Patenty so značkou «především»

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zikmund Jan, Blažek Karel, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: stabilní, formě, redukci, proti, pěstování, perovskitu, dotace, ionty, taveniny, monokrystalů, hlinito-yttritého, vysokých, odolné, aktivovaným, teplot, způsob, cerem, granátu, především

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Zařízení pro přenášení především výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266604

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: přenášení, především, výkovků, zařízení

Text:

...v půdorysu.Zařízení pro přenášení, především výkovků sestává z rámu l, na němž je upnuta přenášecí hlava g s přenášecími čelistmi 1. Rám l je uložen jednak na naklápěcích ložiskách 1 na čepech É ramen § a jednak na vodicích tyčích 1. Ramena § jsou připojena k hřídelům Q. Rozteč uložení ěepů 5 a hřídele 5 na ramenu Q odpovídá polovině rozteči jednotlivých tvářecích nástrojů. Hřídele 3 jsou otočně uloženy ve skříni Q neznázorněného stroje...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil především pro výměnu tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265032

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Josef, Růžička František, Masák Vladimír, Červenka Jan

MPK: F28F 21/06

Značky: způsob, výměnu, výroby, vícemédiový, víceúčelový, tepla, především, víceprostorový, profil

Text:

...dvojitého profilu systému trubka v trubce vyrobeného v jediné operací z~jednolitého termoplaetu. Výroba pláště profilu samotného ve všech provedenioh i zvolených způsobech výroby je jednoduššiIďofilçnlo vynálezu se hodi především pro výměnu tepla 553 » témou důslednćho protiproudu pro tekutiny, ktoré netvoři usozo» niny nebo jen v malé miřeelmofilu.všuk lze užit také jeho potrubiprovooučaonćuvedeníV vĺvice médií nebo jako vzduchovou...

Filtr pro filtraci kapalin především pro chromatografické analýzy biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258771

Dátum: 16.09.1988

Autori: Řeřicha Ladislav, Hájková Ivana, Klír Lubomír, Ehrenberger Jaroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: filtr, biologicky, filtrací, aktivních, především, kapalin, chromatografické, látek, analýzy

Text:

...látek při kontamineci kovem. Rovněž vysoká agresivita používaných kapalin vylučuje použití kovů.Uvedené nároky jsou řešeny filtraci kapalin před vstupem do čerpadla pomocí papírových buničinových a jiných filtru, které situaci plně neřeší a nejsou často ani vhodné. Kovové filtry z nerezových anebo volframových sintrů mají velký odpor a tu nevýhodu, že jsou kovové a tudíž ne univerzální. V zahraničí jsou v užívání teflonové filtry, ale...

Práškový protikorozní prostředek především pro betonářskou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258446

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dressler Peter, Müller Kurt, Krüger Bernd, Lechte Klaus Dieter

MPK: C04B 24/36

Značky: protikorozní, betonářskou, především, prostředek, práškový

Text:

...nexa c Toqxoň pasMnrqenun sume 70 °CnonoxTcn npn amen no weuneparypu 150 - 200 °C. novou noöannamrca OCTSHBHHG Kounonearu, 10 Macconponenron nenmmnosu-2,5-auerawag4 Macconpoueura cnauuenoň Myxu ą nepeuemnnammca no ussecrnouy cnocoôy. ľoMo~renuaupoaannuü pacnnas oxnąxaercn nanee npu nonomn coowsewcrsyúmax yet poncrn, Hanpunep, oxnazammux aanbuoa, n rpauynnpyewca. nocne sroro-cneyer pasnamumanne npu,uopManbHoü renneparype n npocenaauue....

