Patenty so značkou «přechodu»

Samonosný tepelnoizolačný panel pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5729

Dátum: 05.04.2011

Autor: Kalús Daniel

MPK: E04B 1/00, E04C 2/00

Značky: přechodu, samonosný, tepelnoizolačný, panel, riadením, systémy, tepla, aktívnym

Text:

...jedny rúrkové alebo hadicové alebo kanálové usporiadania distribúcie teplonosného kvapalného alebo plynného média sú prvkom nízkoteplotného vykurovania alebo chladenia alebo tepelnej bariéry V systéme aktívnej tepelnej ochrany.Z interiérovej strany panelu je možne medzi okraj ovú štruktúru a tepelno-izolačnú vrstvu samonosného tepelno-izolačného panela pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla zabudovať tepelne vodivú alebo retlexnú...

Tepelnoizolačný panel pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5725

Dátum: 05.04.2011

Autor: Kalús Daniel

MPK: E04C 2/00, E04B 1/00

Značky: panel, přechodu, tepelnoizolačný, aktívnym, riadením, tepla, systémy

Text:

...chladenie, solámy absorbér.Dalej sú to tepelno-izolačné panely s jednou vrstvou tepelnej izolácie a nosným rámom, kde priestor medzi rámom je vyplnený tepelnou izoláciou. Aktívna tepelná ochrana -tepelná bariéra je umiestnená tesne pod interiérovým a/alebo exteriérovým povrchom tepelno-izolačného panelu a je v kontakte s aspoň jednou tepelne vodivou vrstvou. Tepelno-izolačný panel je možné aplikovať z interiérovej aj exteriérovej...

Tepelno-izolačný panel pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18881

Dátum: 25.02.2011

Autor: Kalús Daniel

MPK: E04C 2/52

Značky: přechodu, tepla, systémy, aktívnym, tepelno-izolačný, panel, riadením

Text:

...pre energeticky úsporné stavby aplikáciu nízkoteplotných vykurovacích systémov ako sú veľkoplošne podlahové, stenové a stropné vykurovanie/chladenie. Nevyhnutnosťou dosiahnutia energeticky pasívneho štandardu je rekuperačnéVsúčasnosti poznáme veľké množstvo variantov kombinujúcich vprincípe tri druhy energie, ato solárnej energie získavanej V solárnych kolektoroch a solárnych strechách, geotermickej energie odoberanej z tepelných...

Zariadenie na minimalizáciu neželaného prechodu tekutiny z prvého do iného sektora a systém výmenníkov tepla s daným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11082

Dátum: 30.05.2008

Autor: Kind Michael

MPK: F28D 19/04, F24F 11/00

Značky: minimalizáciu, iného, sektora, přechodu, výmenníkov, zariadenie, tepla, daným, neželaného, zariadením, tekutiny, systém, prvého

Text:

...tekutiny z prvého sektora do druhého sektora, a to aj v prípade, ak sú dané dva sektory oddelené separátorom, ktorý nie je vzduchotesný ani vodotesný, pričom V prvom sektore je prvý tlak a v druhom sektoreje druhý tlak, ktorý je nižší ako prvý tlak. 0009 Na dosiahnutie uvedeného cieľa sa podľa predmetného vynálezu navrhuje zariadenie obsahujúce prostrednú komoru prekrývajúcu separátor, ktorý oddeľuje prvý a druhý sektor,aprepravný...

Telekomunikačný systém a spôsob riadenia prechodu účastníckeho terminálu medzi dvoma sieťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10439

Dátum: 24.08.2006

Autori: Horn Günther, Gröting Wolfgang, Bücker Wolfgang, Riegel Maximilian, Kross Joachim

MPK: H04W 36/14

Značky: systém, dvoma, účastnického, přechodu, riadenia, medzi, telekomunikačný, sieťami, spôsob, terminálu

Text:

...Accounting (autentizácia, autorizácia a účtovanie). K účastníckym dátam účastníckeho terminálu, uloženým na serveriAAA, je pristupované ako zo strany prvej siete, tak aj zo strany druhej siete.Na základe predkladaného vynálezu môže byť s výhodou uníožnený plynulý prechod medzi celulárnou mobilnou telefónnou sieťou, a telefónnou sieťou WiMAX, takže môže byt celkom alebo takmer zabránené prerušeniu už existujúceho spojenia. To zaisťuje...

