Patenty so značkou «přeměně»

Spôsob a zariadenie na spracovanie dymov tvoriacich sa pri výrobe, premene a/alebo pri manipulácii s produktami ropného pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5734

Dátum: 24.12.2004

Autori: Maze Michel, Marchand Jean-pierre, Amouroux Jacques, Dresvin Sergey, Rousseau Pascal

MPK: B01D 53/32, B01D 53/04

Značky: povodu, manipulácii, produktami, zariadenie, ropného, spracovanie, výrobe, spôsob, přeměně, dymov, tvoriacich

Text:

...a opätovne zhodnotenierozkladanie toxických zložiek obsiahnutých v odpadových plynoch0009 Napriek tomu existuje potreba, zvlášť v oblastispracovania produktov ropného pôvodu typu asfaltu, uviesť dopraxe spôsob spracovania dymov tvoriacich sa pri výrobe, premenea/alebo pri manipulácii so zahrievanými produktmi ropnéhopôvodu, ktoré sú oslobodené od nevýhod doterajšej techniky.0010 Predložený vynález tieto potreby uspokojí. Predkladateľ...

Západkový mechanismus k přeměně kývavého pohybu na přetržitý rotační pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 268402

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hujíček Josef

MPK: F16H 27/02

Značky: pohybu, pohyb, přeměně, přetržitý, kývavého, mechanismus, západkový, rotační

Text:

...alternativa vyžaduje u dvouramenné západky § toliko jiná provedení konců ramen âg, §g, ale složítějši vazbu úložného čepu grs členem lg. De tedy výhodnějši řešit tuto kinematickou vazbu např. jednoduchými čelné ozubanými koly (obr. 1), případně diskom se zářezy a radiólnimi kolíky zapuštěnými do úložných čepů Z. Q. g západek l. 5, Ě(obr. 2). U tohoto druhého provedení je tedy řidici člen lg představován diskem s radíálnhú zářazy lg, s nimiž...

Směsný imobilizovaný buněčný a enzymový biokatalyzátor k přeměně D-glukózy na D-glukonát a k přeměně sacharózy na D-glukonát a D-fruktózu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262238

Dátum: 14.03.1989

Autori: Slavíček František, Jarý Jiří, Novák Miroslav, Hasal Pavel, Hollerová Ida, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Čsav, Vančura Aleš

MPK: C12N 11/18

Značky: směsný, sacharózy, d-glukonát, d-fruktózu, přeměně, způsob, enzýmový, d-glukózy, buněčný, výroby, imobilizovaný, biokatalyzátor

Text:

...pufru pi-i 7,1 při tepiotě 20 Cv podmínkách reakční kinetiky nultého řádu. , Měření aktivity invertázy dále jen INV bylo prováděno kolorimetricky měřením úbytku absorbance Fehlingova činidla po vyloučení kysličníku mědného při 680 nm za použití roztoku sacharózy jako substrátu neredukující cukr). Během enzymové r-eakce byla reakční směs nepřetržitě míchána. Jedna jednotka INV aktivity U je takové množství enzymu, které odpovídá...

Pevný zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaných kvasinek k přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259997

Dátum: 15.11.1988

Autori: Huňková Zdenka, Mikláš Emil, Jakubová Antonia, Vojtíšek Vladimír, Bučko Michal, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Čulík Karel

MPK: C12N 11/16

Značky: způsob, bázi, kyselinu, 6-aminopenicilánovou, biokatalyzátor, přeměně, pevný, výroby, zrnitý, kvasinek, imobilizovaných, fenoxymethylpenicilinu

Text:

...které jsou použitelná pro různé biotransformace daných substrátů na požadované produkty. Tyto postupy jsou předmětem čs. autorského osvědčení č. 231.453.. Citovaným postupem, který spočíva na vzájemné chemické imobilizaci různých buněk nesoucích.různé enzymy pomocí reaktivnich, ve vodě rozpustných polymerů (dále jen RŘP), lze vytvořit částice biokatalyzátorů bez použití ve vodě nerozpustného nosiče na bázi buněčných agregátů nejrůznějšími...

Zařízení k přeměně kruhového pohybu v přímočarý nebo křivočarý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257513

Dátum: 16.05.1988

Autor: Čížek Ignác

MPK: F16H 21/42

Značky: přímočarý, přeměně, křivočarý, kruhového, pohyb, zařízení, pohybu

Text:

...v přimočarý nebo křívočarý pohyb, kde na obr. 1 je pohled na unášeč l s hlavicí 2, čepem Q, čepy 3 a §, a na části vodicích hranolú Q a 1 v draháoh 5 a 2 kulisy lg. Na obr. 2 je pohled nauspořádání za kulisou lg, kde je páka ll propojujicí vodicí hranoly Q a 1 otočně uložená vůči setrvačníku ll na čepu ll.Unášeč l nese hlavici l na čepu l a je nasunut na čepech A a 5 vodicich hranolů Q a 1 umistěných suvně V drahách g a g kulisy lg. Z druhé...

