Patenty so značkou «přepínač»

Tlačítkový spínač nebo přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260216

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hruška Miroslav

MPK: H01H 13/10, H01H 13/14, H01H 13/04...

Značky: tlačítkový, přepínač, spínač

Text:

...můstky, obr 6 vratnou pružinu, obr. 7 perspektivní pohled na skladbu spínače.Kostrà tělesa . má djvě boční vybrání 1 L, Lg, opatření. drážkami łłł, łłg, łgł, łgg pro dvě stejné kontaktní desky g s výstupky gł, gg, které se po zanýtování poťřebného počtu kontaktů gä a kabelových ok gg s vodiči gg do kostry tělesa ł zasunou. Na horní straně tělesa ł je vybrání łä se zámky łäł, łäg, łää pro výstupek 3 a zámky łg, 32 víčka 5,které se po...

Přepínač plynových cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 267986

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matoušek Stanislav, Král Antonín

MPK: F16K 11/07

Značky: přepínač, plynových

Text:

...životnosti těsnících segmentů a tedy i funkce přepínače jako celku o více než jeden řád. životnost přepíneěe se zvyšuje na 106 až 107přepnutí. Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro přepínání plynových cestZařízení sestává z posuvné přepínecí hřídele 1 se základním průměrem d, , který je v místech, kudy protéká plyn zeslaben. Pcsuvný hřídel 1 je pevnä spojen§ centrálním válcovým kotoučem g o průměru d 2 a výšce kotouče v 1, který...

Přepínač měřené a predikované veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259349

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: veličiny, predikované, měřené, přepínač

Text:

...bloku i chyby predikco podle bodu 2 vynálezu. r V súvislosti na výsledku vyhodnocsní je na výstupu vyhodnooovscího bloku i chyby predikcegenerována přepínací dvouhodnotovä veličina. Tato veličina je připojena na třetí přepínací vstup pžepínacího bloku l a podle její hodnoty je na výstup pŕepínacího bloku 1 prepnutsbud měřend veličina ylt) nebo predikovant veličina ýtt At) . vyhodnocovací blok g chyby predikce podle obr. 2 má...

Koaxiální přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258383

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš František, Kostohryz Václav

MPK: H01H 19/56, H01H 19/20

Značky: koaxiální, přepínač

Text:

...V porovnání 5 dosavadním stavem techniky je spatřován v tom, že je zajištěn snadný a přesný pohyb točítka. Přepínač se snadno ovládá a také rozebírá.Koaxiální přepínač podle vynálezu bude dále popsán podle příkladového provedení znázorněného na připojeném výkrese.Koaxiální přepínač podle vynálezu je tvořen točítkem 1, ve kterém je soustředně upevněn rotor g uložený na nejméně třech kuličkách. Kuličky 3 spočívají na pružinách lg v...

Bezkontaktní přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255543

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chomeriki Otar, Sitnikov Eduard, Sakandelidze Ramaz, Norakidze Georgij

MPK: H01H 36/00

Značky: přepínač, bezkontaktní

Text:

...naarHüT 2 cos MGCTHO c nammom 4 -nepememaewca snom, .e 031 nepemmqawemB Haupammumx (He nozcaaann) Koprąycatĺľą IIpn amom compomnneune nepememennlo mąnnumo 3,5 noimepe 1314 x 0113 vmarrmma 2 na yqacTKa pacnonomenna -Bepnmx ytzacwzcoä 6 mxacrun Marmawonposona 5, maenoołaoapaomaer on nocrnraer .Matton Manmoro anarzermz BV nonoxermz vnpolâomex-msąaepmeü mxoc 255543Kocwn~Marnnra 2 nmxHnxTopnoá Bàpxnnx qacmeü 6...

