Patenty so značkou «přemístění»

Zařízení k přemístění zvířat z omračovací pasti na vykrvovací dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264775

Dátum: 12.09.1989

Autori: Grégr Josef, Hlavinka Jiří, Strašil Jiří, Smrčka Stanislav

MPK: A22B 3/00

Značky: pasti, dráhu, vykrvovací, přemístění, zvířat, omračovací, zařízení

Text:

...je umožněno spolehlivá převěšení omráčených kusů, na něm ležících, na vykrvovací kolej, a to bez použití jakáhokoliv zvedacího zařízení. Nakláněním sklápěcího žlabu a jeho snížením na straně uložení hlavy dochází k pozvolněmu sklouzávání těla omráčeného zvířete, které je svou zadní končetinou ještěpřed začátkem sklápění sklápěcího žlabu upoutáno ve smyčce vykrvovací kočky, zavěšenéna vykrvovací dráze. Klouzavým pohybem těla dochází k...

Zařízení pro vyložení a přemístění dílců výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247141

Dátum: 28.09.1987

Autori: Vanková Helena, Marhoulová Miloslava, Hájek Jaroslav, Steif Jioí, Šimek Pavel

MPK: E21D 13/04

Značky: přemístění, dílců, vyložení, výztuže, zařízení

Text:

...14 nunona 8 onycxamm BHns.Ppysonum aaxnarou 15 sauennnmr aneuenr Kpenn 17. 3 aTeM Busuramr mTox rupouunnupa 4, npu QTOM oöa Koaua aewnn 14 c 9 HeMeHTOM Kpenn 17-nonumamwca asepx. nanee nxnmqamr neóexy 6, npn swan sneuenr KDBHH npoonxaew nouunarnca nnepx no ynopa B-xapewxy 3 orpauuqnreneň 16, H non eäcwnnen ycnnna neöenf KH 6 Kapewxa 3 nepememaewca no öanxe 2. Bmso 9, npnxpennennuň K Kaperxe 3,pasuawusancb c öapaőana neöexu 6, sacrasnner...

Zařízení pro sevření a přemístění dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 251941

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuzněcov Sergej, Šišulina Julia, Turkin Sergej

MPK: B27B 29/08

Značky: přemístění, sevření, zařízení, dříví

Text:

...,naTuuKaHO HBJIDQBJIHXDmeñ 15 H ero ůnkcauun B HymHoM nonoxenan. . Hpn 3 amHMe rpysa ouonpeueuuo c aM 0 pTH 3 aTODOM 10 BcTynaeT B paöory ú áMOpTH 3 aTOp 9, npymnna KOTODOFO cxunaercn, H snenenr 12 sbmonr H 3 Baannoneůcrnun c aTqHKoM 14. A Hpu Bxnmueunu uunnupa 8 na pa 3 muM npymuum amoprnsaropoa 9 H 10 pasxnamTcn, 3 neMeHT 11 abmonur H 3 B 3 aHMogçůcTBnx c naTqnKoM 13, a 3 HeMeHT 12 Bxonur so Bsauuoeñcráne c naTqnKoM-14, nocne Hero...

Zařízení na paralelní přemístění plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251390

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27B 25/00

Značky: předmětů, plochých, paralelní, přemístění, zařízení

Text:

...Zařízení Je snadno a s vysokou přesností vyrobítelnd. Iłelnost vychýlení přeuíełovacích jednotek ve vertikální plole umoiňuJe přísun plocłwch předmlta Jak z boku zařízení, tak í v oee posuvu.Příhladem realizace tohoto ústroJí můie být zařízení pro uatavovtní neomítnutých prken proti pill omítacího stroje podle vynúlezu, zndzornőném na obr. 1 (nia-ye) a obr. 2 (půdorye).Omítací stroj 1 Je opatřen Jednou pevnou okruiní pílou 3, druhou...

Zařízení pro přemístění konce horní niti šicího stroje po jejím odstřihu nad dosedací část přítlačné patky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220624

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dvořáček Jaromír, Tlamka Bedřich

Značky: dosedací, jejím, konce, zařízení, patky, stroje, přemístění, šicího, odstřihu, přítlačné, horní, část

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má za účel umožnit esteticky nezávadný počátek švu po předchozím odstřihu nití. Obsahuje vlastní vyhazovací hák pevně spojený s čepem, který je výkyvný ve vertikální rovině, pohybově spřažený s přítlačnou tyčí šicího stroje, a zasazený do objímky připevněné k nepohyblivé části ramena šicího stroje.