Patenty so značkou «před»

Náter chrániaci nefunkčné plechy oceľových súčastí před boridovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 270125

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bielková Marta, Zákopčaník Ladislav

MPK: C23C 8/68

Značky: nátěr, plechy, oceľových, boridovaním, nefunkčné, chrániaci, před, súčastí

Text:

...súčasti pred boridovanim v tavanina a v prášku,ktoráho podstata spočíva v tom,že obsahuje eko plnivo oxid hlinitý a moaadzný prach v pomere - oxid hlinitý 20 až 80 X hmot., moaadzný prach BD až 20 8 hmot., ako pojivo alúži bakalitový lak. Množstvo bakoli tového laku ee pridáva k plnivu podľa požadovanej konzietencie pre zvolenú technológiu nanáéania.Výhodou náteru chrániaceho neiunkčná ćaeti pred boridovonim podľa vynálezu je jednoduchá...

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

MPK: B22F 1/00

Značky: způsob, oxidací, před, práškových, kovů, ochrany, polotovarů

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Zařízení pro signalizaci dojezdové rychlosti před světelnou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269811

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bělák Petr

MPK: G08G 1/07

Značky: signalizaci, rychlostí, zařízení, světelnou, před, dojezdové

Text:

...nebo signálu - volno - přislušného směru jízdy, která je rovno suučinu udané dojezdové rychlosti a doby předstihu sepnuti rychlostnich signálů před přislušným signálom - volno -. Jednotlivá rychlostni signály s rozdilnými dojezdovými rychlostmi 1 dobami předstihu, napojené na spoločný vodič a spinané spoločným spinacim prvkem řadiče, tvoří soustavu rychlostnich signálů. Signálni doba rychlostnich signálů je s výhodou rovno signálni době...

Zařízení pro ochranu dálkového vytápění před tlakovými rázy v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269793

Dátum: 14.05.1990

Autori: Meyer Jürgen, Gnüchtel Stefan, Schneidenbach Von Jascheroff Peter

MPK: F17D 3/00

Značky: potrubí, ochranu, před, vytápění, rázy, zařízení, tlakovými, dálkového

Text:

...ycraxxcxaxn. El T 0 BPEMH KaK npyrue peaepayapu IlaXOÄISITCH 11011 5 OJIGE BMCÚKHM JläĺLHEHHEM. PaZU-EEJIGHHE PaBJIHHIIbIXÁYYJOBIlČŘ nasmeunn B COEJXHHHTG-.HBHOH TPYGOHPÚBÚÄE OCYUIBCTBJIHGTCR-ąepea HGHOTJBIIaTHI-IE KJiaľlallbl. ÍÍJISÍ wnxcuposanusł YPOBHR Aaaneuun. OTJIHWQDIIIEFOCSI OT IIBEIHEHHFI B HeCTG HPHCOGIIHHEIIHH cpena saummaenoä CHCTEHM OTBDAHTCSI OT 60.1188 BNCDKDFO VPDBHSI JIEIBJIEHMHMeere ÍIUI-ICOGIIHHGIIHQ peuepayapa....

Způsob úpravy dřeva před impregnací obtížně impregnovatelných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268339

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stojčev Alexandr

MPK: B27K 3/02

Značky: dřeva, úpravy, impregnovatelných, před, drevín, způsob, obtížně, impregnaci

Text:

...čpavek ze dřeva a takto upravená dřevní hmota se ímpregnuje známým způsobem roztoky iapregnačních láťek.Vyšší náklady na provedení úpravy před impregnací podle vynálezu jsou mnohonásob ně vyváženy možností úplné impregnace 1 obtížné ímpregnovatelných dřevín jako smrk nebo borovíce.1. Dřevní hmota o vlhkosti 30 až 70 Z se vloží do autoklávu, do kterého se napustí plynný čpavek tlake- 0,2 MPa při teplotě 60 °C na dobu 4 až 6 hodín do...

