Patenty so značkou «pracovná»

Pracovná podložka pre sláčikové hudobné nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6858

Dátum: 05.08.2014

Autor: Kaiser Tomáš

MPK: G10G 5/00, G10D 3/18

Značky: sláčikové, pracovná, podložka, hudobné, nástroje

Text:

...čelo s plnou centrálnou časťou konkávnej negatívnej klenby bez rožkov v tvarovanej obrysovej stene. Obr. 2 znázorňuje pracovnú podložku pre čelo s vybraním v centrálnej časti konkávnej negatívnej klenby bez rožkov v tvarovanej obrysovej stene. Obr. 3 znázorňuje pracovnú podložku pre husle s plnou centrálnou časťou konkávnej negatívnej klenby s rožkami v tvarovanej obrysovej stene. Obr. 4 znázorňuje pracovnú podložku pre husle s vybraním v...

Pochôdzna alebo pracovná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17316

Dátum: 21.07.2012

Autori: Kasper Jens, Neumann Michael, Göhring Dieter, Töppel Matthias, Kappler Detlef

MPK: B60R 3/00

Značky: plošina, pochôdzna, pracovná

Text:

...silu pôsobiacu na zábradlie a tam vytvárajúcu okolo pätových bodov zábradlových0004 Pri všetkých známych použitiach takýchto sklopných zábradlí však chýba po naklopení zábradlia do pracovného postavenia nielen pre obslužnýpersonál prístupná možnosť držania, resp. uchopeníe v prechodnej oblasti medzi stúpacou pomôckou a pochôdznou, resp. pracovnou plošinou, ale tiež zabezpečenie proti pádu v oblasti medzere v zábradlí, ktorá je podmienená...

Pracovná doska školskej lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5173

Dátum: 07.05.2009

Autor: Janso Miroslav

MPK: A47B 39/00, A47B 13/08

Značky: lavice, školskej, pracovná, doska

Text:

...opisovanými V tomto úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje pracovná doska školskej lavice podľa technického riešenia, ktorej podstata spočíva v tom, že jadrom je drevotriesková doska s dvoma protiľahlými zaoblenýrni hranami. Pritom na homú stranu drevotrieskovej dosky a na zaoblené hrany je nalepená Vysokotlakové. HPL laminátové doska, ktorá je tvarovateľná za tepla. Spodná strana drevotrieskovej dosky je vybavená...

Pracovná stanica na spájanie častí karosérie motorového vozidla, výrobná linka s takouto pracovnou stanicou a spôsob pristavenia/výmeny upínacích rámov v pracovnej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7066

Dátum: 17.10.2007

Autori: Waltl Hubert, Arbesmeier Bernhard, Hofstetter Franz, Beringer Ernst, Vollnhals Ralf, Herzog Frank, Breme Michael

MPK: B62D 65/00

Značky: upínacích, stanici, vozidla, stanica, takouto, spôsob, linka, karosérie, pracovnej, částí, pracovná, motorového, výrobňa, stanicou, pracovnou, spájanie, rámov

Text:

...výmeny upínacích rámov vpracovnej stanici, pri ktorom výmena upínacieho rámu resp. pristavenieupínacieho rámu prebehne s časovou úsporou a technologicky spoľahlivo.Táto úloha vynálezu je riešená prostredníctvom znakov patentového nároku 1,patentového nároku 14 alebo patentového nároku 15. Výhodné ďalšieuskutočnenia vynálezu sú ukázané v dotyčných závislých nárokoch.Podľa význakovej časti patentového nároku 1 sane, umiestnené v zásobníku...

Topánka, najmä ochranná pracovná topánka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4187

Dátum: 09.03.2007

Autor: Rössler Dieter

MPK: B29D 31/50, A43B 23/00, A43B 7/00...

Značky: pracovná, najmä, topánka, ochranná

Text:

...kľukatom. švu zasahuje približne 4 mm do okraja nártu. V porovnaní so známymi konštrukciami sa teda dosiahne lepšie priľnutie nártu k plastovej tužinke prstovej časti anebezpečenstvo poškodenia pri podrážaní sa zníži.Pri ďalšom uskutočnení vynálezu je Vytvorené také opatrenie, že zadná hrana ochrannej tužinky prebieha S odstupom od predného okraja nártu a plast pri obstreku zatečie do tohto medzipriestoru pri vytvorení plastovej tužinky a...

Pracovná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7649

Dátum: 16.03.2006

Autor: Wobben Aloys

MPK: E04G 1/00

Značky: plošina, pracovná

Text:

...s pracovnou plošinou podľa prvého príkladu uskutočnenia, aobrázok 8 zjednodušene znázornenie samostatnej platne pracovnej plošiny.0015 Obr. l ukazuje prierez vežovým stavebným objektom s pracovnou plošinou podľa prvého príkladu uskutočnenia. Stavebný objekt 100 nachádzajúci sa vo výstavbe, výhodne veža vetemej elektrárne, má dva vopred zhotovené betónové prefabrikované dielce lO, ll, ktore sú usporiadané navzájom na sebe. Prostredníctvom...