Zariadenie na bezpečnú identifikáciu voľnosti koľajnicového úseku a prechodu vlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4075

Dátum: 04.03.2005

Autori: Kabeš Jiří, Faran Antonín, Pech Miroslav, Snášel Zdeněk

MPK: B61L 1/00, B61L 1/18, B61L 1/02...

Značky: zariadenie, úseků, přechodu, vlaku, voľnosti, koľajnicového, bezpečnú, identifikáciu

Text:

...vyhodnoteniu jazdy. Technicke riešenie umožňuje sledovat napätie na začiatku i na konci koľajového obvodu a zmenou chovania dynamického prúdového obmedzovača regulovať optimálne generovaný signál na vstupe.Zariadenie umožňuje samočinne nastavenie parametrov bez zásahu obsluhy, má svoju diagnostiku a jeho výstupy je možné použit u koncepčne starých i nových zariadení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie vysvetlené...

Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260343

Dátum: 15.12.1998

Autori: Balúch Jozef, Zatloukalová Viera, Martinovič Karol

MPK: F16J 15/44

Značky: prostredia, částí, fluidného, zaradenie, utesnenie, prevádeniu, rotujúcich, přechodu, strojných, prašného, spôsob

Text:

...na vonkajšej strane íluidného zariadenia tak, že coz ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ miešadla, pričom z vonkajšej strany je pri hriadeli miešadla utesnená upcháv 4kou. Upchávka môže byt statická alebo rotačná. Výhodou riešenia podľa vynálezu je,že sa zníži alebo úplne odstráni prášnosť prostredia v okolí fluidizačných a iných zariadení ako aj zníži nalepovanie materiálu na steny technologického zariadenia.Na priloženom výkrese je...

Mechanizovaná výztuž pro zajišťování přechodu mezi porubovou stěnou a chodbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268653

Dátum: 11.04.1990

Autori: Solymos András, Szebényi Ferenc, Petrássy Miklós, Németh János, Krupánszky József, Bohnert József, Kovács Tamás, Noll István

MPK: E21D 23/00

Značky: chodbou, mechanizovaná, stěnou, porubovou, výztuž, zajišťování, přechodu

Text:

...ajődnotný zajiětovaőí systěnrchodeb a křižovatek napojený na výztuž pcmbu, ktorý v nej různějěích nepŕíznivých geologických, provozně technických anebo i technologických podmínkách umožňuje ředit bezpečnost porubu, snížení nepříznivých silových účinku a zabezpečení regulace tlakových sil působících na výztuž.Příklady provedení mechanizovaná výztuže podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na výztuž, obr....

Vyzdívka přechodů nístějové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268296

Dátum: 14.03.1990

Autori: Havlík Vojtěch, Mojžíšek Jaroslav

MPK: F27D 1/04

Značky: nístějové, vyzdívka, přechodu

Text:

...obsahují od 8,0 do 20,5 Š hmotnoltních oxidu chromítěho e poměr obsahu oxidu vlpenetłho k obsnhu oxidu křemiči tĺho jn 0,1 už 2,0. r 4 Výhodou vyzdívky přechodů nístčjově pece podle vynĺlezu je, že vyzdívke přechodů jakocelok vykazuje vyvážené vlastností především co do porovltosti, kteri při deněm chemlckěm složení knmenů /1/ /2/ určuje její opotřebení nejen z hlcdinkn koroze, Ale též z hlediskn odolnosti vyzdívky proti teplotním zmčnĺm....

Zapojení pro řízení přechodu z rychlostního na tahový režim u pohonů navíjecích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264385

Dátum: 12.07.1989

Autori: Sagitarius Karel, Burda František, Hercik Petr

MPK: H02P 5/06

Značky: řízení, režim, pohonů, tahový, mechanismu, navíjecích, rychlostního, zapojení, přechodu

Text:

...součtoveho členu 5, na jehož první vstup 1 je příveden sígnàl zadàvanó rychlostí z nodřazeného řídícího systemu a jeho druhý vstup 5je spojen jednak se vstupe 9 bloku 2 nelinearit a jednak s výstupe čidla 3.1 qchlosti.Druhý analogový výstup v výběroveho bloku 5 je spojen s první vstupe 1 druheho smňtového členu 2, jehož druhý vstup je spojen s analogový výstupe p bloku 5 řízení a výstup druhého součtoveho členu 2 je spojen s první vstupe 3...