Přepínač přídavných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245980

Dátum: 01.03.1988

Autor: Garbe Siegfried

MPK: H03K 19/092

Značky: přídavných, přepínač, zařízení

Text:

...připojena k prvníau vstupu Q logiky Q. Odbočka § 11 výstupu§l druhé paměti § Je připojena k druhému vstupu § 1 logiky Q. Výstup 13 prvního počítače l je připojen k první paměti 1. Výstup gg druhého počítače 2 je připojen k druhé paměti §. K první paměti 1 Je připojen vodič 12 pre indikaci napětí prvního počítače L. K druhá paměti § Je připejen vodič gg pro indikaci napětí druhého počítače g. lezi sběrnicí 11 prvního počítača 1 a sběrnicí 2 L...

Přepínač akustických diagnostických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255254

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lánský Milan, Čapek Ján

MPK: G08B 3/10

Značky: akustických, přepínač, diagnostických, signálu

Text:

...prepínače akustických diagnostických signálu podle vynálezu je na pripojených obrázcích. Na obr. 1 je znázorněn přepínač akustických diagnostických signálu s válcovým otočným tělesem přepínače, na obr. 2 je jeho řez a na obr. 3 je znázorněn přepínač akustických diagnostických signálu s könickým otočným tělesem přepínače.Snímač lg akustického diagnostického signálu je uložený do pouzdra ll stavitelné umístěného v dolním víku g. Pouzdro...

Přepínač pro předvolbu převodových stupňů převodovek motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255123

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tomíček Jiří, Wedlich Wolfgang

MPK: B60K 20/02

Značky: prevodových, stupňů, převodovek, predvoľbu, přepínač, motorových, vozidel

Text:

...stupňů je uložen výkyvně v alespoň dvoupolohovém předvoliči redukovaných stupňů, uloženém výkyvně V pevném tělese přepĺnače.Přepínač podle vynálezu umožňuje při každém zařazeném převodovém stupni, tento rozdělit minimálně na čtyři převody, které se pŕedvolí přepínačem a řazení se provede pouze sešlápnutím spojky. Sníží se četnost řazení řadící pákou, což se zvláště přiznivě projeví snížením námahy řidiče urychlí se proces řazení a tím se...

Prepínač manometra

Načítavanie...

Číslo patentu: 243766

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jelínek Richard

MPK: G01L 19/00

Značky: přepínač, manometra

Text:

...do ktorej sú vyústené axiálne urážky, vytvorené na povrchu otočného rozvádzača, pre vzájomné prepojenie otvoru meraných miest s pripojovacím otvorom manometra a pripojovacieho otvoru manometra s odľahčovacim otvorom.Výhoda prepínača manometra podľa vynálezu je v tom, že odpadá zložité Vŕtanie diera zároveň malá drážka a otvor tlmí tlakové nárazy, čím sa zabráni poškodzovaniu tlakomera.Príklad realizácie prevedenia prepínača manometra podľa...

Prahový přepínač řízený silou tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245254

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hargrave Karl, Barsumian Edward, Devlin John

MPK: H03K 17/56, H01L 45/00

Značky: přepínač, prahový, tlaku, řízený, silou

Text:

...Bens. Hanpmxemle, nanammee qepes nBMepnTenBHHñ peamcrop R , BuBomaToH qepea BHBOJI A. ľenepawopG BHpaÓaTHBaeT nprmoYPOJIBHHG mmynscm c xaparcrepncwnxoñ .Banpmneum UG B COOTBGTCTBIM c© 1211. I , KoTopHe Iepes óaJmacTHuñ peancwop RV nómaomłmcaono nocmraew uoporosoe snaqermé s , nepézumqamm exemem S nepexomerr na cocwomma Maxon nposomaocwn B cocrommetznpoucxomr Bnmenaanamłoe nepezunoqex-Lue. Alcwmauoü mmeJxbHocmnm mvnIyJILca 15 Hasmaaewcs...

