Patenty so značkou «použitie»

Strana 94

Pyrimidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279988

Dátum: 11.06.1999

Autori: Nobbs Malcolm Stuart, Leach Michael John, Hyde Richard Martin, Miller Alistair Ainslie

MPK: A61K 31/505, A61K 31/535, C07D 239/42...

Značky: použitie, farmaceutický, výroby, spôsob, prostriedok, obsahom, pyrimidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrimidínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená NH2,N-(C1-6alkyl)aminoskupinu alebo N,N-di-(C1-6alkyl)aminoskupinu, R2 znamená NH2, R3 znamená trifluórmetyl alebo -CH2X, kde X je hydroxyskupina, C1-6alkoxyskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo atóm halogénu, R4 a R5 sú každý atóm halogénu a R6 až R8 sú každý atóm vodíka, a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy...

Plochý terapeutický systém, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279947

Dátum: 11.06.1999

Autori: Herrmann Fritz, Hoffmann Hans-rainer, Simon Günther, Wolter Karin, Kissel Thomas, Reinhardt Joerg

MPK: A61M 37/00

Značky: systém, spôsob, výroby, terapeuticky, plochy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý terapeutický systém na podávanie účinných látok kožou so zásobníkom alebo zásobníkmi (5) účinnej látky a plochami (2, 8, 13) na odovzdávanie účinnej látky a s týmito v rovnakej úrovni ležiacimi plochami (1, 7, 12) samolepiacimi na kožu a usporiadanými na strane kože má plochy (1, 7, 12) samolepiace na kožu usporiadané bez prerušenia po celej ploche styku s kožou a pomocou úsekov odovzdávajúcich účinnú látku má vytvorené prerušenia alebo...

Polypeptid, jeho subsekvencie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279933

Dátum: 11.06.1999

Autori: Seelig Gail, Ramanathan Lata, Tratta Paul

MPK: C07K 7/06, C07K 16/24, C07K 14/54...

Značky: použitie, subsekvencie, polypeptid

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptid obsahujúci subsekvenciu aminokyselín Lys-Asp-Thr-Arg-Cys-Leu-Gly-Ala-Thr-Ala-Gln-Gln-Phe-His-Arg-His-Lys- Gln-Leu-Ile-Arg-Rhe-Leu-Lys-Arg-Leu-Asp-Arg-Asn-Leu-Trp-Gly-Leu-Ala-Gly-Leu-Asn-Ser-Cys-Pro-Val-Lys-Glu-Ala-Asn-Gln-Ser-Thr-Leu-Glu-Asn-Phe-Leu-Glu-Arg-Leu-Lys-Thr-Ile-Met-Arg-Glu-Lys-Tyr-Ser-Lys-Cys-Ser-Ser alebo jeho subsekvencie a ich použitie na prípravu polyklonálnej a/alebo monoklonálnej protilátky.

Náterové kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279917

Dátum: 07.05.1999

Autori: Phillips Emyr, Wasson Robert Craig, O'neil Robert Montgomery

MPK: C07C 59/84, C09D 5/08

Značky: kompozície, použitie, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Náterové kompozície, ktoré obsahujú organické filmotvorné spojivo a koróziu inhibujúce množstvo vo vode nerozpustnej soli ketokyseliny všeobecného vzorca (I), kde a znamená 1, 2, 3, 4 alebo 5, R substituenty sú vysvetlené v opisnej časti, a amínu všeobecného vzorca (II), kde X, Y a Z sú tiež vysvetlené v opisnej časti. Náterové kompozície sa používajú na primárne natieranie kovových substrátov proti korózii.

1R-cis, 1′R-cis-2,2′-(3,11-Dioxo-4,10-dioxotridecylén)-bis-(1,2,3,4- tetrahydro-6,7-dimetoxy-2- metyl-1-veratrylizochinolínová soľ, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279907

Dátum: 07.05.1999

Autori: Hill Derek Anthony, Turner Geoffrey Lloyd

MPK: C07D 217/20, A61K 31/485

Značky: použitie, obsahom, soľ, farmaceutický, 1r-cis, spôsob, metyl-1-veratrylizochinolínová, tetrahydro-6,7-dimetoxy-2, 1'r-cis-2,2'-(3,11-dioxo-4,10-dioxotridecylén)-bis-(1,2,3,4, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

1R-cis,1'R-cis-izomér 2,2'-(3,11-dioxo-4,10-dioxotridecylén)-bis-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7- dimetoxy-2-metyl-1-veratrylizochinolínovej) soli obsahujúci menej ako 5 % hmotn. jej iných geometrických a optických izomérov. 1R-cis, 1'R-cis izomér má výhodnejšie farmakologické vlastnosti v porovnaní so známou zmesou geometrických a optických izomérov. Zodpovedajúca 1R, 1'R atracuriová soľ sa podrobí vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografii na kolóne...

