Patenty so značkou «přepínání»

Zapojení vyhodnocovacího členu pro automatické přepínání napětí spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270343

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 17/08

Značky: zapojení, vyhodnocovacího, členu, spouštěcího, napětí, přepínání, zdroje, automatické

Text:

...jsou zspojeny do série a pripojeny ko vstupům akćního členu prepínače napětí..Zapojením vyhodnocovacího členu podle vynálezu zíekáme jednoduchý obvod, nezávislý na polaritě ukostřeného polu vozidla a správně indikujíoí okemžik vhodný pro automatické přepnutí napětí spouštěcího zdroje. Vyloučí se tak možnost chybného nastavení zdroje a z neho plynoucího nadproudu 5 následným prerušením pojistek bateriováho prepínače. Spouštění provádí...

Zapojení pro bezporuchové přepínání digitálních zvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269779

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hoeg Wolfgang

MPK: H04B 1/10

Značky: zapojení, bezporuchové, signálu, zvukových, digitálních, přepínání

Text:

...Teunenunn naneuenua Crpanneur). B cmyuae nocTaTUuHDru cuananeuua nonaerca ynpaauanmuñ cnruan na BBHTHJIBIIYD ENEMY. ÄJHÄ onpeneneuumlx BHÄOB CHFHaJla NOMET OKBBaTECŘ IIEJIÉCOOGPGSHMH HPHBJEKBTL s Kauecwee nononunremsuoro xpurepnu nepexunu nepexuuqaenux curuanoa qepe nymn.Hpu Hamuuun nuuxonamux cxenuo-rexunqecxux ycnnauň HHEGT cnucn peannaoaarn onucaunue pemeuuq cpencwaanu Muxpoauuncmurennuoä rexuuxu. uurerpnpya aanouuuanmne ycTpnňcTBa....

Zapojení pro přepínání rychlosti přenosu dat u řadiče jednotky pružných disků s jednoduchou hustotou záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268930

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pelikán Petr

MPK: H03K 6/00

Značky: rychlostí, pružných, záznamu, zapojení, řadiče, jednotky, jednoduchou, přenosu, hustotou, přepínání, disků

Text:

...s použitím jediného řadiče.vynález je blíže vysvětlen za pomocí připojeného výkresu, kde je schenaticky zobrazeno zapojení podle vynálezu a jeho zsčlenění ve výpočetním systému.Vstup signálu iniciace řadiče Ž je propojen spojen g s výstupem klopněho obvodu g, jehož nastsvovscí vstup je propojen spojem j se třetím výstupe dekodéru i adresy s nulovací vstup je propojen spojemłg se čtvrtým výstupem dekodéru l adresy. Za generátor g hodinového...

Zapojení pro automatické přepínání řízení trakčních pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266897

Dátum: 12.01.1990

Autori: Měsíček Jan, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/38

Značky: trakčních, přepínání, pohonů, zapojení, automatické, řízení

Text:

...rozdělovače 12, ednak ke čtvrtému vstupu 114 prvního rozděiovče 11, jehož první vstup 111 je připojen jednak ke svorce E vstupního ovládacího signálu, jednak k prvnímu vstupu 121 druhého rozdělovače 12, jehož čtvrtý vstup 124 je připojen jednak k druhému vstupu 112 prvního rozdělovače 11, jednak k prvnímu výstupu 11 prvního odpojovače 1, jehož vstup je připojen ke svorce C ovládání prvního odpojovače 1Druhý výstup 12 prvního odpojovače 1...

Zapojení obvodu pro automatické přepínání rozsahů digitálního měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266058

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trezzi Michael

MPK: H03M 1/18, G01R 15/08, G01R 13/02...

Značky: prístroje, měřicího, zapojení, digitálního, rozsahu, přepínání, automatické, obvodů

Text:

...než ta, která se pro danýzapojení obvodu pro automatické přepinání rozsahu bude blíže popsáno podle na výkreseuvedeného blokového schéma předmětného příkladu digitálního měřicího přístroje. zapojení obsahuje analogově digitální převodník Q, sedmisegmentový dekodér § a tříciferný displej,vzájemně prepojené standardnim způsobem. První vstupní svorka gł obvodu je spojena s prvním vstupem łg a druhá vstupní svorka gg obvodu s druhým vstupem...

