Patenty so značkou «pracovisko»

Pracovisko na polohovanie hláv stĺpov a spôsob polohovania hláv stĺpov na pracovisku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7482

Dátum: 01.07.2016

Autori: Macejka Martin, Blaško Tomáš, Kabát Vojtech

MPK: B23Q 3/02, B25J 9/08, B25J 5/06...

Značky: spôsob, polohovanie, pracovisku, stĺpov, hláv, polohovania, pracovisko

Text:

...spočíva v tom, že pracovisko zahŕňa technologickú paletu na uloženie aspoň jednej hlavy určenej na upevnenie ku koncu priestorovo orientovaného stĺpa, manipulátor a prizmatické polohovadlá na uloženie priestorovo orientovaného stĺpa. Technologická paleta a koniec priestorovo orientovaného stĺpa na upevnenie hláv, uloženého na prizmatických polohovadlách, sa nachádzajú v pracovnom priestore manipulátora.Podstata technického riešenia...

Pracovisko so suportom pre súčasti s viacerými plochami a spôsob riadenia tohto pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7158

Dátum: 13.09.2007

Autori: Legeleux Fabrice, Malatier François, Demit Daniel

MPK: B25J 9/16

Značky: pracovisko, pracoviská, súčastí, plochami, tohto, suportom, viacerými, spôsob, riadenia

Text:

...druhej operačnej jednotky pri uskutočňovaní operácie na súčasti takto predloženej a riadenie nakladacieho robota tak, aby uložil súčasť na druhé stanovište V priebehu uskutočňovanej operácie druhou operačnou jednotkou.(0013) Nakladanie súčastí sa takto uskutočňuje V skrytom čase.(0014) Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu vyplývajú z opisu výhodného príkladuuskutočnenia vynálezu, na ktorý sa však vynález neobmedzuje.Prehľad obrázkov na...

Kontajnerové pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3206

Dátum: 04.06.2002

Autori: Kacvinský Štefan, Demko Anton, Schóber Branislav, Mička Martin, Hajduch Ľubomír

MPK: E04H 1/12, E04H 9/16

Značky: pracovisko, kontajnerové

Text:

...vyššej nosnosti sú panely vnútri na predpísaných miestach spevnené výstužou. Steny a strecha 18 sú pospájané Iepením, všetky rohy sú olemované lepenými L-profílmi a vyplnené polyuretánovou penou. Touto technológiou sa minimalizuje počet tepelných mostov. Podlaha ä kontajnerového pracoviska je zhotovená zo samonosného panelu s nanesenou protišmykovou vrstvou. Vnútorný prie 3 stor kontajnerového pracoviska je rozdelený priečkou § na pracovnú...

Temperované prechodné pracovisko v podzemnom diele, najmä v tuneli

Načítavanie...

Číslo patentu: 277823

Dátum: 12.04.1995

Autori: Santa Jan, Pavlovič Ladislav, Krištoufek Otakar, Jeřábek Zdeněk

MPK: E21F 1/10, E21F 1/14, E21F 1/12...

Značky: diele, tuneli, pracovisko, přechodné, najmä, temperované, podzemnom

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovisko má na každom výstupe uzáver tvorený oblúkovitou nafukovacou kostrou (1), na ktorej je zavesený vzduchotesný záves (3), ktorý má komunikačný priestup (4) s protiprievanovým uzáverom (5). Vzduchotesný záves (3) môže mať na spodnom konci výstužné priečne rebrá (7), prípadne uzavierateľné zvislé rozparky (8) na prispôsobenie sa nerovnosti podložia (9). Komunikačný priestup (4) je otvorený dverový otvor. Protiprievanový uzáver (5) je...

Technologické pracovisko pre tyčové polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264844

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/152

Značky: pracovisko, polotovary, tyčové, technologické

Text:

...ggg. V každom z nich je posuvne uložený istiaci kolík Aäł, ktorého dostredivý koniec i§łLł je uspôsobený pre záber s upínacím prvkom 440 a obvodový koniec g§Lg je uspôsobený pre záher s uchytávacím prvkom głg manipulačného zariadenia ggg. Istiaci kolík gžł je v radiálnom otvore ggg zabezpečený proti vypadnutiu blokovacím kolíkom ggg.Pokiaľ odkladacie miesto ggg upínacích prvkov § 30 je vytvorene podľa prikladu na obr. 2 výmena upínacieho...

Automatické testovacie pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264175

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hanák Bohuslav, Zavarský Miloslav

MPK: B65G 47/00

Značky: testovacie, pracovisko, automatické

Text:

...a dopravniky sú spojené s mikropočitačom.Výhodou automatického testovacieho pracoviska podla vynálezu je, že umožňuje plnú automatizáciu operácie včítane prísunu výrobkov. Pracovisko umožňuje vysokú adaptibilitu pri zmene výrobku, prípadne i postupu testovania. Riadiaci počítač zabezpečuje značný rozsah požadovaných funkcii jednak pri samotnom testovaní ale i pri zabezpečovaných Inanipulačných činnosti a náväzností na predchádzajúce a...

