Patenty so značkou «použitie»

Strana 97

Použitie benzodiazepínov, benzodiazepínové deriváty a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281532

Dátum: 05.03.1997

Autori: Claremon David, Liverton Nigel, Baldwin John, Remy David, Elliott Jason, Selnick Harold

MPK: C07D 243/24, A61K 31/55

Značky: deriváty, benzodiazepínové, farmaceutický, benzodiazepínov, obsahom, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Benzo-(1,5)-diazepínové deriváty s amidovou alebo močovinovou funkciou v polohe 3 sú vhodné na liečenie arytmie. Zlúčeniny majú štruktúrny vzorec (I) a (II).

Polycyklická zlúčenina, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, jej použitie a biologicky čistá kultúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 281510

Dátum: 05.03.1997

Autori: Ostlind Dan, Ondeyka John, Hensens Otto, Endris Richard, Polishook Jon, Zink Deborah, Helms Gregory, Dombrowski Anne

MPK: C07D 491/16, A61K 31/40, A01N 43/90...

Značky: zlúčenina, kultúra, použitie, farmaceutický, čistá, spôsob, výroby, prostriedok, biologicky, obsahom, polycyklická

Zhrnutie / Anotácia:

Polycyklické zlúčeniny vzorcov (I až III), ktoré sú získané z kvasenia vyvolaného mikroorganizmom kmeňa Nodulisporium sp. Zlúčeniny sú vysoko účinnými antiparazitickými, insekticídnymi a proti vonkajším parazitom pôsobiacimi činidlami.

Tiazolidíndiónové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280914

Dátum: 05.03.1997

Autori: Wrobel Jay Edward, Dietrich Arlene Joan, Li Zenan

MPK: C07D 277/74, C07D 277/36, A61K 31/425...

Značky: tiazolidíndiónové, deriváty, prostriedok, obsahom, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tiazolidíndiónové deriváty všeobecného vzorca (I) v ktorom: Ar je fenyl, 2-naftyl, C1-3alkylovou skupinou substituovaný fenyl, C1-3alkoxy skupinou substituovaný fenyl, halogénom substituovaný fenyl, 2-pyridinyl, sulfanylom substituovaný 2-pyridinyl, 3-pyridinyl, 4-pyridinyl, 2-chinolinyl, 2-pyrimidinyl, 2-benzoxazolyl, 2-benztiazolyl, 2-benzimidazolyl, 2-furanyl, 2-benzo-[b]-furanyl, 2-tienyl, 2-benzo-[b]-tienyl n je 0 alebo 2 a Ar' je fenyl,...

Veterinárny orálny farmaceutický prostriedok obsahujúci inhibítor protónovej pumpy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280465

Dátum: 05.03.1997

Autori: Pilbrant Áke Gunnar, Olovson Stig-göran Arthur

MPK: A61K 47/36, A61K 9/30, A61K 31/44...

Značky: veterinárny, protónovej, farmaceutický, prostriedok, použitie, orálny, pumpy, obsahujúci, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny farmaceutický prostriedok na jednoduché podávanie na jazyk koňa alebo iného zvieraťa obsahuje a) suchý komponent obsahujúci (i) enterosolvatačnú časticu obsahujúcu ako aktívnu zložku terapeuticky účinné množstvo inhibítora protónovej pumpy, (ii) činidlo vytvárajúce gél a (iii) tlmiace činidlo, b) zvlhčovací komponent obsahujúci vodu alebo vodný roztok činidla vytvárajúceho gél, pričom suchý a zvlhčovací komponent sú v pomere vytvárajúcom...

Použitie inhibítora serínovej leukocytovej proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281127

Dátum: 05.02.1997

Autori: Eisenberg Stephen, Thompson Robert, Wahl Sharon

MPK: A61K 38/55, C12N 15/15, C07K 14/81...

Značky: serínovej, leukocytovej, použitie, inhibítora, proteázy

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítora serínovej leukocytovej proteázy alebo jeho analógu, alebo derivátu (SLPI) na výrobu liečiva na inhibovanie retrovírusovej infekcie, a teda na liečenie retrovírusových infekcií, najmä na liečenie infekcie spôsobenej vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) a s ňou spojených ochorení, vrátane syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS).

