sacím otvorem lgl. sací část 53 vnějšího pláště l je rozebiratelně...

Zpětný a přepouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258445

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16K 17/22

Značky: přepouštěcí, ventil, zpětný

Text:

...paöoqym Haemnocrh. ~Hsnoxenue cymnocwu Hao 6 peTeHuHB ocnony nsodpereuna nonomeua saauą, Tax owopuurn oöparnum H nepenycxuoü xuanau opraua ynpanneunu nnn cnnuannnoro ycwpoäcwna, uroůu Ge npneuenun nononnuwenbnoro Bcuouorarenbuoro nanneuun öuno oöecneqeno neňcrane cnrnanbuoro ycrpoňcrna so spemn ropnoxeuun npn roquo onpeeneunoñ Touxe asneunn, a npu OTHYCKB wopuosoa noKasaHue.npaxruuecxx ónnsxoe 0.B coownewcwann c naoöperenuén aaaqn...

Bezpečnostní přepouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257288

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lohle Georg, Gikadi Theofani

MPK: F22G 5/12

Značky: ventil, bezpečnostní, přepouštěcí

Text:

...(pravá polovina obr. 1), přichází stále vice průchozích vrtání lg 2 překrytí se sedlovým pouzdrem É ven. Tím se uvolňuje cesta pro páru, která se při protékání průchozími vrtáními lg zevnitř ven uvolňuje v prvním stupni.Další redukce tlaku probíhá při prüchodu páry děrovým válcem ll, který je uapořádán ve skříni ł mezi vstupním hrdlem 3 páry a výstupním hrdlem á páry V radiálním odstupu odděrovaného kužele g. Ke znázorněnému děrovanému váloi...

Přepouštěcí ventil plynových střelných zbraní, zejména pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245833

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mareš Miloslav

MPK: F41B 11/08

Značky: ventil, plynových, zejména, pistolí, zbraní, přepouštěcí, střelných

Text:

...2 tlakového média, v tomto případě C 02, je uloženo těleso 3 ventilu. jeho vnější část 4 přesahuje pažbu 1. Přilehlé části pažby 1 a tělesa 3 jsou utěsněnytěsnícím prostředkení, jako těsnicím kroužkem 5, uloženým v obvodové drážce B tělesa 3 ventilu. K pažbě 1 zbraně je teleso 3 ventilu upevněno upevňovacími prostředky,které jsou v tomto případě tvořenv převlečnou maticí 7 zapadající do výstupků 8 tělesa 3 ventilu, našroubovanou na závítu 9...

Přepouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237070

Dátum: 01.10.1987

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, přepouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit rychlejší reakce přepouštěcích ventilů na tlakové špičky zejména u hydraulických soustav větších světlostí používaných u stacionárních a mobilních strojů, například u stavebních a zemních strojů. Vynález řeší tento úkol tím, že kuželka, ustavená tlakem pružiny proti výstupnímu otvoru opatřenému popřípadě sedlem, je posuvně uložena na nejméně jednom čepu, který je pevně uchycen na opěrce, která je pevně spojena s...

Rychločinné přepouštěcí zařízení armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240600

Dátum: 15.08.1987

Autori: Arakawa Akio, Šabašov Simon Zalmanovie, Telnov Konstant Alexaddovie, Carter Goerge Byron

MPK: F16K 17/00

Značky: zařízení, přepouštěcí, armatur, rychločinné

Text:

...části 11 vřetena 1 je napojen na vřetenovou matíci 2 s elektropohonem 3, upevněným na tělese 4 rychločinného přepouštěcího zařízení armatur. K horní části 11 vřetena 1 je připevněn hák 5 pomocí čepu 6. Hák 5 je nesamosvorněspojen s tvarovanou hlavou 7, která je vy tvořena na vrchním konci spodní části 12 vřetena 1. Styčné čelní plochy 8 obou částí 11, 12 vřetena 1 jsou V doteku. Nerozpojitelnost tohoto spoje v horní klidové poloze je...

Zpětný a přepouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 251689

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16K 15/00, F16K 31/12

Značky: zpětný, ventil, přepouštěcí

Text:

...Hennuñ B KaqecTBe nopmxeaoro 3 onoTHHKa 11, npnqeu HODMHEBOŘASDĽOTHHK 11 Ha 5 epx~~HEM KOHLIE HMeeT Hanpaannmmnň samteqm( 7 H H 8. HPDKHBM CGI-ine HaHDBBJTHIOIIXHŘ 3311116qux 8, H cnaöxeu Memny Hanpaanxmmn aannequxom 7 H Hanpasnxmmnm 3 anneqnKoM 8 . ane H sonm Koxwaxwa pacnonomeunmm ynnoruammwm KOHBHOM c ynpyroü KDOMKGŘ 9 u nonanmeu B npeenax Hanpaanxmmeü unnnunpa 6 Memny axnwqammmu nopmnem 5 H ynopon 12. Hanpaannmman uHnuHnpa 6 uueew 5 spHe...

