Patenty so značkou «praní»

Způsob praní holiny po loužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267874

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mládek Milan, Horák Jaroslav, Blaha Antonín, Kolomazník Karel, Dederle Tomáš

MPK: C14C 1/06

Značky: holiny, loužení, způsob, praní

Text:

...problému, tj. vypírání sirníku.Ke známému stavu techniky je možno uvést, že jsou známy způsoby likvidace sirníku v odpadních luhových lázních, které jsou však jednoznačne zaměřený ekologicky na snížení obsahu sir níku v koželužských odpadních vodách a neřeší snížení spotřeby pracích vod.Tento nedostatek současné technologie, tj. vysokou spotřebu prací vody při praní holiny po loužení, která zůstává nezbytně nutná í po využití všech zatím...

Způsob praní holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266532

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dederle Tomáš, Podešva Vlastimil, Košárek Ladislav, Horák Jaroslav, Kolomazník Karel

MPK: C14C 1/06

Značky: způsob, praní, holiny

Text:

...jejichž makromolekuly se skládají z monomerních jednotek obsahujících disociovatelné skupiny, tedy polyelektrolyty. Výsledkem reakce je sraženina,jejíž agregace může být ještě podpořena přítomností hlinitokřemičitých sloučenin, tedyjílů s vysokou sorpční schopností. Tímto způsobem dochází k přeměně koloidního bílkovinného gelu na hrubé disperzní soustavu. Při sorpcí agregovaných bílkovinných produktů na jíl docházíi k deemulqaci mýdel a...

Tekutý prací prostředek pro šetrné praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265734

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Karel, Kaufman Karel

MPK: C11D 1/65

Značky: šetrné, prací, praní, tekutý, prostředek

Text:

...alkylpolyglykolétersulfátu sodného, alkylamidoaminoxidu a ethanolaminových solí kyseliny nitrilotrioctové, přičemž směs je složena z 15 až 50 hmot. alkylpolyglykolétersulfátu sodného, 0,5 až 5 3 hmot. alkylamidoaminoxidu a 10 až B 0 3 hmot. mono až triethanolaminové soli kyseliny nitrilotrioctové vysycené do 1 až 3 stupně.Hlavní výhody tekutého pracího prostředku pro šetrné praní spočívají V tom, že samotná kombinace látek zajiščující...

Přípravek pro měkčení, antistatickou úpravu a současné ustálení textilií při domácím praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264928

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: antistatickou, textilií, měkčení, úpravu, současné, praní, domácím, přípravek, ustálení

Text:

...parfemační a barevné přísady. Vlastní účinnou látku, která zajišťuje jak měkčicí, tak antistatioký i ustalujícł účinek lze charakterizovat obecným vzorcem ąR 1 kde R 1 je uhlíkatý zbytek s 11 až 22 atomy uhlíkuR 2, R 3 jsou atomy vodíku, alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíku 1 až 4 n je celé číslo 2 nebo 3 Vs je celé číslo 1, 2 nebo 3k je celé číslo 1, 2 nebo 3S výhodou lze použít směsi dvou látek. kde u první R 1 představuje nasycený...

Způsob kontinuálního protiproudného praní butanolických nebo isobutanolických roztoků N-substituovaných derivátů methylakrylamidu nebo methylmethakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264550

Dátum: 14.08.1989

Autori: Procházka Jaroslav, Pařízek Rudolf, Heyberger Aleš

MPK: C07C 103/60

Značky: kontinuálního, způsob, roztoku, butanolických, methylakrylamidu, methylmethakrylamidu, protiproudného, isobutanolických, praní, derivátů, n-substituovaných

Text:

...teprve propírán vodou. Tento způsob provedení je nevýhodný zejména z časových důvodů. Tvoří se velmi obtížně dělitelně emulze, jejichž separace na vodnou a organickou vrstvu trvá dlouho.Proto byly navrženy i způsoby vypírky za použití roztoků neutrálních solí, které zrychlují v důsledku zvětšení rozdílu specifických hmotností obou fází jejich dělení.Jediný způsob rafinace využívající kontinuální způsob provedení a to taktéž při výrobě...

