Patenty so značkou «přeměnu»

Postup na premenu biomasy rastlinného pôvodu, a spaľovací proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20435

Dátum: 11.08.2011

Autori: Rustenburg Simon, Vos Dirk Jan

MPK: D21C 5/00, C12P 19/04, C10L 5/44...

Značky: proces, přeměnu, postup, spalovací, povodu, biomasy, rastlinného

Text:

...vo vodnej kvapaline, o udržiavanie suspenzie v podmienkach vhodných pre aeróbne spracovanie mikroorganizmami, čím získame suspenziu obsahujúcu produkt z biomasy vo forme rozptýlenej pevnej fázy, ao opätovné získanie produktu z biomasy, čo zahŕňa premytie s použitím vody ako premývacej kvapaliny, a sušenie produktu z biomasy.0010 Postup, ktorý popisuje tento vynález, zahŕňa opätovné získanie pevnej látky zo suspenzie, čím vzniká produkt z...

Veterný systém na premenu energie prostredníctvom turbíny so zvislou osou, ktorá je poháňaná krídlovými profilmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17655

Dátum: 13.06.2007

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: B66D 1/39, F03D 3/06, F03D 5/00...

Značky: turbiny, osou, prostredníctvom, poháňaná, energie, ktorá, systém, veterný, profilmi, krídlovými, zvislou, přeměnu

Text:

...zaťaženie lán, cez ktoré prechádza vyrobená elektrická energia, sa neprenáša do vodiacichmechanizmov draka, ale do iných súčastí veterného systému cez laná, ktoré sú vhodne používané na vykonávanie tejto funkcie. Konštrukcia veterného systému je zložitá vďakatomu, že laná na prenos sily sa nepoužívajú na pohon drakov, a preto majú nasledujúce nevýhody- draky poháňa mechanizmus, ktorý je v nich priamo namontovaný, alebo pomocou minimálne...

Veterný systém na premenu energie prostredníctvom turbíny so zvislou osou poháňanej pomocou drakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20031

Dátum: 13.06.2007

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: F03D 3/06, B65H 51/14, B66D 1/39...

Značky: drakov, systém, turbiny, veterný, přeměnu, zvislou, prostredníctvom, poháňanej, pomocou, energie

Text:

...zachytenú frontálnu oblasť vetra. Operátor ovláda tento systém zo zeme, ktorý sníma a zobrazuje údaje prenášané pomocou vhodných snímačov alebo automaticky pomocou diaľkového ovládacieho systému. Padákový drak je poháňaný v smere vetra vo vysokom počiatočnom uhle. Po dosiahnutí vrcholu je tentopočiatočný uhol zmenšený a drak plachtí proti smeru vetra. Drak je vyrovnaný do normálnej polohy, plachtí v smere vetra a cyklus sa opakuje.V...

Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4458

Dátum: 04.05.2006

Autor: Kubík Pavol

MPK: F03G 7/00

Značky: zariadenie, zdvihu, morskej, přeměnu, hladiny, energie

Text:

...miesta, kde hladina mora pulzuje len vo vertikálnom smere. Zariadenie nepotrebuje horizontálny pohyb. Ďalšou výhodou je to, že zariadenie je možné montovat do ľubovoľných miest pozdĺž brehu, pričom jednotlivé zariadenie je schopné vyrábať elektrickú energie nezávisle na sebe.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, na ktorom predstavuje obrázok č. l schematický axonometrický pohľad, obr. 2...

Spôsob a zariadenie na premenu tepelnej energie na mechanickú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19266

Dátum: 25.03.2004

Autor: Železný Eduard

MPK: F01B 3/00, F02G 1/043

Značky: přeměnu, mechanickú, tepelnej, zariadenie, energie, energiu, spôsob

Text:

...piateho stupňa pri zmenšovani ob jemu piateho stupňa a súčasnom ochladzovani do prvého stupňa prizväčšovaní objemu prvého stupňa. S výhodou sa pracovné médium prevádza z piateho stupňa pri zmenšovaní objemu piateho stupňa k tretiemu stupňu a použije sa pre zahrievací proces. S výhodou sa pracovné médium pri zmenšovani objemu piateho stupňa a/alebo pri súčasnom ochladzovaní prevádza z piateho stupňa priamo do druhého stupňa pri zväčšovaní...

