Patenty so značkou «přepážka»

Bezpečnostná prepážka spaľovacej komory vyvíjača pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10012

Dátum: 16.10.2006

Autori: Dose Lothar, Sterns Hans Gerhard

MPK: F22B 37/40, F22B 37/24

Značky: komory, vyvíjača, přepážka, spaľovacej, bezpečnostná

Text:

...a poprípade Livádzat do prevádzky. Za tým účelom je potrebné, aby sa vyvíjač pary pred takými revíznymi prácami zastavil. Do spaľovacej komory sa potomvložia pracovné plošiny, takže vo vnútornom priestore spaľovacejkomory je možno po týchto plošinach chodit a uskutočňovať revízne práce na výhrevných rúrkach, výhrevných plochách alebo i na stenách spaľovacej komory. Napríklad zo spisu DE-AS-l 167 476 je známy taký spôsob, pri ktorom sa...

Přepážka motorového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 269336

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Pavel, Špirakus Milan

MPK: B64D 27/02

Značky: přepážka, lože, motorového

Text:

...spočivá v too, že ko každému z vodících profilo je přivařano přidevná rameno, přičemžkonce přidsvných raaen jsou epojeny apojovací výztužnou vzpěrou. Výztužná vzpěra može být opatřana na jednom nebo obou koncíoh sořizovacin šroubem.Výhodou navrženáho uspořádáni je jsdnoduchoat konstrukce unožňujici pevná spojeni obou přídavných roman přepážky motorového loža navzájom při zachování snadné montáže motoru do motorového ložo, neboř spojovací...

Keramická přepážka v průmyslových pecích pro roztavené kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264075

Dátum: 12.05.1989

Autori: Maglia Petr, Sýkora Libor

MPK: F27B 14/08, F27D 1/00

Značky: přepážka, keramická, roztavené, průmyslových, pecích

Text:

...mická tvárnice je v horní neponořené části rozšírená s výbě~ rem. Horní plochu a výplň výběru tvoří izolace s využitím minerálních vláken. Tím přepážka svoji horní rozšírenou plo~ Chou spolu s přiĺehlou plochou vyzdívkyvanypece tvoří izoě» lovanou, rozměrově stálou rovinu, která může být využita jako těsnící plocha topného víka pece. Tvarová pevnost tenké samonosné přepážkyje dále zajištěna alespoň jedním svislým žebrem, kterým prochází...

Závěsná přepážka, zejména pro přepažování interierů vyrobních hal, skladů a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 247211

Dátum: 01.08.1988

Autori: Schmuck Eduard, Hádek Zdenik, Horský Jaroslav, Drbal Oldoich, Holý Ladislav

MPK: E04B 2/74

Značky: výrobních, přepážka, podobně, zejména, skladu, přepažování, interiéru, závěsná

Text:

...a vnitřním napínacím lemem, mezi nimiž je na plošný ohebnýA 247 211 útvar připevněno těsnění. Plošný ohebný útvar je tvořen texti 111 nebo rőux.. Závěa aestává z dolniho háku a hornihohháku,epojených napínačem, přičemž dolni hák je zaklesnut na noaníku závěené přepážky a horní hák slouží k zavěšeni závěané přepážky jako celku na vaznice nosné konstrukce přepažované haly, skladu apod.Těeněni podélného okraje závěsné přepážky je tvořeno...

Filtrační přepážka pro objemovou filtraci jemně dispersních suspensí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241889

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stanik Vladimír, Procházka Vladimír, Vaněk Josef, Vitvar Milan, Eapek Karel, Kotek Bohuslav

MPK: B32B 13/02

Značky: přepážka, objemovou, filtrací, dispersních, suspensí, jemné, filtrační

Text:

...zrn, ale umožňující prostup tuhých částí ze suspenze do střední vrstvy, na níž uskutečnuje objemová filtrace. Zpraccvání do formy archů nebo nekonečného pásu umožnuje aplikaci jak diskontinuálních, tak i kontinuálních filtračních zařízeních, V nichž je možnost nepřetržitě obnovovat filtrační povrch a objem odvíjením nasycené filtrační přepážky.Konkrétní provedení podle vynálezu je schematicky znázor~ něno na přiloženém výkresu, kde je...

Difúzní protivibrační přepážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242737

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lelko Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: protivibrační, přepážka, difuzní

Text:

...použití v případě žebrovanych trubek.Výše uvedene nedostatky odstraňuje dífuzní protivíbreční přepázka podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že tvarované pásky jsou vloženy nejméně mezi dvěma řademi trubek nad sebou s mezerou mezi sebou.Difúzní protivibrační přepňžka způsobuje pouze částečnou reflexi stojatýoh vln a difuzi Jejich energie. V důsledku toho dochází k lepěímu potlačení stojatých vln oproti případu rovných...

Přepážka štěrbinové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247876

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hřava Lubomír

MPK: C02F 3/28

Značky: štěrbinové, přepážka, nádrže

Text:

...příkladu provedení.zobIazaněho na obr.1 a ohr.2 je konstuuováne jako plovoucí, přičemž ponor . přepážky ee reguluje změnou délky závěsů.A 0 hdobáě je konetrop ováne přepážke v případě jejího oeazení.napevne. Rozdíl oproti plovoucí je v tom, že jednotlivé lišty přepážky jsou kotveny do etěn nádrže. . ~ ° - .Oproti dosud používoným dělieím etěnám má žaluziová . přepážka štěrbinová nádrže zejména tu výhodu, že její kon-otrukční výška je...

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232543

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pawlica Rudolf

MPK: F26B 21/00

Značky: dělicí, vestavby, sušárny, vzduchotechnické, přepážka, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny odstraňuje nerovnoměrnost sesypu v sušárnách, zejména obilních. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělicí přepážka je tvořena usměrňovačem, k jehož horní části po celé délce kanálku vzduchotechnické vestavby je uchycen spodní vrchol náběhu tvořený dvěmi sbíhajícími se pod úhlem a 15 - 30 (C odrazovými rameny. Horní část náběhu je uchycena k odrazovým ramenům a vytvořena např. sbíhajícím...

Přepážka rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228486

Dátum: 15.07.1986

Autor: Hynčica Václav

Značky: přepážka, rekuperátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přepážky rekuperátoru, která odděluje protiproudý úsek ohřívaného média od souproudého a současně plní funkci tepelně izolační. Podstata přepážky rekuperátoru podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z nosné konstrukce opatřené na spodním čele přírubou (17) a na obvodní vnější stěně podélnými žebry (16), přičemž v prostoru mezi podélnými žebry (16) je uložena nejméně jedna vrstva (18) tepelné izolace.

Přepážka pro usměrnění proudění spalovacího vzduchu u pohyblivých roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215628

Dátum: 15.03.1984

Autori: Buchta Miroslav, Lekeš Josef

Značky: proudění, přepážka, spalovacího, pohyblivých, usměrnění, roštů, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohyblivých roštů složených z litinových roštnic, které jsou na roštu uspořádány v příčné řady. Roštnice takových roštů jsou uloženy v nosičích. Tímto uspořádáním vzniká mezi jednotlivými nosiči příčný kanál, který umožňuje příčné proudění spalovacího vzduchu. Palivo pak vyhořívá převážně u stěn kotle. Účelem vynálezu je odstranit toto příčné proudění a dosáhnout tak rovnoměrného spalování s vyšší účiností. Uvedeného účelu se...