Patenty so značkou «pracovný»

Systém opotrebovávajúcich sa súčastí pre rozoberateľnú inštaláciu opotrebovávajúcich sa súčastí pre pracovný nástroj zariadenia na obrábanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288385

Dátum: 20.06.2016

Autori: Molin Niclas, Karlsson Magnus

MPK: E02F 9/28

Značky: systém, opotrebovávajúcich, inštaláciu, nástroj, pôdy, obrábanie, pracovný, rozoberateľnú, súčastí, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka systému (1) opotrebovávajúcich sa súčastí určeného pre pracovný nástroj zariadenia na obrábanie pôdy typu, ktorý zahŕňa držiak (3), ktorý má prednú koncovú časť (8), a opotrebovávajúcu sa a/alebo výmennú súčasť (2), usporiadanú na tejto koncovej časti a zahŕňajúcu dutinu (7) v tvare krytu (6), ktorá je po uložení opotrebovávajúcej sa súčasti (2) do príslušného umiestnenia na uvedenej koncovej časti k tejto časti...

Pracovný priestor s rotačne sa pohybujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6803

Dátum: 03.06.2014

Autor: Kujovič Jozef

MPK: F02B 53/00, F01C 1/10, F01C 9/00...

Značky: rotačné, pracovný, pohybujúcim, priestor, piestom

Text:

...vznikali straty mechanickej povahy.V inom usporiadaní môže mať prevodový mechanizmus podobu pevného, votknutého spojenia vystupujúceho hriadeľa s rotačným piestom. V takom prípade nie je Vystupujúci hriadeľ uložený v rámci statorového bloku v ložisku so stálou osou, ale čelo má otvor väčší, ako je prierez hriadeľa, alebo má otvor vytvarovaný podľa dráhy pohybu hriadeľa. Pritom môže zároveň byť aspoň jedno čelo vybavené pastorkom, ktorý...

Pracovný valec na pohotovostnú približovaciu polohu a pracovnú polohu nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286831

Dátum: 18.05.2009

Autori: Chevassu Daniel, Tiberghien Olivier, Boyer Jean Nöel

MPK: F15B 15/00

Značky: válec, pohotovostnú, približovaciu, pracovnú, pracovný, polohu, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Valec (21) obsahuje ťahadlo (29) predbežného zdvihu, ktoré možno pripevniť k telesu nástroja, napríklad k zváracím kliešťam. Privedením tlaku do tlakovej komory (27) predbežného zdvihu môže byť pracovné ťahadlo (34) na uzavretie klieští vedené do prostredia polohy malého otvorenia, pričom pracovný piest (31) a zosilňovacie piesty (36 a 37) zostávajú zaťažené vo valci. Pretože ťahadlo (29) predbežného zdvihu môže byť proti valcu (21)...

Zariadenie pre krokový transport obrobkov cez pracovný priestor tvarovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7621

Dátum: 09.10.2008

Autor: Graffy Günter

MPK: B21K 27/00

Značky: tvarovacieho, pracovný, stroja, transport, zariadenie, krokový, obrobkov, priestor

Text:

...pohybové zdvihy a nie sú konštruované pre vysoké výkony.0008 Iné, vstave techniky známe systémy, ktoré vytvárajú pohyby skývaním aservohydraulickými pohonmi, sú - najmä ak majú všetky osi jednotlivo byt pojazdné - veľmi drahé amajú zlý stupeň účinnosti. Predovšetkým predstavujú horIavé hydraulické médiá zvýšené rizikonebezpečenstva požiaru na tvarovacom stroji0009 Ďalej sú známe hnacie zariadenia pre viacosový transport obrobkov,ktoré vo...

Pracovný nástroj s vymeniteľnou pracovnou čepeľou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286090

Dátum: 20.02.2008

Autor: Skjaeveland Magne

MPK: A01B 23/00, A01B 15/00

Značky: pracovný, nástroj, pracovnou, vyměnitelnou, čepeľou

Zhrnutie / Anotácia:

Vymeniteľná opotrebovateľná časť (13, 22, 22a, 32, 41) na pripevnenie na prednú hranu (12) pracovného nástroja (10, 27, 30), kde uvedená predná hrana a uvedená opotrebovateľná časť majú spolupracujúce vodiace útvary (16, 18) usporiadané v smere v podstate kolmom na prednú hranu a ktoré vytvárajú lôžko a výstupok typu vzájomného klzného uloženia, pomocou ktorého môže byť opotrebovateľná časť vtlačovaná silou smerujúcou v podstate kolmo na prednú...