Zapojení k přeměně signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241388

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dobeš František, Hodina Jaroslav, Heneš Zdenik

MPK: H03K 5/00

Značky: přeměně, signálu, zapojení

Text:

...12 a primární vinutí 13 transformát-oru v sériovém zapojení. Na sekundární straně tohoto transformátoru je připojeno první sekun 4dární vinutí 15 spojené s výstupními svorkami 5, li přes první diodu 17 v seriovém zapojení a první odpor 18 v paralelním zapojení, přemostující tyto výstupní svorky 5, 6, a je obdobně přip-ojeno druhé sekundární vinutí 16 spojené sdalšími výstupními svorkamí 7, B přes druhou diodu 19 v sériovém zapojení a druhý...

Zařízení k přeměně sluneční energie na mechanickou práci, zejména na čerpání kapaliny, zvláště vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243619

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Bohumil

MPK: F03G 7/04

Značky: zvláště, energie, čerpání, zařízení, kapaliny, prací, mechanickou, zejména, přeměně, sluneční

Text:

...3, přičemž každý vozík § je dále pevně spojen s príslušnou pistnicí lg pracovního válce ll naplněného pracovním médiem a pevně uspořádaného na jednomz konců nosníku 3. Pod horním bodem zdvihu 3 ramene nosníku 1 jsou uspořádány odtokové žlaby lg pro odtok kapaliny Q.V případě znázorněném na obr. 1, kdy jeden z pracovních válců ll je ponořen v kapalině Q například ve vodě, která má během dne po většinu roku menší teplotu než vzduch, naplní se...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Huňková Zdenka, Mikláš Emil, Bučko Michal, Vojtíšek Vladimír, Bárta Miroslav, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Panoš Jan, Čulík Karel, Jakubová Antonia, Ulbert Stanislav

MPK: C12P 37/00

Značky: přeměně, kyselinu, 6-aminopenicilánovou, způsob, enzymové, submersní, fenoxymethylpenicilinu, kvasinek, kultivace

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Zeolity k heterogenní katalytické přeměně acetonu na i-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248641

Dátum: 12.02.1987

Autori: Beran Stanislav, Kubelková Ludmila, Jírů Pavel, Čejka Jiří, Naváková Jana, Nedomová Květa

MPK: C07C 11/09

Značky: přeměně, zeolity, katalytické, heterogenní, i-butenu, acetónu

Text:

...rektifikací nebo extrakční dootilncí. Při výrobě ITBE je možno surový produkt použít přímo bez separace.Výhody zpdsobu přoněny acotonu na izobuten jsou patrny z následujících příkladů, které vynález nijak noonezují.1 g soolitu o eloioní Ho 5 Na° 5 A 1 S 1308, ktorý odpovídá krystalografickou strukturou oeolitu faujasitu, byl vložen do průtokováho reaktoru. Přeměna ocetonu byla prováděno při teplotä 300 °c zo normdlního tlaku a...

Zapojení k přeměně signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247534

Dátum: 15.01.1987

Autor: Feber Stanislav

MPK: H03K 3/42

Značky: signálu, přeměně, zapojení

Text:

...s anodou Zenerovy diody 1, druhý konec druhého odporu 3 je spojen s druhým koncem třetího odporu 3 a s neinvertujícím vstupem operačního zesilovačeg, běžeo potenciometru É je spojen s katodou fotonky Ä, jejíž anoda je spojena siinvertujícím vstupem operačního zesilovače 3, s jedním koncem pátého odporu 3, s jedním koncem kondenzátoru łg, jehož druhý konec je spojen s druhým koncem pátého odporu á a s výstupem operačního zesilovače Q, který je...

Ústrojí k přeměně otáčivého pohybu v pohyb posuvný

Načítavanie...

Číslo patentu: 227207

Dátum: 15.11.1985

Autor: Procházka Jaroslav

Značky: pohyb, přeměně, ústrojí, otáčivého, posuvný, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí k přeměně otáčivého pohybu v pohyb posuvný, s časovými prodlevami v úvratích, obsahující ojnici, otočný hnací a posuvný poháněný mechanismus, vyznačené tím, že v tělese ojnice (9) je vytvořen jednak funkční tvarový otvor (15) do hloubky, rovnající se v podstatě jedné polovině tloušťky ojnice (9), jehož stěna je dráhou pro odvalovací kladku (8), otočnou kolem čepu (7), upevněného na rotační přírubě (3), pevně spojené s hnacím hřídelem...

Zapojení k přeměně signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215710

Dátum: 15.03.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin, Jekerle Pavel

Značky: signálu, přeměně, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k přeměně signálů složené nejméně ze dvou skupin signálních vedení, z nichž každá se skládá nejméně ze dvou jednotlivých signálních vedení, vyznačené tím, že první signální vedení první skupiny se skládá z prvního vstupu (S1) spojeného přes první vstupní odpor (1R1) s bází prvního tranzistoru (T1), jehož kolektor je spojen přes první napájecí odpor (ZR1) s napájecím napěťovým vedením (U) a jehož emitor je spojen přes první výstupní...