Patenty so značkou «přemísťování»

Lanový úvazek pro přemísťování výřezů dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 260134

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ulrich Radomír

MPK: B66C 1/12

Značky: dříví, přemísťování, výřezů, úvazek, lanový

Text:

...uloužené na šestěm čepu závěsného dílu a prepojené ovládacímJe výhodné, když na druhém čepu Jo mezi bočniceminosného dílu otočnčruložena vodicí kladka lana.0 ą . Výhodou lanového uvazku podle vynálezu JO výrazné lv v z I a I I zvysenf hezpecnosti práce, nebo odpada nutnost urovnava. . I u J ní výrezu na Vagonech, je vyloucena moznost vyklouznuti ř výřezu za svazkuufq uvolnění lana z háku jeřábu zůstáváV porovnání se známým lanovým Ěvazkam...

Způsob a zařízení pro odebírání dvousměrně vrstvených textilních přístřihů z hraničky a jejich přemísťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270348

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vožda Vladimír, Lužný Jiří, Směšný Zdeněk

MPK: D05B 39/00

Značky: přístřihů, zařízení, vrstvených, hraničky, jejich, přemísťování, odebírání, textilních, způsob, dvousměrné

Text:

...na obr. 2-jsou nosné desky lg v podstatě čtvercováho tvaru s snímací hlavice lg jsou umíatäny v rozích.nosná desky lg, tedy ploäně. Na zbylých dvou ranenech lg jsou uchyceny odpružená nosné desky l 3, ktoré vs znázornená konkretním provedení mají tvar zkossnáho čtyřúhelníka. snínací hlavice lg jsou na nich uspořádány odlišné. V provedení na obr. 2 je použito tří snímeoích hlavic lg, která tvoří línii podal zadní hrany nosné desky 35,...

Zařízení pro přemisťování plochých kruhových předmětů z neaktivního do radioaktivního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267014

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21F 9/34

Značky: neaktivního, radioaktivního, zařízení, kruhových, prostoru, plochých, předmětů, přemísťování

Text:

...lg, a druhým štít lg, opatŕeny kapsou ll. Kapsa lije tvoŕena horní a spodní stěnou gg, zl a bočními stěnami 23, přivařenými k bočnim hranám horní a spodní stěny 39, gł. Mezi čelnímí hranami horní a Spodní stěny 39, głna straně odvrácené od štítku lg má kapsa ll vstupní otvor A 2, umožňující nasunutí premisčovacího předmětu 3, v danćm případě víka pro zavíčkování sudu s obsahom radioaktivního odpadu. Ve vnitřním prostoru kapsy ll je umístčna...

Způsob a zařízení k ukládání a přemísťování navrstveného textilního materiálu u stříhárenských linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261330

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macenauer Ivo, Petržela Ivo

MPK: D06H 7/00

Značky: materiálů, způsob, zařízení, linek, textilního, přemísťování, ukládání, stříhárenských, navrstveného

Text:

...kluzné podložky s textilním materiálem, souči nitelem tření fa kluzné podložky s pracovní deskou stolu řezací sekce á součinitelem tření E 4 dvou vrstev kluzné podložky navzájem vztah fl) E 2 )f 3 )f 4.Navržený způsob a zařízení jsou blíže vysvětleny s pomocí vyobrazení, kde na obr. 1 je schematický boční pohled na nakládací a řezací sekci stříhárenské linky, na obr. 2 je v trojrozměrném pohledu uložení podložky a navrstveného textilního...

Vozík na horizontální přemísťování kontejnerů ISO

Načítavanie...

Číslo patentu: 259459

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ledl Rudolf, Scherks Josef, Hrdý Jiří

MPK: B65D 90/18

Značky: vozík, přemísťování, kontejneru, horizontální

Text:

...obr. 2 zachycuje pohled v nárysu na vozík. obr. 3 pohled v půdorysu a obr. 4 pohled v bokorysu.vozík na horizontální přemistování kontejneru Iso se skládá 2 fixačního trnu ł uloženéhona ukládací desce g. Ukládací deska g je na svém obvodě opatřena vždy čtyřmi fixačními destičkami 3. Dále se vozík skládá z těla 5, do něho jsou zalísoványěosy 3 ložisek, na nichžjsou nasunuta ložiska 2. Ložiska 3 jsou před nečistotami z vnější strany kryta...