Pesticídne účinné zlúčeniny, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, pesticídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279885

Dátum: 07.05.1999

Autori: Blade Robert John, Robinson John Edward, Cockerill George Stuart

MPK: C07C 231/02, C07C 231/12, C07C 233/11...

Značky: medziprodukty, přípravy, pesticídny, přípravu, pesticídne, spôsob, prostriedok, použitie, obsahom, zlúčeniny, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty sú definované v patentových nárokoch, soli uvedených zlúčenín, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, pesticídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie.

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry, uhlíkové plnivo na použitie pri výrobe uhlíkových elektród a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279871

Dátum: 13.04.1999

Autori: Quandt Herbert Clayton, Ball David Ralph, Orac Thomas Harry

MPK: C04B 35/52, C10L 9/02

Značky: spracovania, uhlíkové, plnivo, spôsob, uhlíkových, vysokým, obsahom, tohto, zariadenie, vykonávanie, použitie, výrobe, koksu, spôsobu, síry, ropného, elektrod, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry pred inkorporovaním tohto koksu do uhlíkovej zmesi na získanie uhlíkového produktu, prípadne tvarovanej elektródy, pri ktorom sa častice ropného koksu uvádzajú do reakcie v neprítomnosti spojiva so zlúčeninou obsahujúcou alkalický kov, ktorý je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sodík a draslík, pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 1 200 °C do 1 400 °C, takto získané častice koksu a...

Termoplastická kompozícia so zlepšenou odolnosťou proti horeniu, obsahujúca alkenylaromatické polyméry, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279846

Dátum: 13.04.1999

Autor: Wirth René

MPK: C08L 29/02, C08L 39/04, C08L 43/02...

Značky: horeniu, použitie, zlepšenou, spôsob, obsahujúca, přípravy, proti, kompozícia, alkenylaromatické, polyméry, termoplastická, odolnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastická kompozícia na 100 hmotnostných dielov termoplastického materiálu obsahuje aspoň jeden polymér alebo kopolymér alkenylaromatického uhľovodíka a prípadne aspoň jednu ďalšiu termoplastickú alebo elastomérnu živicu, obsahuje 5 až 30 hmotnostných dielov aspoň jednej dusíkatej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej melamín a melaminizokyanurát, 2 až 10 hmotnostných dielov aspoň jedného polyolu obsahujúceho v molekule aspoň 4...

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes, jej použitie a spôsob stabilizácie elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279833

Dátum: 13.04.1999

Autori: Meier Hans-rudolf, Knobloch Gerrit, Dubs Paul

MPK: C08L 21/00, C08K 5/5393, C08K 5/37...

Značky: elastomérov, obsahujúca, stabilizácie, změs, kompozícia, stabilizátorovú, spôsob, elastomér, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes a pozostávajúca z a) 2,4-bis(n-oktyltiometyl)-6-metylfenolu a b) aspoň jednej zlúčeniny zo skupiny tris(4-nonylfenyl)fosfit, tris(2,4-di-t-butylfenyl)fosfit,3,9-bis(stearyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, tetrakis(3-dodecyltio-propionyloxymetyl)metán, bis[beta-(n-tridecyloxykarbonyl)etyl]merkaptán, 3,9-bis(2,4-di-t-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-...

1,2,4-Oxadiazolylfenoxyalkylizoxazoly, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako protivírusové prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279786

Dátum: 12.03.1999

Autori: Nitz Theodore John, Diana Guy Dominic

MPK: C07D 413/12, A61K 31/42, C07D 413/10...