Zapojení k automatickému přepínání rozsahů u analogových měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263830

Dátum: 12.05.1989

Autor: Valoušek Rudolf

MPK: G01R 17/02

Značky: automatickému, zapojení, přepínání, měřicích, rozsahu, přístrojů, analogových

Text:

...měřicích přístrojů. Velikost hodnoty na analogovém indikatoru je určující pro automatickou volbu rozsahu. Při hodnotě měřené veličiny mimo stanovené rozmezí na indikátoru je dan okamžitě pokyn obvodu automatického nastavení rozsahu, který nastaví optimální rozsah.Zapojení podle vynálezu je znázorněno v příkladném provedení na připojeném výkrese..Výstup měřicího přístroje 1 s měnitelnými rozsahy je připojen na vstup komparátoru 2 dvou...

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: bezkontaktního, obvod, přepínání, rozsahu, měřicích, přístrojů

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Zapojení zdroje signálů pro automatické přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263202

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: rozsahu, automatické, přístrojů, signálu, zapojení, přepínání, zdroje, měřicích

Text:

...paměť nastaveného rozsahu.Vynález bude dále podroonějí popsán podle příložonéhovýkresu, na němž je sohemaťicky znázorněno příkladné pro253 202 vedení zapojení zdroje ságnálů pro automatické přeinánirozsahů mčřicích přístrojů podle vynálezu.Na obr. je znázornčn analogově číslicový převodníkł,spojepý svými výstupy s přísłušnými jednotlivými vstupy zobrazovače g. Dále je analogově číslicový převodník Ä spojen svým prvním výstupom gg s...

Zapojení pro elektronické přepínání libovolného počtu měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 262212

Dátum: 14.03.1989

Autori: Liška Josef, Šrubař Čestmír, Lišková Marie, Šrubařová Růžena

MPK: G01K 7/20

Značky: zapojení, přepínání, měřicích, elektronické, libovolného, míst, počtu

Text:

...je připojení .meet emitor druhého bndícílho tranzistoru Mna.kolektonr druhého spínacího tranzistnoru 7.První paralelní rezistor 28 zajišťuje spolehlivé vypnutí prvního spínacího tranzistoru 3 v jeho nevodivém stavu, stejně tak dru» hý paralelní rezistor 29 zajišťuje spolehlivá vypnutí druhého spínacího trenzistoru. 7 v jeho nevodívěm statvu. První buvdicí tranzis~ tor 12 a. druhý budící tranzistor 14 jsou zapojeny tak, že tvoří součinový...

Zařízení pro adsorpční čištění plynů s krátkou dobou přepínání a s regenerací kompresním teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261574

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: adsorpční, krátkou, zařízení, regeneraci, plynů, teplem, přepínání, kompresním, čištění, dobou

Text:

...lg, akumulátorjł tepla, střídací regenerační armaturu ll a zpětnou klapku li a současně přes výměník3 kompresního tepla. Spodní část regenerovaného adsorberJgje261 574 přes otevřenou armaturu spojene s atmosferou a zpětné klapkylLa l 3 jsou přitom uzavřeny od tlaku čištěnáho vzduchu. Regeneruje-li se adsorberlje adsorber spojen s atmosferou přes armaturu llauzavřeny jsougpětné klapky lg a li. Ve fázi chlazení adsorpčního lože...

Kulový ventil pro postupné přepínání potrubních odboček

Načítavanie...

Číslo patentu: 260039

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mednikarov Vladimir, Georgiev Vesselin

MPK: F16K 31/122

Značky: potrubních, ventil, kulový, postupné, odboček, přepínání

Text:

...H 22 Meàbme uauerpa mapooőpasnoro rena 11. B Bepxnem xoHue.3 onbnňbxonoro orsepcwns 22 ropnsonwanbuuň ynopuoü nwynxn 10 nsrowonneu npononnHuů Kanan 23. Yenbnmñ nec mapooőpasnoro Tena 11 óonbme ynenpnoro áeca nou.Bepruxanbnmä xo nopmnenoro nanbua 17 paannercz nnauewpy mapooópasnoro Teě na 11. . neàcmnne mapoaoro xnanaaa cneymmee. npn rnnpaannuecxou cnrnane ynpapneHnn nonumennum anneuneu nonu 3 ononnnwenbuom wpyöonponone 5 u nonnennu annennen B...