Polohovací a upínací zařízení Polohovací a upínací zařízení je určeno především pro upínání odlitků skříňovitého tvaru, u nichž se současně opracovávají obě čela.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246380

Dátum: 01.08.1988

Autor: Jirman Josef

MPK: B23Q 3/08

Značky: čela, upínací, opracovávají, nichž, zařízení, současné, především, upínání, skříňovitého, určeno, polohovací, odlitků, tvaru

Text:

...ozubených tyčí a pracovních vélců.. .2 A 5 380 Příkladné provedení polohovacího a upínacího zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojenén výkresu,kde je na obr.1 celkové uspořádání v nárysném řezu, obr. 2 představuje půdorysný řez rovinou AA, vyznačenou na obr. 1, naobr. 3 je bokorysný řez rovinou BB a na obr. 4 bokorysný řez rovinou CC, které jsou rovněž vyznačeny na obr. 1.V horní části tělesa 1 jsou proti sobě umístěny...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil, především pro výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257155

Dátum: 15.04.1988

Autori: Červenka Jan, Růžička František, Novotný Josef, Masák Vladimír

MPK: F28F 21/06

Značky: výměnu, vícemédiový, profil, víceprostorový, tepla, víceúčelový, především

Text:

...výměník je skladnější, zabírá menší půdorysnou plochu a menší obestavěný prostor. Z toho plynou navazující úspory nákladů na základy, resp. přístřešky nutné i pro několik výměníku zapojených paralelně. Případné zaizolování výměníku je lehčí a méně prscné.Protože je použito k výrobě plastické hmoty, je dosaženo značných energetických úspor i při výrobě, to jest úspor energie připadající např. na jednotku váhy výměníku, přičemž i...

Způsob kování výkovků z vysocelegovaných, především austenitických ocelí a neželezných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256953

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21J 1/02

Značky: kovaní, vysocelegovaných, slitin, oceli, způsob, neželezných, austenitických, především, výkovků

Text:

...tvářený polotovar přes žáruvzdorný nekovový vláknitý materiál.účinek žáruvzdorných nekovových vláknitých materiálů se projevuje vysokou tepelně izolační schopností a vysokou schopnosti snižovat povrchové kontaktní tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem tím, že i při vysokých tvářecích teplotách zachovávají vlákna kruhový průřez a tedy valením a posuvem jednotlivých vláken usnadňují deformačni pohyb povrchových částí tvářeného...

Zajišťovací prvek článkového řetězu, především pro zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246678

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sáblík Radko

MPK: E21C 29/20

Značky: článkového, především, zařízení, proti, ochraně, švihu, prvek, zajišťovací, řetězů

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen objímkou s otvory pro zajiščovací vidlici nebo čepy a hlavním otvorem pro řetěz.Zajíšłovací prvek článkového řetězu podle vynálezu má výhody v tom, že zajištění je jednoduché, rychlé a neenižuje únosnost řetězu a tím zvyšuje bezpečnost zajištění - spojení. Výrobní náklady zajiščovacího prvku jsou minimální.Na płiložených výkresech je příkledné provedení zajiäčovacího prvku podle...

Zařízení na tlumení nárazové energie především pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246592

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kulhánek František, Trojan Miroslav

MPK: B60R 19/02

Značky: automobily, zařízení, nárazové, především, tlumení, energie

Text:

...pemeuuů, npH svou c Hanemnocrbm Hcxnmuaercn. H 5 HMep ocymecTnneHHH H 30 őpeTeHHHH 3 oőpeTeHHe noncúnercn HHme nopoönee Ha npHMepe ero ocymecTaneHHn. Ha npHnaraeMbm pHcyHKax noKa 3 aHomur. 2 Bn cöoxy Ha 3 amHTHym öanxy c onopHo~KpenexHoH cHcTeMoH®HF 3 BMnnoKoca c öammaxon. . Ha maccu 1 anwomoônnn Da 3 beMHHMH coeHHeHHaMH zaxpenneum BeDTHKanbHHe pac nopKH 2, KDTODNE caapenm HnH paszemno coenHHeHu c HSBECTHOĚ 3 amHTHoň öanKoü 3.C STHMH...

