Patenty so značkou «použitie»

Strana 99

Tilidíndihydrogenortofosfát, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281041

Dátum: 06.12.1995

Autori: Knapp Armin, Hermann Wolfgang, Witzke Joachim, Klausmann Hans

MPK: A61K 31/215, C07C 229/48

Značky: přípravy, použitie, prostriedok, spôsob, ktorý, tilidíndihydrogenortofosfát, obsahuje, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tilidíndihydrogenortofosfátu, pri ktorom sa tilidínová zásada necháva reagovať s 80 až 90 % hmotn. kyselinou fosforečnou v izopropanole s obsahom vody 4 až 10 % hmotn. pri teplote 30 až 45 °C, suspenzia sa pomaly ochladí a získaná soľ sa izoluje. Ďalej je opísané použitie tilidíndihydrogenortofosfátu na výrobu pevných farmaceutických foriem zvlášť s predĺženým pôsobením, ako tabletiek, dražé, kapsúl a čapíkov,...

Substituované 3-metylén-2-oxindol-1-karboxamidy, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280929

Dátum: 06.12.1995

Autori: Robinson Ralph, Cooper Kelvin, Barth Wayne, Reiter Lawrence Alan, Kleinman Edward

MPK: C07D 409/14, C07D 409/06, A61K 31/40...

Značky: báze, farmaceutické, prostriedky, 3-metylén-2-oxindol-1-karboxamidy, použitie, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R10, R11, R12 a R13 predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu alebo halogén a R predstavuje metylénoxyalkanoylskupinu, metylénoxyalkenoylskupinu alebo alkenoylskupinu, ktoré sú proliečivá 3-acyl-2-oxindol-1-karboxamidov, známe triedy nesteroidných protizápalových činidiel. Ďalej sa opisujú farmaceutické prostriedky na báze týchto proliečiv.

Imidazopyridíny, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280822

Dátum: 06.12.1995

Autori: Riedel Richard, Rainer Georg, Grundler Gerhard, Postius Stefan, Senn-bilfinger Jörg, Simon Wolfgang-alexander

MPK: A61K 31/435, C07D 471/04

Značky: přípravy, farmaceutické, spôsob, použitie, prostriedky, imidazopyridíny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R0 je metyl alebo hydroxymetyl, R1 označuje 1-4C-alkyl, R2 je 1-4C-alkyl, R3 označuje 1-4C-alkoxy a A je O (kyslík) alebo NH, a ich soli. Tieto látky sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na prevenciu a liečbu gastrointestinálnych porúch.

Nosič katalyzátorov, metaloncénkatalyzátor na nosiči, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280653

Dátum: 06.12.1995

Autori: Ernst Eberhard, Neißl Wolfgang, Reußner Jens

MPK: C08F 10/00

Značky: metaloncénkatalyzátor, nosiči, použitie, nosič, katalyzátorov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič katalyzátorov je na báze hydrofilného, makroporézneho, disperzného oxidu hliníka, oxidu kremíka, oxidu titánu alebo oxidu zirkónia alebo ich zmesí, prípadne zmesových oxidov a aluminoxánov zosieťovaný s viacfunkčným organickým sieťovacím prostriedkom. Spôsob výroby nosiča katalyzátora spočíva v tom, že sa hydrofilný makroporózny disperzný oxid hliníka, oxid kremíka, oxid titánu alebo oxid zirkónia, alebo ich zmesi, prípadne zmesové oxidy...

Minerálna kompozícia na výrobu minerálnych vlákien a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280332

Dátum: 06.12.1995

Autori: Guldberg Marianne, Christensen Vermund Rust

MPK: C03C 13/06, C03C 3/078

Značky: použitie, minerálnych, minerálna, kompozícia, výrobu, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná minerálna kompozícia, ktorá je tepelne stála a má vysokú rýchlosť rozpúšťania v biologických kvapalinách. Táto kompozícia obsahuje 53,5 až 64 % hmotn. SiO2, <= 4 % hmotn. Al2O3, 10 až 20 % hmotn. CaO, 10 až 20 % hmotn. MgO a 6,5 až 9 % hmotn. FeO, pričom celkový obsah FeO a Fe2O3 je udávaný ako FeO. Z tejto kompozície je vyrábaný minerálny vláknitý materiál, ktorý je používaný na účely tepelnej alebo akustickej izolácie alebo ako...