Značky: protivírusové, prostriedky, farmaceutický, použitie, prostriedok, obsahom, 1,2,4-oxadiazolylfenoxyalkylizoxazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená C1-5-alkyl, C1-5-alkoxyskupinu, -OH, C3-6-cykloalkyl, hydroxy-C1-5-alkyl, C1-5-alkoxy-C1-5-alkyl alebo hydroxy-C1-5-alkoxyskupinu, Y znamená C3-9-alkylén, R2 a R3 znamenajú nezávisle od seba H, C1-5-alkyl, C1-5-alkoxyskupinu, halogén, trifluórmetyl alebo -NO2 a R4 predstavuje C1-5-alkoxyskupinu, -OH, halogénmetyl, dihalogénmetyl, trihalogénmetyl, C3-6-cykloalkyl, C1-5-alkoxykarbonyl,...

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, herbicídny prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279747

Dátum: 12.03.1999

Autor: Michaely William

MPK: A01N 31/14, A01N 35/06, C07C 323/65...

Značky: obsahuje, ktorý, herbicídny, použitie, 2-[2',3',4'-trisubstituované, benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny so všeobecným vzorcom (I), kde X znamená O alebo S, R je Cl alebo Br, R1, R2 a R3 sú vždy H alebo C1-4alkyl, R4 je hydroxy, H alebo C1-4alkyl, alebo R3 a R4 vytvárajú spolu karbonyl (=O) pri podmienke, že R1, R2, R5 a R6 znamenajú vždy C1-4alkyl, R5 je H alebo C1- 4alkyl, R6 je H, C1-4alkyl, C1-4alkyltio alebo C1-4alkylsulfonyl pri podmienke, že R6 znamená C1-4alkyltio alebo...

Substituované triazolinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a herbicídny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279720

Dátum: 11.02.1999

Autori: Müller Klaus-helmut, Lindig Markus, Strang Harry, Santel Hans-joachim, Schmidt Robert, Feucht Dieter, Findeisen Kurt

MPK: C07D 249/12, A01N 43/653, A01N 47/38...

Značky: prostriedok, obsahom, triazolinóny, medziprodukty, použitie, herbicídny, substituované, výrobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-8-alkyl, C3-7-cykloalkyl, halogén-C1-4-alkyl alebo prípadne substituovaný C6-10-aryl, R2 je C1-18-alkyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, halogén-C1-8-alkyl, halogén-C2-8-alkenyl, kyano-C1-8-alkyl, C1-6-alkoxy-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C2-6-alkenyl, C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, di-C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C1-6-cykloalkyl...

Rekombinantná molekula DNA s kódovým reťazcom nukleovej kyseliny pre BDNF, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279668

Dátum: 11.02.1999

Autori: Edgar David, Hofer Magdalena, Thoenen Hans Friedrich Erwin, Lottspeich Friedrich, Yancopoulos George, Hyman Carolyn, Lindholm Dan, Zafra Francisco, Alderson Ralph, Barde Yves-alain, Lindsay Ronald, Leibrock Joachim, Hengerer Bastian, Hohn Andreas

MPK: C12P 21/02, C12N 15/12, C07H 15/12...

Značky: prípravok, reťazcom, obsahom, bdnf, molekula, kyseliny, nukleovej, rekombinantná, použitie, kódovým, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatne vyčistená molekula DNA obsahujúca reťazec, ktorý kóduje proteín neurotrofného faktora (BDNF) odvodeného z dospelého ľudského mozgu a má nasledovný reťazec amínových kyselín alebo časť uvedeného reťazca DNA molekuly, ktorá kóduje polypeptid s BDNF aktivitou. Ďalej je opísané použitie BDNF proteínu alebo polypeptidu s BDNF aktivitou a kompozície pri výrobe liečiva na použitie na ošetrovanie ľudského alebo zvieracieho jedinca trpiaceho...

Rekombinantná molekula DNA, ktorá kóduje proteín neurotrofín-3, farmaceutické prostriedky s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279660

Dátum: 11.02.1999

Autori: Bailey Karen, Lindsay Ronald, Leibrock Joachim, Yancopoulos George, Maisonpierre Peter, Hohn Andreas, Thoenen Hans Friedrich Erwin, Furth Mark, Barde Yves-alain

MPK: C07K 14/475, C07H 15/12, A61K 38/17...