Zařízení na ozařování kapaliny ultrafialovými paprsky, především krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 251226

Dátum: 11.06.1987

Autori: Udovenko Vladimir, Verkin Boris, Černov Jevgenij, Vojtenko Alexandr, Lukjanova Nina, Kucenko Jurij

MPK: A61M 1/03

Značky: kapaliny, paprsky, ozařování, především, zařízení, ultrafialovými

Text:

...KDOBH Memny nnnmamn oöonpqxn 3 H Kopnyca 4 oőpasonana HQHÓCTE 6, o 5 seM KOTODOŘ öonbme Hnu panen oöheuy oñpaöawunaenoů xunxocru. B Hueü uacwn Kopnyca 4, Bosne ero FOpHOBHHm,nMeeTCñ axoHoä.mTYu§p 7. B nunÚme.Kopnyca 4 BunonHeH mrýuep 8, cnyxamuň nx Bnycxa-Bmnycka àosnyxa H coenHHeHr Huů co mnpuuem 9 c noMomLw ruóxoň Tpyöu 10. Kopnyc 4 ~npuuMaeTcn K ocnoaaąum I oTKnnHuM ynpyrnu HDHKHMÓM ll. V V.B npouecce paöowm mnpauem 9 cosgaercx...

Zařízení pro automatické kontinuální snímání vzdáleností střednic mezí kolejnicemi především jeřábových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 242970

Dátum: 15.04.1987

Autor: Špetík Zdenik

MPK: G01B 5/14, E01B 35/04

Značky: kolejnicemi, zařízení, jeřábových, automatické, především, snímání, kontinuální, mezí, vzdálenosti, střednic

Text:

...vozíku 1 - elektricky izolovaná měřicí struna 10 3 242970- zapisovač vozíku 3 a uzavŕení okruhu přes uzemněné kolejnice.soustava dvou vozíků podle vynálezu umožňuje zcela automatizovat měření střednic kolejnic jeřábových drah s přímým grafickým výstupom na záznamový pás odpovídající délce kolejnic měřené dráhy. Lze volit bud zcela automatický kontinuální záznam, nebo skokový ve stanovených bodech, kdy vozík l bude ovládán pomocí...

Plnicí přípravek pro plnění především lícových usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249803

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Vlastislav, Marková Jana, Řehák Petr, Žůrek Milan

MPK: C14C 3/00

Značky: lícových, plnění, usní, především, přípravek, plnicí

Text:

...poměr mezi hydrolyzátema karboxylovanou~vinylovou složkou 1 lj.přičemž.hmotnostni poměr mesi hydrolýzátem a celkovým množstvim vinylo vých složek 13. Vinylové složky se při výrobě plnicího přípravku použivají Jako kapalné mohomery výsledný produkt je i po zpolymerováni monomerůrozpustný ve vodě. iDále je vynález doplněn několika příklady provedení, které iluetrují rovněž výrobu plnieího přípravku podle vynálezu. Pro bílkovinný aubstrát...

Ochranný spínač snižující nebezpečí zaplavení prostorů vodou především pro automatické pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249692

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pasečný Jan

MPK: D06F 37/42

Značky: nebezpečí, ochranný, vodou, automatické, zaplavení, prostoru, snižující, pračky, především, spínač

Text:

...spínače, na obr. 2 je pohled na možné řešení ochranného spínače, na obr. 3 a obr. 4 jsou uvedeny Varianty snímačů a umístění pod automatickou pračkou.Do přívodního napájecího vedení Š k automatické pračce e se zapojí tlakový nebo tahový spínač g,například mikrospínaą ve vodotěeném provedení. Ovládací mechaníemus 1 tlako vého nebo tahového spínače 3 se spojí spojkou i,například bovdenem z nevodívého nekorodujícího materíálą se snímačom g....