Alkaloidy z Mappia foetida, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279615

Dátum: 06.12.1995

Autori: Bombardelli Ezio, Mustich Giuseppe, Verotta Luisella

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, A61K 31/33...

Značky: farmaceutické, mappia, foetida, prostriedky, výroby, farmaceutických, obsahom, alkaloidy, spôsob, prostriedkov, výrobu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Alkaloidy z Mappia foetida všeobecného vzorca (I), kde R je vodík, foetidín 1 alebo R je OCH3, foetidín 2 s protirakovinovými a protivírusovými účinkami. Tieto alkaloidy, rozpustené vo vode, sa vyskytujú vo všetkých častiach rastliny Mappia foetida, z ktorej sa získavajú a sú prekurzormi camptotecínu a 9-metoxycamptotecínu, čo sú alkaloidy, ktorých farmakodynamické vlastnosti, ale i nerozpustnosť vo vode sú známe. Uvedené alkaloidy vzorca (I)...

Použitie amperozidu, 4-[4,4-bis(4-fluórfenyl)butyl]-N-etyl-1-piperazínkarboxamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 279237

Dátum: 08.11.1995

Autori: Björk Anders, Christensson Erik

MPK: A61K 31/495, C07D 295/215

Značky: použitie, 4-[4,4-bis(4-fluórfenyl)butyl]-n-etyl-1-piperazínkarboxamid, amperozidu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie amperozidu, čo je 4-[4,4-bis-(4-fluórfenyl)-butyl]-N-etyl-1-piperazínkarboxamid, a prijateľných solí odvodených od tejto zlúčeniny na prípravu lieku na zmierňovanie alebo prevenciu syndrómu súvisiaceho s prerušením užívania niektorých látok, vyplývajúceho z drogovej závislosti alebo nadmerného užívania alebo zneužívania alkoholu a omamných látok neopiátového typu, a/alebo na potláčanie závislosti od alkoholu a týchto omamných látok...

Mikroorganizmy na stabilizáciu plazmidov, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Boraschi Cristiana, Zimmermann Thomas, Burgdorf Knut, Caubére Cathérine

MPK: C12N 15/31, C12N 1/21, C12N 15/68...

Značky: stabilizáciu, plazmidov, použitie, spôsob, přípravy, mikroorganizmy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové mikroorganizmy s plazmidmi stabilnými vzhľadom na zužitkovanie betaínu. Tieto nové mikroorganizmy obsahujú hybridný plazmid s DNA-fragmentom, ktorý obsahuje genetickú sekvenciu, ktorá kóduje zužitkovanie betaínov a mutáciu v chromozomálnom géne, ktorý kóduje zužitkovanie betaínu.

Použitie benzopyránových analógov, benzopyránové analógy, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281507

Dátum: 08.11.1995

Autori: Upton Neil, Thompson Mervyn, Evans John Morris

MPK: A61K 31/35, A61K 31/435, A61P 25/00...

Značky: použitie, přípravy, spôsob, benzopyránové, analogy, analógov, obsahom, farmaceutický, benzopyranových, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie benzopyránových analógov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú X, Y, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 a R9 charakteristické významy uvedené v opisnej časti a farmaceuticky prijateľné soli týchto zlúčenín. Tieto zlúčeniny sú vhodné na liečenie a/alebo profylaxiu anxiozity a/alebo mánie, a/alebo depresie, a/alebo účinkov spojených s odvykaním od návykových látok, a/alebo porúch, ktoré sa môžu liečiť, a/alebo ktorým sa dá predchádzať...

