Patenty so značkou «přenášení»

Zařízení pro přenášení punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 269976

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bailey Peter

MPK: D06G 3/02

Značky: přenášení, zařízení, punčochového, zboží

Text:

...g§do otvoru lemové části punčochového zboží lg. Každá z obou částí přenášecí formy łmá tvar drátu, ohnutého do všeobecného tvaru řeckého písmena omega, jak je nejlépe vidět na obr. 6. Obr. 4 znázorňuje přenášecí formu lzasunutou do otvoru lemové části punčochového zboží lg, Je pochopitelné, že 1 když je znâzorněná přenášecí forma l tvořena ohnutými dráty, není vynález v tomto ohledu omezen, poněvadž mohou být použity oddělené členy...

Zařízení pro přenášení především výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266604

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: přenášení, výkovků, zařízení, především

Text:

...v půdorysu.Zařízení pro přenášení, především výkovků sestává z rámu l, na němž je upnuta přenášecí hlava g s přenášecími čelistmi 1. Rám l je uložen jednak na naklápěcích ložiskách 1 na čepech É ramen § a jednak na vodicích tyčích 1. Ramena § jsou připojena k hřídelům Q. Rozteč uložení ěepů 5 a hřídele 5 na ramenu Q odpovídá polovině rozteči jednotlivých tvářecích nástrojů. Hřídele 3 jsou otočně uloženy ve skříni Q neznázorněného stroje...

Zařízení pro přenášení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266043

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pindrič Miroslav, Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: zařízení, přenášení, materiálů

Text:

...mechanismus umožňuje zastavení v přesných koncových polohách bez použití narážek. Má výhodný průběh rychlosti, omezující vliv setrvačných sil. Při změně parametrů dráhy přenášeného materiálu není zapotřebi provádět výmenuĚříklad provedení ústrojí pro přenášení materiálu podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese.Přenášecí zařízení sestává z Výkyvné páky l, která je jedním koncem uložena na hřĺdeli 2. Hžídel 3 je otočně ulcžen V rámu 3...

Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel zejména do přípravků na zpracování jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264387

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chrdle Robert, Richter Jiří

MPK: B21G 1/00

Značky: plnění, přenášení, zejména, zpracování, zařízení, jehel, hromadné, přípravků

Text:

...přenášenou jehlu ve dvou ponledech, na obr. 4 je nakreslen přípravekna zpracování jehel V uzavřeném stavu, na obr. D je znázor~něn tento přípravek se zvednutým víkem a obr. 6 představuječástečný řez drážkemi pro založení jehel.Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel sestává ze dvou podélných lišt l, g, spojených na jednom konciotočným čepem 2. Sevření líšt se zajišřuje zajištovacím zařízením, které V daném příkladu provedení...

Zařízení pro odstranění přenášení rázů od pohonu do navíjecího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259132

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pilous Václav, Vacík Petr

MPK: F16D 3/64

Značky: rázů, přenášení, navíjecího, pohonů, odstranění, zařízení

Text:

...jsouvolně vloženy mezi první žebra na hnaci částí spojky a druhá žebra na hnané části spojky. WNavržené zařízení podle vyná 1 ezu,tedy pružné spojeni, umož- 7ňuje částečnýaxiá 1 nI posuv obou dvou polovin pružné spojky a částečně vyrovnání osové mimoběžnosti hnaoího a hnaného hřideleAza současného zvýšenížívotnošti konstrukce tŕnu a zvýšení- 2 vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu pří kladu jeho provedení podle příloženého...

Zařízení pro přenášení lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245933

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hofmann Ulrich

MPK: B67C 3/24

Značky: přenášení, zařízení, lahví

Text:

...při vstupu do zařízení na přenášení lahví. Pro různé výšky lahví lze při shodnémxtýpu hrdla. přestavení provést pouhým vjškovým přestavením tubusu objektívu s nímž je pevně spojen nosník s příslušenstvím a není nutné měnit vzdálenost objektiv-hrdlo. Kola tvarových řemenů ze směru náběhu lahví svým poloměrem-i klínově plynule navádí hrdly všechny lahve, případně stranově vychýlené z ideálního směru. Rozety dopravních pâsů svým poloměrem...