Dynamicky řízený prahový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245253

Dátum: 15.06.1987

Autori: Suter Franz, Mašek Jaroslav, Bayer Arthur Craig

MPK: H03K 3/36, H01L 45/00

Značky: řízený, prahový, dynamický, přepínač

Text:

...TBJCOPO me noporoBoro nepemnoqaream(IMT. 4 n 5 BpeMeHHue (ĎYHKLUďI/I Hanpsmełma B mmaJs/mqecxn ynpaJ 3 ~ memom noporoBoM nepemxoqawene B saaucmvxocrn or anaqemu ynpaanmaueñ BeJmmmĺĺORaBaI-EIHŤÄ Ha qmur. 2 uoporoBmá nepewuoqaTeŠLb COIUIaCI-IO maoöpememm coópan no IIOCJIGILOBaTBJIBHOÍÍ cxeMe, cocmmueñ na nepewnoqaromero SJLGMGHTB. s na aMopcpHoro Marepnaaxa, namepmeaxrąnoro peancTopa n , renepawopa G n pesncwopa RV . KoImeHcaTop C 11 mmpyem...

Elektrooptický integrovaný prepínač s postupnou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250813

Dátum: 14.05.1987

Autori: Weis Michal, Nagy Ladislav, Schroeffel Josef, Mozolová Želmíra

MPK: H03K 19/14

Značky: přepínač, elektroopticky, vlnou, integrovaný, postupnou

Text:

...s postupnou vlnou, na obr. 3 je znázornená štruktúra elektricłdch obvodovprepínače so vetupnýai a výetupnými vedeniemi.Podle obr. | a 2 elektródové štruktúre prepínače tvorená trojprvkovým koplanárnym vedením je uložení na povrchu dielektrickej podložky lg s vytvoraząým dielektrickým vlnovodon 1, 5 a 2 v tvare Y-rozvetvovačs tak, že stredná pásiková elektrőde § vedenia rozdeľuje vstupný úsek 1 optického dielektrickáho vlnovodu na dve...

Elektronický prahový přepínač se zpožděným zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244513

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hagen Vladislav, Prokeš Josef, Stoklasa Karel, Peterka Miroslav

MPK: H03K 17/30

Značky: elektronický, zapojením, přepínač, zpožděným, prahový

Text:

...c saxepmñoñ P-4 Hun. Komapum Mame HGHOHBBOBBTBCH c saaepmxoü Bxnmqeawa H des age. KOT 0 pUM oóecneumnaer OTHOCMTBĽBHO BHCOHOG saauenue nxonaoro conpowmaneaua npu onuonpeuenaom npmneneamm (corna~ conuunm) yponun M cnnmra norenumana, nuropun oäecneąunaer Heaanmcuuym ycmauonxy nopora Bunmueamn M Bunnmueumñ. a raxne pevynupoäxy aaepmxm Bnnmueuna B mnpoxou nuanasone.Sanaua cornacao usoópeweumm pemaerca nocpencrnou roro. umo nonnemamnñ...

Přepínač rozsahů číslicového multimetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237492

Dátum: 15.01.1987

Autor: Haas Karel

MPK: G01R 19/00, G01R 15/12, G01R 27/00...

Značky: číslicového, multimetru, přepínač, rozsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení číslicových měřicích přístrojů pro měření stejnosměrných napětí a odporů. Vynález řeší zapojení přepínače rozsahů na vstupu číslicového multimetru, které využívá jediného přesného odporového děliče, jak ve funkci děliče vstupních měřených napětí, tak i ve funkci odporového normálu pro nastavení rozsahů proudového zdroje při měření odporů. Zapojení přitom umožňuje, aby počet rozsahů pro měření odporů byl větší než počet...

Viacpolohový prepínač, hlavne pre zariadenia k automaticky časove riadeným prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234957

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sláma Ivan, Rumánek Gustáv

MPK: A61M 16/00, A61H 31/00

Značky: riadeným, časově, prístrojom, hlavne, pľúc, viacpolohový, automatický, zariadenia, umelú, ventiláciu, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacpolohového prepínača a rieši spoľahlivosť spínania v obvodoch tlakového kyslíka. Podstatou vynálezu je to, že medzi dolným nástavcom (6) umiestneným v dolnej doske (3) a horným nástavcom (5) umiestneným v hornej doske (2) je kotúč (4), opatrený najmenej jedným regulačným otvorom (51). Poloha kotúča (4) medzi dolným nástavcom (6) a horným nástavcom (5) je vymedzená jednak zaisťovačom (7) s pružinou (8), v krajných polohách...