Plošný vrstvený materiál především poromer na bázi polyuretanů a/nebo polyurethanmočovin s nekrycí barevnou povrchovou vrstvou a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248374

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolář Bedřich, Ševčík Bohumil, Karásek Otakar

MPK: D06N 3/14

Značky: vrstvený, nekrycí, polyurethanmočovin, polyuretánu, vrstvou, především, barevnou, materiál, způsob, plošný, povrchovou, výroby, poromer, bázi

Text:

...určitého barevného odstínu,přičemž je pochopitelně možno měnit pouze sytost vybarvení /změnou koncentrace pigmentu v nátěrové hmotě, resp. příslušné vrstvě povrchové úpravy/, nebo kmbinace dvou i více pigmentů/barviv/ různých barevných odstínů, které sice umožňují nastavit úpravu vzájomných poměru jednotlivých pigmentů /barviv/ různé barevné odstíny, avšak prakticky u všech doposud známých postupů se jedná pouze o anezenou škálu příbuzných...

Brzdový hydraulický válec určený především pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 237758

Dátum: 15.09.1986

Autori: Wille Volker, Pasch Ulrich, Meyer Erhard, Weber Peter

MPK: B60T 11/16

Značky: především, brzdový, automobily, válec, určený, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdového hydraulického válce, který za účelem zvýšení efektivnosti těsnění ventilů nebo míst škrcení má speciální řešení a používá se v brzdném zařízení pro automobily a rovněž pro stavební, zemědělské a pracovní stroje s vlastním pohonem a u různých hydraulických systémů. Cílem vynálezu je zlepšení účinnosti těsnicích prvků hydraulických válců ke snížení úniku a vnikání okolního prostředí. Základem vynálezu je úkol značně...

Způsob snížení pevnosti a zvýšení rozpojitelnosti hornin, především uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233446

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vavřík Stanislav, Gondol Jaroslav

MPK: E21C 37/00

Značky: uhlí, především, způsob, rozpojitelnosti, pevnosti, hornín, zvýšení, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení pevnosti a zvýšení rozpojitelnosti hornin, především uhlí. Podstata způsobu spočívá v tom, že se v předstihu před dobýváním provedou v uhelné sloji vrty o průměru v rozmezí 30 a až 90 mm, vzdálené 0,5 až 3 m, které se postupně zaplní pomalu expandujícím destrukčním prostředkem, který se nechá působit 30 až 120 h. Vrty se mohou ucpat.

Napájecí vedení, zejména pro napájení proudem v explozí ohrožených provozech, jako především v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223807

Dátum: 15.04.1986

Autor: Köhler Dieter

Značky: zejména, provozech, hlubinných, explozí, napájení, proudem, dolech, napájecí, především, ohrožených, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká napájecího vedení, zejména pro napájení proudem v provozech, které jsou ohroženy explozí, jako především v hlubinných dolech. Vynálezem se řeší technický problém zvýšení bezpečnosti napájecího vedení a provozní spolehlivosti. Uvedený problém je u napájecího vedení s podélnou štěrbinou a s běžcem, sloužícím jako sběrač, postupujícím podélnou štěrbinou napájecího vedení, která je opatřena pružným těsněním, vyřešen podle vynálezu...

Jiskrově bezpečný tlakový snímač především pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 222850

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káňa Josef, Dvořák Erich

Značky: větrání, bezpečný, snímač, především, jiskrově, tlakový, ventilátoru, chodu, separátního, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jiskrově bezpečný tlakový snímač pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání v plynujících uhelných dolech. Sestává z předního víka (1) opatřeného prvním nátrubkem (5) a zadního víka (2) opatřeného druhým nátrubkem (6), mezi které je sevřena membrána (4), na které je upevněn terč s hřídelkou (9) procházející stěnou zadního víka (2) do prostoru svorkovnice (10) ložiskem (11), přičemž hřídelka (9) se opírá na...

Způsob předúpravy textilií, především tkanin, používaných zejména na smirkové archy nebo pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222712

Dátum: 15.03.1986

Autori: Valeš Jiří, Kryštůfek Jiří

Značky: archy, smirkové, především, textilií, zejména, předúpravy, způsob, používaných, pásy, tkanin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy textilií, především tkanin, určených zejména na smirkové archy nebo pásy, který snižuje jejich propustnost a nasáklivost. Jeho podstatou je, že osnovní soustava nití, použitá pro výrobu textilie, se ošlichtuje ve šlichtovací lázni obsahující kromě šlichtovacích komponent hydrofobizační prostředek, který obsahuje 5 až 80 g/kg parafínu nebo vosku, za případného přídavku 0,5 až 12 g/kg solí hliníku nebo zirkonu...