Pružná spojka pro přenášení krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245204

Dátum: 01.07.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F16D 13/75

Značky: spojka, momentu, pružná, přenášení, krouticího

Text:

...pružného elementu pro přenášení kroutícnĺho momentu s tím, že pružné elementy jsou nasunovány po obvodu spojky a proti samovolnému vysunutí jsouza ištěny snímatelným krytem.Hlavní výhoda pružné spojky podle vynálezula tím i ekonomický přínos spočíva v tom, že při výměně pružného elementu není nutné provádět demontáž celých uzlů zařízení,následně ustavovat spojkme. tím zkrátit prostoje na minimum. Zanedbatelná neníani odstraněná fyzická...

Výškově přestavitelné ložisko pro přenášení a zdvihání, případně spouštění těžkých břemen staveb, zejména mostních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257786

Dátum: 15.06.1988

Autori: Andrä Hans-peter, Bayer Karl, Beyer Erwin, Lohmann Manfred, Andrä Wolfhart

MPK: E01D 19/04

Značky: zdvíhaní, přestavitelné, spouštění, staveb, výškově, mostních, zejména, těžkých, přenášení, břemen, případně, ložisko

Text:

...tlakové prostředí, vyüsťujícím ze dna nádržky.Řešení podle vynálezu překomává všechny wpotí-že, které se vyskytovąly u až dosud známých a výše popsaných výškově pñestavitelných ložisek daného. provedení. Není zde již třeba membránový měchýř z ohebné, přípladně pružné. hmoty, a DDOÍO odp-adajístakovou membránou spojené nebo vytváření-í obtíže. Daným řešením se odstraní i podobný, avšak se dnem nádržky pev-ně spo Gjený membranový prvek, ktery...

Zařízení pro přenášení a manipulaci s ohradovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241925

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hajíeek Odon

MPK: B66C 1/12

Značky: zařízení, ohradovými, paletami, přenášení, manipulaci

Text:

...si pro svou činnost vyžádá nepatrné úpravy ohradových palet.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. l představuje axononetrieký pohled na zařízení s paletou, obr. 2 detail menipulačního úchytu v pracovní a nepracovní poloze. obr. 8 je osový řez středovým pouzdrem a obr. 4 detail středového pouzdra vpůdoryeu. Žařízení ee stává z nosného svařence střed. pouzdra a manipulačních úchytů.à 3 à 241 925 ...

Řemenice k přenášení krouticího momentu u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244717

Dátum: 14.08.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C14B 1/42

Značky: sudů, krouticího, momentu, řemenice, koželužských, přenášení

Text:

...dokonalý přenos kroutíciho momentu s menším počtem klinových řemenů.Řemenice podle vynálezu je znázorněna na výkresoch, kde značí obr. 1 bokoryený pohled,obr. 2 nárysný pohled, obr. 3 detail spojeni dilů v nárysném pohledu, obr. 4 bokorysný pohled detailu, obr. 5 částečný bokorysný pohled, obr. 6 detail spojení dilů v nárysném pohledu a obr. 7 bokorysný pohled detailu.Obvod pláště sudu l je obepinán obruči g, Q, například z ocelováho plechu,...

Rozebíratelný spoj hřídele a náboje pro přenášení krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240651

Dátum: 01.06.1987

Autor: Frentzel-beyme Johannes

MPK: F16B 2/14

Značky: rozebíratelný, přenášení, náboje, momentu, hřídele, krouticího

Text:

...seřiznuti boků předepjaté.obvodové rozteče v hřideli a v náboji mohou mit větší úchylky od jmenovitého rozměru nežli při dosevedním způsobu. Stačí, jsou-li nepřesnosti v rozděleni drážek menší než rozdíl mezi šiřkou drážek v hřideli a v náboji. Tim se zlevni výroba.Na připojených výkresech je znázorněn přiklad, jak provést spojeni hřidele s nábojem podle vynálezu, kde na obázku 1 je znázorněn hŕidel s páry a náboj. Na obrázku 2 je nakreslen...