Hydroxysubstituované azetidinónové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281067

Dátum: 05.02.1997

Autori: Dugar Sundeep, Burnett Duane, Mckittrick Brian, Clader John, Rosenblum Stuart

MPK: A61K 31/395, C07D 205/08

Značky: přípravy, použitie, farmaceutický, hydroxysubstituované, obsahom, prostriedok, zlúčeniny, azetidinónové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxysubstituované azetidinónové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Ar1 a Ar2 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahrnujúcej aryl a R4-substituovaný aryl Ar3 znamená aryl alebo R5-substitovaný aryl X, Y a Z nezávisle od seba znamenajú -CH2-, -CH(C1-6 alkyl)- alebo -Cdi(C1-6 alkyl)- R a R2 nezávisle od seba znamenajú -OR6, -(CO)R6, -O(CO)OR9 a -O(CO)-NR6R7 R1 a R3 nezávisle od seba znamenajú vodík, C1-6 alkyl alebo aryl q je 0 alebo 1 r...

Stabilná kvapalná farmaceutická zmes, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280958

Dátum: 05.02.1997

Autor: Nguyen Tue

MPK: A61J 1/00, A61M 15/00, A61K 38/21...

Značky: spôsob, přípravy, použitie, kvapalná, farmaceutická, stabilná, změs

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilná kvapalná farmaceutická zmes obsahuje farmaceuticky účinné množstvo IFN-gama, vopred nepodrobeného lyofilizácii, octanový tlmivý prostriedok, udržiavajúci pH približne medzi 4,0 až 6,0, neiónový detergent, izotonizačný prostriedok a konzervačný prostriedok vybraný zo skupiny zahrnujúcej fenol, benzylalkohol a benzetónium halogenid. Je opísaný aj spôsob prípravy zmesi a jej použitie na prípravu liečiva na vnútropľúcnu inhalačnú aplikáciu.

Piperidínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280901

Dátum: 05.02.1997

Autori: Lewell Xiao-qing, Armour Duncan Robert, Naylor Alan, Vinader Maria Victoria, Evans Brian, Hann Michael Menteith, Giblin Gerard Martin Paul, Hubbard Tania, Middlemiss David, Watson Stephen Paul, Pegg Neil Anthony

MPK: C07D 401/10, C07D 211/56

Značky: deriváty, farmaceutické, prostriedky, použitie, obsahom, piperidínové, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku, majú antagonistický účinok vzhľadom na tachykiníny, vrátane zlúčeniny P a ďalších neurokinínov. Riešenie sa taktiež týka použitia týchto látok na výrobu farmaceutických prostriedkov, ktoré taktiež tvoria súčasť riešenia. Uvádzajú sa aj spôsoby výroby piperidínových derivátov všeobecného vzorca (I).

Polymérna kompozícia, kompozícia obsahujúca aktívnu látku, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281430

Dátum: 08.01.1997

Autori: Günther Uwe, Brüggemann Helmut, Klimmek Helmut

MPK: A61L 15/60, C08L 1/28, A61L 15/28...

Značky: spôsob, výroby, obsahujúca, látku, aktívnu, polymérna, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne zmesi, depozitné materiály obsahujúce aktívnu látku, ktoré pozostávajú v zásade z vo vode rozpustných a/alebo vodou nasakovateľných polymérov na báze polysacharidov ako hlavnej zložky, a vodou nasakovateľných polyméru ako ďalšieho komponentu, ktoré sa používajú ako polymérne zmesi, a matricového materiálu na zabránenie separácie a gélového blokovania, a iónového alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, reaktívnej prísady,...

Prípravky na úpravu vody a pôd a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281411

Dátum: 08.01.1997

Autor: Willuweit Thomas

MPK: C02F 1/68, B09C 1/00

Značky: přípravky, použitie, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky na úpravu vody a pôd, obsahujúce A. uhličitan vápenatý, B. chlorid vápenatý a/alebo dusičnan vápenatý a prípadne horečnaté soli, C. kyslý uhličitan sodný a prípadne kyslý uhličitan draselný, kde sú zložky A a B prítomné v pomeroch molárnych množstiev 0,1 : 1 až 2 : 1 a zložky B a C v pomeroch molárnych množstiev 1 : 3 až 2 : 1.

Enzýmy fixované na nosiči a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281379

Dátum: 08.01.1997

Autori: Wedekind Frank, Tischer Wilhelm, Daser Adelheid

MPK: C12N 11/14, C12N 11/18, C12N 9/06...

