Patenty so značkou «pracujúci»

Spôsob detekcie plynov a polovodičový detektor plynov pracujúci pri izbovej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7253

Dátum: 03.09.2015

Autori: Mikula Marián, Kúš Peter, Roch Tomáš, Pleceník Andrej, Gregor Maroš, Haidry Azhar Ali, Satrapinskyy Leonid, Ďurina Pavol, Truchlý Martin, Pleceník Tomáš, Grančič Branislav

MPK: G01N 27/30, G01N 27/407

Značky: detekcie, detektor, izbovej, polovodičový, pracujúci, plynov, spôsob, teplotě

Text:

...na povrchu plynocitlivej vrstvy. Napätie naložené na elektródy potrebné na dosiahnutie zvýšenej citlivosti sa môže meniť v širokom rozsahu hodnôt. Jeho veľkosť závisí najmä na šírke vrchnej elektródy, ale aj na hrúbke plynocitlivej vrstvy a jej mikroskopickej štruktúre, na koncentrácii detegovaného plynu a na jeho difúznej hĺbke.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje priestorové usporiadanie elektród a plynocitlivej vrstvy...

Spôsob výroby materiálových dosiek v kontinuálne pracujúcom lise a kontinuálne pracujúci lis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19523

Dátum: 01.04.2010

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B30B 5/06, B30B 15/00, B27N 3/24...

Značky: kontinuálně, pracujúcom, materiálových, pracujúci, výroby, spôsob, dosiek

Text:

...pracujúci lis posúvajú s nižšou výrobnou rýchlosťou (spravidla menšou ako 750 mm/s). Tenké materiálové dosky nižšie ako l 6 mm vyžadujú krátky čas zotrvania v kontinuálne pracujúcom lise za tlaku atepla atým vyššiu výrobnú rýchlosť. Pri výrobe tenkých dosiek s ñnálnou hrúbkou nižšou ako 4 mm sa spravidla používajú extrémne vysoké rýchlosti posuvu (až 2 rn/s) a lisujú saeventuálne vopred zhutnené lisované materiálové rohože svýškou od...

Bezpečnostné zariadenie pre kontinuálne pracujúci lis pri výrobe materiálových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17301

Dátum: 28.11.2006

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/24, B30B 5/06, B30B 15/28...

Značky: pracujúci, materiálových, bezpečnostné, výrobe, kontinuálně, zariadenie, dosiek

Text:

...na vstupe lisu, teda pri zdržaní častí rohože lisovaného materiálu a ich vzájomnom prevrstvení, je röntgenové žiarenie absorbované dostatočne silno na to, aby mohol byť dostatočne rýchlo iniciovaný alarm nazastavenie a/alebo na otvorenie vstupnej štrbiny prípadne lisovacej štrbiny.Ďalšie výhodné opatrenia astvámenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislýchobrázok v schematickom zobrazení pohľad zboku na vstupnú oblasť kontinuálne...

Vrstvovite pracujúci spôsob výroby trojrozmerných konštrukčných dielov s použitím polyesterového prášku a tvarované teleso vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5549

Dátum: 25.10.2006

Autori: Temme Heinrich, Simon Ulrich, Grebe Maik, Monsheimer Sylvia

MPK: B29C 67/00

Značky: těleso, dielov, výroby, použitím, prášků, trojrozměrných, vyrobené, spôsob, pracujúci, týmto, konštrukčných, spôsobom, tvarované, polyesterového, vrstvovite

Text:

...systémoch. V prípade kopolyesteru sú uvedené napríklad monoméry, bez toho aby bolo uvedené ich špecifické zloženie.Pri spracovaní je nevýhodou to, že na zabránenie tzv. Curls, sa musí udržiavať teplota vpriestore spracovania, respektíve vkomore spracovania, pokial možno rovnomeme na úrovni tesne pod teplotou tavenia polymémeho materiálu. V prípade amorfných polymérov je to teplota tesne pod teplotou skelného prechodu, kým v prípade...

Dvojtaktný piestový spaľovací motor s vysokou účinnosťou pracujúci bez vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4216

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kanozsay Štefan

MPK: F01B 9/00, F02B 75/18, F01B 1/00...