Enzymový prostředek pro praní, odmašťování, mytí, čistění a regeneraci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263618

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lopata Václav, Šmidrkal Jan, Procházka Karel, Tolman Jiří, Kovář Pavel, Souček Jiří, Novák Jan, Vodrážka Zdeněk, Králová Blanka, Demnerová Kateřina, Ryšavá Dana

MPK: C11D 7/42

Značky: mytí, odmašťování, prostředek, enzýmový, regeneraci, praní, čištění

Text:

...komplexů oproti kontrole není ovlivněno použitím různých typů tenzidu ani změnou jejích koncentrace. Jelikož jednotlivé série pokusu byly prováděny v časovém odstupu, byl použit na jednotlivé série různý typ pláten, což do určité míry ovlivňuje absolutní hodnoty výsledné prací schopnosti.5 g detergentu složeného z 25 hmot. tripolyfosfátu, 2 8 hmot. lauryl polyglykoletheru,obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 4 hmot. multienzymového...

Automatická pračka na praní fibrilních vložek filtračních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263242

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voborský Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/18

Značky: vložek, pračka, prvků, filtračních, automatická, praní, fibrilních

Text:

...príklad provedení automatigké pračky na praní fibrilních vložek filtračních prvků podle tohoto vynálezu.V těleae pračky l (viz obr.) je usazena fibrilní vložka 2,která je k držáku těless pračky l připevněna pomocí šroubu l 6 se stříškou. Šroub lg prochází víkem s maticí ll.Přívodem i je přiváděna prací kapalina přes uzavírací orgán j a zpětnou klapku 6 do pláště pračky l Qutou opěrou do vnitřního prostoru fibrilní vložky g. Prací kapalinav...

Zařízení pro praní a oplachování textilií v šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247215

Dátum: 01.08.1988

Autor: Martinec Alexandr

MPK: D06F 13/00

Značky: oplachování, textilií, praní, zařízení, šiřce

Text:

...důvodu není toto zařízení vhodné pro některé druhy textilií, například pro pleteniny.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynélezu, jehož podstatou je, že mezi vodicími válečky jsou v dráze textílie umístěna dvě pohéněná rotující ramena, na koncích opatřená hladkými válečky a že tato ramena jsou vzájemné ve všech polohách pootočena o 90 ° a jejich pohyb je synohronizován.Použitím rotujíoích remen e válečky je textílie uváděna do pohybu...

Zařízení na praní textilních tkanin nebo na mytí nádobí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245429

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fritzsche Werner, Herold Frank, Tolkmitt Uwe, Fiedler Gerhhard, Molch Dieter, Marx Günter

MPK: D06F 35/00

Značky: zařízení, textilních, praní, tkanin, nádobí, mytí

Text:

...g a ventilom lg je vypuštěns do vypouätěcího potrubí l. Při regenersci Lonoxu se do násypky ze řízení l, tj. prsčlcy, resp. nwčlqv dávkujo chlorid sodný, ktorý se245 429 rozpouští ve vodě, napuštěné do zařízení l, tj. pračky, resp. myčky výše popsaným způsobem. Roztok chloridu sodného vytéká výstupom g a ventilem lg je zaveden do zpětného potrubí ll a dvojcestným ventilem li do spodní části ionsxové kolony 1. Zde dochází ke kon~...

Intenzifikátor praní vlnařských tkanin v šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246830

Dátum: 01.03.1988

Autor: Eáb Antonín

MPK: D06F 13/00

Značky: vlnařských, intenzifikátor, praní, tkanin, šiřce

Text:

...váloem, na jehož povrchu jsou v. celé dělce přípevnäny dráty ve tvaru meandru. Užitím íntenzifíkáto~ ru podle vynálezu dochází k posouvání nítí ve tkanině, a tím k íntenzivnímu pronikání precího roztoku do tkanin a k dosahování výrazněho pracího efektu bez působení dalších vnšjších prostředků. současně při toto procesu dochází ke zlepšení celkového omaku tkaniny.Příklad provedení intenzifikátoru praní vlnařských tkanin v šířoe podle...