Způsob odstraňování vody před chemickou úpravou nebo rafinací kapalin o vysoké hustotě na měničích iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268260

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vodička Miloslav, Komín Stanislav, Mach Zbyněk, Alinče Miroslav, Kunčický Jiří, Wimmer Jiří, Šefr Zdeněk

MPK: B01J 49/00

Značky: způsob, chemickou, rafinaci, před, odstraňování, iontů, vysoké, úpravou, hustotě, kapalin, měničích

Text:

...toku kapaliny ionexem, což by vyustilo v omezení kontaktu kapaliny a ionexu a snížení ralinační účinnosti.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu. Způsob odstraňovaní vody před prováděním chemických úprav nebo rafinací kapalin o hustotě vyšší, než je hustota vody,na měničích iontů v ionexových filtrech opatłených spodním a vrchním filtračním dnem,.spočíva v tom, že se zpracovávanć médium neichá procházet sloupcem iontoměniče...

Zařízení k ochraně před kovovými cizorodými částicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267696

Dátum: 12.02.1990

Autori: Herrmann Erich, Weiss Burkhard, Hauschild Arthur

MPK: A01D 75/18

Značky: ochraně, částicemi, kovovými, před, cizorodými, zařízení

Text:

...KEMAOFU HUMDCH BOKPUF Kamnuru H 3 HHR PHCHOĽDMEHÚ H 0 HPHEMHOH Karymxe. KOTUPHG HOCMEÄOBHTEJBHO COEÄHHEHH HBMÄY CDGOH TaKHH ospaaon. HTD HPH HPHGMHMEHHH Meramnuuecxoro HHOPDAHOFO Tena cxnanuaaanrcq aspaaoaauuue B OGGHX HPHBHHMX KaTymHax TOKH. HUCTHPaET HUCJEÄYEMaH mHPHHâ TPHHCHOPTHOFD HYTH VEOPDWHDFÚ Mawepnana OHPEHEMBHHDH BEMHHHHN. UBJECOOÓPÉBHD. xamnuü HDIDC H 8 ľHHTa COCTBBHTB H 3 ÄBVX HMH ÓDMEE OTÄEJLHHX H 8 ľHHTHNX HOMUCOB DIHHHKOBOH...

Repelentní přípravek k ochraně kulturních rostlin před okusem zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267550

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sýkora Stanislav, Říbal Miloslav, Čada Oldřich, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 25/24

Značky: zvířat, kulturních, rostlin, ochraně, okusem, přípravek, před, repelentní

Text:

...kopolymeru vínylacetàt-akrylàt 13,0 hmot. Z kaolłn KD 23,0 Z N,N-dłetyldíthiokarbaman zinečnatý 7,0 x etanol denaturovaný 10,0 2 voda 45,0 z Příklwd 3. dísperze na bázi kopolymeru styren-akrylâtu 15,0 hmot. Z Hi kamenínový jit 23,0 Z N,N-fenylethytdithíokarbaman zinečnatý 7,0 2 etanol denaturovaný 10,0 x voda 45,0 Z Přiklad 4. disperanze na bázi polyvinylacetátu 15,0 hmot. Z kaolín Ko 23,0 Z N,N-fenylethyldíthiokarbaman zinečnatý...

Lékařská pomůcka pro trvalou ochranu cévních náhrad před zevním tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267230

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krajíček Milan

MPK: A61F 2/06

Značky: lékařská, pomůcka, náhrad, zevním, cévních, tlakem, ochranu, před, trvalou

Text:

...neni nutné a volbou přiměřeného průsvitu zevni struktury ve vztahu k průsvitu zvolené náhrady lze dosáhnout vytvoření určitého, trvale proti zevnimu tlaku zabezpečeného tunelu Další výhody spočivaji v tom, že lékařská pomůcka podle vynálezu má dostatečnou odolnost vůči zevnimu tlaku v přičné ose a sou~ časně svým prodyšným uspořádáním nebráni v přirozených meta 267 230 bolických a hojivých pochodech organismu.vynález je v dalším podrobnějl...

Prostředek pro povrchovou úpravu polyalkylenových polymerů před lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 267120

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lidařík Miloslav

MPK: C09J 5/02

Značky: povrchovou, před, prostředek, lepením, polymerů, úpravu, polyalkylenových

Text:

...povrchy,vytváří pouze jednotlivé ostrůvky,čimž dochází k vytvoření nedokonalého povrchu. Určitého zlepšení se dosáhne neustálým potíráním povrchu peroxidem vodíku.Uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je prostředek pro povrchovou úpravu polyalkylenových polymerů před lepením. Podstata uvedeného vynálezu spočívá v tom, že prostředek je tvořen roztokom 90 až 99 hmotnostních dílů 1 až 30 peroxidu vodíku a 1...

