Patenty so značkou «pračky»

Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7087

Dátum: 01.04.2015

Autor: Čekan Jozef

MPK: D06F 37/26, D06F 39/14, D06F 37/28...

Značky: izolácia, pračky, pracieho, pracej, priestoru, tepelná

Text:

...do ich technickej životnosti. Takto vytvorená tepelnoizolačná clona pracieho priestoru práčky sa sekundáme prejaví aj na znížení hlučnosti práčky V priebehu prania, čo v značnej miere prispeje k vyššiemu komfortu bývania.Obdobný, nie však tak dokonalý účinok je možne dosiahnuť vsadením jednoplášťovej pracej vane do predlisku tepelného izolantu, obložením pracej vane tvarovými panelmi tepelného izolantu alebo nanesenímvrstvy tepelného izolantu...

Prací agregát automatickej práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6869

Dátum: 05.08.2014

Autor: Podhorný Karel

MPK: D06F 37/02

Značky: prací, agregát, pračky, automatickej

Text:

...Tak je umožnený prístup k otočnému praciemu bubnu. Tento rez je po celej svojej dĺžke vybavený vodotesným spojom. Podstatou technického riešeniaje rovnako to, že vodotesný spoj je tvorený lepeným spojom. Tiež je podstatné, že vodotesný spoj je tvorený tepelným zvarom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázomený schematický rez pracieho agregátu automatickej práčky...

Oporná zostava pre bubon automatickej práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15439

Dátum: 04.10.2011

Autor: Larovere Domenico

MPK: D06F 37/20, D06F 37/26, D06F 37/04...

Značky: zostava, oporná, automatickej, bubon, pračky

Text:

...konci daného ramena 2 sa nachádza lôžko 9 určené na pripevnenie príchytky alebo upevňovacích prostriedkov, napr. skrutky alebo úchytky.0020 Na všetkých spomínaných ramenách 2 sa nachádzajú odľahčovacie predné drážky 10,ktoré sa tiahnu medzi pozdlžnymi drážkami 4 na prednej strane danej konštrukcie, t.j. na tej strane danej konštrukcie, ktorá je opačná ako strana, na ktorej sa nachádzajú spomínané pozdlžne drážky.0021 Na ramenách 2 sa...

Spôsob merania momentu zotrvačnosti bubna pračky a pračka usporiadaná na implementáciu uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14470

Dátum: 14.06.2011

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 39/00

Značky: bubna, uvedeného, implementáciu, pračky, spôsob, usporiadaná, pračka, merania, spôsobu, momentu, zotrvačnosti

Text:

...prechodu pri dosiahnutí druhej uhlovej rýchlosti- získania doby trvania akceleračného prechodu- spracovania nepriameho merania momentu zotrvačnosti uvedeného bubna vychádzajúc z hodnoty krútiaceho momentu privedeného k bubnu počas akceleračného prechodu, zhodnoty doby trvania akceleračného prechodu, a zo zmeny uhlovej rýchlosti v akceleračnom prechode, podľa vzorca0016 Použitie akceleračného prechodu s konštantným krútiacim momentom s...

Práčka a vypúšťacie čerpadlo práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15964

Dátum: 27.01.2011

Autor: Jang Jae Hyun

MPK: D06F 39/08

Značky: vypúšťacie, čerpadlo, pračky, pračka

Text:

...priamo odchádzaťcez Výstupný otvor na praciu vodu, a nezostával v komore vypúšťacieho čerpadla.0017 Prierezová plocha výstupného otvoru na praciu vodu môže byť menšia než prierezováplocha otvoru na nasávanie pracej vody.0018 Otvor na nasávanie pracej vody môže z priehradky vyčnievať do vstupnej komory na0019 Práčka s takýmto vypúšťacím čerpadlom obsahuje telo, vaňu umiestnenú v tomto tele,do ktorej sa napúšťa pracia voda, prvé vypúšťacie...

Spôsob prevádzkovania práčky a práčka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12331

Dátum: 26.04.2010

Autor: Sieding Dirk

MPK: D06F 58/20, D06F 39/00, D06F 58/28...

Značky: spôsob, pračka, pračky, prevádzkovania

Text:

...kalkulačných operácií môže ešte presnejšie zistit množstvo vody, nachádzajúce sa v zásobníku pracíeho kúpeľa.0013 Vo výhodnom zlepšenom uskutočnení sa v kroku b) pre druhú kontrolu správnosti-3 použije dodatočne nameraná hodnota vodomeru. Zohľadnením ďalšej nameranej hodnoty snímača pre kontrolu správnosti sa môže ešte presnejšie a plynulejšie zosúladiť napustené množstvo vody.0014 Vdruhom výhodnom uskutočnení je krok b) rozdelený na...