Značky: fixované, nosiči, použitie, enzymy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané enzýmy fixované na nosiči, vybrané zo skupiny, ktorá je založená z penicilín-G-amidázy (E.C. 3.5.1.11), glutaryl-7-ACA-acylázy a oxidázy D-amino-kyseliny (E.C. 1.4.3.3), enzýmy sú fixované kovalentnou väzbou na materiál nosiča, ktorým je aminofunkčný polymér organosiloxánu. Ďalej je opísané použitie enzýmov fixovaných na nosiči samotných alebo v kombinácii pri enzymatickej syntéznej reakcii, ktorá sa výhodne uskutočňuje pri teplote 4...

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281260

Dátum: 08.01.1997

Autori: Nienhaus Egbert, Mayer Bernd, Meisenburg Uwe

MPK: C08G 18/62, C08G 18/08

Značky: vodný, prostriedok, výroby, spôsob, použitie, dvojzložkový, náterový, polyuretanový

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok obsahuje vodou riediteľnú polyakrylátovú živicu, ktorá obsahuje hydroxylové a karboxylové skupiny, s -OH číslom od 40 do 200 mg KOH/g, číslom kyslosti od 20 do 100 mg KOH/g a teplotou sklovitého prechodu od -40 °C do +60 °C, a polyizokyanátovú zložku ako sieťovacie činidlo. Použitie vodného polyuretánového prostriedku v oblasti autoopravárenského lakovania, predovšetkým ako krycieho laku.

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, kyseliny klodrónovej, spôsob jej výroby a použitie mikrokryštalickej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281193

Dátum: 08.01.1997

Autori: Müsel Bernd, Neugebauer Günter, Gabel Rolf-dieter, Preis Walter

MPK: A61K 47/38, A61K 9/20, A61K 31/66...

Značky: kyseliny, výroby, tableta, biodostupnosťou, klodrónovej, zlepšenou, použitie, mikrokryštalickej, spôsob, látky, účinnej, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, ktorou je kyselina klodrónová alebo jej fyziologicky vhodná soľ, obsahuje ako farmaceutickú pomocnú látku prísadu mikrokryštalickej celulózy. V spôsobe výroby tablety, sa účinná látka zmieša so 4 až 8 % hmotnostnými plniva, zmes sa granuluje s použitím obvyklého spojiva, do vzniknutého granulátu sa pridá 5 až 15 % hmotnostných mikrokryštalickej celulózy, až do 3 % hmotnostných rozvoľňovadla a...

Heterocyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281077

Dátum: 08.01.1997

Autori: Naka Takehiko, Inada Yoshiyuki

Značky: prostriedok, použitie, přípravy, zlúčeniny, farmaceutický, spôsob, heterocyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich soli podľa nárokov 1 až 31 s uvedeným významom jednotlivých substituentov majú silnú antagonistickú aktivitu na angiotenzín II, hypotenzívnu účinnosť a CNS-aktivitu. Je opísaný aj spôsob prípravy, pri ktorom sa po krokoch i) až ii) získaný produkt prevedie na heterocyklickú zlúčeninu hydrolýzou, redukciou, halogenáciou, O-, N- alebo -S-alkyláciou, nukleofilnou reakciou, reakciou uzatvárajúcou kruh,...

Benzomorfány, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280776

Dátum: 08.01.1997

Autori: Carter Adrian, Kuhn Franz-josef, Grauert Matthias, Ensinger Helmut, Müller Enzio, Streller Ilse, Merz Herbert, Stransky Werner

MPK: A61K 31/435, C07D 221/26

Značky: farmaceutické, použitie, benzomorfány, obsahom, spôsob, výroby, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Benzomorfány všeobecného vzorca (I), v ktorých R1 je C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl
R2 je H, C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl, C7-14aralkyl
R3 je H, C1-6alkyl
R4 je C1-8alkyl
R5 je C1-8alkyl
R6 je C1-8alkyl, C6-10aryl a R7 a R8 nezávisle od seba znamenajú napr. H, C1-8alkyl, halogén, -OH, -CN, -NH2 a iné
X je atóm kyslíka alebo síry.

Polymérna kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280641

Dátum: 08.01.1997

Autori: Brüggemann Helmut, Klimmek Helmut, Günther Uwe

MPK: A61L 15/60, A61L 15/28, C08L 1/28...