Zařízení pro přemisťování těžkých tovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244919

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalomoun Vladimír

MPK: B65G 47/52

Značky: zařízení, tovarů, těžkých, přemísťování

Text:

...nejdále vysunuté části. Tím zcela nebo zčásti vysunutá teleskopicky roztažitelná ramena 13 tvoří v závislosti na poloze obráběcího stroje můstek mezi přemisťovacím zařízením a obráběcím strojem a po tomto můstku je možno přemisťovat v žádaném sledu palety 2 s tovary ze stolu 9 k příslušnému ob raběcímu stroji a zpět na stůl po provedení operace.V rámci vynálezu je možno podpěru 14 rozmanité uspořádat. V jednom z alternativních provedení...

Přípravek na přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243992

Dátum: 01.07.1988

Autori: Yamada Yoshihisa, Sugano Hiroshi, Yamaguchi Totaro

MPK: D03D 47/26

Značky: přemísťování, víceprošlupního, přípravek, nití, tkacího, osnovních, stroje

Text:

...jsou právě v dolní větvi prošlupu.Příkladné provedení přípravku podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde zrwmff obr. 1 pohled na přípravek v bokorysu a obr. 2 částečný pohled na přípravekPřípravek pro přemísřování osnovních nití je podle vynálezu tvořen plochou nosnou lištou l, k níž je z jedné strany připevněn závěsný proríl g bud prnběžný v celé délce nosné lišty lJnebo členěný do soustavy závěsů pro zavěšení celého přípravku na...

Mobilní hydraulické skluzové zařízení pro přemísťování stavební sutě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257208

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hyman Slavomil, Šustáček Jan, Tetour Zdeněk

MPK: E04G 23/08

Značky: hydraulické, skluzové, mobilní, stavební, zařízení, sutě, přemísťování

Text:

...Ručním vrátkem se potrubí vytáhne do potřebné výše a zavěsí pomocí řetězů k lešení nebo k objektu. Tyto skluzy tlumí sice hluk ale mají velkou montážní praonost. Tento nedostatok se snaží odstranit teleskopické shozy montované na dvoukolovém podvozku samovztyčitelné pomocí hydraulického obvodu. Tyto skluzy vedle svých předností mají nevýhodu ještě v malé mobilnosti, což je v místech s velkým provozem nežádoucí.Tento nedostatok odstraňuje...

Pozemní dráha pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 256464

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klečatský Vojtěch, Čtvierka Alfréd, Čihař Jaroslav

MPK: E21F 13/02

Značky: břemen, těžkých, dráha, přemísťování, pozemní

Text:

...fk přepravní plošině g. V obou směrech jízdy jsou na přepravní plošině g umístěny směrné otvory gg pro připojení neznázorněné tažné a zajištovací jednotky, Pro zvýšenístebi 1 ity, zejména při průjezdu v obloucích tratě, je pozemní dráha opatřena kotvícími nosníky A, které jsou tvořeny nosníky profilu U, spojené se žlaby 1 pomocí úchytů 5, přičemž ukotvení k počvě důlního díla je zajištěno kotvícími svorníky Q. Pro průjezd v obloucích tratě je...

Způsob přemísťování usměrněně tuhnoucího kovového odlitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253553

Dátum: 12.11.1987

Autor: Giamei Anthony

MPK: B22D 27/04

Značky: způsob, přemísťování, usměrněné, kovového, tuhnoucího, odlitků

Text:

...podle obecného vztahu G/R.Někdy se postupuje tak, že po vlití kovu do kokily se podmínky nemění nebo se mění pouze pomalu, aby se kov mohl stabilizovat uvnitř kokily a aby se dosáhlo dobrého počátečního růstu zrn nebo krystalů, počínaje od dna kokily nebo od zárodečneho monokrystalu. Třebaže je znám vzájemný vztah parametrů závislých na zařízení a parametrů závislých na materiálua jejich vliv na odlitek, neprováděla se dosud výroba...