Vyzdívka přechodů nístějové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263054

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlík Vojtěch, Mojžíšek Jaroslav

MPK: B27B 3/14

Značky: přechodu, nístějové, vyzdívka

Text:

...nedostatky odstraňuje vyzdívka přechodů nístějové pece podle vynálezu, vytvořené z pálenýoh magnezitohromovýoh kamenů. Podstatou vynálezu je, že megnezitchromové kameny mají rozdílnou porézní strukturu, kde jedna část magnezitchromových kamenů (1) má pőrovitost od 13 do 15 obj. a druhá část magnezitohromových kamenů (2) má pőrovitost od 16 do 18 obj., přičemž magnezitchromové kamený (1 , 2) mají od 8,0 do 20.5 hmotnostních oxidu...

Způsob výroby pasivační vrstvy na povrchu vysokonapěťových přechodů PN

Načítavanie...

Číslo patentu: 246844

Dátum: 01.03.1988

Autori: Marek Petr, Ma?átko Jan, Marek Oldoich, Hajíeek Odon

MPK: H01L 21/31

Značky: vrstvy, způsob, výroby, povrchu, pasivační, vysokonapěťových, přechodu

Text:

...spočívá v tom, že vrstva suspenze pasivačního skla na povrchu vysokonapětových přechodů PN se vysuší, potonse v definovanéatmoeféře zahřeje pulsním zdrojem záření, tveřeným laserem 002.neodymovým laserem AG neboenonovou výbojkou na teplotu 600 až 900 ° C, přičemž doba trváni pulsu je kratší než 150 41 s, rozsah energie dodané v pulsu je 5 až 50 J/omg a vlnová délka zéřeni je maximálně 104 mm.Výhoda způsobu výroby pesívačni vrstvy podle...

Způsob výroby PN přechodu v křemíkových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240099

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hrdlieka Jaroslav, Vajíeek Marián

MPK: H01L 21/38

Značky: deskách, způsob, křemíkových, přechodu, výroby

Text:

...použití rozemletého vysoce legovaného monokrysn talu spočívá nevýhoda v tom, že vysokou koncentraeí příměsi se znečistí celá aparatura tažičky při jeho přípravě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby EN přechodu v křemíkových deskách pomocí zdroje difuzantu připravoného rozemlen tím křemíkového materiálu na frakci požadovaného zrna a legovau ného na požadovanou koncentraoi některou ze známých metod difuz ního procesu, podle vynálezu, jehož...

Přídavné zařízení mechanizované porubové výztuže k zajištění a ochraně pracovního prostoru na přechodu porub – chodba

Načítavanie...

Číslo patentu: 243043

Dátum: 15.05.1987

Autori: Siták 1ubomír, Charvát Marián, Gaško Pavol

MPK: E21D 17/02

Značky: ochraně, zajištění, porubové, přechodu, prostoru, výztuže, zařízení, porub, pracovního, přídavné, chodba, mechanizované

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 a 2 je sestava zařízení v půdoryse a bokoryse, na obr. 3 je príklad konkrétního provedení zařízení, kdy předstropnice je sklopná pomocí pevného ramene, na obr. 4 je předstropnice -sklopnápemocí volných ramen a na obrinñ je príklad konkrátního provedení nařízení s předstropnící dělenou kloubem a zesouvatelnou pomocí lwdraulickáho válce.Obrázky l a 2 znásorňují seatavu nařízení prechodu porub -...

Způsob opracování tažného kužele, kalibračního válce a zaoblení přechodů průvlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233184

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jílek František, Neustupa Zdeněk, Hradil Ladislav, Sitta Štěpán

MPK: B21C 3/00, B21C 3/04

Značky: způsob, kalibračního, válce, tažného, kužele, průvlaků, zaoblení, opracování, přechodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu opracování tažného kužele, kalibračního válce a zaoblení přechodů průvlaků, zejména ze slinutých karbidů, s otvorem o průměru větším než 0,2 mm z polotovarů se vstupní a výstupní miskou předem opracovanými stávající technologií. Podstatou vynálezu je, že těleso průvlaku rotuje kolem své osy a současně se kývá v ose kolmé na osu rotace, přičemž otvorem průvlaku, v němž je diamantové brusivo o zrnitosti 1/0 až 80/63 ?m, je...