Značky: spôsob, výroby, polymérna, kompozícia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa polymérna kompozícia, spôsob výroby polymérnej kompozície, obzvlášť absorbentu, ktorá pozostáva v zásade zo špeciálneho komponentu A na báze obnoviteľných polysacharidových surovín, špeciálneho komponentu B pozostávajúceho z vo vode rozpustného polyméru, matricového materiálu, iónového a/alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, alebo antiblokujúceho činidla, ktoré možno získať tak, že vodou nasiakavý polymér sa skombinuje s...

Poťahovacie a spojivové látky na liekové formy, ich použitie a lieková forma s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280487

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lehmann Klaus, Süfke Thomas

MPK: A61K 9/32

Značky: formy, spojivové, látky, forma, liekové, lieková, použitie, poťahovacie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Poťahovacie a spojivové látky na liekové formy obsahujú kopolymér z etylénicky nenasýtených, radikálovo polymerizovateľných monomérov s karboxylovou skupinou a alkylesterov takýchto monomérov vytvorené z: 10 až 25 % hmotnostných kyseliny metakrylovej, 40 až 70 % hmotnostných metylakrylátu a 20 až 40 % hmotnostných metylmetakrylátu. Sú vhodné, najmä keď je kopolymér dispergovaný vo vodnej fáze vo forme latexu, ako poťahovacie a spojivové látky...

Termoplast na výrobu liekových obalov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280407

Dátum: 08.01.1997

Autori: Hös Werner, Lehmann Klaus

MPK: C08F 220/18, A61K 9/32, A61K 9/52...

Značky: obalov, použitie, liekových, výrobu, termoplast

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplast pozostáva zo zmesového polyméru vytvoreného zo 16 až 40 % hmotnostných kyseliny akrylovej a/alebo kyseliny metakrylovej, 30 až 80 % hmotnostných metylakrylátu, až do 40 % hmotnostných iných alkylesterov kyseliny akrylovej a/alebo metakrylovej a prípadne zo zvyčajných pomocných prísad na obaľované liečivá, vhodný na výrobu obaľovaných liekov rozpustných v črevných šťavách, ako sú obaľované tablety, matrice, fólie, kapsuly alebo...

Guanididy alkenylkarboxylových kyselín substituovaných fluórfenylovými skupinami, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281527

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Weichert Andreas, Scholz Wolfgang

MPK: A61K 31/155, C07D 279/10, C07D 277/08...

Značky: obsahuje, guanididy, spôsob, přípravy, použitie, kyselin, skupinami, fluórfenylovými, liečivo, substituovaných, alkenylkarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4 a R5 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo fluóru, pričom však aspoň jeden zo zvyškov R1 až R5 musí znamenať fluór, R6 znamená vodík, alkyl s 1 až 8 atómami uhlíka, cykloalkyl s 3 až 8 atómami uhlíka alebo prípadne substituovaný fenyl a R7 má nezávisle rovnaký význam ako R6, ako aj ich farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny sú účinné inhibítory bunkovej výmeny...

Soľ nimesulidu rozpustná vo vode, jej vodný roztok alebo kombinácia, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281496

Dátum: 04.12.1996

Autori: Geczy Joszef, Neven Philippe, Piel Géraldine, Pirotte Bernard, Delneuville Isabelle

MPK: C07C 229/26, A61K 31/63, A61K 47/48...

Značky: rozpustná, kombinácia, použitie, vodě, farmaceutický, roztok, vodný, nimesulidu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Nimesulid, známy tiež ako N-(4-nitro-2-fenoxyfenyl)-metánsulfoamid je pripravený ako vysoko rozpustný vo vode. Môže byť používaný hlavne na prípravu roztokov na pitie alebo na injekčné podanie pri zachovaní farmakologického alebo liečebného protizápalového použitia kyslého nimesulidu. Môže byť vo forme soli rozpustnej vo vode, ktorá sa skladá z produktu reakcie nimesulidu a L-lyzínu, tiež vo forme vodného roztoku alebo kombinácie založenej na...

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov, spôsob suchého spojenia a použitie spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 281475

Dátum: 04.12.1996

Autori: Wierer Konrad, Ernet Walter, Schulze Joachim, Kinkel Johannes, Brink Gerhard

MPK: C08L 33/04, C08L 33/10, C08F 218/04...