Značky: prostriedky, ktorá, neurotrofín-3, obsahom, použitie, proteín, farmaceutické, molekula, kóduje, rekombinantná

Zhrnutie / Anotácia:

Neurotrofín-3 (NT-3), nový neurotrofný faktor, ktorý patrí do skupiny génov BDNF/NGF. Gén, ktorý je kódom pre NT-3 bol klonovaný a bol stanovený jeho reťazec a bola tiež dosiahnutá expresia rekombinantného génu pre NT-3 v bunkách cicavcov. Rekombinantný NT-3 má spektrum účinnosti, ktoré je odlišné od spektra BDNF a NGF. Sú opísané reťazce nukleových kyselín, ktoré sú kódom pre NT-3, ďalej v podstate čistý NT-3, fragmenty a deriváty tejto látky....

Použitie karbamazepínu a oxkarbazepínu na prípravu liečiv na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279645

Dátum: 11.01.1999

Autori: Miquet Jean-marie, Doble Adam, Meunier Mireille, Louvel Erik, Stutzmann Jean-marie, Bordier Françoise, Boireau Alain, Dubedat Pierre

MPK: A61K 31/55

Značky: liečenie, použitie, karbamazepínu, liečiv, parkinsonových, choroby, přípravu, parkinsonovej, syndrómov, oxkarbazepínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie protikŕčového činidla zvoleného z množiny zahŕňajúcej karbamazepín a oxkarbazepín alebo farmaceuticky prijateľných solí týchto zlúčenín pri výrobe liečiv určených na liečenie Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279622

Dátum: 11.01.1999

Autori: Moltzen Ejner, Stenberg John, Perregaard Jens Kristian

MPK: A61K 31/495, C07D 211/14, A61K 31/445...

Značky: piperidinů, dimérne, obsahom, farmaceutický, 4-fenylpiperazínu, použitie, 4-fenylpiperidínu, prostriedok, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu, spirocyklické, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu všeobecného vzorca (I), kde n je 1 až 5, R1 až R4 majú významy uvedené v opise R5 a R6 sú každý vodík alebo alkyl alebo tvoria spolu etylénový alebo propylénový mostík X je O, S, SO, SO2, CO alebo (CH2)m, kde m je 0 alebo 1, X je NR7, pričom R7 je H, C1-6alkyl, C3-8cykloalkyl, cykloalkylalkyl, fenyl...

Katalyzátor a jeho použitie pre selektívnu výrobu p-dialkylsubstituovaných benzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279616

Dátum: 11.01.1999

Autori: Absil Robert Peter Leonard, Chang Clarence Dayton, Mitko Donna, Han Scott, Shifabi David Said, Marler David Owen

MPK: B01J 29/28, C07C 2/00

Značky: selektívnu, výrobu, p-dialkylsubstituovaných, použitie, benzénov, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor zahrnujúci zeolit s indexom obmedzenia 1 - 12, ktorý bol vyrobený z reakčnej zmesi neobsahujúcej organické látky a ktorý bol modifikovaný organokremičitou zlúčeninou. Použitie tohto katalyzátora na selektívnu výrobu p-dialkylsubstituovaných benzénov disproporcionáciou monoalkylsubstituovaného benzénu alebo alkyláciou benzénu a/alebo monoalkylsubstituovaného benzénu.

Injekčný roztok mesny, spôsob jeho výroby, liečivo a použitie injekčného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279609

Dátum: 11.01.1999

Autori: Wolf-heuss Elisabeth, Camuglia Giancarlo, Deger Wolfgang, Sauerbier Dieter, Engel Jürgen

MPK: A61K 31/185

Značky: použitie, výroby, spôsob, mesny, roztoku, injekčný, roztok, injekčného, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný injekčný roztok mesny s hodnotou pH vyššou ako 7,5, spôsob jeho výroby, ktorý spočíva v tom, že sa roztok mesny nastaví na hodnotu pH vyššiu ako 7,5 pridaním alkalických látok. Takto vyrobené roztoky mesny sú stále pri skladovaní. Liečivo s jeho obsahom, ktoré sa používa na zabránenie urotoxickým vedľajším účinkom pri liečení oxazafosforínom.