Bezkontaktný prepínač s kódovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234863

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kováč Julián, Hanulík Peter, Kováč Cyril, Potoček Ivan

MPK: H03K 17/97

Značky: výstupom, bezkontaktný, přepínač, kódovým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie konštrukcie elektronických obvodov kódovania. Uvedeného účelu sa dosiahne bezkontaktným prepínačom, ktorý má na pohyblivej časti v jednom rade, pre každú aretovanú polohu pohyblivej časti, vždy oproti integrovaným obvodom upravené permanentné magnety, ktorých magnetické polia sú orientované striedavo podľa požadovaného kódového výstupu. Pre aretáciu sú na prírubách upravené pólové nádstavce z feromagnetického...

Mnohokanálový přepínač analogových signálů s řiditelnou diferenciální zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240430

Dátum: 15.12.1986

Autor: Cesnek Ján

MPK: H03K 17/60

Značky: zpětnou, diferenciální, signálu, vazbou, analogových, přepínač, mnohokanálový, řiditelnou

Text:

...conepxnw B Kamnom Kauane Knmqenue anemeumu I, Bxonn 2 Koropux annammca Bxonamn. ycwpoücrna, a Buxonu 3 coennaeau co Bxonom 4 óyäepaoro ycnnnwena 5, Buxon 6 óyçepaoro ycuąnmenn 5 coennaeu c BLQĽOJIOM yCTpOÍÍICTBa n qepea ynpaBJxaeMuü łaCTOTOSBBHCMNLHĚ awteamamop 7 c nepnu Bxoom 8 cpaBanBammero.ycnnnrena 9, Bropoü Bxon I 0 cpanannammero ycnnnmena 9 qepea BcnoMOPQTBĽBHHG Knmqu II coennaea co Bxbnamm ycrpoücrna coomsewcmneaao, a Buxon I 2 qepes...

Bezpružinový přepínač s kolmo uloženými ovládacími magnety, k otočným magnetům pracovním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235401

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hnát František

MPK: H01H 1/54

Značky: přepínač, magnety, kolmo, otočným, uloženými, bezpružinový, pracovním, ovládacími, magnetům

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeno je přemísťování kontaktů a přítlačná síla pomocí permanentních magnetů. Ovládač, opatřený ovládacími magnety a zarážkami, prochází čely přepínače a je pohybově uspořádán kolmo k pracovním magnetům, upevněným v otočných držácích. Držáky jsou na čepech uloženy v konzolách, které spojují čela přepínače. Pohybem ovládače dochází ke změnám polarity mezi ovládacími a pracovními magnety, a tím k přetáčení držáků, s kyvně uloženými pohyblivými...

Bezkontaktní přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 239349

Dátum: 15.11.1986

Autori: Velazquezová Erika, Ország Bohumil, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: H01H 36/00, H03K 17/97

Značky: přepínač, bezkontaktní

Text:

...IIJIOCKOGTE Kopuyca I Mezxmy manmneñ 6 n Marnnmanm 2 aanpenaxen (pmccawop 7, BHnoJLHeHHuñ m 3 Marmamomarzcoro MaTepnana, xomopuň cHaöxeH IIJIOCICOCTHNM 8, pacnonoxeanmm snom, ocn nepemmamexn.Qmccawop 7 c nnoczcocrmm 8 oópaaytow lH-oópasamł Marmn-onponon, Kpañrme IUÍOCICOGTE 8 KOTOpOPO oópameHH x doKOBHM nomocnmvx noxaepxnocmam MarHnToB 2, a cpemaa moc s-4- . noci nouemena 5 noanmnuñ aaeop ueąny npwrmun nonmcuamm uonepxnocrmm arm(...

Přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237774

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tirva Adomas Adomovič

MPK: H01H 29/00, H01H 36/00, H01H 1/08...

Značky: přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří do elektrotechniky a může být využito v přepínacích prvcích, s cílem zvýšení spolehlivosti. Přepínač podle autorského osvědčení č. 237 435 je opatřen přídavnými vodivými kolíčky s vodivými spojkami (10) obloukového tvaru, jako je tvar střední části kotvy, které párově spojuji vodivé kolíčky.

Kovový hermetizovaný tlačítkový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237435

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cechanavičjus Giljarijus-vitautas Mikolovič, Savčenko Rjurik Alexandrovič, Tirva Adomas Adomovič

MPK: H01H 1/08

Značky: kovový, hermetizovaný, přepínač, tlačítkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do elektrotechniky. Cíl vynálezu je zvýšení spolehlivosti přepínače v činnosti a ve zjednodušené konstrukci. Stanovený cíl se dosahuje tím, že do přepínače je zavedena nemagnetická tyčinka spojená s tlačítkem a nemagnetická vodicí vložka umístěná na základu a je prvkem hermetizovaného pouzdra, dva permanentní magnety, axiálně zmagnetované, jsou stejných rozměrů, kotva a plochy kontaktů vodivých kolíčků jsou amalgovány, přičemž...

Rovinný prepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 220887

Dátum: 15.02.1986

Autor: Polák Štefan

Značky: rovinný, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinný prepínač je určený na prepínanie vlnových pásiem v rozhlasových prijímačoch, v ktorých sa na priebežné ladenie používa otočný kondenzátor a v ktorých sa obvody prepínajú spínacími diódami. Roviný prepínač je charakteristický svojím materiálovým usporiadaním, kde kovové platované kontakty sú nahradené, alebo potiahnuté vodivou umelou hmotou.

Mžikový přepínač s otočným ovládacím a kyvným pracovním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224445

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hnát František

Značky: magnetem, kyvným, ovládacím, otočným, pracovním, přepínač, mžikový

Zhrnutie / Anotácia:

Mžikový přepínač s otočným ovládacím a kyvným pracovním magnetem, sestávající z dvou permanentních magnetů, kontaktů, přepínací páky a držáku pracovního magnetu, vyznačující se tím, že ovládací magnet (1) je připevněn v otočně uložené přepínací páce (4), umístěné mezi zarážkami (3), přičemž pracovní magnet (2) je připevněn v držáku (7) pracovního magnetu se zabudovanými pohyblivými kontakty (5), kyvně uloženém na čepu (8) držáku a proti...

Tříkontaktní mžikový přepínač s kyvnými ovládacími a otočnými pracovními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 223908

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hnát František

Značky: tříkontaktní, mžikový, otočnými, přepínač, ovládacími, pracovními, magnety, kyvnými

Zhrnutie / Anotácia:

Tříkontaktní mžikový přepínač s kyvnými ovládacími a otočnými pracovními magnety, sestávající z permanentních magnetů, kontaktů, držáků ovládacích a držáků pracovních magnetů, vyznačující se tím, že ovládací magnety (1) jsou upevněny v držáku (8) ovládacích magnetů opatřeného hřídelí (9) a ovládačem (3) se zarážkami (4), přičemž pracovní magnety (2) a pohyblivé kontakty (5) jsou připevněny v otočných držácích (7) pracovních magnetů proti...

Časový přepínač s řízeným přenosem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222203

Dátum: 15.09.1985

Autor: Le Roy Guy

Značky: přenosem, řízeným, časový, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Časový přepínač s řízeným přenosem, připojený na dva časové multiplexy s časovým dělením, pro rozvádění informací podaných na vstupním časovém multiplexu na výstupní časový multiplex, přičemž je vždy k jednomu výstupnímu kanálu přiřazen jeden vstupní kanál a multiplexy mají proměnnou fázi rastru, avšak jejich kanály jsou ve fázi, kanály mají stejné trvání a jsou synchronní, rastry mají stejnou periodu, nebo periody velmi blízké, vyznačující se...