Značky: suchého, spojiva, spojenie, materiálov, spôsob, suché, spojív, spojenia, vláknitých, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov s obsahom zosieťovateľných, redispergovateľných disperzných práškov na báze vinylesterových kopolymérov alebo kopolymérov esterov kyseliny (met)akrylovej, alebo kyseliny akrylovej s alkoholmi s 1 až 10 uhlíkovými atómami obsahujú 0,1 až 10 % hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť kopolyméru, jedného alebo viacerých etylenicky nenasýtených, zosieťujúcim účinkom pôsobiacich komonomérov. Spôsob...

Krátko pôsobiace dihydropyridíny, spôsoby ich prípravy, farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281467

Dátum: 04.12.1996

Autori: Andersson Kjell Hjalmar, Westerlund Rolf Christer, Nordlander Margareta

MPK: C07D 211/90, A61K 31/44

Značky: spôsoby, přípravy, farmaceutické, pôsobiace, obsahom, dihydropyridíny, krátko, použitie, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Krátko pôsobiace dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕňajúcej vodík, chlór, bróm, nitro, kyano, trifluórmetyl a R3 a R4 nezávisle predstavujú priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1 až 5 atómov uhlíka a zahŕňajú všetky optické izoméry, s tou podmienkou, že ak je R3 metyl a R4 je terc-butyl, potom R1/R2 nie sú vodík/vodík, vodík/2'-trifluórmetyl, 2'-chlór/3'-chlór, a ak je R3 metyl...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281449

Dátum: 04.12.1996

Autori: Bernotat-danielowski Sabine, Raddatz Peter, Gante Joachim, Wurziger Hanns, Juraszyk Horst, Melzer Guido

MPK: C07D 263/24, C07D 263/26, A61K 31/42...

Značky: farmaceutický, prostriedok, derivát, spôsob, obsahuje, použitie, ktorý, oxazolidinónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená X O, S, NH alebo NA, Y skupinu (a) alebo (b), R1 skupinu (c), (d) alebo (e), R2 a R3 od seba nezávisle H, A alebo benzyl, A C1-6alkyl, B H, A, benzyl alebo amidino, D amidino, aminometyl, aminohydroxyiminometyl, 5-oxo-1,2,4-oxadiazolín-3-yl, 5-metyl-1,2,4-oxadiazolín-3-yl alebo guanidinometyl, m, r a s vždy od seba nezávisle 0, 1, 2, 3 alebo 4 a n 2, 3 alebo 4, a jeho fyziologicky vhodné...

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281214

Dátum: 04.12.1996

Autori: Cooper David, Leonard Graham Stanley

MPK: A61K 9/00, A61K 47/48, A61K 31/445...

Značky: prostriedok, perorálny, spôsob, použitie, farmaceutický, výroby, kvapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, obsahujúci paroxetin-draselný polyakrilín komplex a jednu alebo viaceré z nasledovných látok: zmäkčovadlá, disperganty, zvlhčujúce látky, sladidlá, pufrujúce látky, konzervačné látky, umelé farbivá, ochucovacie a protipenivé látky. Používa sa na výrobu liečiva určeného na liečbu alebo prevenciu zmiešaného strachu a depresie, obsesívnych kompulzívnych porúch, paniky, bolesti, obezity, senilnej...

3-[4-(4-(4-Kyánfenyl)-1-piperazinyl)butyl]-5-kyánindol, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281457

Dátum: 06.11.1996

Autori: Böttcher Henning, Bartoszyk Gerd, Bühring Karl Ulrich, Seyfried Christoph, Greiner Hartmut

MPK: A61K 31/495, A61K 31/40, C07D 209/14...

Značky: 3-[4-(4-(4-kyánfenyl)-1-piperazinyl)butyl]-5-kyánindol, farmaceutický, ktorý, přípravy, spôsob, použitie, obsahuje, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 3-[4-(4-kyánfenyl)-1-piperazinyl)butyl]-5-kyánindol a jeho adičné soli s kyselinami ako 5-hydroxytryptamínový agonista a antagonista pôsobiaci na centrálny nervový systém, je vhodný na výrobu farmaceutických prostriedkov.

Biologický spôsob výroby kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej a kyseliny 7-aminocefalosporánovej, rekombinantné DNA expresné vektory a rekombinantné produkčné kmene Penicillium chrysogenum na vykonávanie tohto spôsobu a použitie rekombinantnýc…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280569

Dátum: 06.11.1996

Autori: Reeves Christopher, Conder Michael, Rambosek John, Stepan Anthony Michael, Mcada Phyllis, Crawford Lorilee

MPK: C12N 15/52, C12P 35/02, C12N 1/15...