Způsob současné výroby zvířecích chlupů a usní především ze surových králičích, ovčích a kozích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225830

Dátum: 15.01.1986

Autori: Turu István, Magyar Tibor, Keskeny Ferenc

Značky: výroby, především, zvířecích, surových, kozích, ovčích, současné, usní, kůži, chlupů, způsob, králičích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby zvířecích chlupů a usní především ze surových králičích, ovčích a kozích kůží, vyznačující se tím, že se na surové kůže v hydratovaném stavu, určené ke zpracování a účelně zbavené masných zbytků, přdběžně působí při teplotě 20 až 30 °C po dobu 6 až 48 hodin kyselou piklovací břečkou, která obsahuje s výhodou 30 až 80 g chloridu sodného, 5 až 10 g síranu amonného, 4 až 15 g anorganické nebo organické kyseliny a 0,5 až 1,5...

Vodný přípravek pro preparování syntetických vláken především polyesterových a polyakrylových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 218364

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šrůta František, Vaníček Jiří

Značky: přípravek, vláken, vodný, polyakrylových, především, syntetických, preparování, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší povrchovou úpravu syntetických vláken u výrobce i zpracovatele, příp. uživatele hotových textilních výrobků ze syntetických vláken a směsí s vlnou. Při použití neionogenních preparačních prostředků na bázi acylpolyglykolesterů nebo oxyetylovaných alkoholů se přidá 1 až 5 % hmot. soli kyseliny fosforečné, s výhodou normální sodné soli, přičemž se zvýší při daném obsahu preparace na vlákně antistatická účinnost prostředků a zlepší...

Vrtné dláto především pro příklepné vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 216005

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šindler Lubomír, Lesňăk Oldřich

Značky: vrtání, vrtné, příklepné, dláto, především

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vrtné dláto především pro příklepné vrtání pevných a velmi pevných hornin. Je využito běžných tvarů břitů z tvrzeného materiálu, případně ze slinutých karbidů a známé technologie upevnění břitů. Podstata spočívá v tom, že úhel mezi první styčnou plochou břitu a druhou styčnou plochou těla vrtného dláta je roven 180 ° nebo je větší. První styčná plocha břitu nebo druhá styčná plocha těla vrtného dláta mohou být upraveny drážkami a...

Zařízení k mazání meziosového deferenciálu dopravních prostředků, především automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227367

Dátum: 01.08.1984

Autori: Käppler Karl-heinz, Beyer Wolfgang, Rockstroh Friedbert

Značky: mazání, dopravních, automobilů, prostředků, zařízení, především, meziosového, deferenciálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařizení k mazání diferenciálu, přičemž ozubená kola rozvětvujícího se převodu dodávají olej olejové rozdělovací komoře s několika východy k jednotlivým mazacím místům. Úloha spočívá v tom, aby bylo zajištěno dodatečné mazání rovněž při nízkých otáčkách, k čemuž je třeba mazadlo podávat s malými ztrátami do podávacího zásobníku. Podle vynálezu se toho dosahuje tak, že se používá do sběrače (6) ponořené první čelní ozubené kolo...

Spojka, především pro použití v automobilech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220585

Dátum: 09.04.1984

Autori: Opelt Klaus, Lorenz Alfred

Značky: použití, automobilech, spojka, především

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky, která je určena pro automobily. Vlastnosti spojky se nesmí měnit při opotřebení třecího obložení. Podle vynálezu je toho docíleno šikmým umístěním pásů záchytu, přičemž délka pásů je stejná nebo větší než poloměr spojky k vnějšímu upevňovacímu bodu pásu. Úhel šikmého umístění pásů, tvořený tečnou k vnějšímu upevňovacímu bodu a přímkou, procházející oběma upevňovacími body, musí činit 50° až 70°, přednostně 60°.