Nosník na uchytenie elektromotora k nádrži automatickej pračky alebo podobného domáceho spotrebiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9787

Dátum: 11.09.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20, D06F 37/30

Značky: nádrží, pračky, podobného, nosník, elektromotora, uchytenie, domáceho, automatickej, spotrebiča

Text:

...dvojitú úlohu- konštrukčnú, pretože takéto výstužné rebrá podporujú uloženie elektromotora- tepelnú, pretože takéto výstužné rebrá sú schopné odvádzať teplo z dosky riadiaceho obvodu, čím pracujú ako teploodvázacie lamely.0017 Vlastnosti a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledovného opisu s referenciami na priložené výkresy, ktoré sú uvedené ako názorné a nelimitujúce.Prehľad orázkov na výkresoch 0018 Na výkresoch- obrázok 1 A...

Nádrž práčky vybavená vonkajším výstužným príklopom na dolnej stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10944

Dátum: 15.02.2008

Autori: Bacelli Gianfranco, Perticara Giuseppe, Pardini Simone, Mancini Stefano

MPK: D06F 37/26

Značky: vybavená, nádrž, príklopom, dolnej, vonkajším, pračky, výstužným, stěně

Text:

...na mydlovú vodu z vlákniteho skla vystuženého polymérovaným materiálom vhodným na to, aby obsahovala bubon apodpernú liatinovú konštrukciu zabudovanú do dolnej steny nádoby0018 Cieľom uvádzaneho vynálezu je nájsť riešenie vyššie uvedených problémov predošlej techniky, aby sa znížili výrobné náklady a výrazne zvýšila technicko-funkčná účinnosť a univerzálnosť.0019 Objavná myšlienka uvádzaného vynálezu spočíva v špeciálne zloženej...

Nosné ložisko hadice práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9126

Dátum: 17.07.2006

Autori: Pairone Gianfranco, Mola Roberto, Gallucci Francesco

MPK: D06F 37/26

Značky: ložisko, hadice, pračky, nosné

Text:

...DA od seba.Rúrkové telo 4 adva okraje 6 a 7 tvoria jediné teleso, ktoré je vyrobené zplastového materiálu ataktiež tvoria spolu sdvomi ložiskami 2 a 3, ktoré sú umiestnené čiastočne V okrajoch 6 a 7, jediný montážny prvok 5, ktorý je vhodný pre spoločné lisovanie s externýmplastovým materiálom, ako bude lepšie vysvetlené v opise ktorý nasleduje.Ložiská 2 a 3 predstavujú príslušné vonkajšie obežné drážky 2 a a 3 a, ktoré majú navzájom...

Zariadenie na zablokovanie uzatváracích dverí práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2680

Dátum: 16.01.2003

Autor: Rocchitelli Onofrio

MPK: D06F 39/12, D06F 37/00

Značky: zariadenie, uzatváracích, pračky, zablokovánie, dveří

Text:

...známeho stavu techniky, pričon bude najnä. umožnená montáž takého blokovacieho zariadenia bez použitia skrutky a rýchlym a jednoduchým spôsobom, zaisťujúcim súčasne pevné a účinnépripevnenie súčastí vzájomne k sebe.0007 Táto úloha bola v súlade s predmetom tohto vynálezu dosiahnutá tým, že bolo vyvinuté zariadenie na zablokovania uzatváracich dverí podľa nároku 1. Ďalšievýhodné znaky sú uvedené v závislých nárokoch.0008 Zariadenie podľa...

Podporná konštrukcia na praciu nádrž práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282883

Dátum: 02.12.2002

Autori: Tornari Giuseppe, Parolini Fiorenzo

MPK: D06F 37/22

Značky: pračky, nádrž, konštrukcia, podporná, praciu

Zhrnutie / Anotácia:

Podporná konštrukcia na praciu nádrž (2) práčky obsahuje podpornú kolísku (6) na praciu nádrž (2), spojenú natuho s pracou nádržou (2) a pripojenú pružne k rámu (1) práčky. Podporná kolíska (6) obsahuje teleso (60) uložené pod pracou nádržou (2), z ktorého vcelku vystupujú na jeho koncoch hmotné vystupujúce časti (14, 15) ako vyvažovacie protizávažia pracej nádrže (2).