Zařízení pro přemisťování tyčovitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241489

Dátum: 15.09.1987

Autor: Botta Artur

MPK: B65G 47/84

Značky: výrobků, tyčovitých, přemísťování, zařízení

Text:

...hřídele 16 na obr. 2 je naklínován kotouč nebo rotační prvek 2 D opatřený na straně obrácené ke stěně 11 prstencem 21 souosým se stenou 11 a opatřený vnitřním ozubenim Z 2.Prstenec 21 zabirá do ozubení 23 ozubeného kola 24 uloženého otočně v- pouzdro 25 na Volném konci objímky 13. Vpravo podle obr. 2 od ozubeného kola 24 je na objímce 13 uložen pomoci pouzdra 26 otáčivý prvek tvorený trubkou 27, z jehož »konce obráceného ke kotouči 2 U...

Zařízení pro přemísťování tabulí plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimo Rudolf

MPK: B65G 49/06

Značky: plochého, zařízení, přemísťování, materiálů, tabulí

Text:

...opěrná deska ll a několik výztuh lg. 0 tuto opěrnou desku łł je opřen svazek přepravovaných tabulí Ag plochého materiálu, připraveného k opracování. Pojízdnou přepravku l, která je na obr. 1 a obr. 2 vyznačena čárkovanou čarou, lze tahat a řídit jedním nebo druhým směrem pomocí nenaznačeného oje. Přepravku l lze připojit dvěma přípojkami 3 (obr. 2) ke stabilním stojanúm 3 pracovního sklápěcího stolu 3 s vytvořeným dorazem gł stabilní stojany...

Způsob přemísťování přízových těles přicházejících z textilního stroje a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241001

Dátum: 15.08.1987

Autori: Strnad Alois, Novotný Jiljí, Zeman Vladimír, Beneš Bohumír, Kováo Otakar

MPK: D01H 1/12

Značky: textilního, stroje, zařízení, tohoto, způsobu, těles, přicházejících, způsob, přízových, provádění, přemísťování

Text:

...dvojice pojezdových kolejnic 27, které jsou nesenykonzolou 28, pevně uloženou na rámech tegçtilních strojů. Ukládač 29 je opatřen dvojici pojezdových kolečeł 3 U, která se mo hou odvalovat po pojezdových kolejnicích , 27, takže ukládač 29 je přesuvně zavěšen na těchto pojezdových kolejnicích 27 (obr. 5. Na rámu ukládeče 29 je uložen hnací motor 31, přičemž hřidel 30 a pojezdových koleček .59 je poháněn hnacím motorom 31 prostřednictvím...

Zařízení pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 243869

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: E21F 7/00, E21F 13/08

Značky: těžkých, přemísťování, zařízení, břemen

Text:

...je tvořeno ocelovou základovou deskou 3, na které je upevněna dvojice lůžek il pro tekutinové vzpěry lg, kupříkladu hydraulické stojky - nejsou znázorněny. Ve vodítkách ll, které jsou připevněny k základové desce A, je uložena vodicí tyč gg, s výhodou ocelového I profilu. K vodicí tyčí lg je přivařen úchyt 1 s pruchozím otvorem Zł křížového prúřezu,ve kterém je provlečen tažný element Q, např. článkový řetěz, jehož poloha je zajištěna...

Zařízení na přemísťování tekutiny z nádob do výše umístěné nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 240045

Dátum: 01.06.1987

Autor: Jablonková Helena

MPK: A23C 3/04

Značky: nádob, nádrže, přemísťování, umístěné, zařízení, tekutiny, výše

Text:

...polohy - obr. 8 s dorazem na víko Q. Přestavením pá ky Ž se oba háky 2 zaklesnou za výstupky nádoby 1. Tím je víko 5 pevně gpojeno s nádobou 1 a nádoba 1 je utěsněna.stlačením gumového balőnku á vznikne přetlak V tlakovém spíą nači §, který spustí motor kompresoru 1. Vzniklý přetlak vytlačuje mléko z nádobyl a současně udržuje stejný přetlak v tlakovém Spínači Q. Proto po rozběhnutí motoru je možné okamžitě pustit gumový balőnek Q a...