Značky: použitie, penicillium, 7-amínocefalosporánovej, tohto, 7-aminodeacetylcefalosporánovej, chrysogenum, kyseliny, vykonávanie, spôsob, spôsobu, expresné, rekombinantnýc, kmene, vektory, výroby, biologicky, produkčné, rekombinantné

Zhrnutie / Anotácia:

Medziprodukty sú dôležité na prípravu cefalosporínových antibiotík, kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej, 7-ADAC a kyseliny 7-aminocefalosporánovej 7-ACA. Tieto kyseliny sa pripravujú novým biologickým spôsobom, pri ktorom sa pestuje transformovaný kmeň Penicillium chrysogenum v prítomnosti adipátu za vzniku adipoyl-6-APA s následnou expresiou génov, použitých na transformáciu a to 1. génu pre expandázu za vzniku adipoyl-7-ADAC, 2. génu pre...

Tetraizochinolínové deriváty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280108

Dátum: 06.11.1996

Autori: Sargent Bruce Geremy, Johnston David Norman, Crew Andrew Philip Austin

MPK: C07D 401/08, C07D 217/04, A61K 31/47...

Značky: deriváty, použitie, tetraizochinolínové, farmaceutické, přípravy, obsahom, spôsob, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli a ich 0-acylované deriváty, ktoré poskytujú lipofilné estery. Ďalej sa opisujú farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie v analgézii alebo pri liečbe psychóz (napríklad schizofrénie), Parkinsonovej choroby, Lesch-Nyanovho syndrómu, porúch s nedostatkom pozornosti alebo zhoršením poznávania, alebo pri zmierňovaní drogovej závislosti alebo neskorej dyskinézie.

Substituované benzénsulfonylmočoviny a -tiomočoviny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281605

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gerlach Uwe, Englert Heinrich Christian, Gögelein Heinz, Kaiser Joachim, Mania Dieter

MPK: A61K 31/64, C07C 335/42, C07C 311/58...

Značky: použitie, liečivo, diagnostika, obsahuje, substituované, tiomočoviny, výroby, liečivá, spôsob, benzénsulfonylmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R(1) atóm vodíka alebo metylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu R(2) alkoxylovú skupinu so 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 atómami uhlíka, pričom 1 až 6 atómov uhlíka sa vymení za heteroatómy kyslíka alebo síry alebo za skupinu NH E atóm kyslíka alebo síry Y skupinu -[CR2(3)]1-4 R(3) atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 alebo 2 atómami uhlíka X atóm vodíka, atóm halogénu alebo...

1-[2-(Substituovaný vinyl)]-3,4-dihydro-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281482

Dátum: 02.10.1996

Autori: Andrási Ferenc, Hámori Tamás, Vágó Pál, Botka Péter (zomrel), Körösi Jenö (zomrel), Gigler Gábor, Szentkuti Eszter, Moravcsik Imre, Horváth Edit, Somogyi György, Birkás Faiglné Erzsébet, Zólyomi Gábor, Máté Györgyné, Bakonyi Anna, Gyertyán István, Reiter József, Horváth Katalin, Berzsenyi Pál

MPK: C07D 243/02, A61K 31/55, C07D 405/06...

Značky: farmaceutický, obsahuje, spôsob, použitie, deriváty, přípravy, prostriedok, 1-[2-(substituovaný, ktorý, vinyl)]-3,4-dihydro-5h-2,3-benzodiazepínové

Zhrnutie / Anotácia:

1[2-(Substituovaný vinyl)]-3,4-dihydro-5H-2,3-benzoiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje vodík alebo C1-4-alkanoyl, R1 znamená fenyl prípadne nesúci 1 až 3 rovnaké alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny zahŕňajúcej halogén, nitro-, amino-, C1-4alkylamino-, di-(C1-4alkyl)-amino-, C1-4alkanoylamino-, C1-4alkyl-, C1-4alkoxy-, metyléndioxy- a hydroxy- skupiny, alebo naftyl prípadne nesúci substituent vybraný zo...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiva a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281357

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gögelein Heinz, Crause Peter, Mania Dieter, Englert Heinrich Christian, Gerlach Uwe, Kaiser Joachim

MPK: A61K 31/64, C07C 311/58, A61K 31/34...

