Patenty so značkou «prepätia»

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6307

Dátum: 03.12.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 1/12, H01T 1/14, H01C 7/12...

Značky: výměnným, zvodič, ochrany, prepätia, prepäťovej, modulom

Text:

...obdĺžnikový alebo trojuholníkový, ale kruhový je najvýhodnejší z výrobného hľadiska a manipulácie s výmenným modulom prepäťovej ochrany pri jeho zasúvaní do základne prepäťovej ochrany. Navádzacie kolíky, umiestnené na spodnej strane výmenného modulu prepäťovej ochrany, majú valcový tvar, pričom zapadajú do navádzacích otvorov v základni prepäťovej ochrany tak, že pri zasunutí navedú výmenný modul prepätovej ochrany do presnej polohy proti...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20007

Dátum: 27.02.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 1/14, H01T 1/12, H01T 4/06...

Značky: modulom, zvodič, výměnným, prepätia, ochrany, prepäťovej

Text:

...Na rozpojenie resp. oddialenieje využívané pôsobenie pružiny.0007 Riešenie známe z dokumentu DE 10 2006 038 005 Anschluss- und Basisteil zur Aufnahme eines steckbaren Úberspannungsableiters používa ako jednu časť termického odpojovača ochranného prvku, spravidla varistora, vhodne tvarovaný medený pásik, ktorý je na jednom konci pevne azároveň elektricky vodivo spojený bodovým zvarom s plochým kontaktom ochranného prvku a na druhej strane...

Zvodič prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10729

Dátum: 20.07.2009

Autor: Schurwanz Jürgen

MPK: H01T 1/16

Značky: prepätia, zvodič

Text:

...a vykazuje schopnost zrušenia následného prúdu viacnásobného iskriska.0010 Okrem toho je potrebné znížiť náklady na inštaláciu a náklady na elektrické a elektronické súčiastky.0011 Na riešenie tejto úlohy vynález navrhuje, že granulát je medzi elektródami a plášťom z izolačnej látky usporiadaný voľným nasypaním a že pozostáva z grañtových zŕn alebo guľôčok.0012 Súčiastka soboma elektródami a medzi nimi sa nachádzajúcim granulátom zelektricky...

Zástrčný zvodič prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8404

Dátum: 29.10.2007

Autori: Gaeck Florian, Ludewig Sascha, König Raimund, Zäuner Edmund, Daum Richard

MPK: H01H 83/10, H01T 1/14, H01T 1/12...

Značky: zvodič, zástrčný, prepätia

Text:

...môže byt roztrhnuté vznikajúcim elektrickým oblúkom.0011 Aby sa v prípadoch opísaného zaťaženia vylúčili následné závady, je potrebné v prípade použitia, prípadne pri správaní N/PE-zvodiča pri zničení prispôsobené ochranné zariadenie, ktoré prúd vedúce časti zvodiča pri pretaženi odpojí a zabezpečí spoľahlivé elektrické odpojenie voči vyskytujúcim sa0012 Používajú sa tu napr. tzv. tepelné odpojovacie zariadenia, ktoré spravidla obsahujú...

Zvodič prepätia, pozostávajúci z na lište namontovaného základného telesa s elektrickými pripájacími svorkami a z výmenného zástrčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2517

Dátum: 08.05.2006

Autor: Zahlmann Peter

MPK: H01T 1/00, H01C 7/12

Značky: svorkami, zvodič, elektrickými, zástrčného, tělesa, prepätia, namontovaného, pozostávajúci, výměnného, základného, pripájacími, lište, dielů

Text:

...funkčného stavu, musia byt demontované a je treba ich individuálne vyšetriť meracím prístrojom, Na dokumentáciu revízie vzariadeniach svysokými požiadavkami na spoľahlivosť, napr. velektrárňach alebo v petrochemických priemyselných zariadeniach, je okrem toho potrebnéprotokolovanie kontroly so znázornením jednotlivých krokov kontroly a výsledkov.Na trhu vsúčasnosti dostupné pristroje na ochranu proti prepätiu sindikáciou poruchy na...

Zásuvný zvodič prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285077

Dátum: 03.05.2006

Autori: Nitsch Kurt, Suchentrunk Karl

MPK: H01T 1/00

Značky: zásuvný, prepätia, zvodič

Zhrnutie / Anotácia:

Zásuvný zvodič prepätia obsahuje dolný diel (22) s uloženiami (23) kontaktov a horný diel (24) s kontaktnými kolíkmi (9), zasunovateľnými do uloženia (23) kontaktov s prvkom (1) zvodiča prepätia, usporiadaným medzi týmito kontaktnými kolíkmi (9), a tvoreným výhodne varistorom, pričom v prívodnom vedení na prvok (1) zvodiča prepätia je usporiadané najmenej jedno spájkované miesto (25), pri ktorom jedna zo spájkovaných častí (11, 8) prívodného...

Zvodič prepätia pre zariadenie telekomunikačnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2496

Dátum: 26.03.2004

Autori: Klein Harald, Oltmanns Johann, Neumetzler Heiko

MPK: H01T 4/00

Značky: techniky, zvodič, zariadenie, prepätia, telekomunikačnej

Text:

...je vyhotovené pomocou kontaktných príložiek na doske splošnými spojmi. Nakoľko doska stlačenými spojmi je pomeme pevná, je možne štruktúrovanú dosku jednoducho presunúť príslušnými otvormi v skrini. Pri formách uskutočnenia známych zo stavu techniky, kde sú na doske s ploš nými spojmi naletované separátne kontakty alebo sú na nej priamo upevnené na ochranné zvody, je vôľa medzi kontaktmi relatívne veľká, takže skrine z jedného kusa sú...

Ochranné zapojenie na usporiadanie zvodu prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282610

Dátum: 17.09.2002

Autor: Bachl Hubert

MPK: H02H 9/04, H02H 3/42, H02H 7/24...

Značky: usporiadanie, zapojenie, ochranné, zvodu, prepätia

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zapojenie je určené na usporiadanie zvodu prepätia zapojeného do napäťovej napájacej siete obsahujúceho prvé zvody (6) zapojené medzi fázový vodič (L), prípadne fázové vodiče (L1, L2, L3) a neutrálny vodič (N), prípadne uzemnenie (PE) sústavy a druhý zvod (5) zapojený medzi neutrálny vodič (N) a uzemnenie (PE) sústavy. Ochranné zapojenie obsahuje detekčné zariadenie (2) zisťujúce aspoň prúd zvádzaný druhým zvodom (5) a spínacie...