Patenty so značkou «předstihu»

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265637

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: převod, předstihu, odstředivého, regulátoru, palcový

Text:

...pro možnost dělené konstrukce nářadí pro přesné stříhání.Příklad provedení paloového převodu odstředivého regulátoru predstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru podle vynálezu je znázorněn na příložených výkresoch, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled s částečným řezem na mechanismus palcového převodu odstředivého regulátoru předstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru a obr. 2 představuje detail palcového převodu,...

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265636

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: předstihu, převod, palcový, regulátoru, odstředivého

Text:

...body mají polární souřadnice dané vztahemRX F 7 IRI/RZ-Pľ-łť RIfRI 1-1-1-ą. t, 1- b 14-1. 1 u ( ub a-b) 9 ( ab a-b) kde Rx - představuje polární souřadnici bodu Ä povrchové křivky palce (mm) R 1 - představuje polární souřadnici bodu l povrchové křivky palce (mm) x - představuje úhel rozevření polárních souřadnic 51, Ex v obloukové míře (1) a - představuje osovou vzdálenost středu otáčení palce a unášeče (mn b - představujevzdálenost...

Zařízení pro řízení předstihu zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244001

Dátum: 16.11.1987

Autor: Arcamone Federico

MPK: F02P 9/00

Značky: řízení, zařízení, zážehu, předstihu

Text:

...okamčiku sáäehu.Příklad zařízení .ie schenaticlv snázornčn na připojenám výkreau.Klikový hřídel Ja přodstavován ozubeným včncem 1, jehož polohu snímá snímač 1 polohy . a jeho otáčky snímač 1 rychlosti. Údaje o poloze klikováho hřídolo jsou vedeuv na třetí vstup mikropočítače 1 ze snímače i polohy. První vstup mikropočíteče 1 a jeho první výstup Jsou spoJeny s čítačem z, na .jehož vstup Jo přivedon signál se snímače l rychlosti.Druhy vstup a...

Zapojení pro získání skokové změny předstihu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240260

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šimon Arpád

MPK: F02P 9/00

Značky: spalovacích, motorů, předstihu, změny, získání, skokové, zapojení

Text:

...vhodnými impedancemi Z 1, Z 2 a sjpínací prvek T, se svork-ami A 1, A 2, H. Generátor je připojen nia svonky zátěže 1, 2.První svorka A 1 spínacíhgŕprvku T- je spojena se svoukou 3, druhá svorka A 2 spínacího prvku T je spojene se svorkou 2-zátěže,přičemž na svorku H spínaciho prvku T se přivádí řídící impuls l. Svorky 1, 2 zátěže jsou zároveň vstupními svorkami elektronické zapalovací soupravy E.Obr. 2 představuje další možné...

Zařízení pro kontrolu činnosti podtlakového regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239669

Dátum: 13.03.1987

Autor: Szatmári Attila

MPK: F02P 17/00

Značky: zařízení, předstihu, činnosti, zážehových, regulátoru, podtlakového, motorů, kontrolu

Text:

...lze vyěíet průbeh podtlakové regulace, včetně jdího rozsahu ve etupních, eventuálně její další závady.zařízení je znázorněno na přiloženem výkrese. Zobrazuje mechanickou část, sestavajíoí z desky j, připevněne na doeedací plochu rozdčlovače 1 opatrene vlsčaným ramenem 2 otočně uloženým na čepu u, a pevne apojeným apojkou 1 a táhlam ,LL podtlakove regulace z. Ddle je na vlečenám ramene i otoěne připevnino kyvne rameno á, opatranć na jednom...

Zařízení pro řízení předstihu zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248871

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pekárek Zdeněk

MPK: F02P 5/15, F02P 5/00

Značky: zážehu, zařízení, řízení, předstihu

Text:

...na otáčkach motoru nebo i podtlaku v sacím potrubí.Nevýhodou tohoto systému je příliš velka nepíeenost určení polohy klikového hłídele z důvodu vůlí V rozvodovém a vačkovm mechanismu. Polohová chyba takto vznikající anuluje možnosti řídícího mikropočítače.cílem vynalezu je snížit mechanickou i elektronickou náročnost stávajících zařízení a zároveň využití již exlstujících prvků na motoru, jako přerušovač, setrvačník, poprípade řemenice...

