Patenty so značkou «povrchového»

Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13559

Dátum: 27.08.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 7/00, B30B 15/30, B27N 3/22...

Značky: potahu, povrchového, zariadenie, jednovrstvového, dosku, materiálů, nalisovania, krátkým, taktom, aspoň, báze, podávacie, dřeva, spôsob

Text:

...sa paket zložený z protiťahu, dosky a aspoň jednej, spravidla dvoch alebo viacerých vrstiev povrchového poťahu zlisoval v jednej pracovnej operácii, vedie k problémom. Zabezpečenie jednotlivých vrstiev proti posúvaniu,ktoré je dôležité najmä na správne umiestnenie dekoru, je veľmi nákladné. (Pri zrýchlení a brzdení paketu mápredovšetkým doska sklon k zosúvaniu na protiťah).0008 Podľa stavu techniky sa paket zaisťuje prostredníctvom...

Kompozícia na povrchové ošetrenie kovu, metóda povrchového ošetrenia kovu a kovový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17342

Dátum: 01.03.2007

Autori: Inbe Toshio, Kolberg Thomas

MPK: C23C 18/12, C09D 183/08, C23C 22/34...

Značky: kompozícia, povrchové, metoda, ošetrenie, kovový, ošetrenia, kovů, povrchového, materiál

Text:

...s fosfátovými iónmi alebo dalšími zložkami z dôvodu zlepšenia ich adhezívnych vlastnosti a odolnosti vôči korózii. Avšak kombinácia fosfátových iónov môže spôsobiť vyššie uvedenú0007 Tiež je poskytnuté chemické konverzné agens, ktoré zahrnuje zirkóniovú zlúčeninu a amino skupinu obsahujúcu silánové spojovacie agens z dôvodu zlepšenia adhézie (napr. pozri Patentový dokument 3). Pri použití tohto chemického konverzného agens slúži...

Brzdový bubon a spôsob jeho povrchového opracovania a vyvažovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9931

Dátum: 02.03.2005

Autori: Brotherton Joseph, Griffin Timothy Todd

MPK: B23B 5/02, B23C 3/00

Značky: vyvažovania, spôsob, bubon, povrchového, brzdový, opracovania

Text:

...časť 33. Nastavovacie čapy 32 pomáhajú pri radiálne vystredenom polohovanl brzdového bubna 31 na základovú časť 33. Toto zabezpečuje, aby bol brzdový bubon 31 radiálne vystredený pre koncentrické opracovávanie. 0014 Na uchytenie a pridržiavanie brzdového bubna 31 na základovej časti 33 je množstvo,zvyčajne štyri, čelusťových príchytiek 34. Každá samotná čelusťová príchytka 34 je pridržiavaná V držiaku 54 čeľusťovej príchytky, ktorý je...

Zariadenie pre uskutočňovanie spôsobu spojovania, oddeľovania alebo povrchového spracovania, obzvlášť spôsobu zvarovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5869

Dátum: 03.02.2005

Autor: Karakas Erdogan

MPK: B23K 37/00

Značky: zvarovania, povrchového, spojovania, oddeľovania, spôsobu, spracovania, obzvlášť, uskutočňovanie, zariadenie

Text:

...u ktorého sú teda pracovné výsledky pri uskutoňovaní spôsobu spojovania, oddeľovania alebozvarovania zvýšená kvalita vytvoreného zvarového spoja, a ktoré je možné jednoducho a pohodlne obsluhovať. Tento úkol je vyriešený náukou, uvedenou v nároku l.Základná myšlienka náuky podľa vynálezu spočíva príkladnea obzvlášť V súvislosti so zvarovacím zariadením v tom, snímat polohu zvarovacej hlavy a/alebo zmeny polohy zvarovacej hlavy...

Zariadenie a spôsob povrchového spracovania predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3167

Dátum: 31.10.2002

Autor: Kisi Hidayet

MPK: B65G 49/00

Značky: zariadenie, spôsob, spracovania, povrchového, predmetov

Text:

...karosérie vozidla. Aj toto zariadenie má veľké rozloženie V pozdĺžnom smere spracovávaciehoĎalej sú zo spisu DE 196 4 l 048 Al známe zariadenia a spôsob, pri ktorých sa karosérie vozidiel zložením priamočareho pohybu a otočného pohybu na začiatku spracovávacieho kúpeľa ponárajú do tohto spracovávacieho kúpeľa a na konci spracovávacieho kúpeľa rovnakým zložením priamočareho a otočného pohybu sa zkúpeľavynárajú. Pritom sú karosérie vozidiel...