Způsob praní filtrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254713

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčík Jaroslav, Fuchs Petr

MPK: B01D 23/24

Značky: tohoto, praní, filtru, zařízení, způsob, způsobu, provádění

Text:

...potrubí lg pro přívod směsi vzduchu a vody a 2 horní části odlučovací nádrže li. Potrubí § injektoru Q je připojeno ke spodní části odlučovací nádrže lg. Přívod hnací vody 3 spojuje injektor 6 s čerpadlem 2. Sání čerpadla je opatřeno uzávěrem lg a je připojeno k odlučovací nádrži14. Do sání je dále zaústěn.přívod prací vody 3 s uzávěrem ll.Zařízení podle vynálezu pracuje taktoNa ohr. 1. znázorněné zařízení je poháněno vodou dodávanou...

Prostředek k praní potravin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240810

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dvoneová Edita, Filadelfy Ivan, Kavala Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C11D 7/14

Značky: prostředek, potravin, praní

Text:

...těchto látek k praní potravin skutečnost, že vzniklé komplexy s kovovými ionty jsou ve vodě dobře rozpustnć a 2 ní prakticky neodstranitelné, často navíc ekologicky neúnosné. Takto znečištěná voda je ny použitelná pro další technologické operace.Uvedené nedostatky odstraňuje vynález, jehož podstatou je práškový nebo suspenzní prostředek určený k praní potravinářskýchvýrobků a poloproduktů, zvláště pak ovoce a zeleniny, kontaminova ných ionty...

Intenzifikátor praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253993

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tolman Jiří, Procházka Karel

MPK: C11D 3/386

Značky: praní, intenzifikátor

Text:

...místa textiiií před vlastním praním, jehož podstatou je to, že obsahuje 30 až 100 hmot. směsi neionogenního tenzidu a alkalické proteázy v hmotnostním poměru 5 až 5001, přičemž jako neionogenní tenzid se použije oxyetylát-mastného alkoholu nebo alkylfenolu nebo alkanolamidu mast ných kyselín nebo kopolymer oxyetylenu a oxypropylenu nebo jejích směsiHlavní výhodou intenzifikátor-praní je významně vyšší účinnost proti obdobným výrobkům a...

Způsob dokončování a praní vybarvení a/nebo tisků na textilních materiálech obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 253213

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Lukáč Jiří, Socha Jaromír

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: praní, materiálech, dokončování, celulózová, vlákna, způsob, vybarvení, obsahujících, tisku, textilních

Text:

...vykazují celou řadu vlastností uplatnitelných v technologii zušlechtování. V alkalickém prostředí mohou reagovat s alkoholickými -OH skupinami celulózové-makromolekuly a způsobovat tak její zesítění. Navázáním skupin ohsahujících kvarterní atomydusíku se výrazně zvyšuje barvitelnost aniontovými barvivy tak, jak je obvyklé při uplatnění sloučenin obecného vzorce (1).Proti těmto sloučeninám mají kationaktivní polyelektrolýty výrazně zvýšený...

Zařízení ke kalení, praní a popouštění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245164

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rosenkranz Jindoich, Krett Vasil, Mostecký Jioí Akademik, Žák Bohumil

MPK: C21D 1/63

Značky: součástí, kalení, popouštění, praní, zařízení

Text:

...uspořádán žlab s těsnicím prostřsdkam pro uloěení čelaPríklad konstrukčního uspořádání zařízení ke kalení, praní a nízkoteplotní popouětění součástí podle vynálezu je naznačen na priloženom výkresu. la obr. 1 je podálný řez zařízením a na obr. 2 řez příčný.Zařízení sestává z jedné společné vany 19 která je opatřena příčkami | 1, která oddělují vzájomná od sebe jednotlive lázně, tj. lázeň kalicího oleje 1 (případně vody nebo soli), lázeň s...

Způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména jejich praní, a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238301

Dátum: 01.10.1987

Autori: Trávnička Petr, Štěpán Oldřich

MPK: D06C 7/00, D06B 3/22

Značky: zejména, čištění, praní, způsob, zařízení, jejich, pásových, plně, textilií, šíři, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména praní tkanin a pletenin po barvení, tisku nebo jiných zušlechťovacích procesech, pomocí páry, která průchodem textilií z jedné strany na druhou uvolňuje a vynáší nečistoty, které se s povrchu textilie mechanicky odstraňují. Pára se vytvoří vedením jedné strany textilie, obsahující pracovní lázeň, pres tepelnou zónu kontaktním způsobem. Příkladné provedení zařízení je nejlépe...

Pračka na praní filtračních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246214

Dátum: 15.09.1987

Autori: Raškovskaja Natalija Borisovna, Mitev Dimitr Tomov

MPK: B01D 41/04

Značky: filtračních, pračka, praní, prvků

Text:

...kanál, spojující tak oba konce přeruše~ ného spodního válcového plášte pračky. Do prostoru odtokového kanálu propadnou během praní filtračních prvků větší tužěi nečistoty, jako například písek nebo větší kamínky, a tím se zabráni zvýšenému otěru povrchu filtračních prvků, případně jejich pctrhání od těchto tuhých nečistot.V některých případech je vhodné opatřit hřídel bubnu pračky na obou koncích kruhovými čely, aby nedocházelo k otěru mezi...

Prací prostředek pro praní vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252305

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kaufman Karel, Hrdina Pavel, Procházka Karel

MPK: C11D 1/90

Značky: prací, prostředek, praní

Text:

...a alkylalkoxylovanâ kvarterní amoniové soli, přičeu kombinace je slohu z 5 až 80 zá met. dimetylkarboxymetyl-propylamídoamoniumbetainu mastných kyselín (G 8 až C 22) a 20 až 95 ó hmot. di- a oktadekaetotyilwlamoniummetłwsulfitu mastných lcyselin CB až C 22.Hlavní výhody práškového a tekutého pracího proetředku určeného pro praní vlny spočívají v tom, že umožňuje bezproblámovou údržbu vlněných textilií praním, jeho další...

Zapojení zařízení ve stanici na praní cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250282

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dyntar Jaroslav, Dušek Stanislav, Hovorka Jiří, Wohlráb Rudolf

MPK: C13C 1/00

Značky: cukrové, zařízení, praní, zapojení, řepy, stanici

Text:

...nsazo-vací odlučovače a předhuštění plavící vody sedimentací.Uspořädání jednotlivých zařízení s výškovýnií rozdíly Luncžiíuje dopravu. samospádem.Příkladné zapojení zařízení ve stanici na pľñnĺ, odlučování a mechanické čištění plavících a pracích vod je schematicky znázorněno na obrázku.Příkladné zapojení zařízení ve stanici na praní, odlučování a mechanické čištění plavících a pracích vod je schematicky znázorněno na obrázku.V tomto...

Zařízení na automatické praní a odstraňování třísek z polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233597

Dátum: 01.02.1987

Autori: Seidl Josef, Holub Jan

MPK: B03B 5/00

Značky: praní, polotovarů, zařízení, odstraňování, třísek, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena nová konstrukce zařízení na automatické praní a odstraňování třísek z polotovarů těles bezpečnostních zámků. Zařízení zajišťuje posouvání orientovaného polotovaru při vibraci v šikmo položeném děrovaném vedení, pod kterým je umístěno v uzavřené nádobě vířivé odstředivé kolo s usměrňovacím krytem. Polotovar je ofukován mimo nádobu proudem stlačeného vzduchu.

