Patenty so značkou «pracovním»

Zapojení k automatické regulaci tlaku v pracovním prostoru tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265666

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: G01F 1/34

Značky: regulaci, zapojení, tlaku, automatické, prostoru, tepelných, pracovním, agregátu

Text:

...předmětného zapojení ,je především skutečnost nahražení nepřeaného s poruchového měření malých statických tlaku za vysokých teplot a silně turbalenoe v pracovním prostoru presným měřením díterančního tlaku na měřicí cloně celkového množství plynu pro agregát. zapojení podle vynálezu umožňuje rsalizovat presnou automatickou regulací tlaku v pracovním prostoru, zejména u moderních sgregátů s vysokorycłjlostními hořáky, což dosud možné...

Zapojení pro měření pamětí v pracovním režimu typu modifikované čtení – zápis

Načítavanie...

Číslo patentu: 258769

Dátum: 16.09.1988

Autori: Exner Karel, Kristen Jiří

MPK: G11C 29/00

Značky: zápis, modifikované, zapojení, pracovním, režimu, měření, pamětí, čtení

Text:

...vzorkem zkoušečea do každé přečteně báñky je v zápětí zapísován ohsah odpovídající přímému datovému vzorkuKonečně ve čtvrté fáziměření určené řídicími signály na první až třetí řídící svorcev úrovni logické jedničky, nuly a jedníčky je testované paměč-čtena pří současné kontroleobsahu płímým datovým vzorksnzkouěeče, zatímco vzápätí ja do čtené buňky nahráván obsah odpovídající komplementárnímu datovému vzorku. z popsaného časového diagramu...

Zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem pro spínání a rozpínání spojky mezi hnacím hřídelem šicího stroje a jeho hnací řemenicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247230

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šimon Jan, Trojan Miroslav

MPK: D05B 69/12

Značky: cyklem, stroje, hřídelem, pracovním, zařízení, uzavřeným, spojky, řemenici, hnacím, rozpínání, šicího, hnací, spínání

Text:

...rozpojenému stavu spojky,je vymezenazáběrovou polohou vypínací plochy vypínacího členu, např. Vypínacího segmentu, s touto kladkou nebo s čepem, přičemž jak zapínecí člen,tek i vypínecí člen je uspořádán výkyvně a je pohybově spřažen se zastavovací pákou šicího stroje.Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 axonometrícký pohled, částečně v řezu, na šicí stroj pro obšívání knoflíkových dírek s očkem, opatřený zařízením podle vynálezu, a...

Zařízení pro obrábění druhé strany obrobků na soustružnických strojích v jednom pracovním cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255999

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voltner Milivoj

MPK: B23B 15/00

Značky: jednom, cyklu, obrobků, druhé, strany, strojích, obrábění, soustružnických, zařízení, pracovním

Text:

...prvním náboji je uložen hydraulicky ovládaný koník. Na obr. 2 je podélný řez přes druhý náboj otočné desky, v němž je uloženo vřeteno nesoucí upínací zařízení, upínací válec, rotační rozváděč dokončených obrobků. Z obrázku je rovněž patrno připojení vřetena k jeho pohonu pomocí zubové spojky. Na obr. 3 je pohled na zařízení ve směru od hlavního vřetena, kdy otočná deska je V základní, to je nepracovní poloze. Poloha otočné desky, V níž je...

Vřeteník s nerovnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254376

Dátum: 15.01.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 19/00

Značky: nerovnoměrně, vřeteník, vřetenem, otáčejícím, pracovním

Text:

...čepu je větší, než osová rozteč hnané hřídele a hnací hřídele vřeteníku.Vřeteník s nercvnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem má vlastní frekvencâ konstantní,avšak budící frekvence, daná periodickými silovými impulsy při kontaktu břitů nástroje s obráběným materiálem se stále mění vlivem nerovnoměrného otáčení pracovního vřetene. takže k rezonanci nemůže dojít. Není třeba hledat způsob nebo kombinaci způsobů, jak rozladit rezonance....

Způsob řízení ohřevu vsázky v komorových ohřívacích pecích s periodickým pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zahraj Stanislav

MPK: F27B 13/14, F27D 7/00, F27B 9/30...

Značky: periodickým, vsázky, ohřívacích, způsob, pracovním, komorových, cyklem, řízení, pecích, ohřevu

Text:

...do doby dosažení požadované konečné hodnoty střední teploty vsázky nebo její enthalpie.Další postup ohřevu ve vyrovnávací fázi do okamžiku výdeje může probíhat podle známých způsobů, např. udržování na konstantní hodnotě teploty v peci nebo teploty spalín na výstupuz pracovního prostoru. Střední teplotu vsázky je možno určit např. z průběhu teplot spalín měřených na výstupuz ohřívací komory jako ustálenou hodnotu teploty spalín při změně...