Zařízení pro přemísťování materiálu a drobných kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239077

Dátum: 01.06.1987

Autor: Chaloupka Luboš

MPK: B65F 1/12

Značky: předmětů, zařízení, kusových, materiálů, drobných, přemísťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno odnímatelným pojistným křížem (9) se závěsnými řetězy (10) a nosnými řetězy (11), na němž je uchycen elektromagnet (12), ovládající pomocí závory (13) jedno rameno výkyvné páky (6) umístěné na nádobě (l), zatímco druhé rameno výkyvné páky (6) jistí výklopné dno (7) nádoby (l). Může se použít všude tam, kde je třeba hromadně a bezpečně s minimální námahou manipulovat s materiálem do špatně přístupných míst, např. do...

Přípravek pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kakáč Karel, Sedláček Ivan, Modrijan František, Kuba Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: osnovních, stroje, víceprošlupního, tkacího, nití, přemísťování, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje a jeho podstatou je, že je tvořen plochou lištou opatřenou záchytnými prostředky pro záběr s držáky opatřenými hákem a na opačném konci záchytným výstupkem pro zavěšení s výhodou na rozřazovacím paprsku.

Zařízení pro přemísťování tunelového bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 239666

Dátum: 13.03.1987

Autor: Horváth Sándor

MPK: E04G 19/00

Značky: přemísťování, bednění, tunelového, zařízení

Text:

...kladky a konzolou pevné uloženou na základním rámu, přičemž přední kladka a zadní kladka jsou propojeny vázacía prostředkel.Použitím zařízení podla vynálezu se docílí autometickáho a plynuláho vyrovnávání délky přední a zadní větve vázacího proetřodku a přitom po celou dobu průběhu vyaouvání i po jeho ukončení ja tášiltě pohybujícího ze břenane na evislioi pod hákel jeřábu. Pouiítía zařízení ee eníłí pracnoet a zvýlí bezpečnost obsluhy.Na...

Zařízení pro přemísťování cigaret z výstupní drážky cigaretového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232742

Dátum: 15.01.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/47, A24C 5/33

Značky: stroje, cigaretového, přemísťování, cigaret, drážky, zařízení, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemisťování cigaret z výstupní drážky cigaretového stroje s dvojitou cigaretovou tyčí k vrcholu vstupního bubnu stroje pro připevňování filtru přemisťuje vždy dva kusy cigaret najednou, a to vždy po jedné ze dvou sousedních cigaretových tyčí. K přemisťování dochází z vodorovné výstupní dráhy stroje na výrobu cigaret k vrcholu bubnového dopravníku stroje pro připevňování filtru, přičemž osa bubnového dopravníku je rovnoběžná s...

Zařízení k přemísťování lisovaného prádla od odvodňovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235461

Dátum: 15.11.1986

Autori: Maršo Jindřich, Schneider Gerhard, Mucha Antonín, Csémi Vojtěch

MPK: D06F 47/06

Značky: přemísťování, odvodňovacího, lisovaného, prádla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pracuje na principu vertikálně přemístitelné plošiny opatřené horizontálním, popř. stavitelně naklápěcím pásovým dopravníkem. Pohyb zařízení je odvozen od pohybu lisovacího válce
pás je poháněn samostatným motorem. Ve spodní poloze je koláč prádla cyklicky přemísťován na pásová dopravník, který je pak pohybem lisovacího válce zvednut do úrovně vstupu sušiče prádla, do něhož je následné prádlo dopraveno pásovým dopravníkem.

Zařízení k přemísťování kusových břemen, zejména balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228782

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zemek Josef

MPK: A01D 87/12

Značky: zařízení, zejména, slámy, přemísťování, břemen, balíků, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k přemísťování kusových břemen, zejména balíků slámy, tvořeného kleštinami ovládanými tlakovým válcem a připojenými na výkyvných zakončeních alespoň jedním hydraulickým válcem opatřeného výložníku a spojených přes vahadla s alespoň jedním klopným válcem, přičemž výložník je opatřen alespoň jedním vyrovnávacím válcem hydraulicky spojeným s klopným válcem a vytvářejícím společně s ním paralelogram, když tlakový válec,...

Manipulační vozík k přemisťování dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 228657

Dátum: 15.03.1986

Autor: Konvalina Bohumil

MPK: B60P 9/00

Značky: manipulační, dílců, přemísťování, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že konstrukce nosného rámu jednostranně otevřeného u manipulačního vozíku je řešena tak, že nosný rám obklopuje šířku dílce a patkami upevněnými na vnitřní straně nosného rámu zajede pod dílec. Tím, že nosný rám nepodjíždí celý pod dopravovaný dílec je možné použít větších bantamových kol, aniž by se zvýšila výška a stabilita manipulačního vozíku s dopravovaným dílcem. Použitím bantamových kol se může...