Zařízení k čištění kol vozidel před vjezdem na veřejnou komunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266921

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pištěk Václav

MPK: B60S 3/06

Značky: vozidel, vjezdem, zařízení, před, veřejnou, čištění, komunikaci

Text:

...10 a 11 brodicích žlabů 2 a 3 jsou dále připevněny oplachové trysky 15,zasahující svým výstupem do prostoru neznázorněných kol vozidla projíždějícího brodicími žlaby 2 a 3 a připojené k vnitřním prostorům pružných vaků 8 přes přetlakové ventily 16. ak je znázorněno na obr. 1, je před každým brodicím žlabem 2 a 3 nájezdová rampa 17, na níž v brodicím žlabu 2, 3 navazuje vstupní rampa 18. Na konci každého brodicího žlabu 2 a 3 je...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Záviský Jaromír, Lánský Vladislav, Hromek František, Macozsek Milan, Pětroš Jaroslav, Dobrovský Lubomír, Raška Pavel, Peška Rudolf, Chvojka Jan

MPK: C21C 7/00

Značky: železa, způsob, odpichem, taveniny, před, odlévací, pánve, úpravy

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Pojistná stupačka pro ochranu systému ústředního zásobování teplem před dynamickou stlačující zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266498

Dátum: 12.01.1990

Autori: Meyer Jürgen, Schneidenbach Von Jascheroff Peter

MPK: F24D 19/10

Značky: zásobování, stupačka, systému, před, zátěží, teplem, ústředního, stlačující, ochranu, dynamickou, pojistná

Text:

...nonuoe onopomnenne B nopmanbnom pemnue. HocnenoBaTenbHó sxnmqeanuň pe 3 epByap qepes nnnum aunycxa nosnyxa H népenycx coenHHeH c oKpyxam~ meñ cpenoň, ncnecŕane qero B cnyuae neoôxounocru amsenénnym sony Momno owBBCTH àoKpyxawmym-cpeny. Pasnnqnue nowoxn npu úqammennm ncnnmennn nannennx nocrnramwca ncnencwuue pasuemenng Knanaua oüparnoro réuennn oxono nocwoauuoro nonepeqnoro ceqennx coenuanwenhnoů nnnuu cronxa c npenoxpaHHeMoü cncweMqů. Eng...

Způsob ochrany před vytopením a přetížením pojízdného jeřábu s hydraulickým pohonem a teleskopickým ramenem a systémem pro toto uskutečnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266468

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajcev Leonid, Timin Jurij, Voronov Viktor, Šindin Nikolaj, Kopejkina Nina, Ščedrovickij Svelij, Ulitenko Igor, Šavrejev Anatolij, Kuzin Eduard, Pankraškin Pavel, Agoronik Mark, Vasin Boris

MPK: B66C 23/88

Značky: přetížením, teleskopickým, způsob, ochrany, systémem, pohonem, uskutečnění, hydraulickým, vytopením, ramenem, pojízdného, jeřábu, před

Text:

...HBXOJIHTBCH Baone MemnyHau 6 onnmMM n HEHMGHBMMM suauennmu. Hpn nonmmennn aanenn B runpoununpe 9 nporuőaercn Bnpano nuamparua 1 h (mnr.2). Hpn arom nannenne BxaMepe Ac nopmHeM T 5 yląenvmnnaemca. Hopme-HL 15 cMemaeTca nnpano. Ero IIITOK 16 aosueücrnywzr ia nnucnxouarenh 17, Koropam aąmmaewcn H nonaew curnan o nbncoąe Kpaua na paöouéro pemnua B ñnox ynpannenns KpaHOM. Auanornqno ycwpoäcrso paöowàer npn YMeHbllIel-IHH naanemłn s mnpommnmpe 9....