Brzdné zařízení šícího stroje s uzavřeným pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244636

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lanham Albert Frank, Corno Maria Luisa

MPK: D05B 69/32

Značky: pracovním, zařízení, brzdné, cyklem, stroje, šicího, uzavřeným

Text:

...dírky, je přestevitelně upevněn jednak zapínací nájezd §, jednak vypínací doraz 2.h bvnám hřídeli 1 je pevnš nesazena dvouremenná páka m, jejíž první konec LQpepolupracuje ss zepímcím nájudom g, kdezto její druhý konec up spolupracuje se spodním koncom u vypínecí páky ,LL neeazene otočné ne čepu 13, zaaazeném do telesa hlavy stroje.Do šicího stroje se šitá dílo vkládd při krajní poloze stolu g ve smeru šípky A, obr. I,jíł odpovídá uspořádání...

Zastavovací zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244728

Dátum: 14.08.1987

Autori: Leiner Jan, Novotný Ludvík

MPK: D05B 69/22

Značky: stroje, pracovním, cyklem, uzavřeným, zastavovací, šicího, zařízení

Text:

...při přetržení niti, šlo by o nedostatek nepodstatný. Naprotitomu při ručním vypnutí pomocí vypínací páky ll ještě před tím, než zapínací nájezd Q při zpětném pohybu stolu 3 ve směru šípky 5 najel znovu na první konec łgg dvouramenné páky lg,by při pokračujícím pohybu stolu 3 ve směru šípky A došlo k opětnému vykývnutí dvouramenné páky lg ve směru šípky Q a tím k opětnému nežádoucímu zapnutí šicího stroje. Proto skutečně provedení šicího...

Dopravní zařízení k pracovním strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 251698

Dátum: 16.07.1987

Autori: Grosse Klaus, Klage Rudolf, Gesche Wolfgang, Diesner Evelyn

MPK: B65G 47/00

Značky: zařízení, dopravní, strojům, pracovním

Text:

...3 neMeH~ TOB, Koyopme npn ocwauone Tpancnoprépa cuennnmmcn c TpaHCn 0 pTHHMH T 8 paMH, B pesynbrare qero rapanwnpyewcs àuxcaunx nocnennx B Teneuue Bcero paöouero HRK na Mamnnm, a Taxme B Teuenne paöowm Bepwnkanbuoro Tpancnopwépa. Taxme Kax H Pppnsonranbame TpaHcnopTepH, ROTDDMG no cymecrny HesaBncHMo ov Hanpaanennh ânnmennn HMemT onääxonoe Hcnonnenue, Beprnxanhnme TDaHCHOpTepM nMemT onHHaKo~B 08 HCHOHHeHHe He 38 BHCHMO OT TOPO, HOHHHMQMTCH HH...

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239091

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šoško Juraj, Holas Mikuláš, Ludačka Jan, Veselý Karel

MPK: B66F 11/04, E21F 13/00

Značky: vysokozdvižné, pracovního, kosém, způsob, ramene, důlní, neotočného, pracovním, natočení, plošiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny využitím řídicího ústrojí kloubového podvozku a příčné stabilizační opěry před přední nápravou. Natočení pracovního ramene s pracovním košem ve vodorovné rovině se provádí vybočením středu stroje do strany silovým válcem řízení kloubového podvozku při nadzvednuté přední nápravě příčnou stabilizační opěrou.

Pojistné zařízení proti přetížení strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231863

Dátum: 15.12.1986

Autori: Auschlag Zdeněk, Novák Zdeněk, Liščinský Petr, Pantůček František, Černil Miloň

MPK: B30B 15/28

Značky: přímočarým, zařízení, přetížení, strojů, zejména, pohybem, pracovním, pojistné, proti, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistného zařízení proti přetížení pracovních strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů, a jeho předmětem je celkové uspořádání pojistného zařízení. Vynález má za účel zvýšit rychlost přenosu signálu z místa jeho vzniku do ovládacího členu stroje a vyloučit vliv nestejnoměrného prodlužování částí pracovního stroje na činnost zařízení. Tohoto účelu se dosahuje uspořádáním přenosové soustavy signálu v podobě uzavřeného...