Zapojení spínače mezního zatížení pro přepínání otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259909

Dátum: 15.11.1988

Autori: Burda Zdeněk, Bratránek Petr, Novák Otto

MPK: G01R 1/145

Značky: otáček, zatížení, spínače, zapojení, mezního, přepínání

Text:

...§, pasivní elektrické prvky a výstupní tranzistor ll na cívku spínače l mezních hodnot.Vstupními prvky pro řízení porovnávacího členu 5, je čidlo 3 a nastavovací člen 3. Obvykle je čidlo g tvořeno převodníkem výkonu nebo transformátorem proudu, jehož primární vinutí je zapojeno v obvodu jedné fáze hnacího motoru a sekundární vinutí je pŕipojeno bud přímo nebo přes usměrňovač na první vstup ggł porovnávaoího.č 1 enug. Nastavovací člen je...

Napojenie napájania varikapov pri prepínaní pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256735

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kuchár Ján

MPK: H03J 5/08

Značky: varikapov, napojenie, pásiem, přepínání, napájania

Text:

...koniec je spojený s kolektorom spínacieho tranzistora 3, ktorého emitor je spojený so zemou 9 a báza je pripojená na kolektor ovladacieho tranzistora 4 spolu s deličom z odporov, ktoré sú jeden odpor 7 pripojený na napätie zdroja pre varikapy 1 a druhý odpor 8 na zem 9, na ktorú je pripojený aj emitor ovládacieho tranzistora 4, ktorého báza je pripojená na bežez odporového trimra B, ktorý je spodným koncom pripojený na zem 9 a horným koncom na...

Zapojení ke změně mezí ladícího napětí při elektronickém přepínání frekvenčních rozsahů u přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242127

Dátum: 01.02.1988

Autori: Wagner Josef, Stibor Boetislav

MPK: H04B 1/18

Značky: napětí, mezí, přepínání, ladicího, přijímačů, zapojení, změne, elektronickém, rozsahu, frekvenčních

Text:

...gtł až gpg a přes bázový odpor 1 až 1 g.na bázi prvního tranzistoru łàł až lgg, přičemž báze druhého tranzistoru gâł až gàg je připojena na spínací svorku Qâł až 93 frekvenčního rozsahu, kde výstup ladícíhp napětí je tvořen druhou společnou svorkou Q a výstupní svorkou g společného bodu prvního 5 až žàp a druhého áàł až k děličového odporu. iMezi společné svorky § a Q je tedy připojen zdroj ladícíhonapětí, jehož velikost od nuly až do...

Zapojení pro elektronické přepínání měřicích míst s odporovými teploměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241939

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sůva Milan

MPK: G01K 7/20

Značky: přepínání, míst, elektronické, odporovými, měřicích, teploměry, zapojení

Text:

...a inverzně připojené křemíkové tranzistory Q KF 16 s předřadnými odpcry 1 typu TR 114 jednak pro napájecí větev § stabilizovaného zdroje 2 etejnosměrného napětí, jednak přes epínaoí prvky-lg, jako kterých bylo použito dvouvstupových positivníchčlenů NAND integrovaného obvodu MH 7400, na budicí větev ll atabilizovaného zdroje 9. atejnoeměrného napětí. Napájecí větev § je propojena přes diody lg, přičemž v popieovaném případěbylo použito...

Ovládací zařízení pro přepínání spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243251

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ohnoutka Lubomír, Havránek Milan, Elbert Tomáš

MPK: D04B 15/16

Značky: spojky, zařízení, ovládací, přepínání

Text:

...Na čepu 51 je otočné uložená rolnička 53, dosedající na segment 7 rozkazovacího bubnu. Dále je na čepu 6 vedle pá 4ky 5 uložena druhá páka 8, opatřená na ramenu přilehlém k ramenu páky 5 s rolničkou 53 rovněž rolničkou 81 uloženou na excentrickém čepu 82, jež je zajištěn šroubem 83. Rolnička 81 dosedá na segment 7 rozkazovacího bubnu. Na druhém ramenu páky 8 jsou prostřednictvím kolíku 84 pevně uspořädány tři listová pružiny, tvořící pružný...

Zařízení pro samočinné přepínání provozního a náhradního zdroje tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 241731

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Ditrych Zdenik, Vašíeek Zdenik

MPK: F15B 20/00

Značky: media, přepínání, náhradního, zdroje, samočinně, provozního, tlakového, zařízení

Text:

...tlakového média a obvykle zavadu zjistí, až se projeví na aparátu nebo akčním členu. V tom případě obsluha musi zajistit pomocí ručních ventilů otevření náhradního zdroje tlakového média z centrálního rozvodu nebo ruční uzavření nejdůležitějších akčních členů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že v cestě náhradního zdroje tlakového média je vestavěna jednosměrna uzavíraci armatura a za...