Použitie [[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3-pyridazinyl)- fenyl]hydrazono]propándinitrilu alebo jeho farmaceuticky vhodných solí na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279580

Dátum: 11.01.1999

Autori: Bäckström Reijo Johannes, Honkanen Erkki, Levijoki Jouko Michael, Haikala Heimo Olavi, Nore Pentti Tapio

MPK: A61K 31/50

Značky: výrobu, solí, liečivá, fenyl]hydrazono]propándinitrilu, vhodných, farmaceutický, 4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3-pyridazinyl, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je použitie [[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3- pyridazinyl)fenyl]hydrazono]propándinitrilu alebo jeho farmaceuticky vhodných solí, ktoré boli skôr navrhnuté na liečbu kongestívneho srdcového zlyhania, na výrobu liečiva na liečbu alebo prevenciu ischemickej choroby myokardu.

Farmaceutická kompozícia a použitie kryštalického Ciclosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279576

Dátum: 11.01.1999

Autori: Rummelt Andreas, List Martin, Morley John

MPK: C07K 7/64, A61K 38/13

Značky: kompozícia, použitie, ciclosporinu, farmaceutická, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na pulmonálne podanie obsahuje ako účinnú látku kryštalický Ciclosporin CY-A/X-III, ktorý má rozmery kryštalickej mriežky a = 1,27 nm, b = 1,57 nm, c = 3,63 nm a objem na asymetrickú jednotku 1,804 nm3, ktorý sa používa pri príprave liečiva na pulmonálne podanie, najmä na liečenie zápalového ochorenia dýchacích ciest pulmonálnym podaním, napríklad astmy.

Biologicky odbúrateľný materiál, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279572

Dátum: 11.01.1999

Autor: Schroeter Johannes

MPK: C08L 3/02, C08L 1/08

Značky: výroby, materiál, biologicky, použitie, odbúrateľný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky odbúrateľný materiál, ktorý obsahuje 30 až 85 % hmotn. odbúrateľnej plastickej hmoty na báze polysacharidu, 15 až 70 % hmotn. prírodného škrobu alebo nemodifikovanej celulózy, prípadne aj zvyčajnej pomocnej látky, možno pripraviť tak, že sa biologicky odbúrateľná plastická hmota roztaví pri teplote v rozmedzí od teploty topenia plastickej hmoty až do 240 °C, súčasne alebo následne sa pridá škrob, prípadne nemodifikovaná celulóza,...

Použitie flupirtínu alebo jeho terapeuticky zhodnotiteľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279567

Dátum: 11.01.1999

Autori: Engel Jürgen, Lobisch Michael, Nickel Bernd, Szelényi István, Emig Peter, Venhaus Ralph

MPK: A61K 31/44

Značky: terapeuticky, zhodnotiteľných, solí, použitie, flupirtínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie flupirtínu alebo jeho terapeuticky zhodnotiteľných solí na výrobu liečiva na boj proti ochoreniam alebo ich príznakom, ktoré majú pôvod v predpätí svalov alebo sú jeho dôsledkom.

Sposob výroby keramických materiálov so sklokeramickým povlakom pre použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 260389

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vaniš Peter, Belko Milan, Adamka Jozef

MPK: C04B 35/10, C04B 33/32, C04B 35/14...

Značky: medicině, materiálov, sklokeramickým, použitie, spôsob, povlakom, výroby, keramických

Text:

...s malým množstvom koloidného roztoku oxidu kremičitého SiD 2 Tosil). Takto sa vytvorí sklokeramická viskózna hračka. táto sa nanesie na keramické jadro tak, aby sa vytvorila súvislá vrstva. Takto pripravená vzorka sa vypáli vo vákuu pri teplote 700 až 1 300 °C podla typu apatitového povlaku. Týmto sa vytvorí homogénny sklokeramický film, ktorý má na jednej strane význam biologický a na druhej strane slúži ako puzdro pre nasledujúce...