Kyveta s vysokou čistotou v pracovním prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235814

Dátum: 01.12.1986

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/02

Značky: vysokou, čistotou, prostoru, pracovním, kyveta

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta je tvořena pláštěm vymezujícím pracovní prostor uzavřený křemennými okénky s vysokou optickou kvalitou. Podstatou vynálezu je, že vakuotěsné spojení křemenné kyvety s křemennými okénky je provedeno anorganickou pájkou, přičemž pracovní prostor je opatřen zásobníkem, na jehož koncovou část je připojeno tepelně vodivé pouzdro s čidlem teploty.

Bezpružinový přepínač s kolmo uloženými ovládacími magnety, k otočným magnetům pracovním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235401

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hnát František

MPK: H01H 1/54

Značky: přepínač, uloženými, magnetům, otočným, pracovním, bezpružinový, magnety, kolmo, ovládacími

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeno je přemísťování kontaktů a přítlačná síla pomocí permanentních magnetů. Ovládač, opatřený ovládacími magnety a zarážkami, prochází čely přepínače a je pohybově uspořádán kolmo k pracovním magnetům, upevněným v otočných držácích. Držáky jsou na čepech uloženy v konzolách, které spojují čela přepínače. Pohybem ovládače dochází ke změnám polarity mezi ovládacími a pracovními magnety, a tím k přetáčení držáků, s kyvně uloženými pohyblivými...

Mžikový přepínač s otočným ovládacím a kyvným pracovním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224445

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hnát František

Značky: přepínač, kyvným, mžikový, magnetem, ovládacím, otočným, pracovním

Zhrnutie / Anotácia:

Mžikový přepínač s otočným ovládacím a kyvným pracovním magnetem, sestávající z dvou permanentních magnetů, kontaktů, přepínací páky a držáku pracovního magnetu, vyznačující se tím, že ovládací magnet (1) je připevněn v otočně uložené přepínací páce (4), umístěné mezi zarážkami (3), přičemž pracovní magnet (2) je připevněn v držáku (7) pracovního magnetu se zabudovanými pohyblivými kontakty (5), kyvně uloženém na čepu (8) držáku a proti...

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219737

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kubizňák Miroslav, Marková Alexandra, Pěnkava Jiří

Značky: zařízení, elektrolytu, redukci, chromu, pracovním, šestimocného, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu a detoxikaci odpadních kalů z elektrochemického obrábění legovaných ocelí elektrolytickou redukcí na sloučeniny trojmocného chromu. Podstatou vynálezu je, že do sedimentační nádrže u obráběcího stroje jsou ve směru proudění pracovního elektrolytu umístěny za sebou katoda a železná anoda, které jsou připojeny na zdroj stejnosměrného napětí. Zařízení je určeno zejména k...

Zařízení pro rychlou manipulaci se součástmi v pracovním prostoru obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218654

Dátum: 15.04.1985

Autori: Urban Václav, Černý Bohuslav

Značky: obraběcího, rychlou, zařízení, manipulaci, prostoru, pracovním, součástmi, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení využívá jednak činnosti dvou uchopovacích jednotek jedné úchopové hlavice připevněné na rameni robotu a za druhé využívá k přísunu součásti do upínací hlavy obráběcího stroje upínacího členu tohoto stroje. Manipulačními pohyby, které umožňuje provedení úchopové hlavice, se jednou uchopovací jednotkou odebírá z upínací hlavy obráběcího stroje již opracovaný obrobek a druhou upínací jednotkou s upnutou neopracovanou součástí v témž...

Pračka k dezinfekci prádla se stanoveným pracovním rytmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231256

Dátum: 01.04.1985

Autor: Geissler Helmut

MPK: D06F 31/00

Značky: dezinfekci, stanoveným, prádla, rytmem, pracovním, pračka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pračky se stanoveným pracovním rytmem, která obsahuje rotační buben se sekcemi umístěnými za sebou v osovém směru. Vynález vychází z úkolu vyvinout s ohledem na možnost změny počtu sekcí pračku jednoduché konstrukce se stanoveným pracovním rytmem, která by zajišťovala spolehlivou dezinfekci prádla a sterilitu odpadní vody. Úkol se řeší tak, že prací buben je rozdělen na prostor přímého proudu s pohybem prádla a pracího roztoku v...

Zapojení fototranzistorového čidla s automaticky nastavitelným pracovním bodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214061

Dátum: 01.07.1984

Autor: Sýkorová Ludmila

Značky: fototranzistorového, nastavitelným, automatický, zapojení, pracovním, čidla, bodem

Zhrnutie / Anotácia:

Fototranzistorové čidlo s automaticky nastavitelným pracovním bodem při kolísání okolní teploty nebo vnějšího osvětlení udržuje stabilní polohu pracovního bodu. V zapojení je použito kromě přisvětlovací galiumarsenidové diody dvou tranzistorů.