Patenty so značkou «používaného»

Spôsob a zariadenie na prípravu práškového uhlia používaného pri výrobe syntetického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20612

Dátum: 02.04.2008

Autori: Sommer Todd, Martin William

MPK: F01K 23/06, B02C 21/00, F02C 3/28...

Značky: zariadenie, uhlia, přípravu, plynů, výrobe, syntetického, spôsob, práškového, používaného

Text:

...pre zdroj 10 IGCC. Plynová turbína je pripojená na elektrický generátor (nie je zobrazený), ktorý vyrába časť elektriny produkovanej zdrojom 10 IGCC. Horúci turbínový výfukový plyn 18 sa vypúšťa z plynovej turbíny 16 dôsledku spaľovania syntetického plynu 12 a vzduchu 14. Horúci turbinový výfukový plyn 18 sa potom dopraví do redukčného zariadenia NOx ako je zariadenie 20 selektívnej katalytickej redukcie (SCR - selective catalytic reduction)...

Spôsob výroby katalyzátora používaného pri hydrospracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17581

Dátum: 11.12.2006

Autori: Radlowski Cecelia, Malick Gill, Miedona Colleen

MPK: B01J 23/882, B01J 37/02, B01J 27/19...

Značky: hydrospracovaní, používaného, výroby, katalyzátora, spôsob

Text:

...povrchovej ploche nosiča. Tieto spôsoby väčšinou zahŕňajú použitie vysoko koncentrovanej kyseliny fosforečnej. Nosič sa väčšinou impregnuje zriedeným roztokom obsahujúcim fosforovú zložku, (hoci niektoré aplikácie nepoužívajú fosforovú zložku), a kovové komponenty z oboch skupín VIB a VIII. Tento roztok sa aplikuje na kalcinovaný perforovaný materiál nosiča a následne sa tento kompozit suší a kalcinuje, aby sa katalyticky aktívny materiál...

Izolační průchodka termočlánku používaného pro měření teploty součástí ohřívaných doutnavým elektrickým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259464

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajný Josef, Holemář Alois, Kirchner František

MPK: G01K 1/14

Značky: průchodka, měření, doutnavým, výbojem, termočlánku, elektrickým, používaného, teploty, izolační, součástí, ohřívaných

Text:

...drátového termočlánku a na kovové vodítko průchodky. Toto napětí vyvoláváslabý výboj v prostoru mezi stěnou nádoby a kovovým vodítkem, protože stěna nádoby má opačný elektrický náboj. Při vzniku výboje začne proudit na povrchu termočlánku elektrický proud,který v místě zasunutí konce termočlánku do izolační trubičky vyvolává.lokální elektrický oblouk. V místě lokálního oblouku se termočlánek nahřívá a zkresluje měření. Postupně dojde k...

Způsob přípravy směsi protizánětlivého stereoidu typu 9-chlor-11 ß,17,21-trihydroxy-16 ß-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21-dipropionátu rozomletého na velikost částic menší než 5 µm a fluor-chlor-uhlovodíku používaného jako hnací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221831

Dátum: 15.07.1985

Autor: Tanskanen Paavo Tapani

Značky: stereoidu, menší, 9-chlor-11, ß-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21-dipropionátu, používaného, směsi, rozomletého, protizánětlivého, částic, způsob, ß,17,21-trihydroxy-16, přípravy, hnací, velikost, látky, fluor-chlor-uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy směsi protizánětlivého steroidu typu 9-chlor-11(,17,21-trihydroxy-16(-metyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21- dipropionátu (beclometason dipropionátu) rozemletého na velikost částic menší než 5 (m a fluor-chlor-uhlovodíku používaného jako hnací látky, jako trichlorfluormetanu nebo dichlordifluormetanu, spočívající v suspendování steroidu v 1 až 10 % hmot. celkového množství hnací látky při teplotě +5 až -40 (C, přičemž se zbytek...

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: 224839

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maslonková Ľudmila, Maslonka Juraj, Maslonka František

Značky: potravinárskom, priemysle, spôsob, dezinfekcie, používaného, náradia, zároveň, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle, vyznačujúci sa tým
že znečistené náradie sa ponorí podľa rozsahu znečistenia do roztoku chlorňanu sodného s obsahom aktívneho chlóru 5 až 150 g/l na dobu 5 až 30 minút pri teplote 20 až 60 °C.