Snímací prostředek, vhodný k uchopení, přenášení a ukládání textilních, zejména pletených přístřihů a dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243038

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rodzioák Peter, Rusina Blahoslav, Grajták Ladislav

MPK: D05B 39/00, B65H 5/10

Značky: vhodný, uchopení, prostředek, textilních, přístřihů, zejména, pletených, přenášení, snímací, dílů, ukládání

Text:

...s to ze snímącího didla 1 a z mechanismu 1 pro ovládání rotačního pohybu pohyblivé části snínncího čid 1 n 1. Toto snímaní čidlo 1 zahrnuje snímecí element 11, tvořící vnější část snímacího čídla L, oaazeného na své funkční ploše ve tvaru mezikruží hroty ĺj až QQ a dále snímscí element lg, tvořící vnitřní část snímacího čidla 1, otočně uloženého uvnitř snímacího elemsntu LL a oaaleného ve své funkční ploše hroty ll až 32 Snímací element 11...

Zařízení pro přenášení a ukládání textilních přístřihů nebo dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250291

Dátum: 15.04.1987

Autori: Viterna Zdeněk, Horák Alois

MPK: D05B 33/00, D05B 39/00

Značky: zařízení, ukládání, přístřihů, textilních, přenášení, dílů

Text:

...ložiskách 17, mezi kterými je Limístěn vymezující distanční kroužek 18. Do pouzdra 12 je shora vsazen stojan 2, spojený se základovým tělesem 1 prostřednictvím šroubu 21. Poloha stojanu 2 je zajlštěna fixačním čtyřhranem 2.2, který tvoří zároveň součást stojanu 2. Kostka 11 se posouvá ve vodorovném smyslu ve vedení 3 a poloha stojanu 2 proti poot-očení v kostce 11 je zabezpečena pojistným kolíkem 13 s pružinou, který zapadá do příruby pouzdra...

Spojka pro přenášení pohybu mezi dvěma hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249016

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hausdorf Miroslav

MPK: F16D 1/02

Značky: přenášení, pohybu, dvěma, spojka, hřídeli

Text:

...pohybu ivv případě, že unášený a unášecí hřídel nejsou souosé nebo vykazuji menší házivost. Tím, že hmota všech dílů je symetricky rozložena vzhledem k ose rotace, je spojka dynamicky vyvážené, takže není nutné dodatečné vyvažování spojky.Z výrobního hlediska je spojka jednoduchá, nebot je vyrobene z rotačních dilů,které lze snadno vyrobit soustružením, kromě drážek a výřezů.Blíže bude vynález objasněn na přiložených výkrzsach,kde obr. 1...

Kalibrovaná klička ke kvantitativnímu nabírání a přenášení konstantního objemu kapaliny nebo polotekutého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237619

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mareš Václav

MPK: G01F 11/00

Značky: kalibrovaná, nabírání, objemu, polotekutého, klička, kapaliny, přenášení, materiálů, kvantitativnímu, konstantního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména mikrobiologie a příbuzných oborů humánní a veterinární medicíny. Vynález řeší zejména kvantitativní nanášení vzorků tekuté nebo polotekuté konzistence na pevné agarové půdy v ?l objemech, a tím omezuje potřebu předchozího ředění materiálu. Kličku podle vynálezu lze rovněž použít pro kvantitativní odběr biologického materiálu vhodné konsistence a svou přesností vyhovuje i pro ředění, zejména vytváření postupných řad s...

Mechanické samoupínací zařízení pro přenášení předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232823

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ježek Josef

MPK: B66C 1/54

Značky: mechanické, samoupínací, přenášení, předmětů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické samoupínací zařízení pro přenášení předmětů vyznačené tím, že je tvořené nosnou konstrukcí (1) opatřenou saněmi (2) posuvnými v loži (9) axiálním rohatkovým mechanismem skládajícím se z pevně uložené spodní axiální rohatky (5) sudého počtu zubů i zubových mezer, z nichž každá sudá zubová mezera je o činný, zdvih saní (2) odpružených vratnou pružinou (12) hlubší než zubová mezera lichá a z pevně uložené horní axiální rohatky (6)...