Alkylestery 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej kyseliny s rozvetveným reťazcom, spôsob ich výroby a ich použitie ako spazmolytických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279536

Dátum: 02.12.1998

Autori: Dohadwalla Alihussein Nomanbhai, Blumbach Jürgen, Rajgopalan Ramanujam, Lal Bansi, Bickel Martin, Rupp Richard Helmut, Punekar Narayan Sudhindra, Bal-tembe Swati

MPK: A61K 31/445, C07D 295/088

Značky: prostriedkov, kyseliny, výroby, rozvětveným, spazmolytických, spôsob, 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej, reťazcom, použitie, alkylestery

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), v ktorom substituenty R4 a R5 majú rovnaký alebo rozdielny význam a znamenajú C1-4alkyl a R6 znamená vodík alebo C1-4alkyl, ako i ich farmaceuticky použiteľné soli. Tieto zlúčeniny sa pripravujú reakciou zlúčeniny vzorca (IV), v ktorom substituent R znamená skupinu -C(R4)(R5)(R6) s 2-piperidinoetylderivátom, ktorý obsahuje dobre odštiepiteľnú skupinu, alebo esterifikáciou zlúčeniny vzorca (VI)...

Ľudský imunitný interferón a jeho derivát, izolát DNK, replikovateľný expresný vektor, rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, farmaceutický prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279535

Dátum: 02.12.1998

Autori: Goeddel David, Gray Patrick

MPK: C07K 14/57, A61K 38/21, C07H 21/04...

Značky: expresný, kultúra, použitie, izolát, bunková, prípravok, derivát, mikroorganizmus, farmaceutický, rekombinantný, replikovateľný, vektor, imunitný, interferon, ĺudský

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ľudský imunitný interferón a jeho derivát bez iného proteínu, izolát DNK obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, rekombinantný klonovací vektor obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, ktorý je schopný exprimovať v transformantnom mikroorganizme alebo v bunkovej kultúre túto DNK sekvenciu. Ďalej je opísaný rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, ktoré sú schopné exprimovať...

Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279532

Dátum: 02.12.1998

Autori: Lehocký Peter, Zušťáková Jana, Uhlár Ján

MPK: C07C 209/02, C07C 211/55, C07C 211/48...

Značky: stabilizátor, použitie, zmesový, kvapalný, kaučuky, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový kvapalný stabilizátor pozostáva z 0,1 až 99,9 % hmotnostných N(1,3-dimetylbutyl)-N'fenyl-p-fenyléndiamínu a z 99,9 až 0,1 % hmotnostných zlúčeniny (I), kde R je alfa-metylbenzyl, alebo alfa alfa imetylbenzyl. Spôsob výroby zmesového kvapalného stabilizátora na báze N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu, aplikáciou na stabilizáciu latexov syntetických kaučukov, ako aj stabilizáciu suchých kaučukových zmesí.

Xantínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279525

Dátum: 02.12.1998

Autori: Lehr Erich, Schingnitz Günter, Kuhn Franz-josef, Walther Gerhard, Ensinger Helmut, Weber Karl-heinz, Stransky Werner, Küfner-mühl Ulrike

MPK: A61K 31/52, C07D 473/06

Značky: xantínové, obsahom, výroby, deriváty, spôsob, použitie, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú xantínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok je možné použiť na liečbu ochorení vyvolaných prebytkom adenozínu, najmä degeneratívnych ochorení mozgu.

Esterový polymér, polymérna lubrikačná kompozícia obsahujúca tento polymér a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279504

Dátum: 02.12.1998

Autori: Pohl Eric, Su Shiu-chin, Dana David, Pepe Enrico, Huang Tsao-chin

MPK: C08G 63/91, C08J 5/08, C08G 63/695...

Značky: lubrikačná, esterový, použitie, polymér, obsahujúca, polymérna, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Silylované polyesterové živice obsahujúce kyslú soľ aduktu Michaelovej adície aminoorganosilánu a konjugované nenasýtené polyesterové živice obsahujúce polyetylénoxidový reťazcový segment, vhodné na lubrikáciu sklenenej vláknitej výstuže polyesterových lisovacích kompozitov.

Koncentrovaný fungicídny prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279555

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hytte Jean- Michel, Segaud Christian

MPK: A01N 25/14, A01N 57/10, A01N 59/26...

Značky: koncentrovaný, spôsob, výroby, použitie, fungicídný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaný fungicídny prostriedok na báze účinnej látky fosforitanového typu a prípadne aspoň jedného ďalšieho kontaktného fungicídu, obsahujúci 5 až 95 % spomenutej účinnej látky alebo látok, 0,1 až 8 % zmáčadla, 0,3 až 15 % dispergačného činidla, 0,1 až 50 % nosiča a prípadne až 30 % ďalších pomocných prísad. Opisujú sa tiež spôsoby výroby týchto granulovaných prostriedkov a ich použitie na potláčanie húb napádajúcich rastliny.

