Patenty so značkou «pozemných»

Základová konštrukcia pozemných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6078

Dátum: 03.04.2012

Autor: Grohman Martin

MPK: E04B 1/20, E02D 27/12, E02D 27/36...

Značky: pozemných, stavieb, základová, konštrukcia

Text:

...bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je znázornená základová konštrukcia pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia v axonometrickom pohľade a na obr. č. 2 je znázornený bočný pohľad na základovú konštrukciu pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia. Pri tomto uskutočnení je pod železobetónovú základovú pätku umiestnenájedna železobetónová pilóta. Na obr. č. 3 je znázornený bočný pohľad na základovú...

Hydraulická zmes na likvidáciu ekologicky nebezpečného odpadu na pozemných skládkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17272

Dátum: 04.09.2009

Autor: Kus Roman

MPK: C04B 28/02, C04B 28/26, C04B 111/00...

Značky: odpadů, likvidáciu, nebezpečného, pozemných, ekologicky, hydraulická, skládkach

Text:

...stužovaním, ktorý zahŕňa kroky zmiešania odpadu so suchým, s vodou reagujúcim stužovacím činidlom obsahujúcim cement, suchým, vodu absorbujúcim materiálom a práškovým kremičitanom alkalického kovu v množstve dostatočnom na prevedenie zmesi na chemicky a fyzikálne stabilný tuhý výsledný produkt prakticky nerozpustný vo vode, ktorý neobsahuje prakticky žiadnu voľnú vodu, a umožnenia vytvrdnutiatejto zmesi do stabilnej hmoty.Cieľom predloženého...

Systém odstraňovania pozemných mín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3718

Dátum: 03.07.2003

Autor: Jennequin Gérard

MPK: F41H 11/00

Značky: pozemných, odstraňovania, systém

Text:

...a rozmiestnené navzájom v bezpečnej vzdialenosti.Pilotné vozidlo 3 a odminovacie vozidlá 4 sú bez vodiča a sú ovládané diaľkovo z prvého vozidla v konvoji l. Toto vozidlo má ľudskú posádku a je opatrene riadiacim stanovištom, pričom na vozidle je operátor, ktorý má na starosti prípravu misie a ovládanie pilotného vozidla 3 diaľkovo.Odmínovacími vozidlami twu spotrebného materiálu môžu byť ľahké lacné vozidlá, ktoré sú dostupné v...

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Sikorai Štefan (zomrel), Ember Karol, Oravec Eduard, Uhlár Ján

MPK: C09K 3/18, C07C 51/09, C07C 51/41...

Značky: chemického, spôsob, výroby, protimrazového, komunikácií, pozemných, zimnú, prostriedku, údržbu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Spôsob zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278213

Dátum: 15.10.1991

Autori: Marek Jaroslav, Sojka Jaroslav, Berger Jiří

MPK: E21D 9/00, E21D 11/04, E21D 11/00...

Značky: zhotovenia, objektov, stavieb, spôsob, tunelov, ostenia, pozemných, najmä, podzemných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov, sa ošetrovaná plocha najskôr očistí, napríklad abrazívnym čistením a umytím tlakovou vodou. Pripraví sa drôtobetónová zmes, pozostávajúca zo 70 až 75 % hmotn. kameniva s frakciou od 0,1 do 8 mm, z 3,5 až 5 % hmotn. zahnutých oceľových vlákien s hrúbkou 0,4 až 0,5 mm a dĺžkou 23 až 27 mm, z 20 až 25 % hmotn. cementu a z 1,5 až 2,5 % hmotn. urýchľovača tuhnutia...

Prístroj na zistovanie pozdlžneho sklonu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 256161

Dátum: 15.04.1988

Autor: Frešo Peter

MPK: G01C 9/10

Značky: komunikácií, pozdĺžneho, pozemných, zisťovanie, prístroj, sklonu

Text:

...čape, na .ktorej je pohyblivo uložený bežec opatrený automatickou brzdou. Pritom meracia základňa je -opatrena snímacím zariadením .polohy bežca a rektifiikačnou skrutkou. iVýhodou prístroja podľa vynâlezu je, že umožňuje merať sklon pozemnej komunikácie kontinuálne. Meranie je nenáročné na sklon a obsluhu. Presnosť merania závisíodpoužitého systému snímača polohy bežca a od rozmerov meracej základne.Na obrázku 1 je znázornený...