Způsob úpravy epitaxní vrstvy před měřením epitaxní struktury indiumfosfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265840

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šťastný Vladimír, Kvasničková Miroslava, Mlejnková Jiřina, Veselý Miroslav

MPK: H01L 21/66, H01L 21/302

Značky: vrstvy, struktury, měřením, epitaxní, před, úpravy, indiumfosfidu, způsob

Text:

...kvalita povrchu epitaxní struktunm a tím také přesnost měření.Uvedené nevýhody z velké části odstraňuje způsob úpravy epitaxní struktury indiumfosfidu před jejím měřením metodou snímání charakteristík kapacita-napětí na Schottxyho přechodu pomocí rtutová sondy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že se substrát a nanesenou epítaxní strukturou n-typu vodivosti ponoří do redostilované vody, zahřáté na bod varu po dobu lt 2 minut.Výhodou...

Prostředek k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265233

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marx Hans-norbert, Goettsche Reimer

MPK: B27K 3/50, A01N 55/06

Značky: dřevokaznými, před, prostředek, ochraně, dřeva, houbami

Text:

...k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami se zvýši penetrační schopnost prostředku k ochraně dřeva, impragnovatelné části dřeva sezcela impregnuji a dosáhne se dostatečně ochrany dřeva před dřevokaznými houbami.Přidavkem kyseliny borité k prostředkům podle vynálezu se difuzí chrání také takové částí dřeva, které nejsou impregnaci dostupné (dřevo jádra).Prostředky podle vynálezú se dají také dobře mísít s kvarterními amoniovými...

Způsob ochrany čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264524

Dátum: 14.08.1989

Autor: Špíšek Vladimír

MPK: F16L 55/04

Značky: před, provádění, účinky, výtlačných, ochrany, způsob, tohoto, zařízení, čerpadel, vodního, způsobu, řadů, rázů

Text:

...dále porovnáno zařízení pro ochranu čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu podle vynálezu při použití větrníku a jako záso ního prostoru sací jímky čerpadel, se zařízením používajícím podle známého stavu techniky pouze větrníky.Srovnání je provedeno ro čerpací stanici s čerpaným množstvím 1 m .s do ocelového výtlačného potrubí DN 800 délky L 8 000 m ze sací jímky s hladinou na úrovni 2 m do koncového vodojemu s hladinou na...

Zapojení pro předchlazení tlakového vzduchu před nízkoteplotním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 263790

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 5/00

Značky: nízkoteplotním, vzduchu, zapojení, zařízením, tlakového, před, předchlazení

Text:

...gg e atmosférou a současně je připojeno cirkulačním potrubím lg přes výparný chladič Q a vícemédiový výměník § na výstup 3 expansní turbíny Q. Výparný chladič § je dále zapojen do cirkulačního vodního okruhu. výstup ll ochlazené vody z výparného chladiče je připojen na eání oběhového čerpadla ll a jeho výtlak je připojen vodním cirkulačním potrubím gg přes chladič g vzduchu s hlavou gl výparného chladiče Q. Výstupy plynných produktů...

Způsob úpravy hnědého uhlí před jeho spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263646

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paleček Vladimír, Žufníček Jiří

MPK: C10L 9/08

Značky: úpravy, způsob, hnědého, uhlí, před, spaľovaním

Text:

...že se získá palivo, kteréje zčásti odsížené ale přitom vysoce reaktivní tj. dobře se spalující a dále bývá výhřevný plyn, který lze využít například pro atabilizaci plemene i pro jiné účely. Dosažitelného stupně odsíření se dosáhne způsobem, který je investičně i provozně nenáročný a který ve srovnání se známými způsoby odsíření spalín nesnižuje patrným způsobem účinnost výroby tepla. Je totiž známo, že tepelný rozklad hnědáho uhlí je pochod...

Zapojení ochrany poměrového ohmmetru před zničením

Načítavanie...

Číslo patentu: 263275

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 1/36

Značky: ohmmetru, poměrového, zničením, zapojení, před, ochrany

Text:

...stejnosměrnou poměrovou metodou s maximálnim úbytkem napětí na nich, které snese použitý prevodník, přičemž ochrana je velmi rychlá a naprosto spolehlivá.Na připojenem výkrese je znázorněn A/D převodník v zapojení stejnosměrného poměrového detektoru s ochrannými obvody.Mezi svorky napájení A/D převodníku l je zapojen obvod obsahující v sérii zapojený první předřadný odpor g, referenční odpor 5, první diodu 5, tavnou pojistku á, měřený odpor É...