Zařízení pro přenášení předlohových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232785

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sojka Oldřich, Viták Josef, Svoboda Jan

MPK: B65H 67/04

Značky: předlohových, zařízení, cívek, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přenášení předlohových cívek, zejména na automatických soukacích strojích, odstraňující problémy s přesným ustavováním předlohových cívek do pracovní polohy z mezipolohy, do níž jsou přiváděny z dopravníku nebo zásobníku, když zařízení pozůstává z otočné potáčnice, opatřené alespoň jedním ramenem s dosahem od mezipolohy až do pracovního místa pro předlohovou cívku, na kterém je prostřednictvím vodicího hřídele, vedeného ve výložném...

Zavěsné zařízení k přenášení, zejména ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 234616

Dátum: 01.01.1987

Autor: Ryška Mojmír

MPK: B66C 1/14

Značky: zařízení, závesné, přenášení, palet, ohradových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného zařízení k přenášení, zejména ohradových palet a řeší automatické přestavování polohy háků. Závěsné zařízení sestává z pevného horního rámu, pohyblivého spodního rámu, závěsů a háků, jehož podstata spočívá v tom, že závěsy (4) pevně spojené s pevným horním rámem (l), procházející pouzdry (5) pohyblivého spodního rámu (2) jsou spojeny čepy (4c) s háky (8), které jsou na své kruhové části opatřeny narážkami (11) a sedly...

Nosítko k přenášení raněných osob

Načítavanie...

Číslo patentu: 230933

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koval Rudolf, Šumný Ivan, Mrůzek Pavel, Neubert Rudolf

MPK: A61G 5/00

Značky: nosítko, raněných, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosítko k přenášení raněných z málo přístupných míst. Nosítko k tomuto účelu sestává ve své podstatě ze sklopné židle s opěradlem, kde k opěradlu jsou nosnými čepy 3 připevněny první poloviny rovnoběžných nosných tyčí 1, jejichž druhé poloviny jsou spojeny předními čepy 6 s předním koncem sedačky 7. Obě poloviny každé nosné tyče 1 jsou navzájem spojeny spojovacím čepem a pojistným zámkem 2 jejich souosé polohy.

Zařízení k přenášení ovíjecích papírků na cigarety s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228426

Dátum: 15.04.1986

Autor: Levý Josef

Značky: přenášení, cigarety, zařízení, filtrem, papírků, ovíjecích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přenášení ovíjecích papírků na cigarety s filtrem, skládající se z přednášecího válce a vedení, uzpůsobeného kolem části válce, vyznačené tím, že povrch vedení (1) cigaret, přiléhajícího k přenášecímu válci (2), je pokryt antiadhesivní a antiabrasivní hmotou.

Zařízení omezující přenášení lisovacího tlaku v segmentové formě do konstrukce vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223238

Dátum: 15.03.1986

Autor: Helštýn Josef

Značky: segmentové, vulkanizačního, přenášení, formě, tlaku, lisovacího, omezující, konstrukce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit funkci zařízení omezující přenášení lisovacího tlaku v segmentových formách do konstrukce vulkanizačního lisu se segmenty opatřenými horními a spodními ozuby zapadajícími do protisměrných vybrání v odpovídajících dílech formy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé segmenty a válcové segmenty jsou ve své uzavřené poloze vertikálně posuvné svými horními ozuby prostřednictvím horního dílu v rozsahu spodní...

Mechanismus pro přenášení tiskařské barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225110

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sarda Jean Lucien

Značky: tiskařské, barvy, přenášení, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus pro přenášení tiskařské barvy na tiskací části typografických, ofsetových, gumotiskových a jiných lisů, sestávající z otáčivého, přenášecího válce a barevnice. Barevnice 31 je opatřena regulovatelným hradítkem 25, orientovaným příčně vzhledem k obvodu přenášecího válce 4 a opatřeným stírací hranou 32, směřující k obvodu tohoto válce 4, přičemž hradítko 25 je opatřeno mikrometrickým rektifikačním ústrojím 34 pro seřizování polohy...