Značky: výrobu, benzénsulfonylmočoviny, použitie, spôsob, výroby, obsahuje, substituované, liečivo, benzénsulfonyltiomočoviny, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny všeobecného vzorca (I), kde význam R1, R2, R3, E, X, Y a Ar je uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú účinkami na kardiovaskulárny systém, používajú sa na výrobu liečiv na liečbu porúch srdcového rytmu, ischemických stavov srdca, zoslabenej výkonnosti srdca a na iné.

Magnézium omeprazol, spôsob jeho výroby, farmaceutické prípravky s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281230

Dátum: 02.10.1996

Autori: Källström Lars Ake, Nygren Monica Annelie

MPK: A61K 31/44, C07D 401/12

Značky: obsahom, magnézium, spôsob, omeprazol, použitie, výroby, farmaceutické, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Magnézium omeprazol má stupeň kryštalinity vyšší ako 70 % stanovený röntgenovou práškovou difrakciou. Priemer častíc stanovený laserovou difrakčnou technikou je menší ako 30 um a hustota je medzi 1,33 g/cm3 a 1,35 g/cm3 stanovená práškovým pyknometrom. Ďalej je opísaná výroba magnézium omeprazolu reakciou omeprazolu alebo jeho solí s magnéziumalkoholátom v roztoku s následným oddelením anorganických solí z reakčnej zmesi a kryštalizáciou...

Derivát arylalkyltiadiazinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281052

Dátum: 02.10.1996

Autori: Klockow Michael, Jonas Rochus, Wolf Michael

MPK: C07D 285/16, C07D 417/04, A61K 31/54...

Značky: prostriedok, ktorý, spôsob, přípravy, farmaceutický, derivát, obsahuje, arylalkyltiadiazinónu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát arylalkyltiadiazinónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená H, R2 znamená H alebo A, R3 znamená OH, -OR10, -NHR10 alebo -NR10R11, R4 znamená OH alebo -OR10, R5 znamená fenyl, prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi R6 a/alebo R7, Q znamená, že chýba alebo znamená C1-6alkylén, R6 a R7 znamenajú vždy od seba nezávisle -NH2, -NR8R9, -NO2, -OA, -COOH alebo -COOA, R9 a R9 znamenajú vždy od seba nezávisle H, C1-8acyl,...

Azabicyklické zlúčeniny, ich použitie a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281005

Dátum: 02.10.1996

Autori: Olesen Preben, Sauerberg Per

MPK: A61K 31/395, C07D 471/18, C07D 453/02...

Značky: použitie, zlúčeniny, obsahom, kompozícia, azabicyklické, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Terapeuticky aktívne azabicyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je definovaný v nároku 1. Farmaceutická kompozícia obsahuje azabicyklickú zlúčeninu spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom alebo riedidlom a je vo forme orálnej alebo parenterálnej dávkovej jednotky. Dávková jednotka obsahuje 1 až 100 mg azabicyklickej zlúčeniny alebo soli spolu s farmaceuticky vhodnou kyselinou. Tieto zlúčeniny sa...

Plienka na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280554

Dátum: 02.10.1996

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A41B 13/04, A61F 13/15

Značky: použitie, plienka, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka na jedno použitie je tvorená fóliou (11) na ochranu bielizne, s ňou spojenou prekrývkou (12) z netkanej suroviny, prepúšťajúcou kvapaliny, nasávacím telesom (16), ďalej hydrofóbnou podložkou (30) z netkanej suroviny, neprepúšťajúcou kvapaliny, vybavenou otvorom (40) v oblasti (52) rozkroku a umiestnenou na strane plienky obrátenej k telu. Oblasti okrajov otvoru (40), prebiehajúce v pozdĺžnom smere plienky, tvoria prvý pár tesniacich...

Deriváty benzopyránov, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280527

Dátum: 02.10.1996

Autori: Hammarberg Eva Maria, Evenden John Leslie, Hellberg Sven Erik, Ross Svante Bertil, Sohn Daniel Dungan, Hansson Hans Sverker, Thorberg Seth-olov, Lundkvist Johan Rune Michael, Johansson Lars George

MPK: A61K 31/35, C07D 311/58

Značky: použitie, farmaceutické, benzopyránov, spôsob, obsahom, přípravy, kompozície, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty benzopyránov všeobecného vzorca (I), kde R1 je n-propyl alebo cyklobutyl, R2 je izopropyl, terc-butyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, R3 je vodík, R4 je vodík alebo metyl, ako (R)-enantiomér a vo forme voľnej bázy alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, spôsob ich prípravy, farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú a ich použitie.

