Patenty so značkou «pracovnými»

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288271

Dátum: 17.04.2015

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 1/25, B23Q 3/00

Značky: týchto, polohovacích, pracovnými, združenie, zariadení, manipuláciu, zariadenie, polohovacie, predmetmi, priestore

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore je tvorené stĺpom (1), upevneným o podlahu (2) pomocou kotviacich skrutiek (7), na ktorom je posuvne upevnený kozlík (3), ktorý je pripojený na hydraulické valce zabezpečujúce vertikálny pohyb kozlíka (3) po stĺpe (1), súčasťou kozlíka (3) je upínacia doska (9) slúžiaca na presuvné upnutie ramena (5) ku kozlíku (3), pričom kozlík (3) je vybavený mechanizmom umožňujúcim...

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6294

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 3/00

Značky: polohovacích, manipuláciu, polohovacie, zariadení, združenie, zariadenie, týchto, predmetmi, pracovnými, priestore

Text:

...veniec, do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky spojenej s elektromotorom. Závitovková prevodovka a elektromotor sú pevne umiestnene na nosnom sklopnom prvku,ale upínacía doska je k nosnému sklopnému prvku pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok je vzájomne spojený so sklopným ramenom otočným kĺbom. Nosný sklopný prvok obsahuje prostriedky na upevnenie aspoňjedného naklápacieho valca, ktorého druhý koniec je upevnený na...

Upínacie a/alebo strediace zariadenie pre obrobky, s ručne nastaviteľnými pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5632

Dátum: 21.06.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: strediace, upínacie, ručné, pracovnými, nastavitelnými, obrobky, polohami, zariadenie

Text:

...spojovacie tíahlo 17, kĺbovo uchytené v 18 ozalomenú páku 19, spojenú s hriadeľom 12 ramena 11, ako aj kĺbovo uchytený v 20 o vidlícový prvok 21, zaistený o predný koniec piestnice 14 pneumatického servopohonu 16. 0028 Ako je známe, upinacie rameno 11 sa musí pohybovať a byt otočné pozdĺž pracovného zdvihu medzi prvou uhlovou upínacou polohou, predstavovanou súvislými čiarami na obrázku 2,vktorých upína obrobok (nie je zobrazený) opovrch...

Viacúčelový stroj s dvoma pracovnými zariadeniami poháňanými jedným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9696

Dátum: 21.05.2004

Autor: Pedrazzini Bertolazzi Marino

MPK: H02K 7/14

Značky: dvoma, viacúčelový, poháňanými, motorom, jedným, stroj, zariadeniami, pracovnými

Text:

...Dl adruhe pracovne zariadenie D 2, poháňané uvedeným motorom M.0016 Motor M má hriadeľ motora s prvou koncovou časťou Al a druhou koncovou časťouA 2, vystupujúce z dvoch protiľahlých strán motora. Prvé pracovne zariadenie D 1 a druhépracovné zariadenie D 2 sú príslušne pripojené k uvedenej prvej koncovej časti Al a druhej0017 Motor M je pripojený k prostriedkom na obrátenie smeru rotácie hriadeľa motora, pričom prostriedky sú výhodne...

Zariadenie na automatickú kontrolu vykonania operácií pracovnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255315

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dobrota Viktor, Dobrota Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: operácií, pracovnými, zariadenie, jednotkami, kontrolu, automatickú, vykonania

Text:

...dojde napr. sedenielĺlll nástroja a pri vhodnom medzioperečnozm včlenení slúži k iachrune nástroja nasledovnej operácie. Koncepčné riešenie kontrolného zariadenia »podľa vyuálezu prináša hlavne tieto prednosti výmbnú jednoduchosť a technologičntosi, tunkčnú spoľahlivost a ioperatívnjost k (lalšej činnosti po ohláseni poruchy technologického zariadenia.Príklad konccpčnéht riešenia. zarizadertin podľa vynálezu jo znízçirrlený v pozdĺžnctn reze...

Automatický diaprojektor s dvomi pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238823

Dátum: 15.05.1987

Autor: Sečanský Ivan

MPK: G03B 23/02, G02B 27/02

Značky: polohami, diaprojektor, pracovnými, dvomi, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmenšenie vzdialenosti optických osí pri premietaní z dvoch diaprojektorov, pričom sa použijú dva úplne rovnaké diaprojektory tak, že poloha druhého diaprojektora vznikne z polohy prvého diaprojektora otočením druhého diaprojektora o 180° okolo osi jeho objektívu. Na obr. 1 je riešenie takéhoto diaprojektora, kde zásobník na diapozitívy (1) má dve vodiace dráhy (5 a 5`), do ktorých zasahujú ozubené kolesá (6 a 6`), mechanicky...

Zariadenie pre operačnú manipuláciu s pracovnými predmetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248111

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lališ Ivan, Sádovský Milan, Ivanič Pavol

MPK: B23K 37/04

Značky: pracovnými, zariadenie, operačnú, predmetmi, manipuláciu

Text:

...zlepšuje pristupnost technologickej hlavice k pracovného predmetu hlavne v technologii zvárania a tým rozširuje ďalšie možnosti automatizá-cie a robotizá-cie zväracleho procesu,čiastočne umožňuje medzioperačnú manipuláciu.Na pripojených rvýkresoch sú znázornené dva príklady prevedenia zariadenia pre operačnú matnipuláciu s pracovným pred metom kde na obr. 1 je v- náryse znázorne.Na obr. 2 je v náryse znázornená zariadenie v základnom...