Spôsob odstránenia povrchového defektu šednutia celogumenej lepenej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279473

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kresáčová Jana, Vlček Vladimír, Mikel Miroslav, Jedlička Jaromír, Vybíral Milan

MPK: C09K 15/18, C08K 5/18, C08K 5/357...

Značky: šednutia, povrchového, spôsob, celogumenej, defektu, lepenej, obuvi, odstránenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstránenia povrchového defektu šednutia celogumenej lepenej obuvi, vulkanizovanej pri tlaku v horúcom vzduchu, pozostáva z vmiešavania antioxidačného činidla v kombinácii s látkou voskového charakteru do kaučukovej zmesi. Na 100 hmotnostných dielov čistého kaučuku sa do zmesi pridáva 0,5 až 2 hmotnostné diely polymerovaného 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrochinolínu a 1 až 5 hmotnostných dielov látky parafínového charakteru s teplotou mäknutia...

Způsob omezení povrchového lomu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ramamurthy Arakalgud Venkatapathia

MPK: C08F 210/02, C08J 5/18

Značky: povrchového, omezení, taveniny, způsob

Text:

...č. 3 920 782. Podle této metody, povrchový lom taveniny vzniklý během vytlačování polymerních materiálů se eliminuje chlazením vnější vrstvy materiálu, přičemž jinde se udržuje hmota taveniny při optimální pracovní teplotě. Avšak tato metoda se dá obtížně použít a řídit.vynález popeený v US patentu č. 3 382 535 spočívá v použití úhlu vytvářejícího kužel takže se dosáhne křívkové trysky (obr. 6 a 7 z patentu). sbíhave ve směru toku...

Přísada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268307

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dostál Jaroslav, Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/04

Značky: chromovacích, prísada, povrchového, lázni, napětí, snížení

Text:

...studiem jejich vlastností se však prokázalo, že průchodem elektrického proudu dochází k urychleněmu Odbourávání.Popsané nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom.že příaada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní se skládá z 0,5 až 15 hmot. solí perfluorovaných monokarboxylových kyselín nebo perfluorovaných alkylsulfonových kyselín s alkylem o 8 až 18 uhlícíoh, případně směsi obou, s...

Způsob povrchového tvrzení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268068

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jílek Mojmír

MPK: C23C 16/30

Značky: tvrzení, povrchového, způsob, materiálů

Text:

...materiálu e/nebo tlaku okolní atmosféry,přičemž teplota je v rozsahu 550 až 2 000 K s tlak nn 0,11 Mľe.Vyššího učinku se dosćhne novým způsobem, při kterém je celý vzorek msteriílu předehřšt na vyšší vhodnou teplotu, která se pohybuje od 550 do 2 000 K s teprve následně tepelnýn pulsem povrchov oprscovšn. Uvedenou technologií se podststnä omezí možnost růetu vnitřních pnutí e vyloučí so přípodný vznik trhlin.Postup povrchovőho oprscování...

Vytěsňovač pro snímání povrchového vodného filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265564

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hubáček Zdeněk, Vychodil Miloslav

MPK: C03C 21/00

Značky: vytěsňovač, povrchového, vodného, snímání, filmu

Text:

...provozu, vedly k požadavku navrhnout vytěsñovač pro snímání povrchového vodného filmu, který by v běžném provozu byl nehořlavý.Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je vytěsňovač pro snímaní vodného filmu z povrchu opracovávanýoh nebo opracovaných prvků, zvláště optických prvků, jako čoček vyrobených ze skla, tvořen nosičem a aktivní látkou. Aktivní látka vytěsñovače, který obsahuje 0,1 až 5 hmotnostních dílů jeho celkové hmotnosti,...