Způsob vytvoření P-N přechodu na vysokoohmickém monokrystalickém křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233524

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kopecký Josef, Weidner Miroslav, Ladnar Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Mach Jaroslav, Kříž Josef

MPK: H01L 21/02

Značky: vytvoření, přechodu, monokrystalickém, způsob, křemíku, vysokoohmickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové techniky. Účelem vynálezu je hlavně zamezení degradace vysokoohmické oblasti monokrystalického křemíku při vytváření P-N přechodu. Uvedeného účelu se dosáhne postupem, při kterém se nejprve provede oxidace monokrystalického křemíku v kyslíku, obohaceném alespoň po část doby oxidace o méně než 1 % chlorovodíku, při teplotě v oblasti 950 až 1 050 °C, dále se po vytvoření otvorů v kysličníkové vrstvě provede žíhání v...

Způsob povrchové ochrany výstupů polovodičových PN přechodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228455

Dátum: 15.07.1986

Autori: Prokeš Milan, Šimko Timotěj, Dušek Jaroslav, Jochman Jaroslav, Holcová Libuše

Značky: ochrany, výstupu, povrchové, polovodičových, přechodu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob povrchové ochrany výstupů polovodičových PN přechodů na povrch polovodičové součástky, například diody, tranzistoru nebo tyristoru, vyznačený tím, že na povrch polovodičového materiálu, například křemíku se nanese vrstva polyvinyl-N-carbazolu.

Zařízení na zaoblování přechodu mezi sraženou hranou zubní mezery a čelní plochou ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 231139

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kožant Petr, Kozojed Václav

MPK: B23F 19/10

Značky: čelní, ozubeného, zařízení, plochou, hranou, zubní, sraženou, zaoblování, mezery, přechodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je zejména určeno pro opracování ozubených kol zubových čerpadel a motorů. Srážením hran zubní mezery a zaoblováním jejího přechodu do čelní plochy ozubeného kola (1) se zabraňuje jeho zadírání v provozu třením ve styčných místech čelních ploch a přítlačných těsnicích pouzder. Ozubené kolo (1) je otočně uloženo v stavitelných hrotech (32) a (33) rámu zařízení. Na jeho čelní plochy (5) jsou pružinou (31) přitlačovány...

Zapojení pro identifikaci jednoznačně postupného přechodu dvojice vstupních logických signálů do inverzních stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220813

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holub Igor

Značky: jednoznačně, identifikaci, přechodu, inverzních, logických, postupného, zapojení, dvojice, stavu, signálu, vstupních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vytvořeno ze dvou klopných obvodů typu D nebo ekvivalentního typu. Hodinový vstup prvního klopného obvodu, tzv. podmínkového, je spojen s nulovacím vstupem druhého klopného obvodu, tzv. hlavního a zároveň s první vstupní svorkou zapojení. Nulovací vstup prvního klopného obvodu je spojen s druhou vstupní svorkou zapojení a případně se vstupem dat prvního klopného obvodu, jehož první výstup je spojen se vstupem dat druhého klopného...

Způsob výroby přechodu PN

Načítavanie...

Číslo patentu: 221871

Dátum: 15.06.1985

Autor: Rozsypal Antonín

Značky: způsob, výroby, přechodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby přechodu PN s vysokým závěrným napětím v polovodivém monokrystalickém materiálu pomocí iontové implantace. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vytvoří oblast opačné vodivosti jako sjednocení dvou implantovaných vrstev, přičemž první vrstva se provede přes maskovací okénko a druhá implantovaná vrstva, provedená přes další maskovací okénko, vytváří v okolí první vrstvy prstenec, který se s vrstvou překrývá....

Zařízení k přechodu plynulého pohybu kroužků ve sloupci na pohyb po přítržích

Načítavanie...

Číslo patentu: 218377

Dátum: 15.02.1985

Autor: Havel Zdeněk

Značky: přítržích, kroužků, pohybu, pohyb, sloupci, plynulého, přechodu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přechodu plynulého pohybu kroužků ve sloupci na pohyb po přítržích v prizmatickém vedení řeší bezporuchovou funkci krokového zásobníku napojeného na bezhrotou brusku při broušení ložiskových kroužků. Krokový zásobník je tvořen vnější pevnou prizmatickou dráhou a vnitřní pohyblivou prizmatickou dráhou. Spolehlivou funkci přechodové části vnitřní prizmatické dráhy zajišťují výkyvové segmenty upevněné na vnitřní prizmatické dráze.