Biologicky odbúrateľné polyméry, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281057

Dátum: 08.11.1995

Autori: Stockhausen Dolf, Krause Frank, Klimmek Helmut

MPK: C08F 222/00, C11D 3/37

Značky: biologicky, polyméry, použitie, spôsob, odbúrateľné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky odbúrateľné polyméry sú pripravené z: a) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených dikarboxylových kyselín a ich solí, b) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monokarboxylových kyselín a ich solí, c) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monomérov, ktoré po hydrolýze alebo zmydelnení majú jednu alebo niekoľko hydroxylových skupín kovalentne viazaných na uhlíkový reťazec a ktoré možno získať čiastočnou neutralizáciou...

Derivát 3-indolylpiperidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie na prípravu farmaceutického prostriedku a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280881

Dátum: 08.11.1995

Autori: März Joachim, Böttcher Henning, Greiner Hartmut, Seyfried Christoph, Bartoszyk Gerd

MPK: C07D 491/056, C07D 401/04, A61K 31/445...

Značky: prostriedok, spôsob, přípravu, ktorý, derivát, prostriedku, farmaceutický, farmaceutického, obsahuje, použitie, 3-indolylpiperidínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty všeobecného vzorca (I), kde znamená R1, R2, R3, R4 vždy od seba nezávisle H, OA, F, CN, COOH, COOA alebo CONH2, alebo R3 a R4 vždy spolu dohromady tiež metyléndioxyskupinu, R5 znamená H, R6 znamená H, A znamená C1-6alkyl a n znamená 4, a ich fyziologicky vhodné soli sú účinné na centrálny nervový systém a majú najmä dopamínagonistické alebo dopamínantagonistické pôsobenie.

Kondenzované benzozlúčeniny, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280779

Dátum: 08.11.1995

Autori: Perregaard Jens, Pedersen Henrik, Moltzen Ejner Knud

MPK: A61K 31/54, C07D 233/36, A61K 31/496...

Značky: kondenzované, použitie, farmaceutický, benzozlúčeniny, prípravok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované benzozlúčeniny vzorca (I), kde A je 2 až 6-členná uhľovodíková oddeľovacia skupina, B je polárna divalentná skupina vybraná z SO, SO2 a skupiny vzorca (II) U je C, N alebo CH X je divalentný 3 až 4-členný reťazec, ktorý prípadne obsahuje jeden alebo viac heteroatómov R1 je alifatická uhľovodíková skupina, fenyl-C1-20-alkyl alebo difenyl-C1-20-alkyl R2 a R3 sú vodík alebo alkyl alebo spolu tvoria etylénový alebo propylénový mostík...

Použitie riluzolu na prípravu liečiva použiteľného ako antidotum proti škodlivým účinkom ožiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279777

Dátum: 08.11.1995

Autori: Stutzmann Jean-marie, Pratt Jérémy

MPK: A61K 31/425

Značky: škodlivým, liečivá, ožiarenia, antidotum, proti, účinkom, použitelného, použitie, přípravu, riluzolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie riluzolu alebo farmaceuticky prijateľných solí tejto zlúčeniny na prípravu liečiv použiteľných ako antidotá proti škodlivým účinkom ožiarenia.

Použitie riluzolu na prípravu liečiva na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279758

Dátum: 08.11.1995

Autori: Doble Adam, Miquet Jean-marie, Boireau Alain, Dubedat Pierre, Meunier Mireille, Louvel Erik, Stutzmann Jean-marie

MPK: A61K 31/425

Značky: přípravu, syndrómov, parkinsonovej, liečenie, riluzolu, liečivá, parkinsonových, použitie, choroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie riluzolu alebo farmaceuticky prijateľných solí tejto zlúčeniny na prípravu liečiv určených na liečenie Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.

3-Fenylpyrazolové deriváty, spôsob ich prípravy, fungicídne kompozície obsahujúce tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279059

Dátum: 11.10.1995

Autori: Peignier Raymond, Chene Alain, Vors Jean-pierre, Cantegril Richard, Croisat Denis, Mortier Jacques

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14, C07D 231/12...

