Patenty so značkou «pozitívne»

Etynylové deriváty ako pozitívne alosterické modulátory mGluR5

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18648

Dátum: 23.04.2012

Autori: Jolidon Synese, Vieira Eric, Jaeschke Georg, Stadler Heinz, Lindemann Lothar

MPK: A61K 31/4406, A61K 31/501, A61K 31/44...

Značky: pozitívne, modulátory, alosterické, mglur5, etynylové, deriváty

Text:

...5, je možné napríklad uviesť akútne, traumatické a chronické neurodegeneratívne procesy nervového systému, ako je Alzheimerova choroba, senilná demencia, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea,amyotroñcká laterálna skleróza a roztrúsená skleróza, psychické ochorenia, ako je schizofrénia a úzkosť, depresia, bolesť a závislost od látok (Expert Opin. Ther. PatentsNový prístup pri vývoji selektívnych modulátorov predstavuje identifikácie...

Pozitívne alosterické modulátory M1 receptora na báze pyryl aryl metyl benzochinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18937

Dátum: 26.08.2010

Autori: Kuduk Scott, Greshock Thomas, Chang Ronald

MPK: A61K 31/517, A61P 25/28, C07D 401/14...

Značky: báze, benzochinazolinonu, receptora, alosterické, metyl, modulátory, pozitívne, pyryl

Text:

...spracovaní a je známe, že má úlohu V patofyziológii Alzheimerovej choroby. Pozri Eglen et al, TRENDS in Pharmacological Sciences, 2001, 228, 409-414.0005 Okrem toho, na rozdiel od inhibítorov acetylcholinesterázy, ktoré sú známe tým, že poskytujú iba symptomatickú liečbu, M 1 agonisty majú tiež potenciál liečiť základne chorobné mechanizmy Alzheimerovej choroby. Cholinergná hypotéza Alzheimerovej choroby sa spája ako s B-amyloidom, tak s...

Mezenchynálne kmeňové bunky pozitívne na ABCB5 ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17192

Dátum: 31.05.2007

Autor: Frank Markus

MPK: C12N 5/0775, A61K 35/00

Značky: buňky, mezenchynálne, abcb5, imunomodulátory, kmenové, pozitívne

Text:

...opisu a nemala by sa považovať za obmedzujúcu. Použitie výrazov zahŕňajúci, obsahujúci alebo ktorý má, ktorý obsahuje, ktorý zahŕňa a ich rôznych variantov v tomto dokumente znamená, že sú zahrnuté položky uvedené za týmto výrazom a ich ekvivalenty, rovnako ako ďal šie položky. STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV0020 Sprievodné výkresy nie sú určené na to, aby boli nakreslené v mierke. Na týchto vý kresoch sú všetky identické alebo takmer identické...

Pozitívne pracujúci svetlom zobraziteľný spodný antireflexný povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4641

Dátum: 03.01.2003

Autori: Oberlander Joseph, Ding-lee Shuji, Neisser Mark, Toukhy Medhat, Dammel Ralph

MPK: A61P 29/00, A61K 31/505, A61K 31/5025...

Značky: spodný, pracujúci, svetlom, antireflexný, povlak, pozitívne, zobraziteľný

Text:

...povlak nanesie fotorezistová vrstva. Fotorezist je imagewise exponovaný a vyvolaný. Antireflexný povlak je potom vexponovanej oblasti typicky odleptaný a vzor fotorezistu je tak prenesený na substrát. Väčšina v odbore doteraz známych antíreflexných povlakov je navrhnutá tak, aby boli leptané za sucha. Rýchlosť leptania antireŕlexnej vrstvy musí byt pomeme vysoká v porovnaní s fotorezistom, aby sa počas postupu leptania,odleptala...

Vícebarevný pozitivně pracující diazografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270655

Dátum: 12.07.1990

Autori: Živanský Josef, Vrábel Ervín, Čihák Vladimír, Gorgoň Oldřich

MPK: G03C 1/56

Značky: pozitívne, materiál, pracující, vícebarevný, diazografický

Text:

...papírovou podložku je neneeena evětlocitlive diazogrefická sestava, obsahující kromě v diezografíí běžných látek jako funkční složky 2-diazo-l-neftol-5 ~eulfokyeelínu (elkalickou eůl), kde její reletívní rychlost fotolýzy je atenovena hodnotou l, e delší diazoniovou 301 e relativní rychlostí fotolýzy minimálně 3, přičemž Její produkty fotolýzy musi mít tak nízkou kopulační energií. aby nebyly schopny bervotvorných reakci. Jedná se především...

Pozitivně pracující světlocitlivá látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267036

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bluchová Lenka, Mistr Adolf, Pichler Jiří

MPK: G03C 1/72

Značky: pracující, látka, její, pozitívne, způsob, světlocitlivá, přípravy

Text:

...s vodou při teplotě C až GC OC za katelýzy slknlických roztoků nebo bázi.Příprava světlocítlivé látky vychází z esterü kyseliny 4-hydroxybenzoavé, které jsou běžně dostupné, neboĺ ee použivají pri výrobě léčiv jako protiplísňový prostředek. Druhou reaktivni komponentou je naftochinondiazid se skupinou sulfochloridovou v poloze 4 nebo 5. Reakce se provádí koncenzaci obou Komponent v prostředí organických rozpouštědel výhodně díoxenu za...

Pozitivně pracující film pro fotomechanické kopírování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250123

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrábel Ervín, Mistr Adolf, Čihák Vladimír, Rusová Hana, Oktábec Karel

MPK: B41M 3/02

Značky: pozitívne, kopírování, pracující, fotomechanické

Text:

...obvykle anilinová, líhurozpustná nebo tukova metylvioletĺ, rhod-arnin, viktoriablau, nigrosin atp., dále pak pigmenty, s výhodou verzálove pigmenty, eventuálně plniva jako aerosil joxid křemičitýj apoď.Příprava hmoty vrstvy se provádí rozpouštěnĺm jednotlivých podílů v etylénglykolmonvoetylěteru etylénglykołmonornełtylétertr, etylénglykolmonobutyléteru, etylénglykolmonoetyleteracetátu s následnou dispergací pigmentů, barviv a plniv do směsi....

Spôsob prípravy pozitívne pracujúcej svetlocitlivej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223448

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blažej Anton Akademik, Sroková Iva, Golier Igor, Čík Gabriel, Lužáková Vlasta

Značky: vrstvy, svetlocitlivej, pracujúcej, přípravy, pozitívne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru polygrafického priemyslu rieši spôsob prípravy pozitívne pracujúcej svetlocitlivej vrstvy. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa derivát celulózy kondenzuje s aromatickými alebo heterocyklickými ortonitroaldehydmi a chloridmi aromatických alebo heterocyklických zlúčenín s nitroskupinou v ortopolohe oproti metylénovej alebo metínovej skupine. Na prípravu základného polymérneho systému sa vlastnosti...