Skladací pracovný stôl s obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4873

Dátum: 02.11.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: A47B 3/00

Značky: pracovný, obalom, stôl, skládací

Text:

...profilov, na ktoré sú pripevnene nohy 4, spodná doska 5,priečne časti bočných stien a vrchná doska 2. Obal 11 spolu so skladacím pracovným stolom vytvára súbor, ktorým sa dosahuje cieľ požadovaný v zadaní technického riešenia. Vrchná doska 2 skladacieho pracovného stola je pevne uchytená na ráme 1 z proñlovaného kovu. Do otvoru 1.1 sa zasúva prídavná doska 9. Výška vrchnej pracovnej dosky sa môže meniť. Rám 1, na ktorom je vrchná...

Mechanický pracovný inštrument

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4228

Dátum: 04.08.2005

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61C 8/00

Značky: mechanicky, inštrument, pracovný

Text:

...prístupnej strednej a zadnej časti ústnej dutiny ako na homej, tak aj na dolnej čeľusti - bez toho, aby bola podráždená či poranená citlivá sliznica ústnej dutiny. lnštrument ako celok je sterilizovateľný (ako detske hračky) v tekutine s ajatínom, tea tre oilom alebo s iným koncentrovaným dezínfekčným prípravkom.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázomený navrhovaný inštrument podľa riešenia a zodpovedá potrebám na spoľahlivú a...

Pracovný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1070

Dátum: 10.01.1996

Autori: Ďuriga Stanislav, Ďurigová Emília

MPK: A47B 9/14, A47B 13/04, A47B 85/02...

Značky: pracovný, stojan

Text:

...Q V jednom pozdĺžnom rade na pracovnej doske 1. Rozostup výstupkov Q V pozdĺžnom rade pracovnej dosky 1 jerovnaký a je celočíselným násobkom rozostupu dier Q v stojke Q.Ďalším príkladom použitia je pracovný stojan, ktoreho pracovná doska l je na zadnej strane opatrená dražkami Q a ktorého stojky Q majú tvar obráteného písmena V.Do otvorov g jedneho pozdĺžneho radu pracovnej dosky 1 sanasunú kolíky Q jednej šikmej strany prvej stojky 6. Do...

Pracovný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 280504

Dátum: 11.10.1995

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Theurer Josef

MPK: B66F 11/04

Značky: pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný voz (1) je vybavený vozovým rámom (2), ktorý je umiestnený na podvozkoch (3), a pomocnou pracovnou plochou (9), ktorá má nosný rám (10) s vodorovnou pracovnou plošinou (13). Ten je zhotovený výškovo prestaviteľne pomocou pohonov (12) relatívne umiestnené na nosnom ráme (10). V priečnom smere pracovného voza (1) sú umiestnené dve vzájomne protiľahlé plošinové časti (14, 15), ktoré sú prestaviteľné so vzájomne susediacou a spoločnou...

Pracovný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 280730

Dátum: 09.08.1995

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Theurer Josef, Oellerer Friedrich

MPK: B61D 15/00, B66F 11/04, B60M 1/28...

Značky: vozeň, pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný vozeň (1) pozostáva z vozňového rámu (3), uloženého na podvozkoch (2), a z na ňom upravenej vozňovej nadstavby (4) s trakčnou kabínou (5). Pracovný vozeň (1) má ďalej výškovo prestaviteľnú pracovnú plošinu (12) a prídavnú pracovnú plošinu (15), ktoré sú prostredníctvom upevňovacích zariadení (16) uvoľniteľne spojiteľné s vozňovou nadstavbou (4). Na pracovnej plošine (12) sú upravené spojovacie zariadenia (13) na voliteľné spojenie s...

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279388

Dátum: 06.07.1994

Autori: Golonka Antonín, Motloch Zdeněk, Dembovský Vladimír

MPK: H05H 1/34

Značky: oblúk, pomocný, horáka, přívody, elektrického, plazmového, pracovný, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka sú uskutočnené samostatnými vodičmi (3, 4), z ktorých vodič (3), privádzajúci prúd na pomocný oblúk (5), je napojený na dýzu (2) pomocného oblúka (5) vo vstupnej časti dýzy (2) a vodič (4), privádzajúci prúd na pracovný oblúk (6), je napojený na dýzu (2) za miestom priviazania pomocného oblúka (5) vo výtokovom kanáli dýzy (2). Alternatívne je vodič (4) napojený na dutú...