Zapojení pro přepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pozdina František

MPK: D06F 33/02

Značky: zapojení, obvod, funkcí, druhý, obvodů, jednoho, řízených, přepínání, ovládacího

Text:

...výkresu je znázornéno schéma příkladného zapojení pro jařepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod. První ovládací obvod X je spojen s prvním programovým spínačem X 1, jehož výstup je spojen s rozpínacím ~kointaktem B 2 relé B, tento je na výstupu spojen se spínacím kontaktem B 1 a cívkou relé B. Druhý ovládací obvod Y je spojen s prvním programovým spínačem V 1, jehož výstup jespojen se spínacím kontaktem B 1...

Zapojení automatického přepínání rozsahu přístrojů s analogovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246132

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pospíšil Rostislav

MPK: C01R 1/00, H03L 5/00

Značky: zapojení, automatického, analogovým, přepínání, rozsahu, přístrojů, výstupem

Text:

...horní mez výstupního napětí je připojen na výstup obvodu LL akčních členů, u jehož výstupního napětí se požaduje, aby jeho úroveň byla menší než požadovaná horní mez výstupního napětí s na tuto úroveň. nasta-y ví překlápšcí napětí komparštoru g pro horní mez výatupního napětí. Případná blokovací vazbu je vyvedena z výstupu druheho monostabilního obvodu § 93.Obvod Q, automatickőho přepnutí na nižší rozsah je též tvořen dvěma monostabilními...

Zapojení pro programové řízení a automatické přepínání rozsahu zdroje pro účely měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240238

Dátum: 15.06.1987

Autori: Javorský Ferdinand, Ferech Viliam, Komora František

MPK: G01R 19/165, C01R 27/16

Značky: řízení, zdroje, zapojení, přepínání, automatické, účely, měření, programové, rozsahu

Text:

...81 pripojeny k bloku 2 G volby měřené veličiny, jehož výstupní sbernice 201 je pripojene k bloku 30 funkce, svou druhou výstupní sběrnicí B 2 jsou pripojeny k bloku 1 riditelné reference, svou třetí výstupní sběrnicí 83 jsou pripojeny k měříči 3 proudu, svou čtvrtou výstupní sběrnicí 84 jsou pripojeny k měřiči 4 napětí, svou pátou výstupní sběrnici 85 jsou pripojeny k bloku 60 výsledku, svou šestou výstupní sběrnlci 36 jsou pripojeny k...

Obvod pro přepínání výkonového nízkofrekvenčního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237695

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jeníček Stanislav, Bozděch Josef

MPK: H03G 7/06

Značky: nízkofrekvenčního, výkonového, obvod, přepínání, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká elektroakustických přístrojů, používajících můstkového zapojení koncových stupnů, napájených ze sítě a z baterií. Podstata řešení spočívá v tom, že při provozu přístroje lze z výkonového zesilovače v můstkovém zapojení odebírat buď maximální výstupní výkon, nebo po přepnutí na úsporný provoz vyřadit z činnosti druhou polovinu můstkového zesilovače a zátěž zapojit z výstupu první poloviny můstkového zesilovače přes kondenzátor na...

Zařízení k přepínání přímo a nepřímo regulace tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239789

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žůrek Milan, Svoboda Václav

MPK: G05D 5/03

Značky: přepínání, nepřímo, regulace, zařízení, přímo

Text:

...1 a 5.2 budicího proudu poháněcího motoru .-2 atd.Výstup prvního vyhodnocovacího bloku 437.-2 je pak paralelné připojen na zpětnovazební vstup 5 druhého regulačního bloku g a na informační vstup i identifikačního bloku lg, jeh hož výstup je spojen s definičním vstupem k rozhodovacího bloku lg, na jehož řídící vstupje zapojen výstup zaďávacího bloku É.Výstup rozhodovacího b 1 oku 13 je pak spojen jednak se spouštěcím vstupem i časovacího...

Zapojení pro přepínání vstupů osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250172

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jirmus Jerry

MPK: G01R 13/28

Značky: osciloskopu, vstupu, přepínání, zapojení

Text:

...potžebxxý početprvních vstupd dalžích přepínačů 22 až E. Alternativně je vlak možno spojit índivídullnä první, druhý až n-tý výstup vzorkovacího obvodu 1 s prvním. vstupy druheho až n-tého pžepínoče E, až g, ne jejichž druhé vstupy jsou pžipojeny zdroje z, až g vstupních signálu.Výstupý zdrojů g, až g jsou pžipojeny na druhé vstupy pžepínačd z až g, jejichž ovládací vstupy jsou spojený s prvními výstupy ídícího obvodu g. Výstupní signály...