Tepelný motor na premenu tepelnej a mechanickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283826

Dátum: 20.01.2004

Autor: Coney Michael Willoughby Essex

MPK: F02G 1/044

Značky: přeměnu, energie, motor, tepelnej, mechanickej, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný motor obsahuje kompresnú komoru (9, 11) s obsahom stláčaného plynu a prvý piest (5) na stláčanie plynu pohybom tohto prvého piestu do kompresnej komory (9, 11), spojený s hnacím ústrojenstvom upraveným na pohon prvého piestu (5) do kompresnej komory (9, 11) na stláčanie plynu. Motor ďalej obsahuje expanznú komoru (17, 19), s druhým piestom (7) na umožnenie rozpínania plynu pohybom druhého piestu (7) von z expanznej komory (17, 19),...

Systém na premenu veternej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2279

Dátum: 16.10.2003

Autor: Battisti Lorenzo

MPK: F03D 11/00

Značky: veternej, energie, systém, přeměnu

Text:

...ťažko predvídateľneho javu trepotania, pretože rozdelenie tlaku po povrchu lopatky môže byť veľmi odlišné od projektovaného rozdelenia) rovnako systému ako celku (havárie mostov na začiatku dvadsiateho storočiavplyvom nárazov vetra sú dobre známe z literatúry).0008 spomenuté dôvody spôsobujú zastavenie systémov na premenuveternej energie, akonáhle je zistená prítomnosť ľadu nalopatkách. Takéto zastavenia môžu mať dlhšie alebo kratšie trvania...

Fragment DNA, vektor a mikroorganizmus obsahujúci gény na látkovú premenu butyrobetaín/krotonobetaín-L-karnitínu a spôsob výroby L-karnitínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280580

Dátum: 02.10.1996

Autori: Werlen Josef, Zimmermann Thomas

MPK: C12N 15/52, C12N 15/74, C12N 1/21...

Značky: přeměnu, vektor, fragment, výroby, mikroorganizmus, látkovú, l-karnitinu, spôsob, obsahujúci, gény

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fragmenty DNA a vektory, ktoré obsahujú gény, ktoré kódujú enzýmy zodpovedajúce za biosyntézu L-karnitínu, mikroorganizmy, ktoré obsahujú tieto fragmenty DNA, prípadne vektory a mikrobiologický spôsob prípravy L-karnitínu použitím týchto mikroorganizmov.

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279751

Dátum: 16.09.1992

Autori: Klempin Jürgen, Birke Peter, Schreiber Erhard, Heino John, Berrouschot Hans-dieter, Neubauer Hans Dieter

MPK: B01J 29/28

Značky: aromatickými, technických, frakciami, přeměnu, uhľovodíkov, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami za prítomnosti vodíka, xylénu v koncentrácii mimo termodynamickej rovnováhy a rovnako obsahuje etylbenzén. Pentasilzeolit so štruktúrou MFI obalený pred výstavbou do matrice Al2O3 obsahujúcej platinu pseudobomitom poskytuje katalyzátor s vysokou aktivitou a selektivitou, ktoré sú dobre riaditeľné bázickou väzbou a dlhým pracovným časom. Obsah platiny v katalyzátore je...

Zařízení pro aerobní biologickou přeměnu organických odpadních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261886

Dátum: 10.02.1989

Autor: Cerroni Manlio

MPK: C05F 9/02

Značky: materiálů, organických, zařízení, přeměnu, biologickou, aerobní, odpadních

Text:

...šneků nevzdalovaly jejich konce o-de dna nádrže, kde by ialk zůstávala část materiálu nedotčená, jsou dopravní ~a míchací šneky uchycené .na mostu pře-stavitelně ve svislém směru. Tím je možno dosáhnout další vý 261886hody spočívajíci v tom, že hustota materiálu se udržuje na přibližně stejné úrovni. Protože je možno zpracovávat materiál s vyšší hustotou, je možno ve stejně velkém zařízení zpracovat větší množství odpndních materiálů,...

