Patenty so značkou «prachového»

Spôsob vitrifikácie prachového odpadu, najmä popolčeka zo spaľovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 277897

Dátum: 11.07.1995

Autori: Švácha Jaroslav, Vlček Pavel, Sůvová Hana, Schovanka František

MPK: C03B 5/027, B09B 3/00, A62D 3/00...

Značky: vitrifikácie, najmä, spaľovní, spôsob, prachového, odpadů, popolčeka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vitrifikácie prachového odpadu, obsahujúceho zlúčeniny s vysokým obsahom síry, organických látok a ťažkých kovov sa uskutočňuje v sklárskej peci, kde sa počas tavenia na hladine skloviny udržuje studená nepretavená vrstva kmeňa, pod ktorou sa vo výrazne redukčnom prostredí zlúčeniny síry podrobia redukcii na síru a/alebo sulfidy redukčnými zložkami pridávanými do kmeňa a/alebo taviacou teplotou v sklovine v rozmedzí 1420 st. C až 1800...

Zařízení k tepelnému zpracování prachového nebo jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263258

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: jemné, zrnitého, prachového, materiálů, zpracování, zařízení, tepelnému

Text:

...dvojicí potrubí lg pro vedení materiálu přichází do tepelného agregátu łgąa horké plyny postupují do dvojice horizontálních cyklonových stupňů 3.Podle jiného provedení k tepelnému agregátu lg je na vedení lg kouřových plynů napojen předřazený tepelný agregát ll, z něhož dvojice kanálů lg horkých plynů ústí do dvojice oyklonových stupňů ii, odkud tepelně zpracovaný prachový materiál postupuje do tepelného agregátu lg a horké plyny do dvojice...

Bezpečnostní pojistka u elektrického vysavače prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257061

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: pojistka, vysavače, použití, bezpečnostní, prachového, prachu, zabraňující, elektrického, filtru, vysávání

Text:

...v plášti vysavače je upevněn nosník, na kterém je vytvořen háček a úložná sedla pro hřídelku, na které je pružina a pojistka s výstupkem, přičemž na přepážce prachového prostoru jsou vytvořeny drážky a otvory.Hlavní výhody řešení bezpečnostní pojistky u elektrických vysavačů prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že jde o jednoduché výrobně nenákladné řešení, které dokonale plní svoji...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kupka František, Hromek František, Pětroš Jaroslav, Šotola František, Bartoš Vladimír, Štivar Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: paliva, přidáváním, výroby, způsob, oceli, během, prachového, tandemové, lázně, roztaveného, zkujňování

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Rošt na spaľovanie menejhodnotného prachového uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 231511

Dátum: 15.12.1986

Autori: Guba Gabriel, Kováč Ján

MPK: F23H 7/12

Značky: prachového, rošt, spaľovanie, menejhodnotného, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru parných kotlov. Rieši rošt na spaľovanie menejhodnotné ho prachového uhlia s vyšším obsahom popola a vyšším podielom zŕn do 2 mm. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z otočne uložených viacbokých komolých ihlanov usporiadaných pozdĺž naklonenej roviny tak, že nepárne komolé ihlany majú steny sklonené smerom k osi roštu zľava, párne komolé ihlany majú steny so sklonom opačným, pričom pod komolými ihlami sú uložené rúry,...

Způsob spalování tříděného i prachového uhlí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230636

Dátum: 15.05.1986

Autor: Novotný Pavel

MPK: F23C 1/06

Značky: tohoto, tříděného, uhlí, způsob, způsobu, spalování, zařízení, prachového, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spalování tříděného i prachového uhlí, vyznačený tím, že do spalovací komory s roštovým ohništěm pro spalování tříděných druhů uhlí se v protisměru pohybu tříděného uhlí na roštu zavádějí hořlavé plyny a žhavé částice úletu z fluidního reaktoru a že v témže směru se dmychá sekundární vzduch.

Způsob zplyňování pevného, prachového až kusového materiálu obsahujícího uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 222192

Dátum: 15.05.1985

Autor: Schuster Ernst

Značky: obsahujícího, kusového, zplyňování, způsob, uhlík, materiálů, prachového, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevného materiálu obsahujícího uhlík, podle něhož zplyňování probíhá ve dvou fluidních vrstvách, uspořádaných v reakčním prostoru nad sebou a vzájemně spojených. Materiál, obsahující uhlík, se přivádí do dolní fluidní vrstvy. Létavý prach, odlučovaný z plynu, vystupujícího z horní fluidní vrstvy, se přivádí do komor pro zplyňování létavého prachu, jejichž zplyňovací hořáky jsou umístěny mimo reakční prostor....

Způsob zplyňování prachového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223559

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schweigel Hans-joachim, Neumann Berthold, Jaschke Peter, Kretzschmar Horst, Schingnitz Manfred, Göhler Peter, Kuhlbrodt Klaus, Berger Friedrich, König Dieter, Lucas Klaus

Značky: způsob, paliva, zplyňování, prachového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování prachového paliva, přičemž reaguje prachové palivo v plamenové reakci s dmýcháním obsahujícím volný kyslík za tvorby hořlavého plynu obsahujícího CO a H2. Úkolem je zabránění proniknutí kyslíku do uzlů chlazení a úpravy vyrobeného plynu v případě poruchy přívodu prachového paliva do reaktoru s přihlédnutím k mrtvým časům systému havarijního uzavření a regulačních orgánů v systému přívodu kyslíku. Podle...

Pojidlo pro briketování prachového uhlí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213867

Dátum: 01.05.1984

Autor: Motyčka Vladimír

Značky: prachového, uhlí, způsob, briketování, výroby, pojidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Pojidlo pro briketování prachového uhlí, vyznačující se tím, že sestává z 52 až 68 % vysokotepelné kamenouhelné smoly, 28 až 47 % pyrolýzní pryskyřice jako zbytku po destilaci ropných frakcí a 1 až 4 % uhlí umletého na velikost zrna menší než 1 mm, vše udáno v procentech hmotnostních.