Zapojení pro rychlé přepínání zálohovaných generátorů pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237922

Dátum: 15.03.1987

Autori: Váňa Vladimír, Dáňa Jiří, Vrana Jiří

MPK: H03K 5/153

Značky: pulsu, zapojení, generátoru, zálohovaných, rychle, přepínání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rychlé přepnutí z hlavního generátoru pulsů na záložní u zařízení, kde při selhání hlavního generátoru nesmí dojít ke ztrátě ani jediného pulsu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že jsou kontrolovány vzestupné a sestupné hrany pulsů na výstupu hlavního generátoru. Při jeho selhání je sestupnou hranou posledního generovaného pulsu, po jejím zpracování monostabilním klopným obvodem a derivačním obvodem, překlopen...

Způsob řízení přepínání adsorbérů s pevným adsorbčním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249373

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doležal Lubomír, Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: adsorberů, řízení, pevným, způsob, adsorbčním, přepínání, ložem

Text:

...odběr je umístěn uvnitř pevného lože, V takové vzdálenosti od konce lože, která zaručuje, že v průběhu vlastního přepnutí adsorbérů nedojde k proskcku oproti systémům, které jsou řízeny od koncentrace odstraňované složky až na výstupu z adsorbčního lože.Způsob řízení přepínání absorbérü podle vynálezu je zřejmý 2 přiloženého obrázku 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazeno schéma příkladného řešení adsorbční stanice pro čištění vzduchu před...

Způsob automatického přepínání polarity elektrického proudu nízkotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232551

Dátum: 01.01.1987

Autori: Casanova Rudolf, First Antonín

MPK: H05B 41/00

Značky: nízkotlakých, automatického, přepínání, výbojek, proudu, způsob, elektrického, polarity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob automatického přepínání polarity elektrického proudu pro osvětlovací výbojky trakčních vozidel tak, že po připojení stejnosměrného napájecího napětí výbojek na tyristorový spínač se vyhodnocuje napětí, přičemž v případě obnovení blokovací schopnosti jednoho z těchto tyristorů se zapínají tyristory umístěné v diagonále můstku, které byly před přerušením proudu vypnuty. Vynález dále řeší jedno z možných konkrétních zapojení...

Zařízení pro mnohokanálové přepínání a tranformaci měronosných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230610

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šustek Jaroslav, Karásek Otakar, Hruška František

MPK: H03K 17/00

Značky: přepínání, tranformaci, měronosných, mnohokanálové, signálu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického zařízení pro ruční mnohokanálové přepínání a transformaci měronosných signálů zejména pro systémy dálkového sledování a řízení technologických veličin. Účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z obvodu řízení přepínačů, mnohokanálového přepínače a transformačního zesilovače. Vstupy /01/, /02/ až /0n/ od vnějšího povelového zařízení jsou připojeny k obvodu řízení přepínačů /10/, jehož výstupy /11, 12/ až /ln/ jsou...

Zapojení směrové antenní soustavy pro přepínání směru záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 227484

Dátum: 15.04.1986

Autor: Svoboda Marek

Značky: přepínání, anténní, záření, směru, smerove, soustavy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení směrové anténní soustavy pro přepínání směru záření, zejména pro výkonné rozhlasové vysílače, vyznačené tím, že k výstupům (A, B) vnějšího křížového přepínače (1) jsou připojeny zářiče anténní soustavy, přičemž ke vstupům vnějšího křížového přepínače (1) jsou připojeny napájecí trakty obou zářičů, v nichž jsou zapojeny kompenzační obvody (4, 5), připojené k výstupům vnitřního křížového přepínače (7), a v jednom z napájecích traktů je...

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226594

Dátum: 15.11.1985

Autor: Lokvenc Jaroslav

Značky: přepínání, měřicího, rozsahu, automatické, zapojení, číslicového, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřicího přístroje složené ze čtyř monostabilních obvodů, dvou hradlovacích obvodů, synchronního vratného čítače a dvou blokovacích obvodů adresy vyznačené tím, že první vstup (A1) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s časovým výstupem (K) určujícím konec měření číslicového měřicího přístroje (M), výstup (Q) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s třetím vstupm (3) prvního...