Přísada pro praní textilních materiálů po tisku a barvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247638

Dátum: 15.01.1987

Autori: Burešová Hana, Laš Luděk, Marek Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: prísada, praní, textilních, barvení, materiálů, tisku

Text:

...kondenzačního produktu s dikyandiamidem, poměr formaldehydu k dikyandiamidu 1 1 až 2 1 nebo polyamoniové sloučeniny na bázi dimethylaminuPřídavek kationické sloučeniny uvedeného typu umožňuje dosažení výrazného sorpčního efektu přírodního či syntetického aluminosilikátu a stability sorbovaného barviva v tomto heterogen ním sorbentu 1 za varu.l Touto, za podmínek praní po tisku a barvení, nevratnou adsorpcí aniontových,...

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227832

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štolcpart Václav

Značky: pračky, křížovým, kývavý, způsobem, pohyb, příčný, zařízení, praní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem, vyznačené tím, že nádoba (8) pro praní má na svém obvodu nebo na rozšířené části osy vedení a ozubení (3), které je na svých koncích ukončeno radiusy a má tvar protáhlého O nebo tvar kruhu a zabírá s ním náhonový pastorek (10).

Způsob praní při teplotách 10 až 70 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 230429

Dátum: 01.04.1986

Autori: Karlíková Věra, Souček Jiří, Procházka Karel, Šmidrkal Jan, Šimůnek Jaroslav, Novák Jan, Tolman Jiří

MPK: D06L 3/16, D06L 1/12

Značky: praní, způsob, teplotách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní při teplotách 10 až 70°C roztokem obsahujícím biodetergent běžného složení a peroxosloučeninu typu perboritanu sodného nebo peruhličitanu sodného nebo peroxidu vodíku nebo peroxohydrátu močoviny vyznačený tím, že se po 5 až 60 minutách praní přidá do prací lázně aktivátor peroxosloučeniny typu anhydridu kyseliny ftalové, přičemž hmotnostní poměr aktivátoru k aktivnímu kyslíku obsaženému v peroxosloučenině je 3 až 40 ku 1.

Způsob praní butanolického roztoku N-butoxymethylakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217342

Dátum: 01.08.1985

Autori: Nerad Zdeněk, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš

Značky: n-butoxymethylakrylamidu, roztoku, praní, butanolického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu praní butanolického roztoku N -butoxymetylakrylamidu, získaného esterifikací metylolakrylamidu, vodným roztokem hydrogen - uhličitanu sodné-ho a vodou,při němž se butanolický roztok N - butoxymetylakrylamidu uvádí v kontinuální protiproudý styk napřed s vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného o koncentraci 1 až 10% hmot.a potom s vodou při poměru objemových průtoků butanolického roztoku a vodného roztoku nebo vody 2:1...

Způsob praní nebělené a částečně bělené buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215290

Dátum: 01.08.1985

Autor: Fousek Jiří

Značky: praní, částečně, bělené, nebělené, způsob, buničiny

Zhrnutie / Anotácia:

Praní odvařené buničiny se provádí ve dvou oddělených zónách. Z varny prochází odvařená nebělená buničina kyselou prací zónou, načež prochází třídící zónou, odvodňovací zónou, kyslíkovou bělicí zónou, za níž je zařazena alkalická prací zóna. V kyselé prací zóně je buničina protiproudně propírána filtrátem z posledního zahušťovacího stupně třídící zóny, přičemž velká část filtrátu cirkuluje v třídící zóně. Na poslední nástřiková místa...

Zařízení k praní a odstřeďování drobných pevných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219114

Dátum: 15.07.1985

Autori: Gabriš Karel, Blažíček Ivan

Značky: drobných, odstřeďování, zařízení, předmětů, praní, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do výroby pracích a odstřeďovacích strojů a týká se zařízení k praní a odstřeďování drobných pevných předmětů, například syntetických válcových nádobek na práškovou oxidovanou celulózu, které zahrnuje prací káď a děrovaný horizontální pracovní buben. Tento pracovní buben je pevně uchycený na volném konci hnacího hřídele převodového soukolí hnacího elektromotoru a s nimi je připevněný na ovládací páce, která je přemístitelná kolem...

