Patenty so značkou «pozdĺžných»

Spôsob zvárania dvoch pásov na tupo pozdĺž ich pozdĺžnych hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20208

Dátum: 26.04.2012

Autori: Harreither Rupert, Schuster Roland

MPK: B23K 26/08, B23K 9/00, B23K 9/02...

Značky: pásov, hrán, dvoch, pozdĺžných, zvárania, spôsob, pozdľž

Text:

...pásu len v oblasti susediacej s pozdĺžnou hranou určenou na zváranie.0009 Podľa jednej obzvlášť výhodnej varianty tohto vynálezu sa môžestanoviť, že jednotlivé pásy určené k vzájomnému zvareniu sú pred prevedenímdo vertikálneho smeru vedené smerom k sebe z navzájom opačných smerov posuvu. Takéto vyhotovenie tohto vynálezu zaručuje optimálne vedenie oboch jednotlivých pásov. Vďaka tomuto usporiadaniu je možné tiež vylúčiť vzájomné...

Spôsob ohýbania pozdĺžnych kovových plechov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286741

Dátum: 01.04.2009

Autori: Döhren Hans-jürgen, Metzdorff Bernhard, Kahlert Wilfried

MPK: B21D 7/00

Značky: ohýbania, spôsob, tohto, vykonávanie, plechov, pozdĺžných, spôsobu, zariadenie, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ohýbania pozdĺžnych kovových plechov (100) v podstate s plochou časťou (101) s dvoma protiľahlými lemami (102) pozdĺž svojich strán sú obidva lemy (102) stláčané v bodoch, ktoré sú symetricky umiestnené proti sebe. Pričom tlak je postupne vyvíjaný od začiatku ku koncu plechu (100), ktorý má byť zakrivený, a plech (100) je postupne nútený k ohýbaniu v častiach, kde sú stlačené body. Opísané je tiež zariadenie na ohýbanie pozdĺžnych...

Prípravok na prepravu a skladovanie pozdĺžnych polotovarov alebo výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3503

Dátum: 03.06.2003

Autor: Zindler Zdeněk

MPK: B65D 21/02

Značky: pozdĺžných, prepravu, skladovanie, prípravok, polotovarov, výrobkov

Text:

...riešenia slúžia priložené výkresy, kde predstavuje obr. l jednotlivý prípravok v rozloženom stave, znázomený v troch priemetoch (nárys, bokorys, pôdorys) a v axonometrickom pohľ de, obr. 2 jednotlivý prípravok v zloženom stave, znázornený v troch priemeroch a v axonometrickom pohľade, obr. 3 axonometrický pohľad na stohovanie prípravkov v rozloženom stave a obr. 4 axonometrický pohľad na stohovanie prípravku v zloženom stave.Prípravok na...

Zariadenie na krokový posuv pozdlžných odstřižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255377

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jablonský Stanislav, Žiška Jaroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: krokový, zariadenie, odstrižkov, tyčí, posuv, pozdĺžných

Text:

...stroja, kde k pozdĺžnym odstrižkom tyčí 1 sa mnohobodovým zváracím strojom postupne V určitom rozostupe privárajú priečne qdstrižky tyčí 2 a takto navzájom zvarené odstrižky tyčí 1, 2 tvoria výstužné siete, pozostáva z posuvného vozíka 3, pohyb ktorého obstaräva programovo riadený mechanizmus a o konzoly 4 posuvného vozíka 3 sú kIbovo pripravené dve klieštiny 5. jednotlivé klieština 5 pozostáva z dvoch plochých tyčí 6 medzi vonkajšie...

Zariadenie na vykladanie koncov pozdlžnych odstrižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253911

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B23K 9/12

Značky: koncov, tyčí, pozdĺžných, odstrižkov, zariadenie, vykladanie

Text:

...1 medzi horné elektródy 2 a dolné elektrôdy 3 mnohobodového zväracieho stroja pozostáva z valčekových dráh 5, ktoré sú umiestnené oproti dvojiciam zváracích elektrôd 2, 3 a horné okraje 6 valčekov týchto dráh 5 ležia vo vodorovnej rovine o, prechádzajúce medzi hornými elektródami 2 a dolnými elektródami 3.Ďalej zariadenie pozostáva z umiestnených nad valčekovými dráhami 5 aspoň dvoch radov postupne znižujúcich sa stojínj 7, u ktorých horné...