Zařízení pro přemisťování velmi těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 228237

Dátum: 15.03.1986

Autor: Drobný Josef

Značky: velmi, těžkých, přemísťování, zařízení, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemísťování velmi těžkých břemen, např. poháněcích stanic pásových dopravníků na povrchových dolech, zemních strojů apod. Zařízení je přikloubené k pontonu (2) a rámu (1) přemísťovaného břemene, který je opatřen ližinami. K rámu (1) je zařízení pro přemísťování velmi těžkých břemen přikloubeno kloubem (4) a sestává ze čtyř ramen (7) tvořících čtyřkloubový mechanismus. Ramena (7) jsou vzájemně skloubena čepy (6) a kloubem (3)...

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, např. balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224513

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: balíků, materiálů, kusového, slámy, přemísťování, zařízení, napr

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, jehož výložník je opatřen zvedacími lineárními motory a je sklouben se zvedacími,rameny břemene, vyznačené tím, že zvedací kleštinová ramena (4) jsou skloubena s nosníkem (1) a vzájemně propojena táhly (6) napojenými na lineární motor (29), přičemž táhla (6) jsou opatřena omezovacími čepy (7, 7') uloženými v oválných otvorech (11, 11') dorazů (8, 8'), upevněných k nosníku (1).

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři

Načítavanie...

Číslo patentu: 226847

Dátum: 01.09.1985

Autor: Rayman Peter

Značky: vzduchovém, opěra, pneumatická, polštáři, břemen, přemísťování

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři, která sestává z pružného prstence uspořádaného naplocho mezi základovou deskou s přívodem tlakového vzduchu a podložkou, vyznačující se tím, že na základové desce (5) je souose s pružným prstencem (2) uspořádána zdvíhací komora (3), na jejímž víku (6) je komora (11) s přívodním hrdlem (12) tlakového vzduchu.

Dopravník pro přemísťování prostorových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 217018

Dátum: 01.07.1984

Autori: Svoboda Václav, Horčička Václav, Hora Pavel

Značky: dopravník, dílců, přemísťování, prostorových

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník pro přemísťování prostorových dílců umožňuje přepravu dílců za účelem jejich konečné úpravy. Dopravník tvoří horní a spodní větev přepravních prvků. Na konci obou větví jsou osazeny synchronizované zvedací plošiny. Před nimi z jedné strany horní větve a z druhé strany spodní větve je umístěn zatlačovací element. Dopravník lze použít při kompletaci a vystrojování prostorových dílců, například koupelnových buněk v panelové výstavbě.

Zařízení pro hydraulický zdvih zajména zavážecích plošin pro vertikální přemisťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216383

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dudek Jaroslav, Sejk Jiří

Značky: zajména, zavážecích, plošín, přemísťování, zdvih, hydraulický, zařízení, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hydraulický zdvih zavážecích plošin pro vertikální přemísťování podložek se stavebními dílci je provedeno tak, že přes kladnici upravené na pístnici alespoň jednoho hydraulického válce uchyceného v pevném závěsu je opásán přenosový člen, jedním koncem uchycený v pevném závěsu, který je veden přes systém převodních kladek a přes eliminační člen k závěsným bodům břemene. Zavážecí plošina je vedena v prostorovém nosném rámu, na kterém...

Zařízení k přemísťování sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214025

Dátum: 01.06.1984

Autori: Komárek Antonín, Rössner Karel, Pohořalý Jiří, Maňas Miroslav, Štipčáková Eva, Podroužek Antonín

Značky: zařízení, sudů, přemísťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování sudů, tvořené dvojicí svěrných ramen s úchopnými břity, uspořádanými na rámu zvedacího a pojezdového ústrojí, u kterého jsou úchopná ramena (21,22) zavěšena na nosníku (l) ve vzdálenosti menší než je vzdálenost záchytných míst na přemísťovaném sudu. Pro přemísťování sudů ve svislé poloze mají úchopné břity (23) svěrných ramen tvar výseče kružnice, jejíž průměr je alespoň shodný s vnějším průměrem přemísťovaného sudu....