Kombinácia práčky na odevy a pružiacej vzpery s tlmičom pérovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 979

Dátum: 23.11.2002

Autor: Burello Giampaolo

MPK: D06F 37/20

Značky: vzpěry, pračky, tlmičom, kombinácia, oděvy, pérovania, pružiacej

Text:

...v US~A-2 412 270. Riešenie tohto druhu však komplikuje konštrukciu práčky, najmä vprípade pračiek. ktoré sa nakladajú z prednej časti a mali by byt vskutočnosti v tomto pripade špeciálneJe teda cieľom tohto vynálezu zaistiť pružiacu vzperu s tlmičom pérovania pre práčky, ktorá nehľadiac na obzvlášť jednoduchú a lacnú štruktúru, tiež umožňuje, aby bola presne a spoľahlivo zmeraná hmotnost odevov nakladaných do práčky naPodľa vynálezu je...

Elektromotor k pohonu stroje, například pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266582

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jäkel Herbert, Börsche Jürgen, Altamann Manfred

MPK: H02K 13/06

Značky: elektromotor, pohonů, pračky, stroje, například

Text:

...straně s plošnými spojí chráněna polyurethanovou pěnovou rohoží gg proti uhlíkovému prachu a proti teplotním vlivům. Rohož gg má jako tvarový díl vyrobený ražením otvory pro tachogenerátor gg, elektronickou konstrukční součást lg, tlumivku gg,kolíky gg a zásuvkový kontakt zl, a může být upevněna na desce lg neznazorněnými svorkami.Předem vyrobená deska lg s plošnými spojí se upevní na vnitřní stranu neznázorněného ložiskového štítu a může být...

Pracovní buben pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265276

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kunzl Vilém

MPK: D06F 37/08

Značky: pracovní, buben, pračky

Text:

...rediálnícnv desek je tvořen první rediální deskou 1 a druhou radiální .deskou g, ldzeré Jsom kloubově spojeny. Druhý pár rediálních desek ,je tvořen třetí radi ální doskou 1 a čtvrtou radiální deekou, 4, které jsou kloubově spojeny. Mezi .těmito dvěna páry rediálních deset. mezi druhom radiální doskou. z e třetí radiální deskou 3, ,je kloubově uepořádána rozpěrná deska 5.Šíře radiálních deeek ,je shodná. se šíří pracovního bub 265 276m. g...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262989

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šiler Miloš, Stoklásek Milan

MPK: H02P 5/28

Značky: pračky, automatické, zapojení, pohonů, bubnové, řídící, jednotky

Text:

...automatické bubnové pračky v zapojení podle vynálezu ee docílí potřebné komfortnosti provozu automatické bubnové pračky, opatřené poháněcím elektrickým motorom e budicím vinutím, zapojeným v sérii s vinutím kotvy, tím, že pomocí bloku minimalizece otáček pohonu při nevývaze precího bubnu, pracujícího na principu porovná~ vání žádaných otáček pracího bubnu vůči jeho okamžitým skutečným otáčkám v jejich daném rozmezí se zřetelem fyzikálně...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262988

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šiler Miloš, Stoklásek Milan

MPK: H02P 5/28

Značky: pohonů, jednotky, zapojení, automatické, řídící, pračky, bubnové

Text:

...člonu bloku g regulace otáčok. Na obr. 1 je názorně patrno, že blok g regulace otáčok je dále opatřen druhým výstupom gg, kterým je připojen na druhý vstup gg bloku 2 jištění výkonového členu bloku g regulace otáčok, přičemž blok 2 jištění výkonového členu bloku g regulace otáčok je potom svým výstupom 2 připojen a vstup ll bloku 1 pohonné jednotky.Vlastní blok Q jišténí výkonového členu bloku g regulace otáčok je tvořon komparátorom 25 s...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262987

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šiler Miloš, Stoklásek Milan

MPK: H02P 5/28

Značky: pračky, pohonů, automatické, řídící, jednotky, bubnové, zapojení

Text:

...na vstup 21 bloku 2 minimalizace otáček pohonu při nevývaze pracího bubnu,přičemž výstup gg bloku 2 minimalizace otáčok pohonu při nevývaze pracího bubnu je připojen zpět na druhý vstup gg bloku g regulace otáčok.Jak je názorně vyznačeno na obr. 2, sestává blok 3 minimalizace otáčok pohonu při nevývaze pracího bubnu z komparátoru gg, jehož výstup 23 je připojen na první vstup § 51 monostabilního klopného obvodu 33, jehož druhý vstup 2,3...

