Patenty so značkou «požiarnou»

Konštrukcia strešného plášťa so zvýšenou požiarnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3338

Dátum: 06.11.2002

Autor: Ciulis Marek

MPK: E04D 3/35, E04D 3/30

Značky: požiarnou, plášťa, strešného, konštrukcia, odolnosťou, zvýšenou

Text:

...nie je V praxi reálne.Nateraz platná norma týkajúce sa požiarnej odolnosti strešného plášta hovori o hodnote 30 minút, ktorú je možné spoĺahlivo dosiahnut použitím konštrukcie strešného plášta, ktorá je predmetom ďalšieho opisu. Prinosom navrhnutej a odskúšanej konštrukcie strešného plášta so zvýšenou požiarnou odolnostou je okrem bezpečnostného aspektu aj nezanedbateĺná redukcia investičných nákladov a časové úspory realizačnej...

Bezpečnostné dvere so zvýšenou pasívnou a požiarnou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2583

Dátum: 11.07.2000

Autori: Zorvan Peter, Bók Dušan

MPK: E06B 5/16, E06B 5/11

Značky: zvýšenou, požiarnou, bezpečnosťou, bezpečnostné, dveře, pasívnou

Text:

...kolmé na os dveri nenarušené otvormi.Na obvodovom profile gje z obidvoch strán pripevnené opláštenie skladajúce sa z nosnej dosky § a povrchovej vrstvy 7. Priestor medzi nosnými doskami § je vyplnený požiaru brániacimi a hluk tlmiacimi doskami § najlepšie z minerálnych vlákien. Všetky vnútorné časti dverí sú navzájom pripevnené lepením. Tlmiace dosky Q sú navzájom pripevnené spojkami g zloženými zo skrutky, zápustnej matice a podložky....

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2357

Dátum: 18.01.2000

Autori: Tůma Jiří, Jesenský Ján

MPK: E06B 5/16

Značky: odolnosťou, požiarnou, dveře, minút

Text:

...plochách na kovovú zárubňu je oblepený protipožiamymi spen-iteľnými páskami. Dvere na kovovej zárubnisúzavesené pomocou kovových lomených závesov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie znázornená pomocou výkresu, kde na obr. lje t celkový pohľad na dvere s požiamouvodolnosťou 30 minút Z pohľadu vnútcmého. konštrukčného riešenia sú dvere znázomené vpriečnom reze A-A na obr.2 a pozdĺžnom reze B-B na obr.3.Dvere s požiarnou...

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2354

Dátum: 18.01.2000

Autori: Jesenský Ján, Tůma Jiří

MPK: E06B 5/10, E06B 5/16

Značky: odolnosťou, minút, bezpečnostné-nepriestrelné, dveře, požiarnou

Text:

...zo zárubne.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie mázomené pomocou výlqesu, kde na obr. 1 je celkový pohľad na dvere s požiamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriesuelne. Z pohľadu vnútomého konšímkčného riešenia sú dvere znázomené V priečnom reze A-A na obr. 2 a pozdlžom reze B-B na obr. 3.Dvere s požíamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné znázomené na obr. 1,2 a 3 sa skladąjú zo zvislých vlysov 1...