Patenty so značkou «prekročenia»

Postup detekcie prekročenia hranice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14041

Dátum: 15.04.2011

Autor: Weimann Franz

MPK: G01C 21/26, G08G 1/123, G01C 21/30...

Značky: prekročenia, hranice, postup, detekcie

Text:

...transformovania vektorov do lokálneho súradnicového systému s referenčným smerom ako osou x a prekročenie hranice je detegované pri zmene znamienka ich x-ových súradníc. Oba varianty môžu byt vypočítaná s pomerne nízkym výpočtovým výkonom a hodia sa preto tiež preimplementácie v reálnom čase tak v decentrálnych map matching-OBUs (thickclients), ako aj v centrálnych map matching-serveroch systému cestného mýta. 0007 Výhodná forma uskutočnenia...

Spôsob a zariadenie pre zisťovanie prekročenia rýchlosti vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9617

Dátum: 20.11.2008

Autori: Hatzl Jürgen, Hennecke Marcus, Birchbauer Josef Alois

MPK: G08G 1/054, G08G 1/017, G06F 21/00...

Značky: zisťovanie, rychlostí, zariadenie, spôsob, vozidla, prekročenia

Text:

...opustení kontrolnej dráhy, takže charakteristickéznaky vozidla. napríklad poznávacia značka motorového vozidla, byboli zaznamenávane a dočasne ukladané tiež v tom prípade, v ktorom by k žiadnemu prekročeniu rýchlosti nedošlo a vodič sa teda choval v súlade so zákonom. Z toho by mohli vyvstať najmä úvahy o právnej ochrane dat, predovšetkým pokiaľ by taký charakteristický znak vozidla dovolil individualizáciu daného vozidla, čo tiež otvára...

Systém merania parametrov zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4567

Dátum: 07.09.2006

Autor: Gajdač Lubomír

MPK: G01N 35/00

Značky: parametrov, hodnot, merania, prekročenia, včasného, konštrukcií, medzných, varovania, zaťažených, systém

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázka, na ktorom je schematicky znázornené zapojenie jednotlivých prvkov systému merania zaťažených konštrukcii.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPo prehliadke a posúdeni konštrukcie sa stanovia kritické miesta, na ktorých je možné najlepšie merať a odčítať zaťaženie konštrukcie, Pre tieto miesta sa stanovia tzv. kritické dáta. Analýzou súčasného stavu...

Spôsob stanovenia času prekročenia medze pevnosti a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267905

Dátum: 12.02.1990

Autori: Osvald Anton, Krakovský Alexander

MPK: G01N 3/20

Značky: medze, zariadenie, prekročenia, stanovenia, vykonávanie, času, spôsob, pevnosti

Text:

...a vynulujeme snímač priehybu ll. Podľa druhu skúšaného materiálu a na základe jeho dovoleného namáhania nastavíme závažím lg hodnotu zaťažovacej sily na trne 1. üdčítame hodnotu priehybu vzorky na zapisovači gg a porovnáme 5 vypočítaným priehybom. Vprípade prekročenie skutočného priehybu voči vypočítanému o 10 , vzorku vyradíme. Podľa vopred zvoleného druhu tepelného zdroja § nastavíme hodnoty ich výkonov a zariadenie je pripra vené ku...

Zariadenie k zamedzeniu prekročenia najvyššej prípustnej teploty vody v kotloch na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 243776

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bureš Ján, Elfmark Jioí

MPK: F22B 35/00

Značky: najvyššej, teploty, kotloch, tuhé, paliva, prípustnej, zariadenie, prekročenia, zamedzeniu

Text:

...jeho konštrukčná jednoduchosť zoradenie a údržby.Zariadenie podla vynálezu je schématicky znázornená na priloženom výkrese. jeho základom je ovládacie tyč 1, otočne uložená V kiznych, respektíve valivých iožiskách 2,na ktorej je umiestnený systém pák 3. Kolmo na ovládaniu tyč je pripevnená páka 12,ktorá pri pohybe nadol proti sile pružiny, 4 respektíve závažia 13, otvorí prostrednictvom laniek 4, »kladiek 5 a bowdenov G, vymetacie dvierka 7,...

Indikátor prekročenia fázového posuvu dvoch periodických priebehov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248591

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buchcár Anton, Rýdzi Rudolf, Slavík Jan, Stacho Vladimír

MPK: G01R 29/02

Značky: dvoch, indikátor, periodických, priebehov, fázového, posuvu, prekročenia

Text:

...periodiokých priebehov podla vynálezu.Dva periodicke priebehy Q a gg upravené do obdĺžnikových tvar ov sú privedené na dva vstupy súčinověho člena l, ktorého výstup ll Je pripojený na prvý vstup komparátoe ra 2 šírky impulzov a súčasne na vstup monostabilněho klopnćho obvodu g, ktorého výstup gł je pripojený na druhý vstup komparátora 2 šírky impulzov. Výstupy zl a za z komparátora 1 šírky impulzov sú pripojené na dva vstupy pamätového...

Automatický spúšťač hasenia pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu vplyvom prekročenia povrchovej teploty stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 234895

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bezděk Karel

MPK: E21F 5/00

Značky: vplyvom, výbuchu, spúšťač, povrchovej, prekročenia, stroja, miesta, nebezpečenstvom, hasenia, automatický, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatického spúšťača hasenia pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu plynu vplyvom prekročenia povrchovej teploty stroja a je určený pre tepelnú ochranu výfukového systému, hlavne u banských lokomotív. Podstata automatického spúšťača spočíva v použití tavného materiálu s teplotou tavenia 140 až 150 °C ako upchávky prívodu CO2 od hasiaceho prístroja. Konzola zariadenia je pripojená k povrchu stroja, na ktorej je skrutkami...