Bezpečnostný pracovný stôl k dvojvalcovej zakružovačke

Načítavanie...

Číslo patentu: 278183

Dátum: 13.08.1991

Autori: Ružičková Barbora, Ružička Kamil

MPK: B21D 19/12

Značky: pracovný, zakružovačke, bezpečnostný, dvojvalcovej, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obmedzuje hrúbku východiskového plechu, pričom zabraňuje spusteniu stroja a výrobe nepodarkov tým, že blokuje spustenie rotačného pohybu valcov. Pracovný priestor zakružovačky je uzatvorený čelným ochranným krytom (7), horným pravouhlo zakriveným krytom (8) a spodným (9) ochranným krytom. V pracovnej polohe čelný kryt (7) spočíva na kontaktnom spínači (16) a k nemu cez kolenový kĺb (10) pripojená vertikálna časť horného krytu (8)...

Pracovný orgán stropného podavača výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268561

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ondovčin Kamil, Beriac Rudolf, Kolář Jozef, Šmida Ladislav

MPK: E21D 11/00, E21D 13/04

Značky: podávača, orgán, pracovný, stropného, výstuže

Text:

...predstavuje pôdorysný pohľad na rez pracovným orgánom stropného podavača výstuže v smere písmena A podľa obr. 1 obr. 3 predstavuje pohľad na rez presuvným zariadením v smere písmena B podľa obr. 1 obr. Á predstavuje rez výsuvným zariadením V smere písmena C podľa obr. 1 obr. 5 predst°Vuje nárysný pohľad na výanvné zariadenie vo vysunutom stave Pracovný orgán stropného podavoča výstuže pozostáva 2 výsuvného zariadenia l,zdvihacieho zariadenia...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 257376

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nemšák Ján, Banas Ján

MPK: B23H 9/02, B23Q 3/154

Značky: najmä, miestach, nástroj, odhrotovanie, ťažko, prístupných, pracovný, otvorov, elektrochemické

Text:

...konci nad činnou častou je rúrkové teleso opatrené pevne a prestavitelne vodítkom.Upínacím prípravkom rúrkověho nástroja pre elektrochemické odhrotovanie otvorov sa docieli podstatného zjednodušenie vodiacej časti upínacieho prípravku, pričom výmenou jednoduchých dielcov sa dosiahnepoužiteľnosť pre širší rozsah priemerov rúrkových telies nástrojov.Na pripojenom výkrese je príkladné riešenie pracovného ktorý je nakreslený V reze. .Pracovný...

Pracovný nástroj pre ručné elektrochemické hlbkové značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252022

Dátum: 13.08.1987

Autori: Trebichovský Ctibor, Nemšák Ján, Redaj František

MPK: C25F 7/00

Značky: elektrochemické, nástroj, značkovanie, hĺbkové, pracovný, ručné

Text:

...uvedený technický problém rieši pracovný nástroj pre ručné elektrochemické hĺbkové značkovanie podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že je tvorený nádobou opatrenou pre kvapalinu priepustným elektrovodivým dnom pripojeným na jeden pól zdroja elektrického prúdu. Nádoba je pevne uchytená na elektronevodivej rukoväti.Pracovným nástrojom pre ručné elektro 4chemické hĺbkové značkovanie sa docieli kvalitné značkovanie do potrebnej hĺbky,hlavne...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 217481

Dátum: 15.05.1984

Autor: Banas Ján

Značky: ťažko, odhrotovanie, najmä, otvorov, nástroj, elektrochemické, miestach, pracovný, prístupných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechnického obrábania. Vynález rieši odhrotovanie otvorov po trieskovom obrábaní v ťažko prístupných miestach. Podstatou vynálezu je, že na povrchu telesa nad činnou plochou pracovného nástroja na elektroizolačnej vložke je prestaviteľne uložený elektromagnet. Elektromagnet je pripojený na zdroj pracovného prúdu, alebo na samostatný zdroj prúdu.