Zapojení pro zvětšení předstihu při startu proudového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zdeněk Miroslav, Smolík Antonín

MPK: H02P 13/24

Značky: zvětšení, zapojení, proudového, střídače, startu, předstihu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zvětšení předstihu při startu proudového střídače a řeší problém rozdílných požadavků na předstih střídače ve fázi rozběhu a ve fázi trvalého pracovního chodu. Účelu se dosahuje tak, že v zapojení sestávajícím z obvodu fázového řízení střídače převodníku středofrekvenčního napětí střídače, generátoru lineárně klesajícího stejnosměrného napětí a komparátoru napětí je výstup převodníku středofrekvenčního napětí...

Způsob elektronické regulace předstihu spalovacích motorů s časovým odečítáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233510

Dátum: 15.08.1986

Autori: Minařík Josef, Jaroš Petr, Červencl Milan

MPK: F02P 5/08

Značky: motorů, elektronické, regulace, odečítáním, způsob, časovým, předstihu, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit elektronickou regulaci předstihu spalovacích motorů založenou na časovém odečítání, realizujícího konstantní dobu předstihu zážehu před horní úvratí. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že dvě značky, určující polohu klikového hřídele jsou umístěny tak, že první spouštěcí značka je při dosažení kompresní horní úvrati ve dvojnásobné úhlové vzdálenosti od snímače značek než druhá uzavírací, měřeno ve směru otáčení...

Zapojení pro elektronickou regulaci předstihu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228490

Dátum: 15.07.1986

Autori: Minárik Jozef, Červencl Milan

Značky: zapojení, elektronickou, regulaci, předstihu, motorů, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je využitelný v oboru spalovacích motorů a řeší problém časově konstantního předstihu zážehu před horní úvratí s možností bezkontaktního ovlivňování doby předstihu v závislosti na režimu chodu motoru. Podstata spočívá v tom, že výstup snímače horní úvrati je spojen s nulovým vstupem R - S klopného obvodu a zároveň s nulovacím vstupem reversačního čítače, přičemž výstup snímače dolní úvrati je spojen s nastavovacím vstupem R - S klopného...

Zapojení elektronického obvodu s jedním čítačem pro řízení předstihu zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221388

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pecháček Ctirad, Stuchlík Jan

Značky: předstihu, řízení, jedním, čítačem, zážehu, zapojení, elektronického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší technický problém volby nejvhodnějšího okamžiku zážehu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že impulsní snímač otáček je zapojen jednak na první vstup děliče dvěma, jednak na první vstup přepínacího obvodu, přičemž na druhý vstup přepínacího obvodu je zapojen výstup děliče dvěma, výstup přepínacího obvodu je zapojen na první vstup binárního čítače, jehož výstup je zapojen na první vstup dekodéru,...

Zařízení pro měření předstihu na textilních strojích úpravárenských, zejména na napínacích, sušících a fixačních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221202

Dátum: 15.01.1986

Autor: Stejskal Milan

Značky: napínacích, předstihu, měření, úpravárenských, textilních, sušících, zařízení, fixačních, zejména, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření předstihu na textilních úpravárenských strojích, které odstraňuje nevýhody dosavadních zařízení tohoto druhu, přičemž jeho podstata spočívá zejména v tom, že zobrazovací jednotka je plněna pulsy funkci nonenkvivalence (EXCLUSIV-OR).

Zařízení pro kontrolu činnosti odstředivého regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228020

Dátum: 01.12.1985

Autor: Janata Jiří

Značky: regulátoru, zařízení, kontrolu, činnosti, odstředivého, zážehových, motorů, předstihu

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj na kontrolu činnosti odstředivého regulátoru předstihu zážehových motorů. Vynález se týká autoopravárenství diagnostiky zážehových motorů. Vynález řeší problematiku kontroly činnosti odstředivého regulátoru předstihu včetně provedení zákresu průběhu odstředivé regulace. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zkonstruovaný přístroj na principu akce /pružinky odstředivého regulátoru/ a reakce /pružinka na přístroji/ zakresluje diagram...

Zapojení elektronického regulátoru předstihu zážehu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217053

Dátum: 01.07.1984

Autor: Suza Petr

Značky: spalovacího, motorů, zážehu, elektronického, předstihu, regulátoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšen regulace úhlu předstihu zážehu v závislosti na otáčkách čtyřdobého čtyřválcového motoru. Uvedeného účelu se dosáhne užitím elektronického regulátoru, jehož podstatou je po čítání pulsů konstantního kmitočtu v době mezi hornímu úvratěmi po sobě následujícími o polovinu otáčky motoru a následně odečítání pulsů stejného kmitočtu od hodnoty, která byla přuřazena v závislosti na počtu napočtených pulsů. Jakmile je rozdíl...