Způsob rozdělování zpětných proudů a kondenzátů při praní plynu kapalným dusíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218406

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vinš Luděk, Vinš Martin

Značky: zařízení, rozdělování, tohoto, způsobu, způsob, dusíkem, kondenzátu, zpětných, kapalným, provádění, praní, plynů, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování zpětných proudů a kondenzátů pro ochlazování výchozího plynu a dusíku při praní plynu kapalným dusíkem při molárním obsahu metanu ve výchozím plynu 0,2 až 12 proc., s expanzí odpadního plynu v expanzní turbíně, za účelem výroby dusíkovodíkové směsi pro syntézu čpavku a zařízení k provádění tohoto způsobu. Kapalný dusík se přidává zvlášť do dusíkovodíkové směsi ochlazující výchozí plyn a zvlášť do...

Způsob praní textilních materiálů po barvení nebo potiskování aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217505

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Švec Zbyněk

Značky: aniontovými, textilních, praní, barvivy, způsob, materiálů, potiskování, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití éterů celulózy obecného vzorce kde R1 a R2 jsou alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíků 1 až 3, R3 alkyl nebo hydroxyalkyl s počtem uhlíků 1 až 3, aryl s počtem uhlíků 6 až 10 nebo alkylaryl s počtem uhlíků 7 až 9 X- aniontový zbytek kyseliny nebo skupina OH-, pro praní textilních materiálů barevných nebo potištěných aniontovými barvivy. Fixace aniontových barviv při barvení a potiskování textilních materiálů není...

Způsob praní textilních materálů po tisku a barvení aniontovými a disperzními barvivy nebo jejich kombinacemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217563

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dvorský Drahomír, Budín Jiří, Jansa Jaroslav, Vaníček Jiří, Marek Jan, Jansová Ivana

Značky: barvivy, jejich, materálů, praní, tisku, disperzními, způsob, aniontovými, barvení, textilních, kombinacemi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tis ku a po barvení barvivy aniontovými, disperzními nebo jejich kombinacemi s využitím sorpčních materiálů, při kterém se praní provádí ,v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi kombinace polyesteru a polyamidu v libovolném vzájemném poměru, jejíchž měrný povrch je větší než 5 m2 . g-1 a velikost menší než 0,5 mm.

Způsob praní textilních materálů po tisku a barvení aniontovými nebo disperzními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217562

Dátum: 15.09.1984

Autori: Budín Jiří, Jansová Ivana, Dvorský Drahomír, Vaníček Jiří, Jansa Jaroslav, Marek Jan

Značky: tisku, barvení, praní, aniontovými, textilních, barvivy, disperzními, materálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tis ku nebo po barvení aniontovými nebo disperzními barvivy s využitím sorpčních materiálů, při kterém se praní provádí při hod notě pH lázně 2 až 6 v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi polyamidu o měrném povrchu větším než 5 m2 . g-1.

Způsob praní textilních materiálů po tisku a barvení aniontovými nebo disperzními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217561

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vaníček Jiří, Budín Jiří, Jansa Jaroslav, Jansová Ivana, Marek Jan

Značky: textilních, tisku, barvivy, aniontovými, způsob, materiálů, barvení, disperzními, praní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tisku a po barvení aniontovými nebo disperzními barvivy nebo jejich kombinacemi s použitím sorbentu, při kterém se praní provádí v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi polyesteru o měrném povrchu větším než 5 m2 . g-1 s velikostí částic menší než 0,5 milimetrů.

Automatické zarízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217257

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šik Ladislav, Kovařík Stanislav, Zeman Karel

Značky: ložisek, praní, zařízení, valivých, smontovaných, zejména, automatické, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je automatické zařízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých ložisek, na jejichž povrchu působí a stéká nastříkaná kapalina nebo jiné tekuté materiály. Podstatou zařízení je to, že jeho válečková dráha je vytvořena po celé délce skříně zařízení, celá je poháněná náhonovým ústrojím, počátek i konec válečkové dráhy je osazen vodorovnými válečky, za nimiž jsou osazeny jen nakloněné válečky. Nakloněné válečky postupně...