Zapojení pro bezkontaktní přepínání napětí na zadávací potenciometr proudu regulátoru pro pulsní měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 223925

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zborník Jan, Klusák Radimír, Šulc Vladimír

Značky: měnič, přepínání, pulsní, napětí, potenciometr, zadávací, regulátoru, bezkontaktní, zapojení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezkontaktní přepínání napětí na zadávací potenciometr proudu regulátoru pro pulsní měnič pohonového elektromotoru elektrického vozidle z režimu jízdy do režimu elektrodynamické brzdy, vyznačující se tím, že na zdroj pomocného stejnosměrného napětí, přivedeného na svorky (1) a (23) je připojen ze svorky (1) první krajní vývod zadávacího potenciometru (17) jednak přes dráhu kolektor-emitor tranzistoru (2) a diodu (4), jednak přes...

Zapojení přeladitelného rezonančního obvodu pro elektronické přepínání televizních pásem v televizních kanálových voličích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226807

Dátum: 01.09.1985

Autor: Novák Josef

Značky: přeladitelného, pásem, voličích, přepínání, zapojení, elektronické, televizních, rezonančního, obvodů, kanálových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přeladitelného rezonančního obvodu pro elektronické přepínání televizních pásem v televizních kanálových voličích, skládající se ze vstupního anténního obvodu a ze vstupní části vysokofrekvenčního zesilovače, vyznačené tím, že prvek (1) ladící indukčnosti prvého až druhého televizního pásma je opatřen odbočkou (2) pro připojení anténního obvodu (3) přelaďovatelného proměnným kapacitním prvkem (4), zapojeným jedním koncem přes...

Zapojení řídicího obvodu pro řízení mnohokanálového přepínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 218686

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hruška František, Šustek Jaroslav

Značky: řízení, zapojení, přepínání, řídicího, mnohokanálového, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrického řídicího obvodu pro mnohokanálové přepínání různých typů spínačů s vyloučením toho, aby zůstaly sepnuty současně dva kanály. Účelu se dosáhne zapojením obvodu složeného ze synchronních klopných obvodů, monostabilního klopného obvodu a logických negátorů tak, že klopné obvody (01, 02 až 0n) mojí propojeny své vstupy (101, 201 až n01) pomocí vodičů (1, 2 až n), jednak s ovládacími prvky povelového zařízení,...

Zařízení pro bezkontaktní přepínaní měřených elektrických signálů a rotorů rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215982

Dátum: 01.09.1984

Autori: Záruba Jiří, Vaník Jiří, Skřivánek Jan

Značky: bezkontaktní, zařízení, měřených, přepínání, rotačních, signálu, elektrických, rotoru, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezkontaktní přepínání měřených elektrických signálů z rotorů rotačních strojů, zejména turbokompresorů. Zařízení řeší bezkontaktní přepínání,při kterém jsou přenosové elementy postupně využívány pro přenos několika signálů. Podstatou řešení je, že spínací prvky spolu s příslušejícími pomocnými prvky jsou uloženy přímo na rotující části stroje a přitom každý spínací prvek je propojen jednak s jemu příslušejícím měřeným čidlem a...

Prahový přepínač ovládaný magnetickým polem pro přepínání konstantních elektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218858

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hentschel Günther

Značky: konstantních, veličin, prahový, magnetickým, elektrických, ovládaný, polem, přepínač, přepínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se rozšiřuje na prahové přepínače ovládané magnetickým polem určené pro přepínání konstantních elektrických veličin v příslušných funkčních členech, přičemž přepínací člen sestává z amorfního polovodiče, je citlivý na tlak a tlaková síla potřebná pro přepínání se vytváří magnetickým polem. Účelem vynálezu je realizace přepínání konstantních elektrických veličin jen pomocí různých poloh ovládacího magnetického pole. Do podstaty vynálezu...

Zapojení zesilovače s přepínatelným zesílením s možností přepínání polarity zesílení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214346

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vrba Kamil

Značky: možností, zesílení, přepínání, zesílením, zesilovače, polarity, zapojení, přepínatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zesilovače s přepínatelným zesílením s možností přepínání polarity zesíleni, opatřené vstupem a výstupem, obsahující operační zesilovač s invertujícím a neinvertujícím vstupem a výstupem, alespoň dva spínače, z nichž každý je opatřen řídicím vstupem, řídicí ob vod spínačů s alespoň dvěma výstupy, které jsou připojeny k jim příslušným řídicím vstupům jednotlivých spínačů, vstupní odpor, uzemněný odpor, zpětnovazební odpor, sériovou...