Značky: přípravy, obsahujúce, spôsob, tieto, kompozície, 3-fenylpyrazolové, deriváty, fungicidně, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylpyrazoly všeobecného vzorca (I) alebo (Ia), v ktorých X znamená atóm halogénu, nitro, kyano, tiokyanato, alkyl s 1 až 4 uhlíkovými atómami, alkenyl s 2 až 4 uhlíkovými atómami, alkinyl s 2 až 4 uhlíkovými atómami, alkoxyl s 1 až 4 uhlíkovými atómami, alkyltio s 1 až 4 uhlíkovými atómami, fenyl, fenoxy, mono- alebo dialkyl- alebo fenylamino, alkylkarbonyl, karbamoyl, karboxyl, benzoyl, alkylsulfinyl alebo alkylsulfonyl, Y a Z znamenajú...

Tienopyránové deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278012

Dátum: 11.10.1995

Autori: Binder Dieter, Ferber Hubert Peter, Rovenszky Franz, Weinberger Josef

MPK: C07D 495/04

Značky: spôsob, deriváty, výroby, tienopyránové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tienopyránové deriváty všeobecného vzorca I, kde tiofénový zvyšok môže byť substituovaný -CN, -CHO, -CH=NOH, -CONH2 alebo -COOR1, R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, n znamená celé číslo 3, 4, alebo 5. Tieto deriváty možno získať tak, že sa nechá reagovať zlúčenina všeobecného vzorca III, kde X znamená chlór, bróm alebo jód, so zlúčeninou všeobecného vzorca IV, kde n znamená celé číslo 3, 4 alebo 5, v inertnom organickom riedidle za...

Bitúmenová emulzia, jej príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281010

Dátum: 11.10.1995

Autori: Redelius Per, Stewart David, Uhlbäck Petri, James Allan, Gastmans André

MPK: C08L 95/00

Značky: použitie, bitumenová, emulzia, príprava

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenová emulzia iónového typu obsahuje bitúmen, vodu, iónové emulgačné činidlo a aditívum, ktorým je suspenzia pevnej látky v oleji, nerozpustná vo vode. Spôsob prípravy bitúmenovej emulzie zahrnuje prípravu uvedeného aditíva a jeho zmiešanie s bitúmenovou emulziou obsahujúcou všetky zložky. Použitie bitúmenovej emulzie pri konštrukčných prácach, údržbe ciest, obkladaní alebo izolácii proti vode.

8@-Acylaminoergolíny, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 277997

Dátum: 14.09.1995

Autori: Turner Jonathan, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Brumby Thomas, Löschmann Peter-andreas

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: výroby, použitie, spôsob, liečiv, 8@-acylaminoergolíny

Zhrnutie / Anotácia:

8(-Acylaminoergolíny, všeobecného vzorca I, v ktorom C=====C znamená jednoduchú alebo dvojitú väzbu, R2 predstavuje C1-7-alkyl, C2-7-alkenyl, CH2-O-C1-4-alkyl alebo CH2-S-C1-4-alkyl, R6 znamená C2-6-alkyl, C3-6-alkenyl alebo C3-5-cykloalkyl-C1-2-alkyl a R8 znamená skupinu vzorca -CXR3, alebo -SO2R5, kde R3 znamená vodík, prípadne hydroxyskupinou, merkaptoskupinou, C1-4-alkoxyskupinou, acetyloxyskupinou alebo dimetylaminoskupinou substituovaný...

Sulfónamidy pôsobiace ako inhibítory HIV-aspartylproteázy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281360

Dátum: 14.09.1995

Autori: Tung Roger, Murcko Mark, Bhisetti Govinda Rao

MPK: C07C 311/41, A61K 31/16, C07D 207/26...

Značky: prostriedky, hiv-aspartylproteázy, sulfonamidy, inhibitory, obsahujú, farmaceutické, použitie, pôsobiace

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skupina sulfónamidov všeobecného vzorca (I), v ktorom A je vodík alebo organický zvyšok definovaný v opise, B, pokiaľ je prítomné, predstavuje skupinu -N(R2)-C(R3)(R3)-C(O)-, x má hodnotu 0 alebo 1, R2 je vodík alebo organický definovaný zvyšok, R3 je vodík alebo organický zvyšok definovaný v opise, a symboly D, D' a E znamenajú vždy organický zvyšok definovaný v opise. Tieto sulfónamidy sú účinné ako inhibítory aspartylproteázy....