Držák elektromotorku, zejména pro pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254453

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mezírka Milan, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/04, H02K 1/06

Značky: elektromotorku, pračky, držák, zejména

Text:

...nich je elektromotorek l uchycen v úložných otvorech 5 v čelních stěnách 1 rámečku §, vytvořeného z plochého pásu, který je ohnut pod pravými úhly. Rámeček Q sestává ze dvou stejným částí, přičemž dělicí rovina lg rámečku Q prochází otevřenými stranami rámečku § a středem úložných otvorů §. Obě části rámečku Ž jsou spolu spojeny uvolnitelněšrouby lg, procházejícími ohnutými okraji ll na hranách obou částí rámečku 5, uspořádanými u jeho dělicí...

Způsob odstraňování naftalenu z koncového chladiče naftalenové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253059

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lašák Karel, Horáček Josef

MPK: G01N 37/00

Značky: koncového, chladiče, naftalenové, způsob, naftalenu, odstraňování, pračky

Text:

...na požadovanou hodnotu a podstata vynálezu spočíva v tom, že propařování chladiče se ukončí, jakmile obsah naftalenu ve vodních parách pokleane pod hranici 300 mg vztsženo na 1 000 g vodního kondenzátu.Technologicky nutná doba propařování se způsobem podle vynálezu zkracuje, což má pozitivní vliv jak ve zvýšeném produkčním čase koncového chladiče tak i na značné úspory techno logické páry.vynález je v dalším popisu blíže objasněn na...

Ochranný spínač snižující nebezpečí zaplavení prostorů vodou především pro automatické pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249692

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pasečný Jan

MPK: D06F 37/42

Značky: prostoru, především, zaplavení, ochranný, snižující, nebezpečí, pračky, vodou, automatické, spínač

Text:

...spínače, na obr. 2 je pohled na možné řešení ochranného spínače, na obr. 3 a obr. 4 jsou uvedeny Varianty snímačů a umístění pod automatickou pračkou.Do přívodního napájecího vedení Š k automatické pračce e se zapojí tlakový nebo tahový spínač g,například mikrospínaą ve vodotěeném provedení. Ovládací mechaníemus 1 tlako vého nebo tahového spínače 3 se spojí spojkou i,například bovdenem z nevodívého nekorodujícího materíálą se snímačom g....

Zapojenie elektronického termostatu do obvodu elektromechanického programátora pre automatické práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234300

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jakubčo Ján, Jokel Igor, Rényi Marián

MPK: D06F 33/02

Značky: zapojenie, programátora, termostatu, automatické, elektronického, pračky, obvodů, elektromechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronického termostatu do obvodu elektromechanického programátora pre automatické práčky, rieši problém eliminácie výkonných polovodičových spínacích prvkov, čo sa dosahuje tým, že elektronický termostat ET je svojim spínacím prvkom S zapojený ako spínač prúdu zo zdroja UN striedavého napätia mikromotorčeka MM elektromechanického programátora EMP.

Uchycení tahokovových desek v krabicích vestavby náplňové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233611

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lhota Jaroslav, Otta Vladimír

MPK: F28F 25/02

Značky: desek, krabicích, vestavby, uchycení, náplňové, pračky, tahokovových

Zhrnutie / Anotácia:

Uchycení tahokovových desek v krabicích vestavby náplňové pračky je provedeno tak, že jak esovitě vyhnutá nátoková lišta, tak přídržná rovná lišta tahokovové desky jsou na obou svých stranách prodlouženy o 5 až 20 mm. Pomocí tohoto přesahu 5 až 20 mm jsou tahokovové desky zavěšeny na dvou nosnících z plocháče. Náplňové pračky s vestavbou z tahokovových desek se používají v koksovnách např. k vypírání benzenových uhlovodíků z koksárenského plynu.

Zapojení řídicí jednotky pohonu automatické pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247691

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šiler Miloš

MPK: H02P 5/28

Značky: řídící, automatické, jednotky, pohonů, zapojení, pračky

Text:

...zapojeným v sérii s vinutím kotvy, například stejnosměrného nebo univerzálního, a druhý motorový výstup 16 bloku l výkonového členu je připojen na druhou vstupní svorku g elektrického motoru 4., přičemž první výstup 32 bloku l výkonového členu je připojen na první vstup g 1 bloku g regulátoru otáček s proudovým omezením a druhý výstup 14. bloku 1 výkonového členu je připojen na druhý vstup gg bloku g regtłlátoru otáček s proudovým...

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227832

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štolcpart Václav

Značky: kývavý, způsobem, příčný, pohyb, praní, pračky, křížovým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem, vyznačené tím, že nádoba (8) pro praní má na svém obvodu nebo na rozšířené části osy vedení a ozubení (3), které je na svých koncích ukončeno radiusy a má tvar protáhlého O nebo tvar kruhu a zabírá s ním náhonový pastorek (10).