Zásadito substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281567

Dátum: 04.09.1996

Autori: Lang Hans-jochen, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Weichert Andreas

MPK: A61K 31/44, C07C 311/29, A61K 31/155...

Značky: substituované, použitie, benzoylguanidíny, zlúčeniny, liečivá, spôsob, zásadito, činidla, obsahujúce, tieto, diagnostického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise. Spôsob výroby uvedených zlúčenín je založený na reakcii zlúčeniny všeobecného vzorca (II), kde substituenty sú rovnako ako pri vzorci (I) uvedené v opise, s guanidínom, pričom produkt sa prípadne prevedie na farmakologicky prijateľnú soľ. Benzoylguanidíny sa používajú ako liečivá na liečenie srdcových a obehových ochorení.

1-Arylcykloalkylsulfidy, – sulfoxidy a -sulfóny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281257

Dátum: 04.09.1996

Autori: Heal David John, Harris Paul John

MPK: A61K 31/13, C07C 317/28, C07C 323/25...

Značky: použitie, přípravy, sulfony, obsahom, spôsob, farmaceutické, kompozície, sulfoxidy, 1-arylcykloalkylsulfidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom m predstavuje 0, 1 alebo 2, n znamená 2, 3, 4, alebo 5, X znamená karbonyl alebo skupinu vzorca (II), kde R5 znamená atóm vodíka alebo alkyl, Y znamená alkylénový reťazec, ktorý je prípadne substituovaný aspoň jednou alkylovou skupinou, Z znamená alkylénový reťazec obsahujúci 2 až 5 atómov uhlíka, ktorý je prípadne substituovaný aspoň jednou alkylovou skupinou, R znamená fenyl, ktorý je...

Použitie 5-tia-1,4-diazabicyklo[4.2.0]oktán-3,8-dioxozlúčeniny v protinádorovej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 280815

Dátum: 04.09.1996

Autori: Lukić Irena, Pavelić Krešimir, Herak Jure, Horvatić Marjeta, Kovačević Miće, Mandić Zora, Tomić Mirjana, Grdiša Mira

MPK: A61K 31/54

Značky: použitie, 5-tia-1,4-diazabicyklo[4.2.0]oktán-3,8-dioxozlúčeniny, terapii, protinádorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 5-tia-1,4-diazabicyklo[4.2.0]oktán-3,8-dioxozlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík alebo halogén
R2 znamená napríklad atóm vodíka, atóm halogénu, aminoskupinu a iné
R3 je vodík, alkyl, benzyl alebo heterocyklický kruh a n je 1 alebo 2, ako účinných látok farmaceutických prostriedkov určených na potlačenie rastu buniek rakoviny krčka maternice.

Glyceridový tuk, zmes s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279980

Dátum: 04.09.1996

Autori: Juriaanse Adriaan Cornelis, Sassen Cornelis Laurentius, Schijf Robert

MPK: A23D 7/00, A23D 9/00, A23D 7/02...

Značky: glyceridový, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Glyceridový tuk obsahuje zmes glyceridov pochádzajúcu z olejov semien, ktoré neboli podstatne chemicky modifikované. Tieto triglyceridy sa získajú z mastných kyselín, ktoré zahrnujú najmenej 10 % hmotnostných C18 - C24 nasýtených mastných kyselín, ktoré obsahujú kyselinu stearovú a/alebo arachidovú, a/alebo behenovú, a/alebo lignocerovú kyselinu olejovú a/alebo kyselinu linolovú, pričom pomer nasýtených C18-kyselín a nasýtených (C20 + C22 +...

Substituované piperidínkarboxamidy, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278283

Dátum: 07.08.1996

Autori: Ask Anna-lena, Sandberg Rune

MPK: A61K 31/445, C07D 211/64

Značky: piperidínkarboxamidy, výroby, spôsob, použitie, prostriedky, farmaceutické, substituované, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované piperidínkarboxamidy všeobecného vzorca (IV), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka alebo alkoxyalkylovú skupinu vzorca R4O(CH2)m-, kde R4 znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a m znamená 2 až 4, R2 a R3 sú rovnaké alebo rozdielne a vždy znamenajú alkylovú skupinu až so 6 atómami uhlíka alebo R2 a R3 tvoria spolu reťazec vzorca (CH2)n, kde n predstavuje 4 až 6 alebo jeden z R2 a R3...