Přepouštěcí píst dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242779

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lichvár Milan

MPK: F01L 11/02

Značky: píst, dvoudobého, přepouštěcí, motorů

Text:

...zbylé spaliny při stěně válce vypuzeny ven.Přepouštěním palivové směsi pístem nad úrovní výfukových kanálů se docílí. že její nevyužité část neuniká výfukovými kanály ven a neznečištuje ovzduší. Měrná spotřeba paliva se takto sniží o cca 30 . O tutéž hodnotu se zvyšuje i výkon motoru. odpadnutím přepouštěcích kanálů ve válci lze využít celého jďho vnitřního obvodu k výfuku spalín. Proto výška výfukových kanálů může být podstatné snížena, aniž...

Průstřižník, zejména membrány rychločinné přepouštěcí armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 233865

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dosoudil František, Čejka Jiří, Skružný Josef, Palyza Jiří

MPK: F16K 17/40

Značky: průstřižník, přepouštěcí, zejména, membrány, armatury, rychločinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a do oboru lisování a jeho účelem je zjednodušení výroby břitu prístřižníku s postupným řezem. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ostří (2) břitu (l) je tvořeno průnikem válcové plochy (3) a alespoň dvou rotačních ploch (4, 5), přičemž osy (8, 6, 7) válcové a rotačních ploch (3, 4, 5) jsou navzájem různé. Toho se dosahuje například tak, že se průstřižník upne do upínací rotační hlavy vyoseně a nato se během...

Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: přepouštěcí, hydrogenerátoru, servořízení, nouzového, ventil

Text:

...lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg....

Rychločinné přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248625

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mlíkovský Jiří, Smitka Josef

MPK: F16K 1/48

Značky: přepouštěcí, rychločinné, zařízení

Text:

...a komorou 8 je spojity náběhem, například kuželovým přechodem. Ve spodní části objímky 1 je pak vytvořena příruba 2.Osový pohyb objímky 1 po pouzdře 3, je na jedné straně omezen osazením pouzdra j a na druhé straně zarážkou lg, která může být realizována ve formě nákružku kolíku, příruby nebo jiným podobným způsobem. Zarážka LQ, a osazení 1 polohy jsou konstrukčně provedeny tak, že při dosažení nejvyšší polohy objímky 1 na pouzdru j jsou...

Přepouštěcí bezpečnostní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230500

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 17/18

Značky: zařízení, přepouštěcí, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se přepouštěcího bezpečnostního zařízení pro jištění středové části tělesa armatur proti nadměrnému zvýšení vnitřního přetlaku. Zařízení sestává z tělesa, opatřeného připojovacími hrdly pro připojení jednak na vstupní a výstupní hrdlo armatury a jednak na připojení ke středové části tělesa armatury a z uzavíracího prvku, který je uložen v dutině vytvořené v kuželové části přepouštěcího dílu, který je...

Trojcestné rychlouzavírací a přepouštěcí zařízení pro potrubí s tekutinou, zejména se sodíkem pro parní generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217447

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jukl František, Musil František, Dosoudil František, Matal Oldřich

Značky: trojcestné, přepouštěcí, zejména, sodíkem, rychlouzavírací, potrubí, parní, tekutinou, zařízení, generátory

Zhrnutie / Anotácia:

U trojcestného rychlouzavíracího a přepouštěcího zařízení podle vynálezu je nůž zavěšen alespoň jedním závěsem na závaží, zachyceném na rameni alespoň jedné dvouramenné páky, opřené druhým koncem o zvon a opatřené centrálním otvorem, jímž prochází táhlo s objímkou, která tvoří část zařízení obráceného pohybu. Nůž je tvaru dutého průchozího válce, je orientován ostřím k dělicí stěně a má alespoň jeden radiální otvor. Uvedené zařízení pracuje...

Rychločinné přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216114

Dátum: 15.06.1984

Autori: Čejka Jiří, Matal Oldřich, Jukl František, Dosoudil František, Panuška Vladimír

Značky: rychločinné, přepouštěcí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru armatur a řešení zařízení, umožňující rychlé uzavření havarovaných sekcí parních generátorů v jaderných elektrárnách se současným přepouštěním zplodin reakce do separačních nádrží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepouštěcí hrdlo tělesa zařízení je opatřeno válcovým nástavcem, ve kterém je uložena prodloužená část táhla uzávěru pevně spojená s oddělující stěnou přepouštěcího hrdla a opatřená na konci narážkou, přičemž...