Způsob současného povrchového a hlubinného dobývání ložisek částečně porušených nehomogenním závalem nerostné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264855

Dátum: 12.09.1989

Autori: Uher Miroslav, Rieger Zdeněk

MPK: E21C 41/00

Značky: způsob, dobývání, závalem, nehomogenním, suroviny, ložisek, současného, částečně, porušených, nerostné, hlubinného, povrchového

Text:

...betonovém skeletu, který tvoří umělé pilíře, betonové sloupce V druhých pruzích. Dočasné rostlé pilíře se budou dobývat sestupně, od nejvyššího hlubinného horizontu k horizontu nejspodnějšímu. Postupně se rozruší dočasný mezipatrový celík, současně z povrchového zbytkového lomu a z najvyšších komorových pruhu v hlubině a vyvolá se zával. zbytkový povrchový lom bude v té době připraven pro založení hlušinového odvalu. Dobývání dočasných...

Způsob měření povrchového napětí silikátových suspenzí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261964

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pospíšil František

MPK: G01N 13/02

Značky: způsob, zařízení, napětí, měření, povrchového, silikátových, provádění, suspenzí

Text:

...stanoví běžnou reologickou metodou, například stanovením takových vlastností při prostém smyku.Tento způsob lze velmi dobře provést na zařízení, které sestava z vertikálně uspořádaného pohybového ústrojí s volítelnou rychlostí posu-vu, například systému pístníce-válec mechanického lisu, opatřeného vo. dorovnou pracovní plochou pro uložení vzorku níěřené suspenze, nad níž je pevně Lichycen snímač síly, na němž je zavěšen činný prvek, například...

Způsob povrchového kalení ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holemář Alois, Mašek Alois

MPK: C21D 9/32

Značky: ozubení, způsob, povrchového, kalení

Text:

...kalení bok po boku je hořák konstruován tak, äby délka plamene působcí na bok zubu nepřehřívala hlavovou hranu zubů. Hořáky, umístěné na obou bocích zubu nemají kalicí sprchu. Jsou chlazenéprütokem vody odváděné mimo prostor ohřevu trubkou. vzdálenost a posuv hořáku jsou nastavené tak, že přímo ohřívane úzke pásmo začínající 0,15 až 0,35 modulu od hlavy zubu a končící 0,25 až 0,35 modulu od paty zubu dosahuje krátkodobé teploty 080 až 980...

Způsob povrchového tvrzení ozubených kol, zejména talířových

Načítavanie...

Číslo patentu: 252796

Dátum: 15.10.1987

Autori: Frána Jan, Šlédr František, Bystřický Josef

MPK: C21D 9/32

Značky: talířových, povrchového, tvrzení, způsob, ozubených, zejména

Text:

...ochlazuje rychlostí 0,25 až o,55 °c.sec 1-do teploty 730 až 64 o°c, dále pak rychlostí 2,75 až 4,15 °C.secL do teploty 250 °C, s dochlazením rychlostí 0,08 až o,2 o°c.sec 1 do teploty 80 °C.Hlavní předností způsobu povrchového tvrzení ozubených kol podle vynálezu je vznik pouze minimálních deformací a objemovýchzměn, ýterým je celá technologie podřízena.Mezi další předností patří vysoká povrchová tvrdost nacementova né a zakalené vrstvy,...

Vpichovací stroj pro dosažení klidného povrchového vzoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240195

Dátum: 01.06.1987

Autori: Družinin Ernest Avgustinovie, Golubkov Sergej Viktorovie

MPK: D04H 1/46, D04H 18/00

Značky: vzoru, povrchového, vpichovací, klidného, dosažení, stroj

Text:

...osazeny v jehelních deskách v opakujícíoh se střídách 1,§. Tím vznikne jehelní pole g zahrnující všechny vpichovací jehly §, které procházejí otvory roštů 19 a ll, Rozestup f nmzi konoem střídy 1 a počátkem,střidy § je proměnný a proměnná je i přeeazení Z dané mejmenší odlehlostí stříd plstioích jehel ve směru šíře zpracovávané textílie. Stejnojmenné vpichovací jehly odpovída jíoích si stříd jsou v obr. 2 a 3 značeny 12 lgĺObdobně lze...

