Patenty so značkou «pracoviská»

Zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6020

Dátum: 03.02.2012

Autor: Dvulit Alexander

MPK: A61C 19/04, A61C 5/02, A61C 19/00...

Značky: stomatologického, zostave, pracoviská, lokátora, zapojenie

Text:

...riešenie nebolo dosiaľ v stomatologickej praxi uplatnené.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornená zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska pri použití vsta vanej hnacej jednotky (endomotora) pre pohon pracovného nástroja. Na obr. 2 je znázomené zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska pri použití exter nej hnacej jednotky pre pohon pracovného nástroja. Na obr. 3 je znázornený pohľad...

Pracovisko so suportom pre súčasti s viacerými plochami a spôsob riadenia tohto pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7158

Dátum: 13.09.2007

Autori: Legeleux Fabrice, Demit Daniel, Malatier François

MPK: B25J 9/16

Značky: plochami, suportom, spôsob, pracovisko, riadenia, tohto, viacerými, pracoviská, súčastí

Text:

...druhej operačnej jednotky pri uskutočňovaní operácie na súčasti takto predloženej a riadenie nakladacieho robota tak, aby uložil súčasť na druhé stanovište V priebehu uskutočňovanej operácie druhou operačnou jednotkou.(0013) Nakladanie súčastí sa takto uskutočňuje V skrytom čase.(0014) Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu vyplývajú z opisu výhodného príkladuuskutočnenia vynálezu, na ktorý sa však vynález neobmedzuje.Prehľad obrázkov na...

Zapojenie pre riadenie cyklu vostupného robotizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269661

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čelko Ladislav

MPK: G05B 19/00, G05B 19/04, G05B 19/02...

Značky: cyklu, pracoviská, vostupného, robotizovaného, riadenie, zapojenie

Text:

...obvodu gł, druhý vstup siedneho obvodu 31 s treti vstup devisteho súčinového obvodu gg, Výstup prvého súčinového obvodu gł je súčasne pripojený na druhý vstup druhého súčinového obvodu gg a na prvý vstup tretieho súčinového obvodu gg. Výstup prvého ovládače łg je zapojený na prvý vstup druhého súčinového obvodu gg. Prvý výstup prvého čudla łg je cez vstup e výstup siedmeho časového obvodu gg pripo CS 269661 B 1 3jený na druhý vstup...

Lisovacia jednotka automatizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264975

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B21D 24/10

Značky: lisovacia, jednotka, pracoviská, automatizovaného

Text:

...na otvorenom jednostojinovom ráme, automatizované a programované zaistenie stolaso stojanom lisu, automatizované a programované nastavenie dolnej úvrate zdvihu šmýkadla5 vyšším účinkom tak, že skracuje dobu zoradovania lisovacej jednotky pri zmene typorozmeru alebo sortimentu výrobkov, umožňuje hospodárne využitie zdvihu šmýkadla, čim skracuje čas chodu naprázdno šmýkadla, zvyšuje výrobnosE~a znižuje spotrebu tlakového vzduchu....

Zapojenie riadenia montážneho hniezdového pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262606

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gašparík Ladislav, Mockovčiak Pavol

MPK: G05D 3/20

Značky: zapojenie, montážneho, hniezdového, pracoviská, riadenia

Text:

...riadenia montážneho hniezdového pracoviska pozostáva z modulu l procesora,ktorý je obojsmerne spojený prostredníctvom systémovej zbernice 2 s modulom g stykových obvodov. K modulu l procesora sú pripojené dekadické prepínače na volbu li počiatočného kroku stola, na voľbu lg technologického času operačných jednotiek a pracovného taktu lg stola pri automatickom režime. Na prvé vstupy gł modulu 3 stykových obvodov sú pripojené...

Upínač integrovaného výrobného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 259243

Dátum: 17.10.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 7/00

Značky: výrobného, integrovaného, pracoviská, upínač

Text:

...ggg.Automatizovaný upínač ggg, ako je to z obr. 2 vidiet, je umiestnený na stole ggg obrábacieho stroja ggg. Pozostáva z rámu łłg, čelustí łgg a regulačného prvku łgg, apojeným čelustou ggg, závitom łgg a závitovým otvorem łgł,prostredníctvom ktorého je zabezpečovaný pohyb čeluste łgg vo vedení lll rámu łlg. Pre ovládanie automatizovaného upínača jpg je regulačný prvok łgg opatrený záberovou plochou łgł.Viacúčelový manipulátor 300...

Pohyblivá bezpečnostná clona s plošinou a zábradlím pre automatizované zváračské pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 243794

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barteeek Roman

MPK: F16P 1/06

Značky: pohyblivá, zváračské, automatizované, bezpečnostná, clona, plošinou, pracoviská, zábradlím

Text:

...5 zaisťuje zdvíhanie clony cez reťazové kladky 6 a retaze 7 upevnené v držiaku 8 na clone 1. Poistná spojka 9 chráni pohon a Ostatné mechanizmy pred poškodením. Clona 1 je vybavena po oboch stranach bočným profilom 10 pre odvalovanie odsúvaclch kladiek 11 plošiny 12 zavesenej na dvoch čapoch 13. zábradlie 14 je spojené ťažnými čapmi 15 s plošinou 12 a dvomi tiahlami 16 a vyrovnávacími kladkami 17 je vedené v dvoch lištách 18. Spinače 19...

Dopravné zariadenie skúšobno-montážneho pracoviska elektrických ohrievačov vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249875

Dátum: 15.04.1987

Autor: Boor Ján

MPK: B65G 37/02

Značky: pracoviská, zariadenie, skúšobno-montážneho, elektrických, ohrievačov, dopravné

Text:

...zariadenia podla vynálezu je, že ním možno dosiahnuť požadovanú kapacitu na podstatne .menšej zastavanej pôdorysnej ploche.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa Ivynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých je na oIbr. 1 naíkreslené pôdorysiné usporiadanie zariadenia ako celku a na obr. 2 nárysný pohľad na časť zariadenia so závesmi.-vstupnou dopravnou vetvou 3 a s ň-ou rovnobežnou výstupnou dopravnou vetvo-u 4 je spolu s nlakladacou...

Dopravné zariadenie skúšobno-opravárského pracoviska tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249873

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 37/02

Značky: nádob, zariadenie, skúšobno-opravárského, tlakových, dopravné, pracoviská

Text:

...celku a obr. 2 nárysný pohľad na vstupný mechanizmus zariadenia.Dopravné zariadenie podľa vynálezu po 4zostáva z -dvojdráhového viłsutého dopravníka 1, tvoreného skúšobno-opravársk-ou častou 2, na ktorú je napojená nakladacia íčast 3 a výkladacia »časť 4 dopravnika 1. Skúšobno-opravárska časť 2 udopravníka 1.pozostáva z-o »vstupnej dopravnej vetvy 5 a s ňou rovnobežnej -výstupnej dopravnej vetvvy (i, priečnej spojovacej vetvy 7, šiestich...

Stavebnicová upínacia zostava najmä pre technologické pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 227930

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tököli Pavol, Tóth Imrich

Značky: stavebnicová, technologické, pracoviská, upínacia, zostava, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je stavebnicová upínacia zostava a najm( pre technologické pracoviská, kde sa rieši sledovanie upínacej sily p(sobiacej na obrobok jej riadenia a ovplyvňovania technologického procesu. Stavebnicová upínacia zostava podľa vynálezu je vytvorená zo základných polohovacích, upínacích a ovládacích prvkov a obrobku a obsahuje ďalej aspoň jedno meracie zariadenie upínacej sily, opatrené signalizačným prvkom velkosti upínacej sily...