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty, spôsob ich výroby, použité medziprodukty, herbicídna kompozícia obsahujúca pyrazolyloxypikolínamidové deriváty a jej herbicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281197

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kleemann Axel, Searle Robert John Griffith

MPK: A01N 43/56, C07D 401/12

Značky: herbicídna, použité, herbicídne, obsahujúca, deriváty, medziprodukty, použitie, spôsob, pyrazolyloxypikolínamidové, kompozícia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka alebo síry, R1 a R2 každý nezávisle znamená napríklad atóm vodíka, prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, aryl, aralkyl, alkaryl, hydroxyl a iné alebo spoločne tvoria alkenylový reťazec, ktorý je prípadne prerušený atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinou -NR-, R3 alebo každý R3 nezávisle znamenajú atóm halogénu...

Analógy 15-deoxyspergualínu, spôsob ich prípravy, medziprodukt na tento spôsob, terapeutický prípravok obsahujúci tieto analógy a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 281058

Dátum: 14.09.1995

Autori: Renaut Patrice, Samreth Soth, Dutartre Patrick, Lebreton Luc, Derrepas Philippe

MPK: A61K 31/155, C07C 279/12, C07C 279/24...

Značky: medziprodukt, tieto, prípravok, terapii, analogy, přípravy, 15-deoxyspergualínu, použitie, spôsob, obsahujúci, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje jednoduchú väzbu, skupinu -CH2-, skupinu CH2O-, skupinu -CH2NH-, skupinu -CH(OH)-, skupinu -CHF- alebo skupinu -CH(OCH3)- a n sa rovná 6 alebo 8, a ich adičné soli. Tieto zlúčeniny sú použiteľné najmä ako imunosupresívne prostriedky. Je opísaný i spôsob ich prípravy, medziprodukt na tento spôsob a terapeutický prípravok obsahujúci aspoň jednu zlúčeninu zo súboru zahŕňajúceho zlúčeniny...

Spôsob stereoselektívnej prípravy derivátu beta-fenylizoserínu, deriváty beta-fenylizoserínu, N-karbonylamín ako medziprodukt na prípravu a použitie derivátov beta-fenylizoserínu na prípravu derivátovtaxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280576

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kanazawa Alice, Denis Jean-noël, Greene Andrew

MPK: C07D 305/14, C07C 271/12, C07C 271/22...

Značky: n-karbonylamín, beta-fenylizoserínu, použitie, derivátov, deriváty, spôsob, derivátovtaxánu, medziprodukt, přípravy, přípravu, derivátů, stereoselektívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereoselektívnej prípravy derivátu beta-fenylizoserínu vzorca (I) reakciou N-karbonylbenzylimínu vzorca (II) s opticky aktívnym amidom chránenej kyseliny hydroxyoctovej vzorca (III) a nasledujúcou hydrolýzou takto získaného produktu, deriváty beta-fenylizoserínu, medziprodukty vzorca (II) a použitie beta-fenylizoserínu na prípravu taxánov, význam všeobecných substituentov, R, Ar a G1 je uvedený v patentových nárokoch.

Trometamín (+)-(S)-2(3-benzoylfenyl) propionát, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280550

Dátum: 14.09.1995

Autori: Mauleon Casellas David, Carganico Germano, Garcia Perez Ma Luisa

MPK: C07C 215/10, C07C 59/84

Značky: farmaceutický, trometamín, propionát, +)-(s)-2(3-benzoylfenyl, přípravy, použitie, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát kyseliny arylpropiónovej, trometamín (+)-(S)-2-(3-benzoylfenyl)propionát vzorca (I), spôsob jeho prípravy reakciou kyseliny (+)-(S)-2-(3-benzoylfenyl)propiónovej vzorca (III) s trometamínom, H2NC(CH2OH)3 v ekvimolárnych množstvách. Ďalej je opísané použitie zlúčeniny vzorca (I) na prípravu liečiva a farmaceutický prípravok s jeho obsahom.