Kolona pro enzymatickou přeměnu ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252923

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Ledvinka Karel, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Veignerová Blanka, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav

MPK: C12N 11/14

Značky: enzymatickou, ethanolu, přeměnu, kolona

Text:

...Dewerovy nádoby.Základní výhodou kolony podle vynálezu je ekutečnoet, že umožňuje aelektâvní přeměmzuxížších k alkoholu, především pak ethanolu. Dále je to rovněž její dokonalá tepelná izolace od vnějäího prostředí.Příkladně uspořádání kolony pro enzymatickou přeměnn ethenolu je uvedena na. obr. l. Na obr. 2 je uvedene jiné příkladnć napořádání kolony podle vynálezu.Vlastní plášt 5 kolony na. obr. l je zároveň vnitřním pláštäm upravené...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou přeměnu .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241730

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Pohanka Josef, Weissová Vira, Šlegr Josef, Violová Anna, Husár Štefan, Faneovie Karol

MPK: C12N 11/02

Značky: enzýmovou, zpevňování, stabilizace, přeměnu, způsob, biokatalyzátoru, beta.-laktamových, částic, antibiotik

Text:

...modifikací podle Balasínghama a sp. Biochím. Biophys. Acta, 276, 250, 1972. Jednotka enzymové aktivity je takové množství penicilin amídásy. které katalysuje vznik jed noho mikromolu G-APK V jednom mílílitruza hodinu, při teplote 42 °C a pH 7,6 V ohlasti enzymové reakční kinetíky nultého řádu v míchaném reaktoru, při použití K nebo Na-soli benzylpenícilinu jako substrátu.Jednorázová a mnohonásobná opakovaná hydrolýza benzylpenicilinu na...

Zariadenie pre fetochemickú premenu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241308

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skupin Lumír, Raif Zdenik, Hovorka Jaromír, Vyroubal Antonín, Vácha Jaroslav

MPK: H01J 61/00

Značky: přeměnu, látok, zariadenie, fetochemickú

Text:

...je pretláčaná cez ožarovaný priestor, tvorený povrchom nízkotlakovej rezonančnej výbojky z jednej strany a plášťom výbojky z vhodného materiálu na druhej strane. Kvapalina je v priamom kontakte s celým povrchom výbojky, pričom táto je budená bezkontaktne vysokofrekvenčným polom z elektröd spojených s generátorom vysokofrekvenčného pola.Uvedené usporiadanie umožňuje vysokýstupeň premeny energie vysokofrekvenčného pola na ifotochemicky...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalizátoru pro enzymovou přeměnu 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové kyseliny na 7-aminocefalosporánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251111

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bučko Michal, Vojtíšek Vladimír, Plháčková Kamila, Guttmann Tomáš, Jakubová Antonie, Bárta Miroslav, Mikláš Emil

MPK: C12N 11/08

Značky: 7-aminocefalosporánovou, přeměnu, způsob, biokatalizátoru, zpevňování, enzýmovou, kyseliny, 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové, částic, stabilizace, kyselinu

Text:

...místností 1 až 24 hodín, poté se částice suspendují ve studené vodě nebo pufru, několíkrát dekantují vodou nebo pufrema ponechají bobtnat při teplotách v rozmezi 5 až 20 OC.uvedeným způsobem získané a stabilizované částice biokatalyzátoru se uvedou ve styk s vodnými roztoky 7-aminocefem sloučenin, zejména 7 ~d-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánovou kyselinu a v průběhu nepřotržité úpravy pH reakčni směsi v rozmezí hodnot 7,0 až 8,0 přĺtokem...