Pracovná hlava na katétri na nasávanie, fragmentáciu a odvádzanie odstrániteľného materiálu z krvných ciev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10633

Dátum: 03.03.2005

Autor: Straub Immanuel

MPK: A61B 17/22

Značky: hlava, katétri, odstrániteľného, pracovná, krvných, nasávanie, odvádzanie, fragmentáciu, materiálů

Text:

...patentového nároku l.0012 Katétre s vnútri a vonku usporiadanými rotormi vybavenými ostrím avykonávajúce otáčavý pracovný pohyb okolo osi katétra majú nevýhodu, ktorá spočíva V tom, že spôsobujú zvírenie krvi aj materiálu tvoriaceho uzáver cievy, následkom čoho môže krv prúdiaca od proximálneho k distálnemu koncu odplavovať uvoľnené častice, ktoré potom V iných oblastiach krvného riečiska, predovšetkým v drobných krvných cievach, môžu opät...

Spôsob znižovania environmentálnych škodlivých látok v oleji alebo tuku, prchavá pracovná kvapalina znižujúca environmentálne škodlivé látky, doplnok zdravej výživy a doplnok krmiva pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7073

Dátum: 08.07.2003

Autori: Thorstad Olav, Breivik Harald

MPK: A23D 9/00, C11B 3/00

Značky: škodlivé, škodlivých, doplnok, environmentálnych, pracovná, znižovania, látok, krmiva, zvieratá, oleji, environmentálne, látky, zdravej, tuků, spôsob, kvapalina, znižujúca, prchavá, výživy

Text:

...na odstraňovanie niektorých znečisťujúcich látok, pričom tento spôsob zahŕňa najskôrtransesterifikáciu zmesi olejov a následnú jednu alebo viac molekulových destilácií produktuzískaného v prvom kroku. Táto technika má však vážne obmedzenie V tom, že sa môže použiť len pre rybie tuky, ktoré boli čiastočne transesteriñkované s použitím lipázy ako katalyzátora. Špeciñta tohto enzýmu Však diskriminuje omega~ 3 mastné kyseliny. Je zrejmé, že...

Vymeniteľná kompaktná pracovná elektróda a trojelektródová prietoková elektrochemická cela s vymeniteľnou poréznou pracovnou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282156

Dátum: 21.09.2001

Autor: Beinrohr Ernest

MPK: G01N 27/08

Značky: prietoková, pracovná, pracovnou, elektrochemická, elektródou, trojelektródová, kompaktná, vymeniteľná, elektroda, poréznou, vyměnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vymeniteľná kompaktná pracovná elektróda pozostávajúca z nepravidelných častíc vodivého materiálu, ktorý je uzavretý z dvoch strán poréznou látkou, a trojelektródová prietoková elektrochemická cela s vymeniteľnou kompaktnou poréznou pracovnou elektródou a s hydrodynamicky oddeleným priestorom na pomocnú a referenčnú elektródu.

Trojosová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278051

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dokoupil Vladimír, Borský Václav

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/70, B23C 1/04...

Značky: trojosová, pracovná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vretenník (7) je upevnený na priečnom stole (4), ktorý je posuvne uložený na pozdĺžnom stole (2). Teleso (11) vretenníka (7) má dutý čap (10), na ktorom je otočne uložený nosič (9) vretenovej hlavy (8), ktorý je súčasne uložený v kruhovom vybraní (12) vytvorenom na čele telesa (11). Čelo telesa (11) je uzavreté uzavieracou medzikruhovou doskou (13), ktorá má spevňovacie prvky polohy nosiča (9), v ktorom je excentricky umiestnená vretenová hlava...

Pracovná jednotka na výrobu pletencov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279901

Dátum: 15.01.1992

Autor: Mocáková Jarmila

MPK: A21C 3/08

Značky: jednotka, výrobu, pletencov, pracovná

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovná jednotka je tvorená hlavicou spojenou so zásobníkom. Hlavica pozostáva z troch pevných kruhových vedení (1), (2), (3) a z dvoch pohyblivých vzájomne protismerne rotujúcich kruhových segmentov (4), (5), pričom pevný segment (1) je opatrený otvorom (a), segmenty (4), (5) protismerne rotujúce sú opatrené otvormi (b), (c). Cez otvory (a), (b), (c) sa pretláča tvárna hmota, ktorá vychádza z hlavice v troch prúdoch, pričom dva protismerne...