Použitie derivátov xantínu na výrobu liečiv na ošetrenie sekundárnych poškodení nervových buniek a funkčných porúch po poranení lebky a mozgu a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280537

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kittner Barbara, Schubert Hans-peter, Rudolphi Karl, Grome John, Gebert Ulrich

MPK: A61K 31/52, C07D 473/04

Značky: nervových, mozgu, lebky, farmaceutický, poškodení, funkčných, buniek, použitie, ošetrenie, xantínu, prostriedok, sekundárnych, obsahom, derivátov, poranení, výrobu, poruch, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie derivátov xantínu všeobecného vzorca (I) a ich fyziologicky prijateľných solí, pričom R1 znamená oxoalkylovú, hydroxyalkylovú alebo alkylovú skupinu, R2 alkylovú skupinu a R3 vodíkový atóm, alkylovú alebo oxoalkylovú skupinu alebo alkylovú skupinu, prerušenú kyslíkovým atómom, na výrobu liečiv na aplikáciu pri ochoreniach, ktoré môžu nastávať pri poranení lebky a mozgu. Ďalej sú opísané príslušné liečivá.

Deriváty 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 280522

Dátum: 14.09.1995

Autori: Sargent Bruce Geremy, Housley John Rosindale, Jeffery James Edward, Nichol Kenneth John

MPK: C07D 281/10, A61K 31/55

Značky: obsahujú, spôsob, použitie, výroby, deriváty, farmaceutické, prostriedky, 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 0, 1 alebo 2, R1, R2, R6 a R7 nezávisle sú vždy vodík alebo prípadne halogénsubstituovaný alkyl, R3 a R4 nezávisle sú vždy vodík alebo alkyl, alebo spolu tvoria skupinu =NR12, kde R12 je vodík, hydroxyl alebo definovaný organický zvyšok, R5 je (a) vodík, (b) alkyl, (c) skupina -COR13, kde R13 je vodík, alkyl alebo fenyl, pokiaľ R3 a R4 sú vždy vodík...

Amorfná pevná forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280256

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pastor Stephen, Shum Sai

MPK: C08K 5/527, C07F 9/141, C07F 9/145...

Značky: 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, materiálom, použitie, organickým, 2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3, 2,2, pevná, forma, zmesí, fosfitu, spôsob, amorfná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa amorfná pevná forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfitu], spôsob jej výroby a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyltris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280212

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shum Sai, Odorisio Paul Angelo, Pastor Stephen Daniel

MPK: C07F 9/6574, C08K 5/527

Značky: organickým, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, alfa-kryštalická, fosfitu, materiálom, 2,2, použitie, zmesí, spôsob, 2''-nitrilo[trietyltris(3,3, výroby, forma, jednoklonná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Trojklonná beta-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279945

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shum Sai, Pastor Stephen

MPK: C08K 5/527, C07F 9/6574, C09K 15/32...

Značky: beta-kryštalická, trojklonná, výroby, 2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3, 2,2, zmesí, fosfitu, organickým, spôsob, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, materiálom, použitie, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa trojklonná beta-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Vakcínová kompozícia spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279188

Dátum: 09.08.1995

Autori: Garcon-johnson Nathalie Marie-josephe Claude, Prieels Jean-paul, Slaoui Moncef, Pala Pietro

MPK: A61K 39/39, A61K 39/00

Značky: přípravy, vakcínová, spôsob, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcínová kompozícia obsahuje antigén, 3-De-O-acylovaný monofosforyllipid A a QS21. Pripravuje sa zmiešaním QS21 a 3D-MPL s antigénom pri udržiavaní pH 6,5 +/- 0,5 a používa sa na liečenie vírusových, bakteriálnych, parazitárnych nákaz alebo rakoviny.

Farmaceutický alebo kozmetický prípravok, jeho použitie a spôsob prípravy jeho účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281584

Dátum: 09.08.1995

Autori: Casey John, Lidner Nigel

MPK: A61K 7/48, A61K 31/19, A61K 31/20...