Substituované N-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny a -piperazíny, spôsob výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279474

Dátum: 04.11.1998

Autori: Bordeau Kenneth, Helsley Grover Cleveland, Chiang Yulin, Strupczewski Joseph

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, C07D 231/56...

Značky: substituované, farmaceutické, prostriedky, spôsob, piperazíny, n-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny, výroby, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny a piperazíny všeobecného vzorca (I), kde substituenty majú významy uvedené v opise, spôsob ich prípravy, ich použitie na výrobu liekov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Zlúčeniny podľa vynálezu majú antipsychotické účinky a analgetické účinky.

Fenoxy- a fenoxyalkylpiperidíny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako protivírusové účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279472

Dátum: 04.11.1998

Autor: Guy Dominic Diana

MPK: C07D 401/14, A61K 31/435, C07D 413/14...

Značky: protivírusové, látky, prostriedok, použitie, obsahom, farmaceutický, účinné, fenoxy, fenoxyalkylpiperidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je zvolené zo skupín vzorca (A) až (D), R2 a R3 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, C1-C4- alkylovú skupinu alebo atóm halogénu, R4 znamená skupinu vzorca (E) až (H), R5 znamená atóm vodíka, C1-C4- alkylovú skupinu alebo atóm halogénu, R6 znamená atóm vodíka, C1-C4- alkylovú skupinu alebo atóm halogénu, R7 znamená atóm vodíka alebo C1-C4- alkylovú skupinu, R8 znamená atóm vodíka,...

Kompozícia zlúčenín, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279471

Dátum: 04.11.1998

Autori: Hungate Randall, Guare James, Vacca Joseph, Holloway Katharine, Dorsey Bruce

MPK: A61K 31/165, A61K 31/505, A61K 31/52...

Značky: obsahom, kompozícia, prostriedky, zlúčenín, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia zlúčeniny J alebo farmaceuticky prijateľnej soli tejto látky, s azidotymidínom alebo ddI, alebo ddC na prevenciu infekcie HIV, na liečbu infekcie HIV alebo na inhibíciu HIV-proteázy. Opísaný je aj farmaceutický prostriedok na liečenie a prevenciu infekcie HIV, syndrómu AIDS a príbuzných ochorení, ktorý ako svoju účinnú zložku obsahuje uvedenú kompozíciu zlúčenín.

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov, spôsob ich výroby, medziprodukty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279453

Dátum: 04.11.1998

Autori: Bauer Rudolf, Banholzer Rolf, Reichl Richard

MPK: A61K 31/46, A61K 31/445, C07D 451/10...

Značky: farmaceutické, použitie, tienylkarboxylových, kyselin, výroby, prostriedky, obsahom, aminoalkoholov, spôsob, estery, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (II), Q znamená jednu z dvojväzbových skupín -CH2-CH2, -CH2-CH2-CH2-, -CH=CH-, R znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, prípadne substituovaný atómom halogénu alebo hydroxyskupinou, R' znamená alkyl a R a R' môžu spolu tvoriť alkylénový zvyšok, R1 znamená tienyl, fenyl, furyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, pričom všetky zvyšky...

Použitie prostacyklínov na výrobu liečiva s antimetastatickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279440

Dátum: 04.11.1998

Autori: Schneider Martin, Schillinger Ekkehard

MPK: A61K 31/557

Značky: výrobu, použitie, účinkom, liečivá, antimetastatickým, prostacyklínov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie prostacyklínov, výhodne eptaloprostu a cicaprostu, ich adičných solí s fyziologicky prijateľnými bázami alebo ich klatrátov s cyklodextrínmi a kombinácií antagonistov tromboxanu-A2 s derivátmi prostacyklínu na výrobu liečiva s antimetastatickým účinkom.