Způsob přenášení povelových telegramů v časovém multiplexu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221272

Dátum: 15.01.1986

Autori: Wunderer Jürgen-hans, Plum Bernhard

Značky: časovém, povelových, provádění, přenášení, zařízení, multiplexu, telegramů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přenášení povelových telegramů v časovém multiplexu na jediném vysokofrekvenčním nosném kmitočtu od vzájemně stejně oprávněných autonomních snímacích stanic, opatřených vysílačem a přijímačem, k přijímačům řízených pohybujících se objektů, přičemž ve snímací stanici již jsoucí povelové telegramy se přenášejí ve stanoveném vysílacím cyklu, ale změněné povelové telegramy přednostně, vyznačující se tím, že při použití snímacích stanic,...

Zařízení pro přenášení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220052

Dátum: 15.10.1985

Autori: Doležal Luděk, Talach Jaroslav, Fuxa Lubomír

Značky: zařízení, cívek, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přenášení cívek opatřených na horní přírubě hlavicí, zejména u skacích strojů, které obsahuje zavěšovací element s drážkou pro zavěšení cívky. Zavěšovací element je pevně uložen na jednom konci obloukovitě tvarovaného ramene, jehož druhý konec je výkyvně uložen na závěsu, spojeném s neznázorněným zvedacím zařízením.

Kolík pro přenášení kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219990

Dátum: 15.10.1985

Autori: Výborný Josef, Melichar Josef, Tvrdík Zdeněk

Značky: kolík, kroužků, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit konstrukci kolíku pro přenášení kroužků z výstupu zásobníku kroužkovacího stroje svršků obuvi do pracovního místa rozrážeče. Kolík se skládá z přenosné hlavice, jejíž průměr odpovídá průměru otvoru přenášených kroužků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přenosná hlavice (12) je podélně rozdělena průchozí drážkou (13). Vynálezu lze využít při konstrukci kolíku pro přenášení kroužků u kroužkovacího stroje svršků obuvi,...

Způsob přenášení obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221935

Dátum: 15.03.1985

Autor: Jones Charles Bradford

Značky: přenášení, obrazů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přenášení obrazu z tiskové plochy na plochu receptoru prostřednictvím tiskacího ústrojí obsahujícího nosič tiskací plochy, stanici pro podávání receptorů a mechanismus, kterým je receptor reprodukovatelně podáván do kinematického kontaktu s tiskací plochou, přičemž na stanici pro podávání receptorů je několik hledáčků rejstříkového terče a na nosiči tiskací plochy jsou prostředky pro reprodukovatelné umístění tiskací plochy na něm,...

Zařízení pro přenášení dílců zejména betonových, opatřených v ploše otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218242

Dátum: 15.02.1985

Autor: Salcman Ivo

Značky: zejména, opatřených, otvorem, dílců, ploše, betonových, zařízení, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k přemísťování zejména betonových tybinků, opatřených otvorem, které nemají závěsná oka ani prostupy v okraji dílce. Zařízení tvoří závěsný element, umístěný v obalu, a tento celek je pak uzavřen ve válcovém plášti. Obal je sepnut s transportním nosníkem. Závěs tvoří čep, který je na dolním konci spojen s hřídelí a na opačném konci má šroubovicovou drážku. Obal má tvar válce s drážkou, k jehož odlomenému dnu navazuje těleso...

Manipulátor pro přenášení nástrojů s kuželovou nebo válcovou stopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213637

Dátum: 01.03.1984

Autor: Šťastný Josef

Značky: kuželovou, stopkou, válcovou, manipulátor, přenášení, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulátoru pro přenášení nástrojů u automatické výměny nástrojů ze zásobníku do vřetena stroje. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce odstraněním výklopných lůžek zásobníku a nahražení jich pevnými lůžky. Uvedeného účelu se dosáhne vyklápěním pomoci výsuvného lůžka, pomocí kterého se nástroje vysouvají a přenášejí do výměnné polohy otočným nebo jiným způsobem. Manipulátor sestává z pevných lůžek zásobníku nástrojů a z...