Značky: zložky, účinnej, spôsob, farmaceutický, použitie, přípravy, prípravok, kozmetický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický alebo kozmetický prípravok na báze nenasýtených dikarboxylových kyselín s 8 až 16 atómmi uhlíka (vrátane), okrem zlúčenín, ktorých skupiny pozostávajú z kyseliny 2,5-oktándiéndiovej, kyseliny 1,7-oktadiéndiovej, kyseliny 2,4,6-oktatriéndiovej, kyseliny 1,3,5,7-nona-tetraéndiovej, kyseliny 2,5,8-dekatriéndiovej, kyseliny 3,6-dodekadiéndiovej, kyseliny 3,13-hexadekadiéndiovej. Uvádzajú sa farmaceutické alebo kozmetické...

19,11-Premostené 4-estrény, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci, ich použitie a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280991

Dátum: 09.08.1995

Autori: Halfbrodt Wolfgang, Schwede Wolfgang, Ottow Eckhard, Fritzemeister Karl-heinrich, Krattenmacher Rolf

MPK: C07J 53/00, A61K 31/56

Značky: látky, medziprodukty, použitie, prostriedok, výroby, výrobu, spôsob, farmaceutický, tieto, 4-estrény, 19,11-premostené, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a spôsob ich výroby. Uvedené zlúčeniny majú silné gestagénne účinky a sú vhodné na výrobu liečiv. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom a medziprodukty na ich výrobu.

5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4- diónová soľ kyseliny maleínovej, spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280777

Dátum: 09.08.1995

Autori: Pool Colin Ripley, Brighwell Malcolm David, Tremper Alan William, Roman Robin Sherwood

MPK: C07D 417/12, A61K 31/44, A61K 31/425...

Značky: přípravy, obsahom, diónová, kyseliny, kompozícia, použitie, spôsob, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4, maleinovej, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy] benzyl]-tiazolidín-2,4-diónová soľ kyseliny maleínovej, jej izomér alebo tautomérna forma a jej farmaceuticky prijateľný solvát. Ďalej je tiež opísaný spôsob prípravy tejto zlúčeniny, farmaceutickej kompozície s jej obsahom a jej použitie na liečbu a/alebo profylaxiu hyperglykémie, hyperlipidémie, hypertenzie, kardiovaskulárnej choroby a určitých zažívacích porúch.

Deriváty kyseliny 25-karboxylovej v rade vitamínu D, farmaceutické preparáty tieto zlúčeniny obsahujúce, ako aj ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 280651

Dátum: 09.08.1995

Autori: Schwarz Katica, Neef Günter, Steinmeyer Andreas, Wiesinger Herbert, Thieroff-ekerdt Ruth, Kirsch Gerald, Haberey Martin

MPK: A61K 31/59, C07C 401/00

Značky: výrobu, vitamínu, kyseliny, deriváty, tieto, 25-karboxylovej, farmaceutické, použitie, preparáty, liečiv, zlúčeniny, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R19 a R19a znamenajú vodíkový atóm alebo spoločne tvoria exocyklickú metylénovú skupinu, R21 a R21a znamenajú nezávisle od seba vodíkový atóm, atóm fluóru alebo chlóru, alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atómami, spoločne metylénovú skupinu alebo spoločne s kvartérnym uhlíkovým atómom 20 karbocyklický kruh, Y znamená výhodne derivatizovaný karboxylový zvyšok a ostatné substituenty majú významy...

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280595

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hartmuth Harald, Heindl Roland, Deutsch Josef

MPK: C04B 35/04

Značky: keramická, látka, použitie, žiaruvzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka s 50 až 97 % hmotn. spečenca MgO, ktorá obsahuje 3 až 50 % hmotn. spinelu typu hercynitu s 23 až 55 % hmotn. železa, počítané ako FeO, menej ako 15 % hmotn. MgO, 45 až 65 % hmotn. Al2O3, menej ako 3 % hmotn. prímesí.