Zařízení k odloučení oleje z plynů před výstupem ze spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263017

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trhlík Rudolf

MPK: F01M 13/04

Značky: odloučení, plynů, oleje, zařízení, motorů, spalovacího, před, výstupem

Text:

...spočívají v jednoduchosti uspořádání zařízení a ve vysokém účinku odlučování oleje z plynů, proníklých okolo pístních kroužků a pístů do prostoru motorové skříně a dá-7 le odváděnýoh do okolní atmosféry. Využite je vhodně tvarového odlítku předního víka, které je vždy nezbytnou součástí motoru,pro další funkci, v tomto případě k odvětrání motoru. Olejové kapky jsou před vstupním otvorem odstraněny, protože vstupní otvor je umístěn v ose...

Způsob čištění ftalocyaninu mědi před jeho předváděním na gama modifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262125

Dátum: 10.02.1989

Autor: Gemzová Iva

MPK: C09B 67/14

Značky: ftalocyaninů, předváděním, mědi, čištění, před, modifikací, způsob

Text:

...88 C teplé a po r-ozmíchání se Vnese postupně ještě 4,5 g zinkováho prášku. Po ukončení pěnění suspenze za 15 minut se suspenze míchá při postupnêm chladnutí na teplotu 75 °C. Po ochlazení na teplotu4555 °C se suspenze zliltruje a koaláč se promyje vodou. Promytý koláč přečištěného ftalocyaninu se rozmíchá V chladné zředěné kyselině sírová, aby koncentrace kyseliny V suspenzi byla 59. Na 300 g přečistěného ľtalocyaninu přitom pripadá 1...

Způsob úpravy podélně svařovaných trubek před defektoskopickou kontrolou svaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261943

Dátum: 10.02.1989

Autori: Březina Milan, Peša Alois, Halamíček Jiří

MPK: B23K 13/02

Značky: podélné, zařízení, trubek, úpravy, svařovaných, před, provádění, kontrolou, způsob, defektoskopickou, svárů

Text:

...svaru defektoskopickými prístroji umístěnýni přímo ve evařovací lince a možnost okam žitých zpětnych zásahů do regulace svařovacího procesu. Tím dochá zí k podetatnénu zvýšení efektívnosti výroby podélně svařovanýchPříklad konkrétního řešení dle vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde na obr. l je znezorněno uspořádání svařovací linky,na obr. 2 tvar kalibru svařovacích válců, na obr. 3 tvar kalibru prvého páru profílovych válců a na obr....

Způsob úpravy hydrogelové intraokulární čočky před zaváděním do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260801

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 9/00

Značky: zaváděním, intraokulární, čočky, před, hydrogelové, způsob, úpravy

Text:

...povrchová vrstva gelu, nejlépe fyziologickým nebo Ringerovým (vodný roztok obsahující chlorid sodný,chlorid vápenatý, chlorid draselný, hydrogenuhličitan sodný pH 7,2 až 7,ü) roztokem. Tím se zároveň povrch čočky stane kluzkým. V tomto stavu je čočka připravena k zavedení do oka poměrně malým otvorem. V oku pak čočka po několika hodinách ve styku s komorovou vodou zbotná a nabude původní tvar, který měla před deformací a částečným...

Způsob napínání útkové niti před přírazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260064

Dátum: 15.11.1988

Autori: Nagy Vladimír, Grygara Oskar

MPK: D03D 47/30, D03D 47/27

Značky: před, způsob, útkové, přírazem, napínání

Text:

...třtinami pnprsku, jako je tomu u štafetového prohozu. Do volné části doletové strany prohozního kanálu je nasměrován proud tlskověho vzduchu, který aktivně působí a usměrñuje vodicí konec útkové niti ve směru prohozu a to po dobu, která je dána např. otevřením ventilu, napojeného na samostatné ovládaný zdroj tlakového vzduchu. Volnou částí prohozního kanálu je myšlena ta část, která není využívána ke tkaní s přesahuje šíři tkaniny.Výhodou...