Unášacie zariadenie pre automatizované technologické pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260779

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: technologické, automatizované, unášacie, pracovisko, zariadenie

Text:

...v nich p-osuvne ulo istiace koliky 250 i s nimi v sérii zaradené pružné prvky 250.Každé radiálne Vedenie 227 je z obvodu uzavreté skrutkou 225, ktorá zabezpečuje istiaci kolik 250 a pružný prvok 260 proti Vypadnutiu a zároveň sa ňou nastavuje potrebné »predpätie medzi istiacim kolikom 250 a telesom hlavice 225. V dutine 225 telesa hlavice 225 Vyčnievajú istiace koliky 25 d V takej dĺžke, ktorá je potrebná na bezpečné zaistenie hlavice 220 na...

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zvara Ján, Mičušík Peter, Hrnko Tibor, Kluka Ján

MPK: B65G 57/24

Značky: stavebnicové, robotizované, palety, kusového, tovarů, pracovisko, ukladanie, automatické

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Klieštinový upínač pre automatizované pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: pracovisko, klieštinový, upínač, automatizované

Text:

...pre spoluzáber so skosenou plochou 213 zamykacieho prstenca 210 a z dostredivej strany majú vytvorenú opernú plochu 218 pre zaistenie klieštiny 203 V axiálnom sme 4re. Vedenie segmentov 223 je tvorené z jednej strany telesom 201 klieštinového upínača 200 a z druhej strany prirubou 209 uchytenou na teleso 201 skrutkami 206. Otvor 224 na prirube 209 je taký, aby umožnil vkladanie a vyberanie klieštiny 203 z dutiny 21.9, v ktorej je V axiąlnom...

Hniezdové montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 239812

Dátum: 15.06.1987

Autori: Prokop Bohumír, Chrz Vladimír

MPK: B25H 1/00

Značky: pracovisko, hniezdové, montážne

Text:

...pracovinom stole je uložený otočný stôl, ktorého veniec je pripojený s krokovým motor-om prostredníctvom prevodovej jednotky.Výhodou hniezdového montážneho prIac-oIviska podľa vynálezu je, že umožňuje vysokú adaptibilitu pracoviska pri zmene výrobku alebo technologického postupu. Praco 4visko umožňuje využívanie nového spôsobu práce, ktorý podstatne skracuje stratové časy na minimum, umožňuje popri ručných operáciach vykonávať automatické...

Mechanizované montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250772

Dátum: 14.05.1987

Autori: Klučka Michal, Hanák Bohuslav

MPK: B25H 3/00

Značky: mechanizované, montážne, pracovisko

Text:

...voči obsluha. Potrebná meclzizasoba súčiastok, resp. podskupín vstupujúca d-o montáže, resp. vystupujúca z montáže na dano-m pracovisku je nenáročná na priestor. Ľahké vymieňanie bnvbnových zásobnñkov,ich tndexovanie voči vodia-cej dráhe umožňuje nenáročnú manipuláciu -s nimi.Mechanizované montážne pracovisko je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. lje nakreslené pracovisko v náryse, na obr. 2 je nakreslený jeho pôdorys,...

Skúšobno-opravárske pracovisko tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249874

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vavro Rudolf, Boor Ján

MPK: B65G 37/02

Značky: skúšobno-opravárske, nádob, pracovisko, tlakových

Text:

...výhodou skúšobno-opravárskeho pracoviska podľa vynálezu je, že má podstatne vyššiu výrobnú kapacitu vztiahnutú na 1 m 2 zastavanej plochy jednak preto, že4 sa tým odstránili manipulačné plochy okolo vodnej nádrže a jedna-k -pretuo, že pri tlakových skúškach odpadajú všetky stratové manipulačné časy.zastavaná plocha sa šetrí aj tým, že vodná nádrž je vo svojej prehlbenej časti opatrená ,priehradkou pre strojovňu, čo umožňuje...

Otočné pracovisko riadiča pre jazdu mobilného stroja v oboch smeroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 233878

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rišian Jozef, Boháčik Miroslav, Slezák Vladimír

MPK: B62D 33/06

Značky: stroja, jazdu, pracovisko, smeroch, otočné, mobilného, riadiča, oboch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočné pracovisko riadiča tak, aby jazda mobilného stroja v oboch smeroch bola rovnako pohodlná a bezpečná. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že nosič, na ktorom je upevnené sedadlo, prístrojový panel, volant, hydraulické servoriadenie, je otočne uložený v točnici, pričom obe polohy určené pre jazdu sú zaistené blokovacím zámkom ovládaným ručnou pákou, ktorou sa zároveň uvádza do činnosti parkovacia brzda. V ose...