Patenty so značkou «predpätím»

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s dvojitým predpätím pre veľkorozponové priemyselné budovy s rovným podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286997

Dátum: 17.08.2009

Autori: Skendžić Milovan, Šmrček Branko

MPK: E04B 7/00, E04C 3/04, E04B 7/08...

Značky: budovy, podhľadom, rovným, kompozitná, dvojitým, predpätím, priemyselné, konštrukcia, nosná, strešná, veľkorozponové

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s rovným podhľadom na výstavbu veľkorozponových priemyselných budov podľa vynálezu zahrnuje podhľadovú betónovú dosku (1) a z dvoch horných oceľových nosníkov (2) zloženú oceľovú konštrukciu, ktoré sú vzájomne prepojené pomocou zvislých spojovacích prvkov (3). Konštrukcia je dvakrát predpätá dvoma nezávislými metódami. Betónová podhľadová doska (1) je centricky predpätá vo forme (6) a po vytvrdnutí...

Zapojenie prístrojového zosilovača s predpätím

Načítavanie...

Číslo patentu: 277788

Dátum: 12.01.1995

Autor: Švec Anton

MPK: H03F 3/45

Značky: zapojenie, predpätím, prístrojového, zosilovača

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie pozostáva z dvoch operačných zosilňovačov (2, 5) v zapojení DIDO a jeho podstatou je, že na vytvorenie predpätia sú použité prúdové zdroje, pričom k invertujúcemu vstupu prvého operačného zosilňovača (2) je pripojený jeden prúdový zdroj (10) a k invertujúcemu vstupu druhého operačného zosilňovača (5) je pripojený druhý, komplementárny prúdový zdroj (11), pričom obidva prúdové zdroje (10, 11) sú svojimi druhými vývodmi galvanicky...

Tlakomerná polyuretanová membrána s nastaviteľným predpätím

Načítavanie...

Číslo patentu: 226145

Dátum: 15.04.1986

Autor: Černý Julius

Značky: membrána, tlakomerná, nastavitelným, polyuretanová, predpätím

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakomerná polyuretanová membrána s nastaviteľným predpätím, vyznačujúca sa tým, že membrána (1) s o- krúžkom (5) je vložená do telesa tlakového snímača (2) medzi napínací krúžok (3) a prítlačný krúžok (4) a napnutá ich osovým posunutím a pritlačením.