Přepínač zobrazení datových sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219115

Dátum: 15.07.1985

Autor: Haas Karel

Značky: zobrazení, přepínač, sběrnic, datových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší problém elektronického obvodu určeného k automatickému přepínání vstupní a výstupní datové sběrnice číslicového zařízení na jedinou zobrazovací jednotku v závislosti na stavu zařízení. Používá se elektronického přepínače vnitřní vstupní a výstupní sběrnice řízeného signálem z kontroleru, který určuje stav zařízení. Pomocí mechanického přepínače lze ručně změnit zobrazení sběrnic. Vynálezu může být...

Tranzistorový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 218963

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vedral Josef

Značky: tranzistorový, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení tranzistorového přepínače pro přepínání stejnosměrného napětí obou polarit. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se skládá logického invertoru, jehož výstup je spojen přes první odpor s emitorem prvního tranzistoru, jehož báze je uzemněna a jehož kolektor je spojen přes druhý odpor k prvnímu napájecímu vstupu a dále na bázi druhého tranzistoru, jehož kolektor je spojen s prvním přepínacím vstupem a jehož emitor je spojen...

Přepínač plynových, popřípadě kapalinových cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 218459

Dátum: 15.03.1985

Autori: Píša Ladislav, Křikava Antonín

Značky: kapalinových, popřípadě, přepínač, plynových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou přepínače podle vynálezu je výměnné těsnění a výměnné rotační šoupátko opatřené otvory, které jsou navzájem spojeny kanálky. Šoupátko je unášeno a přitlačováno unášečem, přičemž síla na axiální ložisko je vyvozena pružinou přes páčku, která současné vymezuje úhel rotačního pohybu šoupátka. Vynález může být využit jako součást plynových chromatografů k přepínání plynových a kapalinových cest.

Čtyřkontaktní přepínač s přímočarým pohybem ovládacího a otočným pohybem pracovního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227141

Dátum: 01.01.1985

Autor: Hnát František

Značky: otočným, přímočarým, čtyřkontaktní, magnetů, přepínač, pohybem, ovládacího, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřkontaktní přepínač s přímočarým pohybem ovládacího a otočným pohybem pracovního magnetu, sestávající z permanentních magnetů, kontaktů, čel přepínače a otočných držáků pracovních magnetů, vyznačující se tím, že ovládací magnet (7) zabudovaný v táhle (8) ovládacího magnetu, je pohyblivě uložen mezi čely (1) přepínače, k jeho stranám jsou otočně v konzolách (3) na čepech (2) držáků pracovních magnetů, uloženy držáky (5) pracovních magnetů se...

Vysokonapäťový prepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225449

Dátum: 01.10.1984

Autor: Havaši Peter

Značky: přepínač, vysokonapäťový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši vysokonapäťový prepínač na prepínanie polarity vysokonap(ťovej výstupnej elektrickej veličiny, ktorého podstata je v tom, že v základnom telese je otočne uložený rotor, na ktorom sú umiestnené nulový a rotačný kontakt a ďalej vysokonapäťový konektor a polohový identifikátor. V rotačnom kontakte je vytvorený otvor, v ktorom je uložený klzný kontakt, ktorý je izolovaným vodičom spojený s výstupnou...

Prahový přepínač ovládaný magnetickým polem pro přepínání konstantních elektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218858

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hentschel Günther

Značky: přepínání, elektrických, prahový, přepínač, magnetickým, konstantních, veličin, ovládaný, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se rozšiřuje na prahové přepínače ovládané magnetickým polem určené pro přepínání konstantních elektrických veličin v příslušných funkčních členech, přičemž přepínací člen sestává z amorfního polovodiče, je citlivý na tlak a tlaková síla potřebná pro přepínání se vytváří magnetickým polem. Účelem vynálezu je realizace přepínání konstantních elektrických veličin jen pomocí různých poloh ovládacího magnetického pole. Do podstaty vynálezu...