Spôsob navíjania nekonečných pozdľžnych útvarov, najmä vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rez Jioí

MPK: B65H 54/32

Značky: vláken, nekonečných, pozdĺžných, spôsob, útvarov, navíjania, najmä

Text:

...vodiča v jednotlivých periódach iežia na vypuklej krivke napríklad vo tvare časti hyperboiy, časti kružnice apod. a ná 4sledne skokom, pripadne postupne predlžuje, pričom doba skracovania dráhy zdvihu tvorí so až 100 0/0 celkovej doby jednej periódy. Predlžovanie dráhy zdvihu prebieha skokom, po priamke alebo zasa po krivke. Tvar kriviek je závislý na uhle stúpania vlákna pri návinovaní, od vzdialenosti vodiča vlákna od povrchu návinu, od...

Zariadenie na tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237823

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nedělka Gabriel, Ivančák Alojz

MPK: D02J 3/02, D06C 7/00

Značky: textilných, útvarov, zariadenie, pohybujúcich, tepelnú, pozdĺžných, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov, najmä textilných vlákien. Zariadenie pozostáva z temperovacieho kanála vytvoreného aspoň dvoma ohrevnými blokmi uloženými v dvoch rovnobežne uložených radoch. Spodný rad je uložený v nosiči a podobne aj horný rad ohrevných blokov a obidve časti nosiča sú spojené navzájom čapom. Horný rad blokov je vertikálne posuvný a výška temperovacieho kanála je...

Prevodovka zariadenia na vykonávanie torzných skúšok pozdĺžnych profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229538

Dátum: 15.08.1986

Autori: Blatnický Ján, Blanárik Miroslav Ing

MPK: F16H 1/28

Značky: vykonávanie, zariadenia, pozdĺžných, torzných, převodovka, skúšok, profilov

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka zariadenia na vykonávanie torzných skúšok pozdĺžnych profilov, najmä káblov, pozostáva z dvoch prevodových stupňov. Hnaný hriadeľ je uložený v spodnej časti skrine prevodovky. Hnací hriadeľ je otočne uložený vo valcovom puzdre, ktoré je klzne uložené v hornej časti skrine prevodovky s možnosťou dvojoplohovej zmeny v smere osi hnacieho hriadeľa, ktorý je kolmý a vertikálne posunutý voči hnanému hriadeľu. Závitovkové koleso hnacieho...

Spôsob výroby pozdĺžnych zvarov na vinutých kovových filtroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 235693

Dátum: 01.06.1986

Autori: Došek Ján, Vittek Andrej, Kumor Štefan, Országh Viktor, Bednařík František

MPK: B23K 31/00

Značky: vinutých, filtroch, kovových, výroby, pozdĺžných, zvárov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu výroby pozdĺžnych zverov na vinutých kovových filtroch pre odber plynu z podzemných zásobníkov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zvarové spoje sa vyhotovia oblúkovým zváraním v ochrannej atmosfére argónu a 0,5 až 2 % kyslíka krátkym máčavým prenosom po upnutí telesa filtra v delených čeľustiach upínacieho prípravku určenými zváracími parametrami, taviacou sa elektródou od 0,6 do 1,0 mm z chrómniklovej alebo...

Ultrazvukový žiarič pozdĺžných kmitov, najmä pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219587

Dátum: 30.09.1985

Autori: Zámečník Mikuláš, Habán Ivan, Bagoutdinov Alexander

Značky: prostredie, pozdĺžných, najmä, žiarič, kmitov, plynné, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie vysokého vyžiareného výkonu pri malých budiacich amplitúdach. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že čelo vlnovodu ultrazvukového meniča je v mieste uzlových rovín kmitov alebo uzlových bodov kmitov opatrené budiacimi výstupkami. Výška budiacich výstupkov je väčšia ako maximálne požadovaná amplitúda kmitov membrány.