Snímač povrchového ovlhčení pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235895

Dátum: 01.03.1987

Autor: Košek Vlastimil

MPK: G01N 25/56, G01N 19/10

Značky: pevných, ovlhčení, materiálů, povrchového, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru klimatotechnických měření a řeší problém přímé kontroly ovlhčování pevných materiálů umístěných uvnitř kryptoklimatických systémů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač povrchového ovlhčení, skládající se z elektrod připevněných na pružné, elektricky nevodivé fólii, má aktivní indikační zónu, tvořenou ve vodě rozpustnou disociující pevnou látkou se standardní hodnotou napětí vodních par jejího nasyceného roztoku....

Způsob výroby čistého povrchového antigenu hepatitidy B z lidské plasmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232726

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dabrowa Andrzej, Laskowski Zbigniew, Brzosko Witold, Madaliński Kazimierz, Janicki Piotr

MPK: A61K 39/00

Značky: výroby, způsob, plasmy, lidské, hepatitidy, povrchového, čistého, antigenů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby čistého povrchového antigenu hepatitidy B z lidské plasmy, při kterém se odstraní v plasmě lipidy a části bílkovin, enzymaticky se degradují zbývající balastní bílkoviny, jehož podstata spočívá v tom, že se výchozí materiál po odstranění lipidů a části bílkovin natráví pepsinem v množství 0,01 až 0,50 mg/mg a potom se zfiltruje na molekulárním filtru, který dovoluje průtok částic do 100 000 daltonů v prostředí s...

Způsob purifikace povrchového antigenu hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 236992

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hrudková Marie, Helm Rudolf, König Jaroslav, Mančal Petr, Benda Rudolf

MPK: A61K 39/12

Značky: purifikace, povrchového, antigenů, způsob, hepatitidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby standardního imunizačního antigenu hepatitidy B (HBsAg), určeného k přípravě imunoreagencii pro průkaz HBs- antigenu a anti- HBs protilátek citlivými metodami 3.generace, popřípadě k jiným účelům, jako je příprava různýoh typů vakcín k sérové žloutence, monoklonálních protilátek k determinantám HBsAg aj. Technologie izolace a purifikace HBsAg je koncipována od zpracování výchozí suroviny /plazmy séra) přes přípravu hrubě...

Aktivní látka pro snímání povrchového vodného filmu z kysličníkových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231607

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hell Jiří, Procházková Zuzana, Minář Silvester, Kopecký Petr

MPK: C03C 21/00

Značky: vodného, filmu, kysličníkových, povrchu, látka, aktivní, snímání, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aktivní látky pro snímání povrchového vodného filmu z kysličníkových povrchů, zvláště skla. Je tvoře-na co do hmotnosti 0,1 až 5 procenty kvarterních solí nižších organických kyselin, kde substinenty kvarterního dusíku odpoví-dají obecnému vzorci (R - CO - 0 - CH2 - CH2 -)x, kde R je alifatický nasycený nebo nenasycený řetězec délky určené C4 - 22 a kde počet substituentů x na jednom kvarterním dusíku je roven 1 až 4. Dále je...

Spôsob komulatívneho povrchového tepelného tvárnenia a zariadenie na vykonávanie spôsoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 230137

Dátum: 01.05.1986

Autori: Polák Jozef, Adamka Jozef, Polák Karol, Podolský Michal

MPK: B21J 5/00

Značky: spôsob, vykonávanie, povrchového, tvárnenia, komulatívneho, spôsoba, tepelného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kumulatívneho povrchového tepelného tvárnenia predohriatych vrstiev povrchu polovýrobku vyznačujúci sa tým, že po postupnom tvarovo diferencovanom ohreve polovýrobku /4/ sa najprv predhreje nízkofrekvenčným ohrevom tvarový termopevný kaliber /2/ a potom induktorom /l/ sa ohreje povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/, pričom sa súčasne ohrieva tvarový termopevný kaliber /2/ a potom povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/ sa tvaruje...