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280575

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hartmuth Harald, Deutsch Josef, Heindl Roland

MPK: C04B 35/04

Značky: látka, žiaruvzdorná, použitie, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka pozostávajúca z komponentu A z čistého oxidu horečnatého a komponentu B, ktorý pozostáva zo zŕn čistého oxidu horečnatého, pričom zrná oxidu horečnatého komponentu B majú obal z relatívne k zrnám oxidu horečnatého komponentu B jemne rozomletého žiaruvzdorného materiálu, ktorý je proti zrnu oxidu horečnatého najrozsiahlejšie chemicky inertný alebo so zrnom oxidu horečnatého reaguje a/alebo sám pozostáva z viacerých...

Tetrahydroizochinolínové zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280318

Dátum: 09.08.1995

Autori: Sargent Bruce Geremy, Needham Patricia Lesley, Kozlik Antonin

MPK: C07D 217/18, A61K 31/47, C07D 217/04...

Značky: přípravy, kompozícia, zlúčeniny, použitie, spôsob, obsahom, tetrahydroizochinolínové, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v opisnej časti, ako aj farmaceuticky prijateľné soli týchto zlúčenín. Tieto zlúčeniny sú použiteľné v analgézii a pri liečení psychóz, napríklad schizofrénie, Parkinsonovej choroby, Lesch-Nyanovho syndrómu, zníženej schopnosti sústredenia sa, zhoršenej poznávacej schopnosti, drogovej závislosti alebo pokročilej dyskinézy.

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 280291

Dátum: 09.08.1995

Autori: Fischer Gerd, Lattrell Rudolf, Defossa Elisabeth, Wollmann Theodor, Jendralla Joachim-heiner, Isert Dieter

MPK: A61K 31/545, C07D 501/12, C07D 501/18...

Značky: farmaceutický, obidvoch, kyselinami, 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru, adičné, prostriedok, výroby, použitie, spôsob, diastereomérov, obsahujúci, krystalické, látky, tieto, 3-cefém-4-karboxylovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami všeobecného vzorca (II), v ktorom X znamená anión fyziologicky neškodnej jednosýtnej alebo viacsýtnej anorganickej alebo organickej kyseliny, vybranej zo skupiny zahŕňajúcej kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu bromovodíkovú, kyselinu sírovú, kyselinu metánsulfónovú, kyselinu etánsulfónovú, kyselinu benzénsulfónovú,...

Triazolpyrimidínové deriváty, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279902

Dátum: 09.08.1995

Autori: Bru-magniez Nicole, Teulon Jean-marie, Nicolai Eric

MPK: C07D 487/04, A61K 31/505

Značky: deriváty, látky, prostriedok, triazolpyrimidínové, tieto, obsahujúci, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolpyrimidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nižší alkyl alebo cykloalkyl, R2 je vodík, nižší alkyl alebo skupina obsahujúca dusík, kyslík alebo síru, -X --- Y predstavuje dvojväzbový zvyšok, -N-C-, prípadne -N=C'-, nesúci substituenty a R3 je -NO2 -NH2 alebo niektorý ďalší radikál, ktorého súčasťou je fenyl alebo heterocyklický zvyšok obsahujúci dusík alebo síru, ich tautoméry a adičné soli, hlavne farmaceuticky...

Kozmetické prípravky obsahujúce fosfolipidy a fluorované zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279661

Dátum: 09.08.1995

Autori: Stanzl Klaus, Röding Joachim, Zastrow Leonhard, Gross Udo

MPK: A61K 7/00

Značky: přípravky, přípravy, fosfolipidy, zlúčeniny, fluorované, použitie, obsahujúce, spôsob, kozmetické

Zhrnutie / Anotácia:

Kozmetické prípravky obsahujú asymetrické lamelárne agregáty, ktoré pozostávajú z fosfolipidov a kyslíkom nasýtených fluorovaných uhľovodíkov alebo zmesí takýchto fluorovaných uhľovodíkov, pričom množstvo fluorovaného uhľovodíka je v rozmedzí od 0,2 do 100 % hmotnosť/objem, ktorý je vmiešaný do nosiča vhodného na dermatologické použitie. Príprava sa uskutočňuje emulgáciou zodpovedajúcich zložiek. Tieto kozmetické prípravky sa používajú ako...