Derivát nitrobenzénu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279439

Dátum: 04.11.1998

Autor: Cortes David Andres

MPK: C07C 205/45, C07D 307/20

Značky: spôsob, nitrobenzenu, výroby, použitie, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát nitrobenzénu zvolený zo súboru zahŕňajúceho 4-hydroxy-2'-nitrobutyrofenón, tetrahydro-2-(o-nitrofenyl)2-furanol a/alebo ich tautomérne zmesi. Spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom sa dihydro-3-(o-nitrobenzoyl)-2(3H)furanón nechá reagovať s vodnou kyselinou zvolenou zo súboru zahŕňajúceho kyselinu sírovú, kyselinu fosforečnú a kyselinu octovú, prípadne v prítomnosti organického rozpúšťadla. Iný spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom...

Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279433

Dátum: 04.11.1998

Autori: Fey Peter, Krämer Thomas, Zaiss Siegfried, Knorr Andreas, Wohlfeil Stefan, Müller Ulrich, Kazda Stanislav, Hanko Rudolf, Beuck Martin, Dressel Jürgen, Müller-gliemann Matthias, Stasch Johannes-peter, Hübsch Walter

MPK: A61K 31/44, A61K 31/455, C07D 213/79...

Značky: látky, tieto, substituované, výroby, prostriedok, obsahujúci, spôsob, použitie, farmaceutický, bifenylpyridóny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Stabilizovaný organický polymér a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279412

Dátum: 04.11.1998

Autori: Winter Roland, Slongo Mario, Birbaum Jean-luc, Rody Jean, Valet Andreas

MPK: C07D 251/34, C08K 5/3492, C08K 5/34...

Značky: použitie, organicky, stabilizovaný, polymér

Zhrnutie / Anotácia:

Organický polymér stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom alebo kyslíkom, ktorý na 100 dielov hmotn. organického polyméru obsahuje 0,01 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného stericky bráneného amínu polyalkylpiperidínového typu a 0,02 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného o-hydroxyfenyl-sym.-triazínu. Sú tiež opísané možnosti použitia organického polyméru, predovšetkým ako spojiva na povliekanie, rovnako ako na povliekanie...

Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Laux Wolfgang, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: použitie, farmaceutický, pokožku, prípravok, stabilizovaný, plošné

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny farmaceutický prípravok obsahujúci účinnú látku s vopred danou veľkosťou prikladacej plochy, pozostávajúci z nelepivej, účinnú látku prepúšťajúcej vonkajšej rubovej vrstvy a k pokožke priľnavej lepivej vrstvy, kde rubová vrstva obsahuje najmenej jednu tretinu z celkového množstva účinnej látky obsiahnutého v prípravku.

Skriňové dúchadlo na použitie v zariadení na sušenie materiálového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281326

Dátum: 04.11.1998

Autori: Karlsson Ingemar, Halldin Claes, Sigvant Roger, Nilsson Lars

MPK: D21F 5/18, F26B 13/20, B65H 23/24...

Značky: použitie, sušenie, zariadení, materiálového, pásu, skříňové, dúchadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňové dúchadlo (2) na použitie v zariadení na sušenie materiálového pásu (1) je vybavené v podstate vodorovnou hornou skriňovou stenou (3), v ktorej sú vytvorené kruhové otvory (5) a takzvané perforácie (6) v tvare očného viečka, z ktorých každá obsahuje štrbinu (7), ktorá prebieha rovnobežne so stredovou čiarou (C) hornej skriňovej steny (3), a priehlbinu (8) vytvorenú v hornej skriňovej stene (3) a priliehajúcu na jednej strane štrbiny...

Deriváty propénovej kyseliny, spôsoby ich výroby, fungicídne, insekticídne a akaricídne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279372

Dátum: 07.10.1998

Autori: De Fraine Paul John, Martin Anne

MPK: A01N 37/36, C07C 251/60, C07C 317/28...

Značky: deriváty, kyseliny, propénovej, spôsoby, výroby, prostriedky, obsahujú, insekticídne, fungicidně, použitie, akaricídne

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty propénovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-6alkyl, C1-4alkoxyl, zvyšok CO2R3, PO(OR3)2 alebo S(O)nR3, kde R3 je C1-4 alkyl a n je 0, 1 alebo 2, -COR4, kde R4 je C1-4alkyl alebo fenyl, fenoxyl, benzyl, fenyl (C1-4)alkenyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný heteroaryl, kde heteroarylová časť je 5- alebo 6-členný kruh obsahujúci 1 až 3 atómy O, N alebo S ako heteroatómy, prípadne...