Zapojení okruhu pro přeměnu horké vody na topnou a technologickou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247740

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nepejchal Jan, Michalička Ladislav, Havelka Zdeněk, Svoboda Vlastimil, Anderle František, Šídlo Pavel, Fleischmann Jaroslav, Petrovský Ivan

MPK: F25B 29/00

Značky: přeměnu, technologickou, zapojení, horké, topnou, páru, okruhu

Text:

...částí. sestávající z ooových stupňů vzduchovéhio turblokompresorru, jejichž staboąrové řady mají základní nenulové nastavení loprrtek. stejné stupně jsou v průtačné část. více krát zopakovány. Nízhotlaké teleso 33 je poháněno samostatným elektromlortorem 34 přes prvou přewoldrovlcíí 35 spojky nejsou zakreslenyL Z .nízkotllakéľmo tělesa 33 je vyvedena nízkotlaká větev 35 přehřáté páry do druhého směšovače 19. Z druhého parlního koalektloru...

Zařízení pro přeměnu otáčivého pohybu na lineární

Načítavanie...

Číslo patentu: 225131

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hughes Frank Marion

Značky: pohybu, zařízení, přeměnu, lineární, otáčivého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přeměnu otáčivého pohybu na lineární s otáčivým hřídelem, na kterém pro kluzný pohyb rovnoběžně s osou hřídele je uloženo neotočné těleso, přičemž hřídel má v obvodu vačkovou drážku, do které zabírá vačkový sledovač, připojený k neotočnému tělesu, vyznačující se tím, že neotočné těleso se skládá z člunku (100), na kterém jsou posuvně uloženy sledovací bloky (118), mezi zadržovacími členy (102, 104) na člunku (100) a mezi...

Zařízení pro přeměnu přímočarého pohybu na pohyb rotační

Načítavanie...

Číslo patentu: 229618

Dátum: 01.11.1984

Autori: Épitcgépgyártó Vállalat, Harangozó József, Nagy Csaba

MPK: F02F 1/14

Značky: zařízení, přeměnu, rotační, pohyb, pohybu, přímočarého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přeměnu přímočarého pohybu na pohyb rotační je tvořeno pneumatickým nebo hydraulickým válcem, v jehož pracovním prostoru je svou vnější plochou uložen píst, uložený svou druhou plochou rovněž na hřídeli. Podstata zařízení spočívá v tom, že jedno z uložení pístu dovoluje jak vzájemné relativní posunutí tak i natočení těchto dvou součástí, zatímco druhé uložení dovoluje nejvýše vzájemné relativní posunutí. Tak je jednoduše vyřešena...

Systém pro přeměnu mechanické energie, zejména větrné, na tepelnou energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224312

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ručný Jiří

Značky: tepelnou, energií, systém, přeměnu, energie, větrné, zejména, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Systém pro přeměnu mechanické energie, zejména větrné, na tepelnou energii, opatřený mechanickým pohonem, s nímž je spojen elektrický točivý stroj, pracující v generátorickém režimu, vyznačující se tím, že elektrický stroj (l) je elektrická brzda se zubovým rotorem (5) s statorem (7) s hladkým vrtáním, přičemž ve statoru (7) jsou uspořádány budicí permanentní magnety (6) a u vrtání statoru (7) jsou vytvořeny kanály (8), zapojené v primárním...

Zařízení na přeměnu vratného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215810

Dátum: 20.12.1983

Autor: Schubert Miloš

Značky: zařízení, pohybu, přeměnu, vratného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na přeměnu vratného pohybu pístů u dvoutaktního motoru na pohyb rotační. Zařízení na přeměnu vratného pohybu podle vynálezu jehož podstatou jsou dva dvoustupňové písty spojené pístní tyčí s přesouvacími kolíky, rozváděcí klapka v rozváděcím prostoru a rozváděcí potrubí s kapalinovou turbínou, s rozváděcím pevným lopatkovým kolem a oběžným lopatkovým kolem se stavitelnými lopatkami, poháněcí hřídelí se spojkou a malým...