Způsob opětného ohřívání skleněných výrobků, zejména jejich částí, do změknutí nebo povrchového roztavení a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218467

Dátum: 15.03.1985

Autor: Šotola Albert

Značky: jejich, zejména, povrchového, změknutí, provádění, ohřívání, způsobu, opětného, částí, způsob, sklenených, výrobků, roztavení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opětného ohřívání skleněných výrobků, zejména jejich částí, do změknutí nebo povrchového roztavení a zařízení k provádění způsobu. Vynález řeší problém homogenity ohřevu, zejména u výrobků nerotačních tvarů. Hořák, případně výrobek nebo hořák i výrobek vykonávají kmitavé pohyby současně ve dvou navzájem kolmých směrech, přičemž kmitavé pohyby jsou při stejné frekvenci navzájem fázově posunuty o 1/2 (. Držák hořáku nebo držák výrobku,...

Spôsob povrchového kalenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 224834

Dátum: 01.11.1984

Autori: Klaban Jiří, Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: povrchového, spôsob, kalenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povrchového kalenia, s rýchlym povrchovým ohrevom na austenitizačnú teplotuat následným vyvolaním rozpadu sustenitu rýchlym ochladením grafitických liatin, s obsahom 2,8 až 4,0 % hmotnostných uhlíka, 1,8 až 3,3 % hmotnostných kremíka, 0,2 až 0,8 % hmotnostných mangánu, 0,06 až 0,12 % hmotnostných horčíka, 0,01 až 0,07 % hmotnostných síry a maximálne 0,2 % hmotnostných fosforu na zvýšenie ich oteruvzdornosti, vyznačený tým, že grafitická...

Přístoj pro bezkontaktní detekci a měření povrchového elektrického náboje materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215536

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šorm Miloslav, Ulbert Karel, Nešpůrek Stanislav, Hejda Josef

Značky: materiálů, detekci, přístoj, náboje, bezkontaktní, elektrického, měření, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj pro bezkontaktní detekci a měření povrchového elektrického náboje materiálu sestávající z držáku vzorku, kovové sondy upevněné na izolátoru a vyhodnocovacího elektronického zařízení, kde držák vzorku se pohybuje periodicky nebo ne periodicky vzhledem k sondě. Přístroj je opatřen dvěma kontakty v blízkosti sondy, z nichž první elektromechanicky spojuje v okamžiku přiblížení držáku vzorku k sondě odvrácenou stranu sondy s držákem vzorku...

Způsob povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích zejména mramorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216959

Dátum: 01.09.1984

Autor: Smetánka Jiří

Značky: způsob, užitkových, nerostu, mramorů, blocích, dobývání, zejména, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobem povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích, zejména mramorů, pří kterém se v linii navrhované odpojovací spáry nerostu provedou vrty, vyznačující se tím, že se z jediného přesuvného stanoviště, např. z vysokozdvižné montážní plošiny, odvrtají řídké vrty a potom se shora ve zmíněné linii působí mechanickými rázy, např. údery těžkého bouracího kladiva-impaktoru, do vytvoření souvislé odpojovací spáry a takto nově vzniklý blok se...

Indikační prvek povrchového ovlhčení určený zejména pro prašná prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214145

Dátum: 01.07.1984

Autor: Košek Vlastimil

Značky: prvek, zejména, indikační, ovlhčení, určený, prostředí, prašná, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru klimatických a klimatickotechnologických měření a řeší problém kontroly orosování povrchu pevných látek při libovolných vlhkostně-teplotních parametrech vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač povrchového ovlhčení, případně jiné měřící čidlo, je odděleno od vnějšího prostředí nosnou objímkou, na níž je upevněna semipermeabilní membrána. Tato umožňuje volný průchod vzduchu k povrchu snímače, ale zabraňuje jeho...

Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213895

Dátum: 01.05.1984

Autor: Cisarik František

Značky: zařízení, napětí, měření, kapalin, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin, opatřený kapilární trubicí s měřicím ústrojím, vyznačený tím, že kapilární trubice (1) je ve svislé poloze uchycena v držáku (6) s mikrometrickým posuvem a proti jejímu konci je uložen kelímek (5) s měřenou kapalinou, upevněný v dalším držáku (4), uloženém ve vnitřním otvoru posuvného temperačního válce (2), přičemž druhý konec kapilární trubice (1) je propojen tlakovým potrubím (11) přes první...