Značky: vysokou, motor, vibrácií, spalovací, účinnosťou, piestový, dvojtaktný, pracujúci

Text:

...rovnaký zdvih. Vzhľadom na to, že pohyb piestov vo vnútorných valcoch je voči piestom v krajných valcoch protichodný, anulujú sa posúvajúce sily, aj otáčavé momenty. U motorov s usporiadaním valcov do V nezáleží na uhle rozvidlenia, lebo každá rada valcov je vyvážená samostatne.Na obr. 03 je porovnaná rýchlosť piesta pri použití kľukového mechanizmu s ojnicou a pri použití odvalovacieho kľukového mechanizmu, a to v príklade s konkrétnymi...

Kontinuálne pracujúci vertikálny sáčkovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3341

Dátum: 21.09.2004

Autori: Hauers Manfred, Vits Dieter

MPK: B65B 9/10

Značky: pracujúci, vertikálny, sáčkovací, kontinuálně, stroj

Text:

...prednostne jedná o jeden alebo viac nekonečných pásov, ktoré bočne kontaktujú baliaci materiál, vedený pozdĺžna plniacej rúrke. Výroba pozdĺžneho zvarového švu sa môže bez ďalšieho uskutočňovať počas tohto kontinuálneho pohybu vhodným zariadením na vytváranie pozdĺžneho zvaru. Takéto zariadenia na vytváranie pozdĺžneho zvaru sú známe, takže na tomto mieste už nemusia byť detailne popisované. Predložený vynález sa týka prehýbania baliaceho...

Pozitívne pracujúci svetlom zobraziteľný spodný antireflexný povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4641

Dátum: 03.01.2003

Autori: Toukhy Medhat, Oberlander Joseph, Ding-lee Shuji, Dammel Ralph, Neisser Mark

MPK: A61K 31/505, A61P 29/00, A61K 31/5025...

Značky: pracujúci, zobraziteľný, spodný, povlak, antireflexný, pozitívne, svetlom

Text:

...povlak nanesie fotorezistová vrstva. Fotorezist je imagewise exponovaný a vyvolaný. Antireflexný povlak je potom vexponovanej oblasti typicky odleptaný a vzor fotorezistu je tak prenesený na substrát. Väčšina v odbore doteraz známych antíreflexných povlakov je navrhnutá tak, aby boli leptané za sucha. Rýchlosť leptania antireŕlexnej vrstvy musí byt pomeme vysoká v porovnaní s fotorezistom, aby sa počas postupu leptania,odleptala...

Odparovač pracujúci na základe princípu padajúceho filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281918

Dátum: 02.07.2001

Autori: Mäkelä Anssi, Knuutila Matti, Nurminen Kalevi, Vaistomaa Jukka

MPK: B01D 1/22, D21C 11/10, B01D 1/06...

Značky: princípu, filmu, odparovač, základě, pracujúci, padajúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovač pracujúci na princípe padajúcej vrstvy, obsahujúci plášť (1) a v ňom umiestnený systém (2) odparovacích trubiek, čím je kvapalina, ktorá sa má koncentrovať, privádzaná na vonkajší povrch odparovacieho trubkového systému (2) a para je vedená tak, že prúdi vnútri trubiek odparovacieho trubkového systému (2). Podľa vynálezu je odparovací trubkový systém (2) vytvorený z odparovacích elementov a každý odparovací element je vytvorený z...

Samočinne pracujúci mechanismus ovládania uzávierky diferenciálu hnacej nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220925

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sumka Jozef, Slezák Vladimír, Lenko Jozef, Trávniček Jozef, Brcko Teodor

Značky: nápravy, samočinně, mechanismus, vozidla, hnacej, ovládania, pracujúci, diferenciálu, uzávierky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém správneho a včasného ovládania uzávierky diferenciálu pomocou samočinne pracujúceho mechanizmu ovládania uzávierky diferenciálu, ktorý zabraňuje väčšiemu preklzu hnacích kolies, strate ťažnej sily a opotrebovaniu pneumatík. Podstata vynálezu spočíva v elektronickom zariadení, ktoré sníma odvodené otáčky poloosí hnacích kolies vozidla, vyhodnocuje ich a dáva impulz ovládaču spojky k zapnutiu, alebo rozopnutiu trecej spojky,...