Integrovaná pracovná hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 274038

Dátum: 11.04.1991

Autor: Kačír Viktor

MPK: B25J 15/06

Značky: hlavica, integrovaná, pracovná

Pracovná plocha parafínového kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269042

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novák Petr

MPK: A61H 15/02

Značky: pracovná, parafínového, plocha, kúpela

Text:

...na okraj nádoby parafinového kúpela a tým znečisťoval okraj a bok vlastného parafínového kúpela. Znečistený parfinový kúpeľ bolo treba po použití čistiť čo spôsobilo nemalú námahu.Uvedené nedostatky odstraňuje pracovná plocha parafinového kúpeľa podľa vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že pracovná plocha je uložená prestavitelně vo vodorovnom smere a posuvné tak, že v pravej krajnej polohe prekrýva okraj nádoby.Výhody prestavitelnej...

Ochranná pracovná vrstva čapov liatinových valcov najmä dvojvrstvových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263568

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slavkovský František, Čomaj Milan, Barilík Ján, Šajty Jozef

MPK: B22D 19/16, B23K 35/22, B22D 11/12...

Značky: pracovná, dvojvrstvových, valcov, najmä, vrstva, ochranná, liatinových, čapov

Text:

...uvedeného zloženia má komplexnú štruktúru, pozostávajücu zo silne deformovaných častíc s martenzitickou štruktúrou s jemne rozptýlenými kanbidmi chromu s mikrotvrdosťou 602 až 762 jednotiek HVm. Na rozdiel od základného materiálu čapov, ktorý je tvorený perlitickou sivou liatinou s lístkovým alebo guličkovým grafitom, má žiarove nastriekaná kovová pracovná vrstva, v dôsledku svojho optimálneho chemického zloženia, z tribologického hľadiska...

Pinolová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237825

Dátum: 15.03.1987

Autori: Walter Jozef, Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/30

Značky: pinolová, pracovná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické zariadenie na vŕtacie, zahlbovacie, vyvrtávacie a závitovacie operácie s pracovným cyklom základným alebo vyprázdňovacím, s jedným alebo s viacej druhmi pracovných posuvov za sebou v jednom cykle, s možnými poskokmi medzi posuvmi. Zariadenie je zostavené z priamočiareho hydrovalca s dvomi piestnicami a z riadiaceho bloku jednotky. V prednej piestnici je uložený rotačný reverzačný motor a do zadnej piestnice je zasunutý zberač...

Vnútorná pracovná stena hutníckych, najmä hlbinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237142

Dátum: 15.03.1987

Autori: Király Štefan, Bodík Rudolf

MPK: F27D 1/10, F27D 1/00

Značky: hutnických, vnútorná, hlbinných, pecí, najmä, stěna, pracovná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výmurovky stien hutníckych, najmä hlbinných pecí s vertikálnym delením na tepelnoizolačné a pevnostné vrstvy a rieši problém hospodárneho zvýšenia účinnosti a živostnosti monolitických výmuroviek. Vnútorná pracovná stena je delená horizontálne na tri vrstvy, z ktorých spodná vrstva je tvorená žiaruvzdornými tehlami, napríklad z taveného korundu a horná vrstva je tvorená napríklad dinasom. Stredná vrstva, v rozmedzí úrovne...

Pracovná jednotka s najmenej dvomi operačnými hlavami

Načítavanie...

Číslo patentu: 228614

Dátum: 01.01.1986

Autori: Charavát Marián, Petrík Juraj, Kastel Pavol

MPK: B23P 23/00

Značky: najmenej, dvomi, jednotka, pracovná, hlavami, operačnými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť čo najkomplexnejšie vykonanie technologických operácii na obrobku z jeho dvoch protiľahlých stran a zmenšiť počet pracovných jednotiek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, ža posuvová čásť pracovnej jednotky nesie dve operačné hlavy, ktorých osi nástrojov sú rovnobežné so smerom posuvu pracovnej jednotky, pričom na posuvovej časti jednotky je uložená predná operačná hlava, ku kterej je spojacím nosníkom pripevnená...

Pracovná jednotka mechanická

Načítavanie...

Číslo patentu: 218610

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: mechanická, jednotka, pracovná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pracovnej jednotky mechanickej pre vŕtacie, zahlbovacie a vyvrtávacie operácie stavebnicových jednoúčelových strojov a automatických liniek, s ručným predlžovaním spätného posuvu jednotky. Zariadenie je zostavené z operačnej hlavy (5, 8, 9) s vlastným náhonom (3) a vlastným valcovým vedením (7) v operačnej hlave, mazaným olejom zo spádovej nádržky (14) cez prívodnú trubku (6) ukončená spätným ventilkom (15) a pomocou...