Zapojení ochrany napájecího vícevinuťového tranformátoru před proudovým přetížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259844

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pavlú Ctirad, Adámek Václav, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/055

Značky: ochrany, zapojení, vícevinuťového, tranformátoru, přetížením, napájecího, proudovým, před

Text:

...transformátoru před proudovým přetížením podle vynálezu,jehož podstata svpočívá v tom, že spínací kontakt hlíjdače teploty je zapojen mezi k-tý a k 1 vývod prřmárního vlnutí transformatoru a v jednom z 1 až n vývodů p-rlmámích vinutí traneformätoru je zapojenia pojistka.Hlavní výhoda zapojení ochrany vícevinutového transformátorvu před proudovým přetížením podle vynálezu spočíva v tom, žezpůsob ochrany není limitován velikosti...

Zařízení pro ochranu kondenzátního potrubí před spontánní korozí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259052

Dátum: 17.10.1988

Autori: Podskalský Jaroslav, Macháčková Alena

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátního, ochranu, před, korozi, zařízení, potrubí, spontánní

Text:

...Toto zařízení rovněž neumožňuje oohrenproti spontänhí korozi,vznikající v místech zaúetění odboček nebo edvoůňovaoích eouprav. W2 Výše uvedené nedostatky odstraňuje v podstatě vynález, kte rým je zařízení pro ochranú kondenzátního potrubí před spontánníkorozí v místech zaústäni odboček nebo odvodňovąoíoh sonprnv tvořené váloovou nádobou opątřenou na obou konoích spojí, jehož podstate spočívá v tom, že ve válcové nádobě je osazens...

Zapojení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustným podbuzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 258962

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24

Značky: před, synchronního, stroje, ochranu, zapojení, podbuzením, nepřípustným

Text:

...je znázorněn na obr. 1. Funkce zapojení podle vynálezu je vysvětlena podle obr. 1, 2, 3 a 4, přičemž obr. 2 a 3 se vztahují k funkci nelineárního členu s volitelnými parametry.zapojení podle vynálezu sestává z porovnávacího a regulačního členu 3 regulačního obvodu napětí regulátorů bu» zení, jehož výstup 5 je připojen na vstup Žáł akčního členu á budicí soustavy, a jehož prvý vstup gàg je připo-jen na výstup 5.1 obvodu 2 žádané hodnoty...

Zařízení na seřízení prismy před rámovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258554

Dátum: 16.08.1988

Autori: Černoch Josef, Blažek Mojmír

MPK: B27B 27/00, B27B 29/04

Značky: seřízení, rámovou, pilou, před, zařízení, prismy

Text:

...obsluha má v paměti stejné úkony a během pracovního cyklu může měnit pracoviště. Obsluha neřeší o jakou vzdálenost se má nastavení provést, neboř všechny prvky jsou určený předem nastaveným krokem.U pracovišť ovládaných elektronicky je obsluha s ovládacím stanovištěm nahrazena elektronickými prvky které ovládají níže popsaný krokovací systém, rámovou pilu a další prvky za rámovou pilou.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné zařízení...

Zařízení pro ochranu turbokompresoru před pompáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 258030

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gruba Vladimir, Bregman Mark, Bilenko Vladimir, Děkaněnko Vladimir, Ivaščenko Anatolij

MPK: F04D 27/02

Značky: ochranu, pompáží, před, zařízení, turbokompresoru

Text:

...iucuesnoaenn nMnynucon na Buxog KOMHQDEŤQDE 8 no ucreueunu npeuenu, saaHHoro 6 noxoM 9 nauarn, ocymecrnnaewcn cdpoc pane 10 apeueun, marosoe neípeuemeume pocceax npexpamaercà, u ycrpoňcwno npnour 3 ucxonnoe cocron ne. Ecnu gpoccenb Maxcnuansno orxpmŕ, unu ero owxýurne He npnsour K ncqesuoneunm Mnynbcon na nuxoe xounapawopa 8, uro coornercwnyew 6 mcTpoMy ynenuqenm aMqnMrymu.§one 5 aHu, ro npn nocrueann saaunoro suaqenn aunnu vyn xoneóannä,...